Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 31 Oktober 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

31 Oktober 2020

Ert Enda Jobb Är Att Sprida Kärlek

God dag på er kära frivilliga själar här på planeten Jorden i denna stora uppstigningstid. Ni är mitt i det stora uppvaknandet, det stora avslöjandet, den stora apokalypsen, denna sista dag i oktober år 2020.

Apokalypsen är den slutliga förstörelsen av världen som vi känner den. Men var inte rädda! Vår värld kommer att fortsätta på ett högre och större sätt. Den här gången ser vi den slutliga undergången av de korrupta makterna, de mörka kontrollanterna som utsågs för att sprida negativitet och rädsla.

Deras tid är över. Vi ser deras kollaps. Jorden kommer att lyftas upp till en högre frekvens. Rädsla kommer att försvinna, både från vårt individuella psyke och från vår kollektiva uppfattning. Människans uppfattningsförmåga har, på denna tredimensionella resa, tillkommit genom de fem fysiska sinnena, syn, ljud, beröring, smak och lukt.

Genom dessa sinnen var vi synnerligen kontrollerbara. Vi visste bara det som vi fysiskt blev utsatta för. De mörka visste det, så de matade och matade oss med den information – inte sanningen – som de ville att vi skulle få veta.

De bestämde vad vi skulle se och hur vi skulle uppfatta det, vilken information vi skulle få enligt deras agenda. Och de visste att vi var mottagliga för rädsla. Vårt mänskliga ego matades med rädsla. Det vi ger vår uppmärksamhet åt, i den tredje dimensionens låga vibrationsfrekvens, är det som ger oss vår uppfattning.

Våra mörka kontrollanter försäkrade sig om att vi la vår uppmärksamhet på mörka och skrämmande ämnen. Således blev vårt liv begränsat och kontrollerat av rädsla. För vi hotades med tortyr och döden om vi inte uppfyllde deras krav. Vi mutades med pengar, makt, sex och alla möjliga onda belöningar.

Många samtyckte för att rädda sig själva och sina familjers liv. De ville inte, de ville fly. Döden eller samtycke verkade vara deras enda val.

Det här är hur vår Jord formades. Detta är samspelet mellan ljus och mörker, yin och yang, som vi kom till denna materiella värld för att uppleva och lära oss större kärlek om. Denna jordiska resa har fört oss bort från mörkret.

När våra bröder och systrar inser de mörkas falskhet och svek kommer de att bli arga, de kommer att bli rasande och vill hämnas. Men när tiden går och de lyfts upp till högre dimensioner av kärlek, kommer de att kunna förlåta och känna tacksamhet, för de kommer att komma till insikten om att de mörka gav dem en stor gåva.

Från den djupa upplevelsen av förtvivlan, ilska, hat, våld, depression, apati, skuld, skam och anklagelser, vet vi att dessa negativa känslor är något som vi inte vill ha. Vi föredrar alltid kärlek. Men de mörka kontrollanterna har, i eoner, hållit oss fångna i rädslans vibration. Våra fem sinnen såg och hörde vad de matades med, och få kunde se bortom den uppenbara sanningen.

Och nu är det en underbar tid av uppstigning. Vårt sjätte sinne har vaknat. Vårt sjätte sinne ser bortom det fysiska och mot det Gudomliga. Vårt sjätte sinne är vår intuition, den stilla, tysta rösten inom oss som kommer från den himmelska världen.

Det stora uppvaknandet är verkligen ett uppvaknande. Det är ett uppvaknande till vår Gudomlighet. Det är dags för upplyftandet av den tunga slöjan som har hållit mänskligheten kedjad vid sina fem sinnen, och som har hållit oss borta från vetskapen om vår helighet och insikten om att vi inte är de små obetydliga människor som vi trodde att vi var.

Vi är i själva verket Gudomliga varelser med vår Själ förskansad i vårt hjärta och med en vetskap om och en känsla för rättvisa, godhet och Gudomlighet, långt bortom de fem sinnena av vår mänskliga verklighet.

Och så mina kära, var vid gott mod! Vet att trots allt kaos och all förvirring är allt bra. Vänd er till ert inre och få tillgång till de heliga akashikakrönikorna, den heliga sanningen. Få tillgång till kunskapen om det Gudomliga genom er intuition.

Lyssna inte på de mörkas nyhetsmeddelanden. De är desperat högljudda, hesa och osanna. Håll er borta från nyheternas låga vibrationer, eller de av era rädda tredimensionella bröder som bara ser saker och ting genom sina fem fysiska sinnen. De lyssnar på de mörkas agenda. De kommer att sänka er vibration. Ert ego älskar att matas med deras negativitet och mörker och förutsäga katastrofer och kaos.

Stilla er själva, gå ut i naturen, lyssna på vacker musik, meditera, bejaka det positiva. Var en vandrande meditation och stråla ut kärlek till alla. Varje möte har en potential att vara ett heligt möte.

Ni är här för att lyfta er själva och era bröder och systrar till en högre dimension, till kärlekens dimension. Varje ögonblick som ni upplever här på Jorden påverkar er utstrålning, er vibration.

Ni vibrerar på samma nivå som den omgivning ni vistas i. Klipp av den låga och hårda, våldsamma och hatiska rösten från er uppfattningsförmåga. Flytta till de högre världarna av ljus och kärlek. Ni är vad ni tänker och vad ni säger. Universell lag säger att vad ni ser som er verklighet, blir er verklighet.

Den här mänskliga sfären har uppfattningsvis varit en upp- och nervänd gåta. Det som har verkat bra har ofta varit dåligt. Det som medvetet har gjorts för att vara elakt, har ofta visat sig vara gott och Gudomligt. Människor kunde inte skilja mellan de två. De trodde på, utifrån sina fem sinnen, det som de fick höra. Nu är det dags att ni lyssnar på er intuition.

När något är riktigt bra och Gudomlig kommer ni att känna glädje. Ni kommer att känna frid och kärlek och tacksamhet. Det är er intuition, ert sjätte sinne som talar till er. När ni känner negativa känslor är det era fem sinnen, genom deras fysiska uppfattningsförmåga, deras fysiska känsla, som talar till er. Med Jordens uppstigning till högre frekvenser har ni nu makten att vända er bort från intrånget av de fem sinnenas uppfattning.

Ni har nu makten att leva i kärleksvibrationen. Ni har nu makten att vända er till er intuition för kunskapen om den kärlek som ni och hela mänskligheten verkligen är. Det här är en fantastisk och underbar tid. Se inte på apokalypsen som en negativ och skräckfylld händelse. Titta med ert Gudomliga inre hur människans uppstigning utspelar sig.

Ert enda jobb är att sprida kärlek. Ni har vaknat tidigt för att sprida kärlek, för att hjälpa era bröder och systrar att frigöra sig från det mörka intrånget. För att hjälpa dem att inse sin Gudomlighet.

Varje möte är ett heligt möte när kärlek är inblandad. Vi är lyckligt lottade som får vara här vid denna stora uppvakningstid. Det mänskliga uppvaknandet från den tredje dimensionens rädsloparadigm till den femdimensionella kärlekens verklighet, det är mänsklighetens sanna arv. Vi är verkligen välsignade varelser.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...