Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 februari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 februari 2021

 

Detta är det enda sättet att verkligen leva

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har höjt vårt medvetande, precis som vi har uppmuntrat er alla på Jorden att göra detsamma. Vi vet hur värdefull praktiserandet av att släppa det som tynger en själv och låta de högre frekvensenergierna ta över och höja ens vibration. Vi uppskattar så var och en av er som är villiga att ta sig tid från er hektiska dag för att höja ert medvetande och höja er vibration.

Nu fanns det en tid i er historia som uppvaknande själar att ni skulle delta i en aktivitet för glädjen av det och inte göra någon koppling mellan den glädje ni kände när ni gjorde det ni älskar att göra och vad som skulle följa i er verklighet. Ni hade ingen aning om att ni sände ut en vibration som skulle ge er mer glada upplevelser och människor. Och nu, här är ni, med ert uppvaknade medvetande, med vetskapen att varje gång ni erbjuder en vibration, skickar ni ut en signal till universum, och ni vet att universum kommer att ge tillbaka till er något som representerar den vibration ni utstrålade.

Nu kan ni ta den kunskapen och bestämma att ni ska göra något som ger er glädje, för nu vet ni att det kommer att bli ännu mer glädje om ni deltar i den aktiviteten. Och det är bra; ni kan verkligen leva ert liv på det sättet. Men när ni gör något enbart för den glädje ni upplever när ni gör det, är det när ni lever som en andlig mästare. Det är då ni är helt närvarande i ögonblicket, utan förväntningar på vad som kommer härnäst och ingen koppling till om något kommer därefter i er upplevelse.

Nu sägs det att ni kan sitta tysta i ett mörkt rum och bara aktivera glädjen i er själva. Men om ni gör det för att ni helt enkelt känner att ni kan och ni gillar det sätt ni känner när ni är i ett tillstånd av glädje, är det ett mycket bättre sätt att leva ert liv än om ni gör det för att ni hoppas att locka något eller någon in i ert liv som kommer att sätta er i ett tillstånd av glädjefylld farthållare.

Ni förstår, ni kommer alltid att vara ansvariga för er egen vibration, oavsett vem eller vad som finns i ert liv, oavsett hur mycket pengar ni har på banken eller hur många leksaker ni har köpt med de pengarna. Det kommer fortfarande att vara upp till er att vara glädjefyllda utan någon speciell anledning alls. Och det är därför vi uppmuntrar er att höja er vibration och höja ert medvetande; det är inte för att vi vet att universum kommer att belöna er om ni gör det. Och det är inte ens för att vi vill att ni ska göra det så att ni kommer att vara till tjänst för det mänskliga kollektivet genom att lägga den positiva energin till det kollektiva medvetandet. Vi vill att ni ska höja er vibration och höja ert medvetande eftersom vi älskar er och vi vill att ni ska må bra.

Vi vill att ni ska visa för er själva att ni har kontroll över hur ni mår när ni fokuserar på hur ni mår och att ni prioriterar hur ni känner. Och alla andra goda saker som kommer från er som sitter i det mörka, tysta rummet och höjer er vibration kommer att vara som körsbäret ovanpå fruktfatet. Ni är glädje, kärlek, frid och alla andra goda känslor vibrationer rullade in i en, och vi är här för att bjuda in er att återvända hem till era sanna jag, för det är det enda sättet att verkligen leva.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...