Aita Kanaliserar Hennes Högre Själv, 21 Juni, 2020

Aita Kanaliserar Hennes Högre Själv, 21 Juni, 2020

Detta är sommarsolståndets helg, helgen för det stora uppvaknandet, den stora förändringen. Livet är på väg att förändras otroligt och underbart. Kära Ljusarbetare och Stjärnfrön, allt hårt arbete ni har gjort är på väg att betala sig. Tid, i mänskliga termer, är så intressant. Som ni väl vet nu så finns det ingen tid i himlen. Men för er har ju tiden varit linjär och gått från ögonblick till ögonblick. Ni är på väg att flytta in i evighetens nu. Varje ögonblick, varje nu sekund, är magisk. När ni kommer mer och mer in i er Gudomliga Varelse, er Gudomliga magi, känner ni er djupa, sanna, kärleksfulla natur. Er Mänskliga Varelse av tankar och känsla, går tillbaka till det förflutna. Ni utvecklas naturligtvis mot att välja glädje hela tiden i varje nu. Vad är det att välja glädje? Det är att vara ert naturliga Himmelska Själv. Det är att lämna bakom de jordiska kedjorna av sårande tankar och känslor som har varit er inblandning så länge. Nu vet ni vem ni är. Ni är det Gudomliga i manifestation. Ni är en del av Källans Energi, en del av den magnetiska elektricitet som ger aktiv energi och animerar Världen. Ni är en del av Allt Som Är, ett fragment av Medvetande som individualiserar sig själv till att lära känna sin egen personlighet. Den personligheten är er egen personliga Varelse i den Himmelska Världen. Ni har förfinat era talanger, preferenser och förmågor. Och nu är ni i en process av att känna denna Varelse här på Jorden.

Den stora Händelsen, den stora uppenbarelsen står för dörren. Uppenbarelsen är seendet, med öron att höra och ögon att se, på det stora läro-programmet som har ägt rum här på Planeten Jorden. Ni blir nu visade hur ni har blivit inblandade i och inneslutna i ett skolrum för lärande. Ni blir visade hur de mörka krafterna fungerat, de som kontrollerade er. Ni ser nu, hur de med mörka och smärtsamma ord och gärningar manipulerade er att bete er och tänka som de ville. Förlåt allt, oavsett hur smärtsamt det har varit. Förlåt allt, för detta program var konstruerat av den store Skaparen så att vi, fragment av Medvetandet, delar av Skaparen, skulle kunna växa i kärlek och ljus och i sanning lära känna oss själva som de stora och magnifika Varelser vi är. Vi har tagit examen i skolan Planeten Jorden. Vi har sett oss själva lida mycket. Ändå har vi alla varit vänliga och generösa och tagit oss igenom denna erfarenhet med all ära. Därför att, kära Ljusarbetare och Stjärnfrön, vi kom till Jorden för att hjälpa till. För att kunna hjälpa våra medmänniskor måste vi förstå deras livsvillkor. Vi måste kunna känna vad de känner och veta vad de vet. Nu har vi den uppgiften gjord och vi stiger ovanför det slitgörat. Det är verkligen en stor tid. Det är tiden av den Stora Uppenbarelsen. Det är också tiden för den stora Händelsen. Den stora händelsen är inte bara den Solskensblixt som förutses. Men det är det också. Förutsägelser är komplicerade i denna ständigt föränderliga Planeten Jorden miljön. När varje individ höjer sin frekvens ur avgrunden upp från det tre-dimensionella rädslo tänkandet förändras tidslinjer. Faktum är att tidslinjer förändras ständigt.

Så framtiden kan inte förutsägas med någon noggrannhet alls. Slutresultatet, uppstigningen till den femte dimensionella kärleksfrekvensen är säkerställd. De faktiska medlen, den faktiska tidpunkten och händelserna är i konstant flux. Varje person, varje människa har del och gör sitt i uppstigningen. Händelsen har förvandlats till gradvisa utbrott av solenergi och ljus som pulserar på jorden. I denna helgen strålar sommarsolståndet en av dessa stora ljusströmmar till och på Jorden. Håll i era hattar, er tid har kommit. Ni lämnar era jordiska bekymmer bakom er. Ni rör er mer och mer in i ljuset. Vet att allt är väl, för det är så. Ja, det finns ett uppenbar kaos runt er. Ja, det finns frenetisk förtvivlan och panik från de som är de mörka som vill hålla er i rädsla och tredimensionell smärtsam inblandning. De vill behålla sin makt och monetära kontroll. Oroa er inte. De kommer inte att lyckas. Ingenting kan läkas och helas förrän det ses och avslöjas. Hur övertygar ni Mänskligheten, mot alla odds, att det han har trott vara sant är en lögn? Hur övertygar ni honom om att han har blivit så duperad? Hur visar ni Mänskligheten sanningen om hans negativa inblandning? Ni tillåter de mörka att komma ut i offentligheten med sina onda vägar. Ni ger dem friheten att öppet orsaka kaos och splittring. Ni visar hur de splittrar sina Bröder med ord och handlingar i avsikt att separera och skapa hat och rädsla. Ni visar de komplicerade händelsekedjorna och djupa tentaklerna av regeringen bakom regeringen. Ni visar den endemiska korruptionen och de betalda skyddslingarna bland de mörka. Ljuset strålas över deras mörka gärningar och grymma intriger. Vi är i mitten av denna uppenbarelse, av denna stora förändringstid. Det gamla Planeten Jorden systemet, utformat som skolrum för mänskliga själar för att lära sig större kärlek, nedmonteras och försvinner.

Det nya fem dimensionella paradiset Nirvana är snart kommen. Var glada och lyckliga, ni behöver inte göra någonting. Ni har hög frekvens och höjer er högre varje dag. Var bara, bara andas. Ni sprider vågor av kärlek och ljus runt er. Bara genom att vara här på Planeten Jorden vid denna tid, begåvar ni era Bröder med ert kärleksfulla Varande. Var i lycko-glädje när ni känner av kärlekens vågor skrovligt gå genom dig från den här sommarsolståndet. Bada i dem, njut av dem. Detta är bara början på er magnifika resa. Kärlek och ljus kära vänner. Var Välmående i Välfärd. Ni är kärlek, kärlek, kärlek. Ni är den Gudomliga manifestationen i ett kroppstempel. Vilken fantastisk present ni är till Världen.

Aita, Kanaliserande Hennes Högre Själv. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Mats

Aita Channels Her Higher Self with VIDEO, June 21st, 2020

Du gillar kanske också...