Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 1 februari, 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 1 februari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=sUAk3BvtPOU&t=8s

Och så är vi i början av februari 2021 och vi väntar otåligt på att något synligt ska äga rum. Det är svårt att tro att en hel månad av det här nya året har gått och att vi fortfarande befinner oss i den gamla situationen med våra mörka kontrollhavare som skenbarligen fortfarande är vid makten.

Varje vecka, varje dag, väntar vi på någon händelse, en del stora avslöjanden som visar oss att makthavarna håller på att tas ner. I vår samhällsgrupp, i ljusarbetarnas internetvärld, så har många datum nämnts som betydelsefulla, vilka har vikt för avslöjandet av allt som har blivit sagt och gjort av de mörka styrkorna.

Och ändå förefaller inget hända, dagarna kommer och går utan att uppenbart gå framåt. Vi blir vana vid och vi misstror alla förutsägelser eller datum som vi får för det synliga störtandet av den mörka kabalen.

För Guds skull, tänker vi, för Guds skull, det här är tiden för kali yuga, den stora övergångstiden från det tredje-dimensionella rädsloparadigmets mörker, genom den fjärde dimensionens uppvaknande, till den femte dimensionen av klarhet, kärlek och ljus, frigörelsen från rädsla.

Varför väntar vi fortfarande, varför känner vi oss fortfarande så ensamma, så alienerade från våra bröder och systrar? För vi ljusarbetare har lämnat den tredje dimensionen bakom oss. Vi befinner oss på en annorlunda frekvens än våra syskon som fortfarande sover.

Vi kom till Jorden för att genomleva hjälteresan. Hjälteresan är en allmänt förekommande historia, delad av kulturer världen runt, i vilken karaktären ger sig ut till okända och farliga områden för att återfå något som man behöver.

Hjälten får möta konflikter och bakslag, men triumferar slutligen innan han/hon återvänder hem efter att ha genomgått en transformation.

Detta är den färd på vilken vi befinner oss. Vi är hjältarna. Samtliga människor, alla som hör till mänskligheten är hjältar, för det är faktiskt väldigt tappert att komma till Jorden från vår saliga, himmelska änglatillvaro, för att få uppleva begränsningar och emotioner, för att få förnimma ofantlig rädsla.

Samt att göra det utan minne av vilka och vad vi i sanning är. Det är så svårt för oss att acceptera att vi är Gudomliga, storslagna multi-dimensionella varelser, vilka existerar på många olika nivåer, samtidigt inom flera dimensioner av kärlek och ljus.

Vi är så kraftfulla att vi inte kunde sända hela vår storslagna Själ till Jorden, vi kunde bara sända hit en liten del av oss själva, vår Själ. Hela vår mäktiga varelse kunde inte innefattas i den här lilla och begränsade vibrationen som är planeten Jordens upplevelse.

Vår Själs vibrationsfrekvens är kraftfullare än hos atom-farkosten, den kropp som ger rum för den, exponentiellt kraftfullare än vårt ego och våra jordiska förvecklingar.

Detta jordiska liv och i själva verket hela den materiella sfären, baserar sig på frekvenser och vibration. Vi inkarnerar till fysiska kroppar för att få uppleva dessa frekvenser och vibrationer.

Här på Jorden placerar varje emotion som vi känner in oss i en frekvens som – med känslor – återspeglar denna emotion. David Hawkins beskrev detta i sin bok ”Power v. Force” – Makt versus Styrka – på en skala som han kallade ”Map of Consciousness”, Medvetandets Karta.

Denna skala som är etablerad av muskeltestning, gick från noll till ett tusen. Så skam och förödmjukelse var de lägsta, mest skrämmande emotionerna, vilka vibrerade vid 20. Sedan stiger vi längs skalan, genom skuld, apati och sorg tills vi når ilska vid 150.

Ilska är en förbättring på apati, skam och skuld, för ilska kan leda oss till handling. Ovanför ilska, på denna vibrationsskala, finns falsk stolthet och mod. Mod vid 200 är vägen från rädsla till kärlek. Mod handlar om bemäktigande och affirmationer. Mod är känslan av att Jag kan och Jag ska, för jag är vad jag är.

Ovanför mod tar vi oss till neutralitet, villighet, acceptans, förnuft och slutligen vid och högre än 500, kärlek, glädje, frid och vid 1000 – obeskrivlig upplysning.

Denna medvetandekarta är ett underbart verktyg för att förstå vad som vibrationsmässigt händer oss när vi faller in i skrämmande emotioner. I princip placerar emotionerna vi känner in oss i vibrationen hos denna specifika emotion.

Emotionerna av tredje-dimensionell rädsla är de som ligger under 200. Vi, i vårt jordiska indoktrinerade tillstånd, existerade främst i dessa låga och smärtsamma frekvenser. Våra sovande bröder och systrar befinner sig fortfarande där. Och fyllda med skrämmande tankar och smärtsamma bilder av hemska händelser, så kan de inte se prakten, ett högre medvetandes under.

Fruktan färgar en person så att man inte ser eller kan se på, eller förstå vad som pågår. Ens tankar är fyllda av ens dystra verklighet som handlar om undergång och död.

Man vet inte, man har ingen uppfattning, ingen skymt av insikt om att ens tankar skapar ens verklighet. För det är vibrationen som vi är som avgör hur vi känner oss. Ändra på er vibration så förändrar ni er emotion och ni förändrar ert liv.

Så denna långsamma, och vad som för oss verkar vara en mödosam process gällande det stora avslöjandet, äger rum för att väcka upp så många av våra bröder och systrar som möjligt.

Så som ljusalliansen ofta har sagt: ”Dit en av oss går, går vi alla”. På vår Själsnivå är vi alla sammankopplade, vi är alla ett. Men vi är här på Jorden för att få uppleva separationen och dualiteten, den lilla ensamheten som gör det möjligt för oss att få känna fruktan.

Merparten av de galaktiska raserna i Universum upplever inte sig själva såsom åtskilda från Källan. Och därför, som vi ofta har sagt, så är Jorden en av de svåraste planeterna att inkarnera till.

Jordens medvetande skapades på ett unikt sätt för att låta oss uppleva oss själva såsom separata.

Så hur ska vi väcka upp våra sovande syskon? Denna långa, och vad som för oss förefaller vara en långsam process av det storslagna avslöjandet, sker för att så många som möjligt ska vakna upp till sanningen och upplysningen.

Allt med varje dag som går, så blir mer och mer avslöjat. Fler och fler mörka aktörer, aktörer som vi trodde arbetade för ljuset, visar upp sina sanna färger.

När de tror att de mörka har segrat, så tillåter de sig själva att slappna av. De gömmer sig inte längre bakom gyllene ord och honungslena lögner. Toxiciteten i gärningarna och lögnerna är nu så stor att många vaknar upp.

Allt fler av våra bröder och systrar börjar se, de börjar undra. Det största steget som fortfarande måste tas är nertagningen av media, avslutandet av massmedias television. För det är de skrämmande orden, upprepandet av de rena rama lögnerna som mänskligheten fortfarande lyssnar till, vilka håller honom i rädslans låga frekvenser.

Ha tillit till planen, kära hjärtan, kära Själar, ha tillit till planen. För nu dröjer det inte länge tills media har tagits bort. Och ni vet vilken chock och vilken förundran våra bröder och systrar kommer att befinna sig i när det inträffar.

Därför så väntar vi fortfarande denna februari 2021 på det stora avslöjandet för mänsklighetens storslagna uppvaknande.

Vi Ljusarbetare, Stjärnfrön, har först väckts upp. Vi kom in på en högre frekvens, detta är varför vi har känt oss så ensamma hela vårt liv. Detta är varför vi kände att vi inte passade in.

Vi är en bro för att hjälpa mänskligheten ta sig från låga frekvenser till höga frekvenser. Vi är här för att hjälpa våra bröder och systrar, för att skapa en kedjereaktion när de får tillgång till den frekvens som vi öppnar upp för dem. Vi som nu befinner oss vid och ovanför 500-nivån av kärlek, skapar en kedjereaktion. Vi höjer planetens frekvens.

Bara var, kära ni, bara var, bara andas. Hur ofta har ni hört detta? Och ändå så stämmer det. Att ni bara finns här är tillräckligt för detta syfte.

Tålamod, kära ni, allting sker såsom det Gudomliga har bestämt. 2020 var året för turbulens och förvirring. 2021 är året för avslöjanden.

Allt är väl i vår värld för det bästa ska ännu komma, faktiskt, det bästa ska ännu komma.

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...