Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 24 november 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

24 november 2020

VI TITTAR PÅ DET STORA UPPSTIGNINGSDRAMAT – STRIDEN MELLAN KÄRLEK OCH RÄDSLA

Tiden marscherar vidare och vi har nått 24 november 2020. Och vilka spektakulära tider vi lever i. Vi, som är vakna, vi har privilegiet och nöjet att titta på den stora scenföreställningen om planeten Jordens uppvaknande.

Vi ser i första hand hur de två styrkorna, de två kombattanterna, ljuset och mörkret, står mot varandra. Hur de mörka desperat ljuger, desperat hoppas att få behålla status quo, att få behålla sin makt så att mänskligheten blir kvar i mörkret.

Och ja, mänskligheten har, i denna tredje-dimensionella låga frekvens i det jordliga paradigmet, varit mycket okunnig om sanningen om dess mänskliga resa.

Denna jordliga resa för Gudomliga Själar i mänskliga kroppar har varit utformad så att vi inte har något minne av de stora varelser som vi är.

Om vi skulle minnas att vi är stora Multidimensionella Själar, delar av vår Gudomliga Andliga familj, skulle vi inte kunna spela detta mänskliga spel. Vi skulle inte kunna vara skådespelare på denna planeten Jordens skolsals-scen.

Vi skulle inte kunna känna oss nedslagna och förtalade, kontrollerade och manipulerade in i rädsla och alla dess negativa känslor.

Vi har berättat denna historia många gånger, men den tål att upprepas. Förstå detta, integrera det i själva er varelse, vet detta i ert hjärta. Ni är stora Gudomliga Varelser, Själar, droppar av medvetande i oceanen av Gudsmedvetande.

I er Himmelska anknytning, i delandet av Gudomlig kärlek, som varande en del av Gudomlig essens, hörde ni ropet att planeten Jorden och dess mänskliga invånare hade problem.

De var så djupt förtrollade, så nedslagna av sina kontrollörer, av de mörka, att de inte kunde frigöra sig från den betingningen. De var indoktrinerade in i ologiskt, smärtsamt, sårande och splittrande beteende som kvarhöll dem i den eviga cykeln av karma.

Karma, summan av en persons handlingar som avgör dennes framtida öde.

Människor lever sina liv i en ständig cykel av negativa upplevelser i mörka och betungande svåra och deprimerande livstider.

Kontrollörerna, de som spelat rollen av djävulen, av ondskan, visste så väl hur mänskligheten ska manipuleras och manövreras till att bete sig enligt deras önskemål, deras befallningar.

De orkestrerade uppsättningen av system för dualitet. Religion, sexualitet, hudfärg, nationell stolthet, språk, finanser, utbildning – alla dessa system organiserades för att kontrollera och splittra mänskligheten. Att få alla att ogilla och inte respektera andra som ser annorlunda ut eller som uppför sig annorlunda.

Regler och föreskrifter introducerades som moral. Förbud sattes på plats, sådant som, ”gift dig inte utanför din ras, äktenskapsbrott och skilsmässa är syndigt, män är överlägsna kvinnor, vita är överlägsna svarta, rika är bättre än de fattiga” och så vidare.

Och vår individuella självkänsla, vårt själv-upphöjande, kom från dessa pålagda, fördomsfulla, dömande föreställningar. Föreställningar som vi tog som vår egen livsfilosofi. Föreställningar som vårt ego integrerade i sig självt som vår personlighet.

Så, oundvikligen, levde vi i separation och splittring och förakt för varandra. För vår indoktrinerade utbildning, vår betingning, var så stark, vårt ego tog åt sig denna kulturella moral så starkt att vi trodde att vi och bara vi ägde den rätta sanningen om hur det var rätt att uppgöra sig.

Och vi tvingade andra kulturer att uppföra sig som oss, att följa våra pålagda regler och föreskrifter. Kärlek, Andlighet, vänlighet, att bry sig om, medkänsla och glädje kastades ut genom fönstret.

Var uppförandet rätt enligt pålagda regler och förskrifter, var den enda frågan som krävde övervägande. Rättvisa, kärlek och medkänsla pålades ögonbindel.

Och, då åren gick, då eoner av tid gick, blev reglerna och föreskrifterna mer och mer begränsande, stressande och inskränkande. Människor var så förskansade i sina individuella trossystem, i sin påtvingade verklighet, att få kunde fly från denna hypnotiska trance.

Men planeten Jorden följer en cykel av rotation genom universum. Det finns låg energi och hög energi orientering som sker under den cykeln. Och nu, i denna november 2020, är vi på en sällsynt plats i positionering av universella krafter.

Det Gudomliga har designerat denna tid och plats i rotationen som tiden och platsen för planeten Jordens och mänsklighetens uppstigning från det låg-vibrationella hypnotiska drömtillståndet till vilket den har fallit.

Det är tiden för det stora uppvaknandet. Dags för mänskligheten att återvända till kärlek. Dags för honom att se den sanna naturen av sitt liv. Dags för honom att släppa allt som han har upplevt. Den stora rädslan, den stora ensamheten, den stora förvirringen och kaoset som mänskligheten känt för att den ska kunna växa, att få hans stora Ande att växa i kärlek och ljus – den stora rädslan måste nu släppas.

Det är dags att lämna denna förrädiska uppfattning, att lämna denna planeten Jordens skolsal bakom sig och återvända till kärlek. Att återgå till att vara den stora och magnifika del av Gudomligheten som vi verkligen är.

Och för att göra det måste vi släppa vår betingning, vår indoktrinering. Vi måste se klart och logiskt på kaoset omkring oss. Vi måste se de mörkas handlingar och se deras gemenhet och lögner och hur vi blivit lurade, lurade till mörkt och negativt beteende. Sanningen kommer att befria oss.

Vi måste ifrågasätta allting. Vi måste undersöka alla våra föreställningar och fråga oss om de är kärleksfulla eller splittrande och dömande och då har pålagts oss av våra kontrollörer.

Men många av våra bröder är så förskansade i sin indoktrinering. De tror så på de illvilliga orden, de upprörande lögnerna som kontrollsystemet säger dem, så de kan inte se ljuset.

Hur ska de övertygas? Det är vad som sker nu. Det stora mänskliga dramat av upplysning spelas ut rakt framför våra ögon.

Detta, Kära Hjärtan, är vad ni kom till Jorden för att uppleva. Ni kom hit för att se detta stora drama spelas ut. Då kärleksenergin flödar över Jorden, över de mörka, har kontrollörerna blivit desperata och agerar mer och mer upprörande.

Detta kommer att väcka upp många av era bröder då de, till slut, börjar ifrågasätta auktoritetens ord. För, med sina ögon har de sett en bild, och med sina öron hör de ett ständigt förnekande av vad de ser med sina ögon.

Kognitiv dissonans sätter in. Oförenligheten mellan handlingar och ord blir uppenbar och mänskligheten vaknar sakta upp från sin förrädiska uppfattning till insikten om att den blivit duperad.

Och sedan, det är verkligen härligt, för sedan är han på väg att återfå minnet om sin sanna Gudomlighet, och att denna planeten Jorden upplevelse har varit en skolsal för lärande av större kärlek.

Detta är verkligen en spektakulär tid. Ni, våra underbara Ljusarbetar-bröder, känner er starkare och starkare var dag i ert vetande och när ni känner ljus och kärlek flöda genom er.

Ni lyfts mer och mer varje dag ut ur den mörka betingningens dy in i ljuset och kärleken hos själva Gudomligheten. NI vet och känner att ni är en del av Gud.

Älska er själva starkt och mycket, tala med er Heliga inre varelse, er Gudomliga Själ, kommunicera med den, för den kärleken, det ljuset, är vad ni sanning är.

De två styrkorna, ljuset och mörkret, kombattanterna, Det Gudomliga och Djävulen, är nu inne i sin sista stora strid. Ni ser den spelas ut. Det är verkligen underbart.

Det bästa har ännu inte kommit kära vänner, det bästa har ännu inte kommit. För ljuset har vunnit. Och nu är det fascinerande att se att ljusstyrkorna har utformat situationen så att de mörka, i sin desperation, måste visa sina kort, måste avslöja sina skändliga planer.

Var i frid kära ni. Slutet på detta drama är mycket nära. Stora avslöjanden ska komma inom några få veckor. Frigörelsen är mycket nära. Och till slut kommer ni att kunna tala fritt. Och era ord kommer att vara balsam för förvirrade och störda öron, balsam för era bröders smärtsamma sår.

Ni, Våra Kära, har levt planeten Jorden livet. Ni har lärt er större kärlek genom att uppleva rädsla. Och nu är ni redo att hjälpa era bröder, att hjälpa mänskligheten ta examen. Återigen, det bästa har ännu inte kommit, kära bröder. Det bästa har ännu inte kommit.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...