Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag,21 maj 2021

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 maj 2021

 

Det Mänskliga Livets Fyra Faser | Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

Vi mycket glada att få kontakt med er den här vackra majdagen år 2021. Och så marscherar dagarna vidare, och livet på planeten jorden blir bara bättre och bättre.

Ni känner flödet av kärlek som ger er energi på ett helt nytt sätt. Kärleken som är den kraft som informerar världen. Kärleken som är det elektromagnetiska flödet som aktiverar era kroppar, som piggar upp er.

Ni känner er behagligt lättare, ni känner er vimmelkantiga, till och med yra ibland. Ni förflyttar er upp i frekvens till kärlekens vibration. Med denna infusion av kärlek, försvinner oron och gamla bekymmer.

Oavsett vad som händer runt er, oavsett vilka utmaningar som uppstår, förblir ni fridfulla. Ni hanterar enkelt situationer som skulle ha överväldigat er tidigare.

Och ni mår bra. Skuld och skam har äntligen lämnat er. Och kärleken som får er att må bra styr era liv.

Ja, i flödet av sann kärlek inifrån er och i flödet av överensstämmande kärlek från de högfrekventa femdimensionella vännerna som ni nu umgås med, mår ni själva bra. Och det är så viktigt. För ni är stora heliga varelser som har kommit till jorden för att tjäna era medmänniskor.

Ni är verkliga empater. Ni är medkännande i kärnan. Och er medkänsla har varit en börda att bära i detta jordiska rike.

För era bröder såg er vänlighet, er omtänksamhet, och utnyttjade den. Deras ego, deras behov av självförverkligande var så stort, att de kritiserade och pikade er för er välvilliga omtänksamhet.

De såg er vänlighet som en svaghet, de njöt av att se er smärta när ni sjönk ihop avi förtvivlan från deras skarpa ord och okänsliga handlingar.

Och ändå var ni snälla, även om ni tappade tron ​​på er själva. Även om ni ibland kände er lägre än de lägsta och var rådvilla över allt det kaos och den smärta ni såg runt er, och all kritik ni fick ta.

För ni hade gåvan att känna djupt, ni hade gåvan att ha en djupt bestående kärlek flödande genom era ådror. Och nu, i maj 2021, är ni äntligen nedsänkta i flödet av den kärleken, och ni kan inte annat än att känna att ni och världen omkring er mår bra.

För nu vet ni att ni har varit framgångsrika i denna mänskliga resa, stora dagar är här och större dagar av kärlek och ljus kommer framöver.

Denna mänskliga resa som ni så modigt har gjort, består av fyra faser. För det första föddes ni i denna värld som oskyldiga, skrattande, leende, jollrande barn med få egna tankar och idéer.

Era sinnen var tomma blad att skriva på. Och då tog ni till er tankarna och idéerna från de omkring er. Era föräldrar, era lärare, era religiösa ledare, era medicinska system, regeringen, reklam, alla omkring er präglade er med sin agenda, bankade in sina ord och idéer i er.

De korrupta myndigheterna vilka följde instruktionerna från kontrollanterna, lärde er att frukta allt runt omkring er. Lärde er att människor är värdelösa och oförmögna att ta hand om sig själva. Därför måste de lyda under strikta regler och förordningar som kom från de som visste bättre.

Och genom monetära, medicinska och statliga manipulationer, genom att skapa falska nödsituationer och falsk-flagghändelser, vilseledde de er, förvirrade er och fick er till ett liv i stress, rädsla och mörka föreställningar.

Och era föräldrar var inte noga med sina ord och handlingar. De uppförde sig som robotar och lärde sina barn det deras föräldrar hade lärt dem.

Och fädernas synder skulle verkligen följa barnen, ja ända till den tredje och fjärde generationen.

Så präglingsperioden är den första fasen i människans liv. Det är den period då det hjälplösa barnet tar till sig tankar och idéer från de han föddes hos.

Och sedan, märkt av beteendet från varje enskild kultur och religion, går barnet in i vuxenvärlden. Och livet blir väldigt komplicerat. För då lever man genom filtret av inhämtad dysfunktionell förståelse och beteende.

Vi gör vårt bästa för att följa de regler och förordningar som vi lärt oss. Men de restriktioner vi lever under kommer inte från kärlek. De har begränsat oss, hypnotiserat oss bort från kärleken som är vårt naturliga arv.

Vi har anpassats till negativitet och förbittring. Vi har lärt oss att frukta våra bröder, frukta det okända och frukta det värsta. Filosofin med kan något gå fel så kommer det att gå fel, verkade styra vår värld.

Och vi har lärt oss att leva i skuld och skam, för ingenting vi gjorde verkade vara rätt. Vi kritiserades för nästan varje ord vi sa och allt vi gjorde.

Men till slut så vaknade vi. För vår livsplan innefattade inte bara de stora händelser  vi skulle uppleva, vi kodades också för att vakna vid en viss tidpunkt.

Inget är tillfälligheter, för vi kom till jorden för att uppleva de negativa händelser som vi inte kunde uppleva i himlen. Och innan vi kom hit planerade vi de händelser som vår Själ behövde för sin tillväxt.

Vårt främsta mål var att befria oss från indoktrineringen i vår ungdom. Och nu, som vuxen, befann vi oss i den materiella sfären av separation och dualitet, och navigerade i livet bland våra ännu sovande bröder med de dysfunktionella psykologiska verktyg vi hade lärt oss.

Och när människa mötte människa så möttes dysfunktionalitet mot dysfunktionalitet Idéer och tankar kolliderade. Vi hamnade i oenighet och meningsskiljaktigheter. Det fanns inte mycket kärlek att ge, och inte mycket kärlek att få.

Och vi flaxade omkring på vår mänskliga resa. Vi försökte mycket att passa in, men som empater, som de undergivna, behandlades vi med förakt som någon underlägsen som inte kunde stå upp för sig själv. Och ändå fortsatte vi. Trots otroligt mycket gliringar och pikar så fortsatte vi.

Och när vi vaknade upp så upptäckte vi vår indoktrinering, vår hypnos i vår kulturs trossystem. Vi började se hur sorglig, hur degraderad den mänskliga interaktionen var.

Vi började se hur kärleksfulla ord skapade en kärleksfull situation och hur hårdhet och kritik ledde till separation, hat och krig. I denna tredje fas av vårt liv gick vi igenom det som har kallats själens mörka natt.

För vi var tvungna att sudda ut våra läror. Vi var tvungna att sopa bort allt vi hade lärt oss. Det var verkligen smärtsamt att inse att vi hade levt genom filtret av falska läror. Genom filtret av det andra hade lärt oss.

Vilken rädsla som grep oss när vi kämpade för att hitta oss själva. Vi hade levt i offerskap. Vår mänskliga berättelse hade blivit en klagolåt av de fel vi ansåg hade gjorts mot oss.

Det var verkligen en stor utmaning att övervinna den världsbilden, att ge upp vårt offerskap. För vad skulle vi vara utan den historien?

Skulle vi fortfarande existera om vi slutade med offertankar. Att sluta tänka, vart skulle skulle det ta oss. Vi fruktade en förlust av vår individualitet, en förlust av vårt verkliga själv.

Men det självet vi hade blivit var inte verkligt. Det var en sammansättning av våra förfäders tankar och idéer, och det var de negativa och falska värderingarna, vi behövde släppa.

Vi behövde släppa all vrede, varje offerhistoria, för det var inte de vi var. Det var bara en historia som vi tog oss an för att uppleva motsatsen till kärlek.

Och när vi vaknade och släppte allt vi hade lärt oss, såg vi en helt ny verklighet. Fas fyra i vårt liv blev uppstigning. Uppstigning från präglingen av mänsklig, låg vibration, till förverkligandet av vår gudomlighet.

Till förståelsen att vi är gudomliga själar som genomgår en mänsklig medverkan för att höja vårt sanna själv till högre kärlek. Det var aldrig något som gick fel. Vi designade den här resan åt oss själva.

Vi valde frivilligt att komma till jorden vid denna magnifika tid av avslöjande, för att uppleva det stora uppvaknandet från den mänskliga drömmen om medverkan. Vakna upp från mardrömmen i vilken vi levt våra liv med falska idéer, elaka pikar och gliringar.

Och vi har växt inför upplevelsen. Nu, när vi förstår bättre, ser vi ljusarbetare den sorgliga interaktionen mellan mänskligheten omkring oss. Vi ser oenigheterna, vi ser bristen på kärlek.

Vi ser den kontroll varje människa vill ha över andra. Vi ser hur människor vrider och vänder sig i det obekväma som påtvingats dem.

Det här är stora tider kära ni, för uppenbarelsen av det stora mänskliga bedrägeriet är en jordisk upplevelse för alla som väljer att stiga upp från sitt drömtillstånd. För alla som är villiga och beredda att vakna till sanningen om deras gudomliga verklighet.

För alla som är villiga att lämna sin historia om mänskligt offer bakom sig Ho’ponopono, den hawaiianska tillämpningen av försoning och förlåtelse är dagens ordning kära ni.

”Jag är ledsen, förlåt mig, jag älskar dig, tack”, gäller alltid. Oavsett om vi varit förövare eller offer, så är försoning vägen tillbaka till kärleken.

Så kära vänner, kära bröder, livet är bra och blir bättre. Ni har levt ert mänskliga liv och vaknat upp till sanningen, den underbara verkligheten av vilka ni verkligen är. Ni är en aspekt av det gudomliga, er själ är en del av Gud.

Lämna er historia om mänskligt offer bakom er och sammansmält er med kärleksvibrationen igen, som är ert naturliga gudomliga sätt att vara. Koppla av i friden, glädjen, lyckan, den enighet som är er sanna natur.

Och, vet på djupet att det bästa återstår. Ja, det bästa kommer när vi utforskar vårt gudomliga väsens sanna natur.

Aita Kanaliserar sitt Högre Själv. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...