Aita Kanaliserar Hennes Högre Själv – juli 22, 2020

Aita Kanaliserar Hennes Högre Själv – juli 22, 2020

God Dag på er Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, vi är mycket glada över att ta kontakt med er. Idag betonar vi vikten av glädje.

Det är sant att säga att alla mänskliga varelser på själsnivå söker efter och vill vara i ren glädje. De vill vara tillfredsställda, lyckliga, förverkligade, i fred och befriade från all rädsla, oro och bekymmer.

Detta har emellertid inte varit det naturliga jordiska tillståndet. Jorden är en sfär, ett herradöme av separation. En värld av dualitet. Ni vackra själar kom till jorden för att uppleva just det, separation och dualitet.

I Andens rike finns det bara kärlek. Andar visserligen lär sig och växer, men de är nöjda och rör sig i glädjens och fredens vibrationer, och känner sig därför inte pressade att anstränga sig.

Den mänskliga världen skapades som en plats där själar i kroppens tempel skulle uppleva rädsla. I denna rädslo erfarenhet skulle de inse hur mycket de inte ville vara i den låga och Själs krossande vibrationen.

Sedan finns det varelser på Jorden genom vilka de mörka Sataniska krafterna spelar. Det som har kallats satan, djävulen, ondskans uppror på planeten jorden. Sataniska, mörka tankar och känslor är inneboende i och naturliga för vissa delar av befolkningen.

De är de mörka som njuter av den smärta och rädsla som empatiska människor känner. De matas av rädsla. De mår bra när andra mår dåligt. De dränerar mänsklig kärlek och ljus och ersätter det med mörker, ilska och depression.

Det är i deras själva varande att vara onda. De är som katter som leker med möss, torterar dem och får glädje av att göra det. De har inget hjärta, ingen medkänsla för lidande, faktiskt njuter de av mänsklighetens lidande, så de spelar grymt med människorna under deras kontroll.
Det är deras roll. Så fungerar Planeten Jordens hologram i träningssimulatorn. Jorden är verkligen ett skolrum med de mörka krafterna som gör allt de kan för att kontrollera de ljusa och kärleksfulla och föra dem till rädsla.

Kära hjärtan, kära själar, ni har blivit lurade. Ni har blivit indoktrinerade av de sataniska att tro att ni är fattiga, maktlösa, obetydliga offer som inte har någon kontroll över er miljö.

Som det gamla talesättet säger, ’ditt är att inte ifrågasätta varför, ditt är bara att göra eller dö.’ Så, ni har tillåtit er att kastas fram och tillbaka av intriganta ränksmidare, av de motsägelsefulla orden och handlingarna och kontrollen från de negativa maktmäklarna.

Och det är som det borde vara. Hur annars skulle ni känna och veta att ni inte föredrar mörker, rädsla och negativitet. Här på jorden, efter att ha varit inbäddade i just detta, inser ni djupt att ljus och kärlek är er sanna natur och era Själars önskan.

Nu har ni vaknat upp, ni har sett hur mänskligheten kontrolleras. Ni kan se hur era bröder, som fortfarande befinner sig i den nedåtgående spiralen av rädslans vibrationer, är manipulerade med ord och de magiska trollformlerna de skapar.

Ni ser hur lätt det var att övertyga befolkningen att köpa toalettpapper, pappershanddukar och att bära masker och hålla sociala avstånd. De i rädslans vibrationer behöver något som de fysiskt kan göra, som de kan klamra sig fast med i sinnet, för att känna del av säkerheten, för att dölja sin rädsla bakom.

Och även ni, kära energivarelser, bär inställsamt masker, i social distansering, därför att ni inte vill vara ansiktslösa, röstlösa och identitetslösa. De rädda vill se detta och de polis’ar varandra och er, för de uppfattar att alla omkring dem måste följa och anpassa sig till alla regler och förordningar.

Den stora frågan nu är, vad gör ni, våra kära energivarelser, åt den här situationen. Hur lyfter ni er upp över förvirringen och kaoset i världen. Hur assisterar ni i det stora uppvaknandet.

Svaret är enkelt, var i er största glädje. Ni har lärt er att livet inte har glädje, att livet är svårt. Ni har fått höra att torka leendet från ert ansikte. Ni har lärt er att ni inte har kontroll över ert öde. Ni har varit övertygade om att ni är syndiga och behöver vara ångerfulla och söka förlåtelse, böja er för de som är bättre, bekänna era synder.

Allt detta är så inte sant. Ni är stora och kraftfulla själar. Mer kraftfulla än ni inser. Era känslor och tankar utformar, här på detta jordiska plan, er miljö. Vad ni föreställer er att ni är, vad ni tror att ni förtjänar, är vad ni får.

Universum omorganiserar faktiskt sig självt för att skapa er verklighet. Så när ni har sett den stora bilden av livet och hur mörkret och ljuset spelar mot varandra på Planeten Jorden, kan ni nu ordna om er verklighet genom att ordna om era tankar och känslor.

Hur gör man det? Vältra er inte i det förgångna. Inse att inget fel någonsin har hänt. Jorden har varit ert skolrum. Alla människor som ni upplevde vara så negativa var era lärare.

Kära hjärtan, kära själar, vänder er till glädje. Vänd er till er högsta och ivrigaste begeistring. Förlåtelse är att aldrig att tänka på eller prata om tidigare händelser igen. Lämna ert förflutna bakom er, det har tjänat er väl och nu vänd er till glädje.

Tillåt er själva att göra det ni får glädje med att göra. Tillåt er själva att hitta er passion. Ja, ni kan hålla ett välvilligt öga på vad som händer i den turbulenta världen runt er, men koncentrera er inte på det.

Energin flödar dit uppmärksamheten går. Fokusera på det ni har stor glädje för, lägg er energi i er passion. För varje ögonblick, varje dag, fråga ’vad skulle jag njuta av att göra just nu, i detta ögonblick, vad skulle behaga mig.’ Detta strider mot kärnan av allt ni har lärt er. Ni har fått höra att ni måste arbeta hårt för att uppnå något. Ni har lärt er att kämpa.

Om ni kämpar är ni inte i ert element. Var och en av oss, som vi ofta har sagt, har talanger, preferenser och förmågor. Använd era, gör det ni är begåvade på, gör det ni föredrar att göra, använd era naturliga inneboende förmågor och ni kommer att vara i kärleksvibrationen.

Och genom att göra det kommer en ny och underbar värld att vara er verklighet och ni kommer att lyfta upp världen runt er. Och när andra ser er lyckliga, nöjda och fridfulla, kommer de att vakna och inse att detta också är möjligt för dem.

Er passion, er glädje är er Själs sätt att säga att ni tar rätt riktning. Er känsla av lycka är er kompass för att veta att ni är i vibration med er Själs önskan.

Var bara, bara andas kära hjärtan. Detta är inte bara tiden för apokalypsen, det är också tiden för det stora uppvaknandet. Ni är en del av det stora uppvaknandet.

Ni vaknar från rädsla till kärlek, från smärta till stor glädje och till och med lycksalighet. Ni befriar er från rädsla. Ni är i det övre rummet och tittar på apokalypens förvirring och kaos.
Allt är gott i er värld, när ni, som Joseph Campbell sa, följer er lycka. Ni är ljuset, utstrålningen, som leder Planeten Jorden och dess invånare in i Ljuset och det förunderliga femdimensionella kärleksparadigmet. Vila kärleksfullt i er glädje av allt ni gör och vet om att det stora uppvaknandet är kommen.

Aita Kanalerar Hennes Högre Själv. Vi är verkligen välsignade varelser.

Översättning: Mats

Let Joy be your Compass | Aita’s Higher Self, July 22nd, 2020

Du gillar kanske också...