Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, oktober 12, 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, oktober 2021

 

MIRAKLET SOM BEHÖVS FÖR UPPSTIGNINGEN

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – oktober 2021

 

God dag på er kära ljusarbetare, våra kära representanter på planeten denna oktoberdag 2021. Nu når vi en vändpunkt. Planeten jorden och mänskligheten befinner sig i stort kaos, stor splittring och stor separation.

Splittring och separation finns på alla områden i människornas liv. Bröder kämpar mot bröder. Det verkar som om vi behöver ett mirakel för att befria oss från detta krig, från denna till synes omöjliga situation. Och ja faktiskt, vi behöver ett mirakel.

Men kanske inte den typen av mirakel som på ett magiskt sätt kommer från himlen, och omedelbart tar bort de mörka, tar bort djävulens hantlangare som är mycket upptagna med att dirigera händelserna på planeten jorden, under dessa stora apokalyptiska tider.

Vad är då ett mirakel? Vilket mirakel behöver vi? Ett mirakel som beskrivs i Kursen i Mirakel, är en förändring av perceptionen hos varje enskild människa.

Förändringen i perception tar oss bort från uråldrigt hat, från att leva i bitterhet och  orättvisor från de skador vi upplevt i vårt förflutna, till friden och kärleken som övergår allt förstånd, vilket vi bara kan få tillgång till när vi lever i nuet.

Planeten jordens skolrum är utformat så att våra tankar i nuet dröjer sig kvar vid det förflutna, genom vår negativa programmering.

Och så hålls vi indragna i tidigare negativitet och hålls borta från medvetenheten om nuet, och allt annat gott som hålls borta från oss i nuet.

De förhållanden som råder på planeten jorden idag, är den kollektiva representationen av vårt individuella negativa tänkande. Den yttre kollektiva situationen är en manifestation av vår inre tankevärld. Och den världen skapas av den programmering vi får, och de övertygelser och tankar vi har.

Miraklet i Kursen i Mirakel, är det mirakel vi behöver för att stiga upp till kärlekens femte dimension, det miraklet är förändringen i perception som tar bort vår programmering.

Vårt minne är selektivt. Vi kan välja hur vi tänker. När vi fortsätter att tänka på gammalt som varit fel, tänker på det, minns det, ältar det om och om igen i våra tankar, känner vi oss nere, skyldiga, arga, ledsna och hämndlystna.

Att minnas det förflutna gör ont och förhindrar då glädjen i nuet. Och nu-ögonblicket är det enda ögonblick vi någonsin haft. För att kunna heala oss själva, och då också heala världen, så måste vi släppa våra tankar på det förflutna.

När vi släpper plågsamma minnen av negativa händelser, blir sinnet fritt för att minnas vår helighet, att minnas vilka vi verkligen är – Guds heliga barn. Och då, med sinnet stillat och fridfullt, strömmar kärleken in. Och när bilderna i vår inre tankevärld förändras, så förändras manifestationen av vår yttre värld, till en kärleksfull och stödjande miljö.

I den tredimensionella frekvensen handlade våra tankar främst om minnena från det förflutna. Nu när vi går in i den femte dimensionen så frigörs det förflutna, och vårt tänkande kan vara i nuet och vilka vi verkligen är nu.

För vårt naturliga arv som Guds heliga barn, är att vi är mycket heliga, skapade av Gud till hans avbild.

Det är ett beslut. Ett enkelt men inte helt lätt beslut. Det är enkelt eftersom det bara är ett beslut. Vi kan bestämma oss för att sluta klaga. Vi kan frigöra oss från den oändliga rundan av smärtsamma minnen, som cirklar runt, runt i vår hjärna.

Och ändå är det inte lätt. För vi har varit så starkt programmerade till negativitet och bitterhet, separation och splittring. Vi har varit djupt involverade i att skylla på och blivit arga på våra bröder. Vi vill skylla på andra för alla smärtsamma upplevelser vi har.

Den heliga sanningen om oss själva förblir dold så länge vi värnar om, och hela tiden upprepar minnet av de oförrätter som gjorts mot oss. Det förflutna orsakar vår nuvarande hat och ilska, och friden kommer inte förrän vi ändrar vår uppfattning och släpper det förflutna.

Planeten jorden är ett skolrum för att man ska lära sig mer kärlek. Vi programmerades av våra föräldrar, vårdnadshavare, våra institutioner för utbildning, politik, medicin och religion, för att ta deras filosofier, deras övertygelser som våra egna.

Detta är hur planeten jordens hjälteresa fungerar. Vi är programmerade till att vara arga och separerade.

Och så hånar unga de gamla, alla religioner ser ner på andra religioner, republikaner hatar demokrater, svart ställs mot vitt, de smala ser ner på överviktiga, de rika förnedrar de fattiga.

Det är denna programmering som miraklet tar bort. Så fungerar planeten jordens skolrum. Det sägs att fädernas synder ska tillfalla barnen. Det är verkligen så, för vi är programmerade med våra familjers uråldriga och snedvridna tänkande. Detta är bedrägligt.

Den bedrägliga uppfattningen med att vi tänker och tror på det vi lär oss att tänka och tro, och sedan beter vi oss enligt de övertygelser som vi har lärt oss.

Var och en av de enskilda människorna på jorden, har unika och snedvridna övertygelser, som styr deras tankar och beteenden.

Miraklet tar bort dessa övertygelser och ger oss insikten om att allt är gudomligt. Planeten jorden är ett skolrum för att lära sig mer kärlek. Vi är alla Guds heliga barn oavsett vilken klass eller kategori vi faller inom. För det finns ingenting bortom Gud. Allt och alla är heligt.

Och då är planeten jordens skolrumsupplevelse helig. Inget fel har någonsin inträffat. Vi är heliga själar som lär oss mer kärlek genom att uppleva det motsatta, genom att uppleva rädsla. Vi är här för att göra misstag.

Vi gör ett misstag när vi väljer att tänka negativt med rädsla och ilska. Men det är verkligen inte ett misstag. För detta är ett skolrum som är utformat för att vi ska leva i det vi uppfattar som rädsla, tills vi har lärt oss att vi föredrar kärlek.

Rädslan existerar inte på riktigt, men den uppfattas här på jorden som väldigt verklig. Dess syfte är att vara vår lärare. För vi är här i detta materiella rike för att uppleva rädsla, att känna den och att släppa den.

Var och en av oss gör misstag för att lära oss mer kärlek. Var och en av oss är på en gudomlig hjältesresa genom utmaningarna och förvirringen, mörkret, terrorn och traumana i den materiella världen.

Vi, Guds heliga barn, har inte insett vår helighet. Vi lever snarare under träldom av de falska och splittrande idéer som vi har lärt oss.

Och det är därför vi behöver ett mirakel i denna tid av uppvaknande och uppenbarelse. Miraklet som frigör dessa falska idéer om smärta och orättvisa.

Och när sinnet befrias från tidigare bitterhet som upprepas i nuet, är det fritt att inse att det nuvarande tillståndet är det av ett heligt Guds barn – liksom alla deras syskon.

Och så har det aldrig varit något som gått fel. Vi programmerades in i negativa, falska, splittrande, förnedrande, övertygelser. Vi tänkte och agerade enligt vår programmering. Det är ett underbart skolrum som vi själar inrymda i människokroppar, har skapat för oss själva.

Frigörandet av mörka och tunga minnen och bitterhet i det förflutna, är vad som händer med oss ​​i denna tid av det stora uppvaknandet. Och så går vi in ​​i kärlekens femte dimension. Detta är miraklets verk.

Som kursen i mirakel säger, glöm allt ni lärde er, för ni blev felundervisade. När gamla minnen av hat dyker upp, kom ihåg att orsaken är borta. Var glada att de är borta, för det är det ni skulle bli benådade från.

Detta är den förändring som nu sker i vår värld. Detta är den sanna naturen hos det stora uppvaknande till kärlek, som vi upplever vid denna tid.

Det stora avslöjandet av korruptionen, med de ondas konspiration för att kontrollera planeten kommer fram. Men det kan inte ändras på en kroppslig nivå. Det måste ändras på nivån för varje heligt hjärta och sinne hos människan.

Och miraklet med förändringen av perceptionen från rädsla till kärlek gör detta. När vi släpper vår mörka programmering, när vi bestämmer oss för kärleksfulla tankar i nuet, och släpper vår koncentration på tidigare orättvisor, då blir vi fria att stiga upp.

För vad är uppstigning förutom att flytta in i kärlekens frekvens. Så kära hjärtan, kära själar, var vid gott mot. Den femte dimensionen är vårt sanna odödliga själsarv. Vi är Guds heliga barn som har upplevt hjältens resa, genom träsken av negativ programmering och rädsloföreställningar, som är naturen i planeten jordens skolrum.

Och när vi låter miraklet med en förändring av perception forma oss, till ett nytt sätt av att tänka i nuet, så återstår ännu det bästa.

För när vi förändrar vårt tänkande, så förändrar vi vår värld till att återspegla de nya och underbara föreställningarna och idéerna, vilka kommer att flöda in i vår värld.

Kärlek och ljus kära ni, kärlek och ljus. Allt blir bra i vår värld när vi återvänder till kärleken, genom miraklet av ett nytt och heligt sätt att uppfatta allt som finns omkring oss.

Aita kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...