Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 14 maj 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 14 maj 2021

”Anledningen till Planeten Jordens existens”

Idag, denna dag i maj månad 2021, är vi mycket glada över att få stå i kontakt med er. Ni är våra representanter på planeten Jorden och det är underbart att se att ni håller på att hitta er själva.

Vi befinner oss i en mycket besynnerlig tid i Jordens uppstigningsprocess. Från den tredje-dimensionella synvinkeln förefaller livet pågå som vanligt. Den stora pandemin, som våra kontrollhavare kallar den, pågår fortfarande.

Våra syskon, fortfarande sovande i sin programmerade existens inuti matrisen, faller allt djupare ner i sin trans. De har helt och hållet tagits över av tankarna och uppfattningarna, propagandan som massmedian har tryckt på dem.

Från en ytlig ståndpunkt är det svårt att se att ljuset nu är i kontroll, kära vänner, men ljuset har emellertid segrat. Just nu indikerar den storslagna filmen om planeten Jorden fortfarande att mörkret står i kontroll. Den stora pandemin år 2020 och dess svallvågor annonseras fortfarande ut som dödliga.

Rädslan för döden hemsöker fortfarande alla som lyssnar på berättelsen som regeringen och deras propaganda till högra arm, massmedia, fortsätter med. Ja, de mörka, kontrollhavarna gör sitt bästa för att hålla kvar kontrollen.

De är verkligen desperata att hålla det existerande tillståndet sådant som det är. De är desperata att hålla mänskligheten hopkrupen i förvirring, darrande av rädsla, så att deras makt, deras härskande kan fortsätta. Så att de kan fortsätta med att livnära sig på den rädsla som en sådan förvirring genererar.

Men trots sina alla bästa försök så håller de på att misslyckas. För även de befinner sig i den här tredje-dimensionella matrisen, detta hologram. Ja, de är av en högre frekvens än mänskligheten.

De kan se hur de ska manipulera mänskligheten och mänskligheten är de som är manipulerade, fårskocken, de kontrollerade robotarna som är manövrerade och drivna till att göra vad de blir tillsagda av kontrollhavarna.

Så dessa mörka som driver fram den negativa berättelsen befinner sig också i ett drömtillstånd. Genom självaste naturen i sin besatta kontroll, i sina stressfyllda och överväldigande krav, så är även de en integrerad del av det tredje-dimensionella spelet som utspelar sig på planeten Jorden.

Många insikter kommer till er nu våra kära uppvaknade syskon, våra ljusarbetare. För nu håller ni i sanning på att vakna. Ni stiger ut ur den tredje-dimensionella drömmen av rädsla.

Ni ser klart att det som sker på planeten Jorden idag är en iscensatt pantomim, en dramatisk teaterunderhållning. Ni ser nu på livet från den högre platsen av upplysning och förståelse, från den femte dimensionen av kärlek.

Ni ser de olika spelarna i dramat för vilka och vad de är. Och ni har kommit till att inse att saker och ting inte är vad de verkar vara på planeten Jorden. Ni befinner er i en illusion, en varseblivning som är ett bedrägeri. Allt som sker har arrangerats, det som sker runtomkring er är iscensatt för att få en effekt och för att ni ska uppleva det.

Människorna, de mänskliga kroppar som har en Guds-gnista, med en Själ, är inte de enda invånarna på detta jordklot. De är emellertid de centrala skådespelarna i dramat.

De är dem till vilka all propaganda, alla falska ord och rädslofyllda berättelser riktas. De är anledningen till denna underhållning år 2021. En underhållning som har ett djupt syfte.

Kontrollhavarnas syfte är att hålla kvar kontrollen. Att fortsätta livnära sig på de människor som har en själ. Att fortsätta livnära sig på smärtan, rädslan, de negativa emotioner som mänskligheten utstrålar när man blir jagad från det ena stället till det andra, från det ena skräckfyllda scenariot till det andra, av sina manipulatörer.

För rädslan som människan känner ger näring till deras mörka energisystem. Mänskligheten, den sanna mänskligheten med en Själ, är till grunden vänlig och kärleksfull. Denna kärlek har blivit förvrängd till rädsla. Det vänliga har tagits ur mänskligheten.

Men ändå måste vi komma ihåg att vi planerade detta skådespel själva och för oss själva. Samtliga spelare i detta jordiska drama planerade sina liv innan de kom hit.

De konspirerade tillsammans i sin himmelska salighet, vilka som skulle spela de mörka, vilka som skulle spela de ljusa. Vilka skulle komma till Jorden med sin själs natur intakt, vilka skulle komma utan en själ, utan Guds-gnistan, utan flödet av Källans energi strömmande genom sin varelse.

Och sedan finns våra utomjordiska syskon. De är av en helt annan beskaffenhet. De härstammar från reptilierna. De är inte alls mänskliga. De är de som tillhandahåller all den onda, gudlösa kontrollen i mänskliga termer, den genomgående immoraliska aktiviteten som placerar mänskligheten i ett tillstånd av rädsla och dödlig terror.

Och så för att sammanfatta, har vi till att börja med den tredje-dimensionella mänskligheten, fortfarande inbegripen i vibrationen av rädsla, som känner djupa och mörka emotioner. De är oförmögna att fly från fängelset av pådyvlade tankar och uppfattningar som de har fått till sig.

För det andra så finns de narcissistiska människorna, djupt förankrade i den låga vibrationen, som vill ha makt över andra och kontroll över sina bröder och systrar. Dessa skådespelare har för avsikt att få vad de kan få tag i. De tjänar sig själva. De letar efter omedelbar belöning, både pengamässigt och emotionellt.

De är de småsinta byråkraterna, politikerna, bankirerna som frodas på underdånigheten hos sina medmänniskor, de längtar efter makt, de njuter av det obehag som de pådyvlar sina bröder och systrar.

Och för det tredje: ni våra kära ljusarbetare. Ni från den högre platsen av förståelse, har höjt er själva ovan denna jordiska förvirring, ni är återigen annorlunda. Ni är världens frälsare. Ni utstrålar ljus och kärlek. Ni höjer Jordens vibration tillbaka till kärlek.

Låt oss se på syftet för detta skådespel, anledningen till planeten Jordens existens. Varför existerar denna lågt vibrerande planet, dit kärleken knappt kan tränga sig igenom, i Guds heliga Universum?

Jorden är till sin vibration den lägsta av de låga. Det finns inget helvete. Det är en del av den mänskliga förankringen som vi har fått lära oss, att vi ska färdas till helvetet ifall vi inte följer våra religioners, regeringars och vår kulturs vansinniga direktiv.

Självaste den jordiska upplevelsen har varit ett helvete. Ett helvete som med avsikt är skapat för undervisandet av de mänskliga själarna. Jorden är ett klassrum, vilket vi ofta har sagt. Samtliga spelare har förutbestämda roller som de har planerat för sig själva.

Utan minne av sina eviga själar begav de sig iväg för att driva omkring på denna lilla planet för att spela upp förväxlingarna, problemen och scenarierna som de hade planerat för sig själva att få uppleva.

Vi finns här på Jorden för att göra precis detta, att uppleva. Vi är här för att få smaka av trädet som består av gott och ont och för att i och med att vi gör det utveckla, expandera vårt medvetande.

Vi människor av olika utvalda typer, alla som kämpar mot varandra i vår illusion, är här för att lära oss större kärlek. Vi är här för att med smärta känna, att på djupet förstå att vi inte föredrar mörkret.

Vi föredrar inte hat, ilska, grymhet, sorg, depression, eller någon annan av de desperata känslorna, i vilka mänskligheten på Jorden har nästlat in sig. Hur kan man i sanning känna till ljuset utan att uppleva mörker? Hur kan man i sanning känna kärlekens djupa överlägsenhet och glans innan man har upplevt hat?

Det här är vad vi är här att utföra, vi är här för att få uppleva mörker. Vi är här för att få uppleva hur det är att vara utan kärlek. Och när vi gör det, åh kära nån, hur vi kommer fram till att känna kärlek på ett större djupare sätt!

Vi ljusarbetare är mycket tappra själar, kära ni. Vi ställde frivilligt upp och vi valdes ut bland många, för att komma till Jorden vid den här tiden. Vi kom för att rädda världen.

Det är dags för att den 25.000-åriga cykeln, dagjämningens skeende, planeten Jordens upprepande kretsande till mörker – ska upphöra. Det är dags för uppstigningen, uppenbarandets tid. Vi har spelat upp dramat. Vi har upplevt allt som mänskligheten kom till Jorden att få uppleva.

Och det är dags för oss att återgå till vår himmelska verklighet. Det är dags för en återgång till kärlek. Så var vid gott mod, kära bröder och systrar. Det kanske inte ser så ut, men allt är väl i vår värld idag.

Planeten Jordens drama håller på att ta slut för er. Ni har utfört ert jobb väl. Ni har uthärdat slungorna och pilarna som av era bröder riktades mot er. För ni var alltid annorlunda.

Mörkret gillar inte ljus. För ljuset lyser sanning på deras avvikande natur. Och det är precis vad ni har gjort. Ni har lyckats i ert uppdrag. Ni har utstrålat empati, ljus och kärlek till världen.

Detta holograms natur, i detta illusionsdrama, håller på att uppenbaras. Avslöjandet av sanningen äger redan rum. Många av de mörka har redan fallit. Många av de varelser som ni ser är inte de ursprungliga spelarna.

Åtskilliga av de ursprungliga spelarna har tagits bort och ersatts av kroppskopior eller kloner. Avslöjandet äger rum. Det sakta droppandet av information håller på att bli till en störtflod.

I den dödliga desperationen har kontrollhavarnas berättelse blivit allt mörkare. Ja, även de, massmedia, utspridarna av de falska orden och de falska nyheterna, även de står i färd med att falla.

Ni kan se er omkring på världen och alla spelarna som finns där – med neutralitet och villkorslös kärlek. För ni känner till syftet för detta storslagna skådespel.

Ja, ni är storslagna empater och ni känner för era bröder och systrar som fortfarande lider, men ni vet att de har utformat allt som sker omkring sig, för sig själva. Även de är här för att uppleva. Inget görs mot dem utan deras överenskommelse.

Och med denna vetskap befinner ni er i en godartad neutralitet. Ni ser lugnt på oordningen, sveket, obehaget, från ett avstånd i vetskapen om att inget som är fel någonsin har inträffat, hur smärtsamt det än kan vara.

För ni kan se att smärtan, rädslan, skräcken som kan kännas, behövs för mänsklighetens tillväxt. Detta mänskliga liv med hela sin oreda, är viktigt för att man ska kunna känna till en större kärlek och för den mänskliga själens expansion.

Ja, var vid gott mod, kära hjärtan, var vid gott mod. För allting är väl i er värld och allt som ni så tappert har kämpat för, allt som ni är här för att uppnå, är på väg att ske.

Livet är gott och blir allt bättre och undret i detta är att det bästa ännu ska komma. Ja, det bästa ska ännu komma.

Aita kanaliserar sitt Högre jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...