Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 augusti 2021

 

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

12 augusti 2021

 

 

Det är så underbart att komma i kontakt med er denna augustidag 2021. Och hur mår ni kära ljusarbetare, våra kära vägvisare. Hur känner ni er?

I ökande grad skiljer ni er från problemen, kaoset, den upp-och-ned vända ologiken i den tredje-dimensionella verkligheten. Villervallan, rädslan genererad av kontrollsystemet, fortsätter och ökar.

Avslöjanden om korruptionen på planeten jorden, om djävulens verksamhet, sker nu, ändå rapporterar media inte om den. Det verkar som om majoriteten fortfarande är djupt förskansad i tron på bedrägeriet, den osanna berättelsen om rädsla, som media lägger fram varje dag.

Men ändå, till och med i all denna förvirring, är allt väl på planeten jorden. Det gudomliga flödet, källans energi, har befälet. Allt spelas ut som avsett av vår skapare.

Och ni, våra kära ljusarbetare, våra kära representanter på planeten jorden, befinner er i olika stadier av uppvaknande. Det är underbart att se er komma samman, att se hur ni bekräftar varandra.

Den där stadiga, lugna och kärleksfulla blicken, det milda leendet, auran av ovillkorlig kärlek ni utstrålar, är vacker att beskåda. Och då ni känner igen er egen helighet och varandras, känner ni en våg av kärleksfull energi, vacker gåshud, kryssa genom er kropp.

Det är verkligen underbart att vara en högre dimensionell varelse vid denna tid av avslöjanden, av uppvaknande på den tredje-dimensionella planeten jorden.

Som vi ofta sagt, ni har hela ert liv insett att ni är annorlunda än era bröder. Ni har undrat varför de sagt att ni inte kan eller inte borde göra de saker ni har så lätt för.

De kunde inte förstå er. De kunde inte göra det ni gjorde. Ni var mer effektiva i ord och handling. Ni uttryckte er tydligare, ni gjorde saker kunnigare, ni var från början av en högre vibration, var av en mer kärleksfull och helig resonans.

Men så många av er blev nedslagna av den utmanande interaktionen med era lågt vibrerande, negativt programmerade mänskliga bröder. De såg att ni var annorlunda, ödmjuka och milda, och tog er vänlighet för svaghet och var föraktfulla mot er.

Mänskliga varelser är fysiska biologiska kroppar, utmärkt programmerbara kroppar, med deras heliga själar förskansade i dessa kroppar. De är verkligen heliga själar, fragment av Gud, droppar av vatten i oceanen av Gudsmedvetande, som beslutat sig för att ha en mänsklig upplevelse.

Helvetet, som era religioner beskriver det, existerar inte. Det finns ingen plats med eld och svavel dit själar färdas för evig bestraffning. Istället är det livet på planeten jorden som varit helvetet.

Men, här på jorden är allt bakvänt av djävulen som styrt den jordliga miljön, där sanning påstås vara lögn, och lögn påstås vara sanningen. Hur komplicerat, hur hemskt, hur utmanande är inte livet i denna täta sfär?

Vad är djävulen? Djävulen är en art av utomjordingar som kom till jorden för att skörda mänskligheten som deras källa av energi, som deras, så att säga, matkälla.

Djävulen var ditsatt av det gudomliga för att mildra, för att betinga mänskligheten till större kärlek och större kunnande om sig självt, genom att lida av kärlekens motsats, genom att leva i rädsla och förnedring.

Den här djävulen var av en lite högre resonansnivå, den lägre fjärde dimensionella vibrationen, varifrån de kunde se mänskligheten i dess lätt programmerbara tillstånd. Och de kunde se hur de skulle manipulera, manövrera, styra och programmera mänskligheten till rädsla, lydnad och underkastelse.

Upprepning av ord och fraser ända från barndomen programmerade det biologiska dator-sinnet. Fysisk grymhet och våld, extrem fysisk bestraffning, skapade rädsla.

Så, i eoner av lidande, eoner av bedrägeri och separation på alla det mänskliga livets områden, blev mänskligheten det vi ser idag. Den bedrägliga uppfattningen tog form.

Mänsklighetens gudomlighet var gömd. I sitt sinne och sin förståelse såg människan sig som dödlig, syndig, inkompetent, grym och att han levde i nyckfullt, okontrollerbart och upprörande öde.

Kärlek drog sig tillbaka till bakgrunden, den heliga själ som bebor den mänskliga kroppen kunde inte kommunicera med den där lågt vibrerande mänskliga fysiska strukturen som verkade vara människans oheliga verklighet.

Och cykeln av reinkarnation innebar att i generationer kom människan tillbaka till denna djupa, mörka, jordliga sfär, för att uppleva rädsla gång på gång.

Och varför tillät det gudomliga, vår skapare, källenergin, detta ske. Det gudomliga, eller vad vi kallar allt som är, Gud, är inte en fysisk skäggig varelse som sitter på sin himmelska tron och delar ut domar och bestraffningar.

Gud är bokstavligen allt som finns. Ni är en del av Gud, vi är alla en del av Gud. En del av det gudomliga flödet, som är Gud, finns i oss alla. Allting, materiellt och andligt, fysiskt och immateriellt, är en del av Gud, ett uttryck för Gud. Det finns inget utanför Gud.

Som sådana planerade ni, i er himmelska andliga verklighet, utanför denna jordliga fysiska sfär, själva era liv. Ni människor är stora och mäktiga andliga varelser.

En mycket liten del av vad ni är, är den själ som är förskansad i er mänskliga kropp. Ni är multidimensionella. Den större delen av vad ni är, är så kraftfull att den inte kunde vara med er på denna jordliga resa.

Ni sände den lilla del av er själva som är er själ, till planeten jorden för den svåra fysiska upplevelsen av att vara människa för att utvecklas, för att växa, för att individualisera er från allt som är.

Gud skapar, med er och er planets jordeliv, Gudar lika honom själv. Då ni lever genom er dagar, då ni upplever extremerna av gott och ont, väljer ni.

Ni avgör vad ni föredrar och inte föredrar. Som fysiska varelser utforskar ni territoriet, de underbara möjligheter detta jordeliv ger er.

Så, med varje val individualiserar ni er karaktär, ni hittar era talanger, preferenser och förmågor. Ni blir en definierad karaktär, en perfekt droppe av guds-essens, i samhörighet och förtjusning med era kamrater, men har era egna särskiljande, speciellt unika och underbara karaktäristika.

Och denna process sker för hela mänskligheten. Varje val, varje preferens, varje glädjeyttring, varje smärta, förfinar och skapar den ni verkligen är.

Men kontrollsystemet som djävulen satte på plats, korruptionen, smärtan och våldet, blev extremt, till den grad att människan hamnade i en evig cykel av reinkarnation.

Djävulens, kontrollörernas, grepp, blev för starkt för att den lågt vibrerande, tredje-dimensionella mänskligheten skulle kunna vinna. Han dövades ned av gifter i hans mat, hans luft, hans vatten. Mediciner och medikamenter tog bort ännu mer av hans livsessens.

Det verkade som mänskliga själar var fångade för alltid i cykler av sjukdom, död och återfödsel till detta tunga och mörka och illvilliga system.

Det är här ni ljusarbetare, ni storslagna själar, kom in i bilden. Ropet på hjälp gick ut i himlen och ni, våra kära, anmälde er frivilliga att komma till jorden för att rädda mänskligheten.

Ni visste att detta inte var en lätt uppgift. Ni visste att ni inte skulle passa in. Ni visste att ni skulle bli smädade och kritiserade, tillrättavisade och förföljda, för det som era bröder såg som er dumma och naiva vänlighet.

Så ni har inte passat in. Ni är snälla och kärleksfulla empater som tycker det är svårt att säga hårda ord till era bröder. Ni får ofta skulden för vad de ovänligt gör. Ni aktar era ord, ni är försiktiga med ert beteende.

Ni sov också i det helvete som är livet på planeten jorden. Och nu är det dags för ert uppvaknande. Det är dags för er att inse vilka stora varelser ni är. Det är dags för er sanna natur, ert heliga varande, att aktiveras.

Ni börjar inse vilka ni är. Er helighet lyser i era ögon. Ni är förmedlare, utstrålare, av kärlek. Ni känner de vågor av kärlek som sprids ut omkring er.

Planeten jorden och dess invånare vaknar upp till sanningen om sin himmelska verklighet. Den bedrägliga uppfattningen är över. De energier som tillåter en högre resonans på jorden, tillåter en femte-dimensionell vibration att inträda här, badar nu jorden.

Jorden, i sin cykliska rörelse runt universum, i det som kallas jordaxelns procession, är vid en astrologisk punkt där energin av kärlek kan inträda. Så det stora uppvaknandet, omtalat i alla de stora religionerna, sker nu.

Och era biologiska dator-kroppar är i en sådan resonans att de kan ta emot dessa vågor av kärlek som överflödar planeten och införlivar dem i ert varande och sprider ut den kärleken i vågor av himmelsk vibration till era bröder.

Så verkligen, kära ni, ni är de som räddar världen. Var vid gott humör. Ni gör vad den tredje-dimensionella mänskligheten inte kunde göra. Ni räddar världen.

Allt är väl. Och dag för dag vaknar ni mer och mer, ni hanterar dysfunktioner, lidandet som detta jordeliv har skänkt er, ni stiger i frekvens och känner det gamla, det trötta och det slitna, ramla bort.

Ni har fortfarande utmaningar, det finns ingen slump. Varje stund av varje dag tar ni emot händelser, händelser ni behöver för att ge er insikt om hur ni blivit negativt programmerade.

Det är dags för er att släppa denna jordliga programmering. Res er upp. Inse er underbara gudomlighet. Lev, älska, skratta i varje nu-ögonblick. Världen är er domän nu och det bästa återstår fortfarande.

Ja, våra vänner, våra heliga med-själar, det bästa återstår fortfarande. När ni vaknar och reser er ur er jordliga uppfostran, så återstår verkligen fortfarande det bästa.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...