Aita Kanaliserande Hennes Högre Själv, 16 juni, 2020

Allt är gott och väl i vår värld. Ljuset har kommit. Ljusarbetarna, Stjärnfrön, er glädje, ert jobb, er tid har kommit. Nu är det tiden för er att äga ert ärorika själv. Ni har gått igenom Planeten Jordens utbildnings simulator hologram erfarenhet. Ni har lidit mycket. Ni har känt smärtan av att inte höra till. Ni var annorlunda från början. Ni försökte så hårt att tillhöra och ni var förbryllade och sårade att ni inte kunde och inte passade in. Människor var så ologiska och så påstridiga och hårt fastlåsta i sina programmerade tankesystem. De tog på sig de idéer som var förhärskande omkring dem när de föddes. Deras föräldrar, deras släktingar, samhället omkring dem hade lärt sig hur man beter sig, vad man ska tro, från den sociala struktur som omgav dem. Dessa idéer behärskade och begränsade dem till ett beteende som passade just det paradigmets förståelse. Dessa idéer följdes automatiskt utan eftertanke eller övervägande. Och människor behöver varandra. De är förenade med eteriska band. De är förenade av kärlekens band. Denna förening är förstörd av separationen som följer när de kommer till Planeten Jorden. Separationen av Själar inuti kroppstempel. Själen, avkortad inuti hjärtat sjunker och går tillbaka och sitter försiktigt i bakgrunden. Så jaget ego får ta över. Jaget ego består av förvirrat prat av idéer som samhället har. Muslimer växer upp till muslimer. Kristna växer upp till kristna. Och de som spelar de mörka, i denna stora Shakespeare tragedi komedi teater, som utgör planeten jordens

erfarenhet av begränsning och lär människor att frukta allt och alla som inte passar in i deras program för förståelse. Så separation, splittring och hat blir ordningen för dagen. Det är denna separation som ger oss gåvan att lära oss större kärlek på planeten Jorden. Endast genom att uppleva motsatsen till kärlek – rädsla och separation – kan vi lära oss större kärlek. Separation från varandra och från vårt sanna Varande, som är Källans Energi, som är kärlek, är vad vi kom hit för att uppleva. Tanken var att vi skulle sålla, ordna och gå igenom de smärtsamma idéer och erfarenheter som presenterades för oss. Vi skulle känna hat och bli hatade. Vi skulle känna förkastelse och avvisas. Vi skulle känna rädsla och skapa rädslo fyllda upplevelser för andra. Och varje svår och negativ kontakt skulle lära oss att vi inte föredrar att vara åtskilda. Vi föredrog att vara kärleksfulla och vänliga och få andra att vara kärleksfulla och vänliga mot oss. Så i detta planeten jorden äventyret, i detta planeten jorden utbildnings simulator hologram, tar vi reda på vad vår sanna natur är, på ett djupare och mer meningsfullt sätt. Leva igenom smärtan och rädslan av negativitetens separation, beslutar vi att vi verkligen vill union, gemenskap och kamratskap. Vi finner att vi alla är likadana, oavsett ras, färg, nationalitet, trosbekännelse, politik eller religion. Vi är alla Själar, små partiklar av Gudomlig essens, fragment av kärleks energi som har en mänsklig upplevelse för att lära sig större kärlek. Vi är verkligen välsignade. Vi är de kära utvalda. Vi erbjöd oss frivilligt att komma till denna jord för att höja frekvensen hos Mänskligheten så att uppstigningen kunde äga rum.

De kära mörka, de makthavare som är, regeringen bakom regeringen hade tagit kommando, hade kapat världen i en sådan utsträckning att ljuset var dimmigt. Mänskligheten kunde inte längre undkomma på egen hand. De mörka skulle ha berättat för oss vad deras agenda var. Vi människor skulle ju ha fri vilja. Vi skulle ju kunna välja vilka upplevelser, vilka lärdomar vi skulle leva igenom för att lära oss större kärlek. Men vi fick inte veta vad som hände och hur vi blev programmerade, på ett sätt som vi kunde förstå. Sanningen om vår nedstigning var dold i analogier, metaforer berättelser och filmer. Vi trodde att filmerna vi såg var science fiction eller påhittade berättelser. Egentligen beskrev de ofta vad som var sant. Så, i desinformationens mörker och blindheten att inte veta vad som pågick, och hur vi programmerades av mörka krafter, gick vi förlorade, manipulerade och bort manövrerade. Så smärtsamt det hela var. Perfekta Själar i Mänskliga kroppar nertryckta med grymhet och försåtliga och mörka idéer om livet. Mänskligheten var förbryllad och förvirrad. Det var då åkallelsen gick ut till det atmosfäriska kontinuumet, Mänskligheten har problem, vem kan och vill hjälpa? Vilka, av högfrekvent kärlek kommer att skicka en del av sina stora flerdimensionella Varelser till Jorden? Vilka kommer att sända ett fragment av sig själva, sin Själ, för att uppleva glömskans Planeten Jorden experiment. Vem är villig att lida slungor och pilar av omåttlig girighet som är en integrerad del av livet på Planeten Jorden. Ni, våra kära, anmälde er frivilligt. Ni var entusiastiska. Sannerligen, ni insåg inte, inte heller gjorde vi, hur svårt det skulle bli.

Så, nu är det dags för er att frossa i er framgång. Ni gav inte upp trots alla svårigheter. Ni strävade och ni lyckades. Ni har fört ert ljus till Planeten Jorden och delat det med mänskligheten. Ni har lyft mänsklighetens kärleksfrekvens till den höjd där uppstigning, från det tredje dimensionella skräckparadigmet till det femte dimensionella kärleksparadigmet, kan inträffa. Ni har slutfört er uppgift underbart. Ni har fortfarande några frågor att ta itu med. Ni har varit så djupt nertryckta i rädsla att det fortfarande finns spår av programmering inom er. Det är dags för er att möta dessa rädslor och ta itu med dem. Ingenting kan läkas förrän det är insett och avslöjat. Som kollektivet avslöjar endemisk korruption och falskt tänkande, så är ni, våra kära, avslöjarna av de sista av era egna rädslo frågor. Det finns inga olyckor. Varje minut av varje dag allt som händer er är en lektion i kärlek. När rädslan kommer upp, titta på det, inse den, känn den. Inse vad ni har tänkt och gjort som skapade obehaget. Sedan, i förverkligandet, kan ni ändra ert tänkande och era därav följande handlingar, som var resultatet av dessa falska tankar. Ni vet ännu inte hur mäktiga ni är. Sakta men säkert får ni nu antydningar om vilka ni verkligen är. Ni är stora och storslagna Flerdimensionella Andar som har kommit till planeten Jorden för att hjälpa mänskligheten. Mina Kära, vi är så väldigt stolta över er. Håll era huvuden högt. Ni har varit, och är fortfarande, ödmjuka. Det ligger i er natur att vara så. Men var inte alltför ödmjuka nu. Var äkta. Ni har det inte i er natur att vara ovänliga. Undervisa inte om inte efterfrågat. Ert själva Varande undervisar. De som är nertryckta i skräckparadigmet kan inte höra er.

De är resistenta mot alla ord. De är i sin egen mardröm av förvirrat tjatter och kan inte höra vad ni säger. Men de känner vad ni är. De känner den kärlek som kommer från er. Ni känner vågor av kärlek som uppstår i er. Ni kan redan nu känna lyckan, glädjen i upplysning. Så, kära hjärtan, kära själar, bara vara, bara andas, slappna av, ni är en fröjd och världens frälsare. Er tid har kommit. Framtiden innebär stora ting för er. Grader och diplom kommer inte längre att räknas på upplysta Planeten Jorden. Kalibrering av Medvetande, kärleksfrekvensen kommer att vara måttet på vem som är var där i den nya hierarkin. Kärlek och ljus kära vänner. Var väl och blomstra som ni verkligen förtjänar – och ni kommer att vara väl och blomstra.

Aita Kanaliserande Hennes Högre Själv. Vi Är Förvisso Välsignade Varelser.

https://www.youtube.com/watch?v=4g3w7bw3Sic

Översättning: Mats

Du gillar kanske också...