Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 29 maj 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 29 maj 2021

”Dömande mot Urskiljning”

 

God dag till er, våra kära Ljusarbetare, våra kära representanter idag på planeten Jorden. Vi är mycket glada över att få stå i kontakt med er.

Denna dag i maj 2021 lever ni i kaotiska tider, kära ni, i något som förfaller vara mörka och desperata tider. Ni är faktiskt priviligierade, för ni är här på Jorden för att få uppleva mänsklighetens stora uppvaknande, från dess dröm-förtrollning, från dess indoktrinering till negativitet och rädsla.

Det är vad ni kom till Jorden att göra just nu. Ni kom till Jorden för att hjälpa mänskligheten höja sig upp från sitt djupa innästlande, från sina mörka känslor gällande sig själv.

Mänskligheten har fått lära sig att han från början är ”fel” genom att vara en människa. Djävulen, ondskan, har vänt svart till vitt, gott till ont. Och mänskligheten vet inte längre hur han ska göra sig fri från förtrycket av ignorans och dysfunktionellt beteende.

Mänskligheten lider av en sjukdom med den djupa övertygelsen att vad han tror på är rätt, det enda sättet att se på saker och ting. Och detta är så för att han har fått lära sig att kritisera och fördöma alla som har ett annorlunda tänkesätt än det som han har.

Och så fördömer de kristna muslimerna, republikanerna dömer demokraterna, det läkemedelsorienterade sjukvårdssystemet attackerar det holistiska synsättet på sjukdomar, de kristna skymfar icke-judarna och de rika ser ner på de fattiga. Uppdelning och separation har totalt tagit över världen och ondskan förefaller härska enväldigt.

Och ändå är allt som det ska vara, kära vänner, kära bröder och systrar. Det förekommer inga misstag på den här planeten Jordens färd. Som vi ofta har sagt, så planerade ni era liv innan ni kom hit och ni, tillika med er själsfamilj och guider, planerade de större händelser som ni skulle komma att färdas igenom på det här jordiska äventyret.

Ni och era medresenärer i detta låga tredje-dimensionella paradigm utformade för er själva samspelet med ljus och mörker, gott och ont. Ert mål och syfte var att var och en av er, i och med att ni navigerade negativitetens minfält, skulle öka i tillväxt till större kärlek, större medkänsla, samt expandera till kärleksvibrationen.

Vilket äventyr det har varit, med den mest spännande tiden, de mest upphöjande händelserna som fortfarande ska komma. Ondskan kan inte hanteras förrän vi vet vad det onda är och det är mycket tydligt för er nu hur mänskligheten har förvirrats till rädsla av dem som spelar djävulens roll.

Denna kontroll, detta manipulerande, sträcker sig till vartenda område i det mänskliga livet. Inte att undra på att mänskligheten är så förtrollad i rådvillhet och mörk desperation.

Under vår mänskliga resas tidiga stadium, innan vi vaknar upp till vår Gudomlighet, så jämför vi människor oss med varandra för att skatta vår status. Från den låga tredje-dimensionella synvinkeln där vi inte har någon egen moralisk kompass, så dömer vi världen runtomkring oss i enlighet med de föreskrifter som vi har blivit lärda.

Och vi har fått lära oss att värdera saker och ting. Vi har blivit lärda att värdera våra bröder och systrar genom filtret gällande hur de ser ut, vad de äger, hur dyra deras hus och bilar är, hur prestigefyllda deras jobb är.

De medkännande, de vårdande, de ödmjuka och milda, har blivit skarpt kritiserade och de har undvikits för sin fattigdom och brist på materiell rikedom.

De är hårt dömda och avfärdade såsom mindre värda än sina anmärkningsvärt rikligt konsumerande bröder och systrar.

Denna filosofi har verkligen placerat mänskligheten i hjulet för karma. Vi attraherar vad vi dömer tills vi upphör att döma vad vi attraherar. Och era tredje-dimensionella bröder och systrar är fortfarande djupt innästlade i sitt hypnostillstånd, i sin drömförtrollning. Det är verkligen en bedräglig illusion.

Informationen vi får ta emot kontrollerar vad vi uppfattar. Ett barn, en ung vuxen, kan bara leva sitt liv genom filtret av vad han har fått lära sig. Och vi designade denna jord för oss själva så att vi skulle få lära oss ett dysfunktionellt beteende och uppskatta jordisk kraft och iögonfallande konsumtion.

Vi ljusarbetare, vi stjärnfrön, är nu medvetna om detta. Och i och med att den elektromagnetiska energins ström översvämmar Jorden med sin magnifika kärleksfulla strålning, så rör vi oss alltmer bort från dömande.

För vi inser att våra tredje-dimensionella bröder och systrar är exakt var de ska vara. Vem dömer ett barn för dess okunnighet? När vi nervärderar och ringaktar våra tredje-dimensionella bröder och systrar för deras dysfunktionella övertygelser och beteende, så sårar vi oss själva.

Även vi har förhandlat vårt livs tidiga delar genom filtret av falska övertygelser och avvikande beteende. Vi kunde inte annat, för vi visste inte att något annat än det som vi fått lära oss var möjligt.

Så är det nu för våra vänner som fortfarande sover. De har fördjupat sig i detta stadium av sitt liv där kritik av sig själva och alla runtomkring dem är ett inre och oundvikligt resultat av denna del av deras jordiska äventyr.

Detta är hur vi planerar den mänskliga hjältens resa. Och vi ljusarbetare, vi stjärnfrön, är så lyckligt lottade att vi har levt igenom de här mörkaste dagarna där vi dömde alla runtomkring oss såsom mindre värda än oss, för hur de såg ut och vad de ägde.

Vi har förflyttat oss från dömande till en förfinad förståelse och urskiljning. När vi dömer så kritiserar och fördömer vi, vi ser ner på andras tankar, idéer och beteende.

När vi urskiljer, så ser vi beteendet i det större sammanhanget på denna mänskliga resa. Vi ser att det är dysfunktionellt, men vi dömer inte, för vi inser att våra bröder och systrar planerade situationen för sig själva.

De som fortfarande sover, mitt uppe i sin upplevelse av den bedrägliga illusionen, ska inte dömas för sitt beteende. Att ha medkänsla och förståelse är väldigt viktigt här.

De befinner sig mitt uppe i den mörka drömmen som utgör den första delen av deras inkarnation. Deras själ är vilande, i bakgrunden, medan de navigerar de besvärliga händelserna i sina liv genom filtret av illusorisk förståelse som de har fått till sig.

Vi kanske inte vill spendera tid med dem. Det är faktiskt bättre för oss att begränsa vår samverkan, för deras negativitet sänker vår vibration, tar oss ur den kärleksfrekvens där vi numera för det mesta vistas.

Låt oss urskilja var på sin uppstigningsresa de befinner sig. Låt oss genom detta urskiljande ge dem den hjälp som vi kan ge. Upplyftande ord, uppmuntrande gärningar är vad de behöver.

För vi har lärt oss hur vi ska behärska vårt tal, hur vi ska använda oss av kärleksfulla ord samt vänligt och glatt uppträdande. Det kommer nu naturligt till oss.

Vi människor lever alla i samma värld på den här planeten Jorden. Vi alla befinner oss i mänskliga kroppar som ser likadana ut. Och ändå är medvetandet som bebor och ger energi till kroppen inte på samma nivå.

Samtliga aspekter av Gud, samtliga själar på denna jord har potentialen för uppstigning till högre nivåer av kärlek och ljus. Men alla befinner sig just nu inte på samma nivå.

Ni är på väg till den femte dimensionen av kärlek. Ni kommer från ett annorlunda medvetande. Ni är här för att hjälpa till. Dömande hjälper inte er, eller era bröder och systrar.

Nu har ni rört er in till urskiljande. Och detta urskiljande hjälper både er och era bröder och systrar vilka fortfarande befinner sig i dimensionen med ett lägre medvetande.

För endast genom att urskilja var de befinner sig och vad de behöver, så kan ni hjälpa dem. Bara ett leende, bara ett godartat fridfullt uppträdande gentemot dem kan vara livräddande.

Bara var, bara andas, bara utstråla kärlek och ljus. Ni är så bra på att göra det nu. Var medvetna om vilka ni är. Ni är av ett annorlunda, högre medvetande. I den här livstiden har ni alltid varit det.

Det är varför ni kom hit till Jorden denna gång. Ni kom hit för att hjälpa till. Och blott genom att vara här så hjälper ni på ett exemplariskt sätt.

Ja, kära ni, Jorden befinner sig i en avsevärd oordning, samt omvälvning. Ni har flera kaotiska förvirrande dagar framför er. Men ändå vet ni att allt är väl. Och det är fascinerande att få se när den här jordiska pantomimen spelas upp.

För vi har designat denna datorsimulering som är planeten Jordens upplevelse för oss själva. Och det är strålande att vi befinner oss mitt uppe i det stora uppvaknandet. Mitt uppe i frisläppandet av mänskligheten från dess illusoriska innästlande i rädslans vibration.

Var vid gott mod, våra kära. Var vid gott mod. Allt är väl i er värld. Ni höjer er upp till en ny dimension av kärlek och ljus. Och ni vet att det bästa fortfarande ska komma. Verkligen, det bästa är fortfarande på väg.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...