Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 april 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 april 2021

Idag, denna dag i början av april 2021, är en underbar dag för vi är äntligen fria, vi är fria, vi är fria, från den osanna perceptionen. Vi ljusarbetare, stjärnfrön flyttar in i kärlekens vibration. Vi rör oss ur tiden, som den existerar på jorden, och in i nuets ögonblick. Och vi förkunnar det för universum högt och stolt.

För vi har varit fasthållna och snärjda, fängslade i den skräckfyllda, tredimensionella hologramskolan på jorden. Och det är en betydande prestation att ha tagit sig ut från den lägsta frekvensen, upp till den fjärde och femte dimensionen.

Vilka är då dessa dimensioner vi talar om? Det handlar om frekvens och vibration. Vi människor är en produkt av den frekvens vi lever i.

Denna upplevelse på planeten jorden, med den lägsta möjliga frekvens för de mänskliga kropparna, och med själarna inbäddade i den fysiska varelsen.

Vi människor, i detta simulatorprogram för träning, som upplevelsen på jorden består av, är bara en version av mänskligheten. Det finns många versioner av mänskligheten, i många olika dimensioner, i många olika vibrationer.

För människokroppen är en mycket lyckad biologisk dator, som kan anpassas till olika frekvenser. Den kan existera i den tredje dimensionen i en låg fysisk nivå eller i den femte dimensionen i en mer eterisk form.

Mänskligheten har i århundraden, årtusenden, levt i den tredje dimensionen. Och nu är det dags för den att röra sig uppåt, och ut ur sin rädslofyllda verklighet i skolrummet.

Dimensioner kan tänkas på som perceptioner i det mänskliga sinnet. Som frekvenser där sinnet finns. Som fokuspunkter snarare än platser. Varje dimension existerar samtidigt ovanför varandra.

Människans frekvens, den vibration vi lever i, är beroende av medvetenhetsnivån, den dimension som människan upplever.

Varje människa är lika mycket värd i Guds ögon, i ögonen på det Gudomliga som vi är en integrerad del av. Som vi ofta har sagt så sker inget av en tillfällighet. Varje person är på sin gudomliga resa, genom planetens tredimensionella upplevelse.

Det kan verka konstigt, men vi har vi varit på denna jord för att göra misstag. Eller om det tilltalar er bättre, så har vi varit på jorden för att synda. Genom att vi upplever motsatsen till kärlek, så blir vi mer kärleksfulla.

Så att döma någon, är olämpligt. Visst är det klokt att vara omdömesgill beträffande frekvensen hos de omkring oss. För även om alla är exakt där de behöver vara, och gör exakt det de behöver göra, så kanske det inte är trevligt eller andligt upplyftande, att vara med dem som är i färd med att uppleva den djupaste och mörkaste negativiteten.

Vi har alla varit där. Vi människor har alla upplevt rädsla, för det är det vi är här för att göra. Men nu, i den här fantastiska stora tiden för uppvaknande, så rör vi oss uppåt i frekvens.

Uppåt i frekvens och ut ur verklighetens tredimensionella paradigm. Bort från egots själviskhet, och återvänder till kärlek, förening, gemenskap och kamratskap med våra bröder. Denna tid och plats förkunnar slutet på separationen, slutet på upplevelsen av dualitet.

När ljusets och kärlekens energier väller ut på jorden, när planeterna riktas in för uppstigningshändelsen, finns det en ny möjlighet för mänskligheten att höja sin vibration. Att släppa sin lidande-mentalitet, att släppa historia av offer och leva i nuets ögonblick som nya fokuserade varelser. Varelser fokuserade på kärlek, varelser fokuserade på glädje och självförverkligande.

Varje själ upplever sin uppstigning annorlunda och unikt vid Guds perfekta tidpunkt. Återigen, alla själar är likvärdiga, ingen själ är bättre än någon annan. De är alla aspekter av Gud.

Nyckeln till uppstigning är en förändring av fokus, insikten av att mänskligheten inte bara är en kropp, utan en gudomlig själ på en gudomlig resa. Och den själen befinner sig i det tredimensionella skolrummet på jorden, i en lämplig klass av rädsla, begränsning och känslor. Låt oss titta på de egenskaper som finns i den tredje dimensionen av existens.

Den tredje dimensionen exemplifieras genom att vara rotad i den fysiska världen. Varje människa ser sig själv som en separat enhet, och dömer andra efter deras hudfärg, ålder, kön, utseende, ekonomi och arbetsstatus i livet. Separation är det som gäller.

De tror att de är sina tankar, att tankarna är deras egna som representerar vilka och vad de är. Att tankarna representerar deras personlighet.

De tredimensionella människorna söker lyckan utanför sig själva. De söker efter materiella ägodelar och relationer. De söker validering från varandra. De försöker få den kärlek de inte ger sig själva från andra.

De misstycker när andra kommenterar, anklagar, snokar och kritiserar, men är själva snabba att kritisera sina bröder.

Deras fokus är på brist och konkurrens. De måste hålla fast vid allt de har, för det finns inte tillräckligt överflöd, inte tillräckligt med pengar för att få det att gå runt. Och då måste de kämpa för att få sin del av den materiella rikedomen. De är avundsjuka på de som de tycker har det bättre än de själva.

Livet kännetecknas av polära motsatser. Det finns bra beslut och dåliga beslut, syndiga människor och goda människor, bra tankar och dåliga tankar, goda gärningar och dåliga gärningar.

De tror sig definieras av vilka de är. De betraktar sig själva som förälder, far, advokat, son, sjuksköterska, mor och så vidare. Det är så de identifierar sig. Även om de kanske säger sig hylla sin Gudomlighet, så finns det ingen verklig förståelse för att det finns något mer än ett kort mänskligt liv.

De gnäller och klagar och muttrar, för de har en offermentalitet. De lever i det förflutna. De lever i medvetenheten om att den bästa förutsättningen för framtiden är det tidigare tillvägagångssättet.

De förenas i sin dysfunktion. De förenas i grupper som är emot saker, mot krig, mot cancer, mot fördomar, och detta fokus skapar mer av det de motsätter sig genom själva fokuset.

Rädslan styr deras värld. Rädslan för döden är det primära, för kroppen är verkligheten i den tredimensionella världen. För många betyder kroppens upphörande slutet på existensen.

För andra är himlen och helvetet verkligt. Och eftersom de ser sig själva som syndiga, fruktar de att det är till helvetet de kommer. Att de hamnar i evig fördömelse när de dör.

När vi kommer till den fjärde dimensionen får vi en ny perception. Fokuset förändras. När medvetenhetens ljus börjar vakna, verkar tron ​​på den gamla tredimensionella verkligheten fånig.

Ilska kommer genom insikten om att föräldrarna och samhället har infört falska trossystem, och egenmäktiga rutiner och regler som måste följas.

Det finns en önskan om hämnd mot de makter som finns. Det finns en rättmätig indignation mot all den tortyr och de grymheter som mänskligheten har fått utstå.

Önskan att omvända, att predika för sina bröder om de lögner vi har fått höra, blir starkare och starkare. Den fyrdimensionella människan känner att de måste varna sina bröder om illuminati, makthavarna, korruptionen i de finansiella, medicinska, politiska och religiösa strukturerna.
Många i denna frekvens känner en motvilja mot de som fortfarande är förtrollade i den tredimensionella världen. De känner ilska mot de som tittar på nyheterna, de som äter kött, de som bär masker, och de håller koll på sina bröder som gör så.

I den fjärde dimensionen törstar den nyvakna mänskligheten efter kunskap. De törstar efter en ny förståelse av sin värld, ur en andlig synvinkel. Egot är deras fiende. Istället för att acceptera sin mänsklighet, vill man sublimera alla mänskliga önskningar, för att bli det man kan kalla andligt upplyst.

Och sedan når vi vid olika tillfällen den sista gränsen till den femte dimensionen. Vi säger olika, för vi är alla individuella och unika i vår uppstigningsprocess, och var och en av oss exemplifierar olika egenskaper av den nyfunna femte dimensionen.

I detta skede av vårt uppvaknande, finns vi fortfarande i alla tre dimensionerna samtidigt. När vi rör oss fram och tillbaka i frekvens, kan vi fortfarande falla tillbaka i rädsla eller till fyrdimensionella känslor av andlig överlägsenhet över våra bröder.

I den femte dimensionen rör vi oss in i kärlekens vibration. Egot bleknar. Det är inte längre ledaren i vårt liv. Det tjänar oss fortfarande, men är nu själens tjänare med sin intellektuella kapacitet, snarare än tjänaren av den monetära kärleken, korruptionen och djuriska instinkter.

I den femte dimensionen försöker vi inte längre förändra världen. För vi inser att det inte finns några tillfälligheter, utan allt som händer är tänkt att hända, för planeten jorden är ett skolrum för Gudomliga själar.

Varje individ är på sin egen unika Gudomliga Resa. Mörkret i världen är en reflektion av den mänskliga, lågdimensionella tankeprocessen. Vi försöker inte längre heala världen eftersom allt händer av en anledning.

Istället går vi inom oss ​​för att ändra vårt fokus, för att heala oss själva. Vi är inte längre en liten och omedveten människa. Vi har inte längre någon etikett. Snarare är vi ett ständigt föränderligt, alltid växande medvetandefält, ett fält med fokus.

Vi vet nu att vi är det vi tänker. Vi vet nu att vi manifesterar det vi tänker och exemplifierar det med våra tankar. Våra tankar skapar vår verklighet och vi vaktar varje tanke och varje ord vi säger.

Vi behandlar alla med kärlek och respekt. Vi kanske inte resonerar med allas medvetande, med deras brist på förståelse, men vi vet att den här jorden är en väv av unika och olika människor, med unika förståelser och alla är värdefulla.

Varje man och kvinna finns i den Gudomliga hjältens resa, från omedvetenhet och eftergivenhet till en förståelse om vår Gudomlighet och konstruktionen av den individuella, genomtänkta moralen.

Allt är förlåtet i den femte dimensionen, för inget fel har någonsin begåtts. Allt är precis som det är tänkt att vara. Vi gick med på existensen i det här mänskliga skolrummet och vi är tacksamma för allt vi lärt oss.

Vi är tacksamma för de oväntade upplevelserna som skapade begränsningen och känslorna, för att slutföra våra lektioner och förståelsen om vår egen sanna natur. Svårigheterna i livet som en tredimensionell människa, har tagit oss till en större kärlek, en större medkänsla och större glädje.

Det finns en frihet i att veta att allt är bra. Det finns en frihet i den nya verklighetsuppfattningen. Att ingenting i sig är bra eller dåligt. Att ingenting har makt över oss om vi inte tillåter det.

Dömande blir istället insikter. Vi ser inte längre beteenden som bra eller dåliga, utan som önskade eller inte önskade. Det vi inte önskar håller vi oss borta ifrån. Ändå vet vi att personen som exemplifierar det inte önskade beteendet, är helt perfekta där de är och att de går igenom de lektioner de behöver lära sig.

Vi kanske inte vill tillbringa tid med dem, men vi respekterar alla, oavsett var de befinner sig vibrationellt.

Vibrationer och frekvenser förverkligas som den infrastruktur i vilken mänskligheten lever. Att nå en högre frekvens innebär ett skifte av fokus, en skifte av perception till en plats där kärleken är högst rådande.

När mästaren vaknar inombords då förverkligas kärlekens kraft. Rädslan försvinner och man kan inte längre manipuleras och manövreras. Moraliskt dömande försvinner.

Ja, livet är bra eftersom vi höjer oss till den femte dimensionen och känner
Gudomlig kärlek strömma genom våra ådror. Livet är bra och blir bättre.

Och kära syskon, det bästa återstår ännu. Ja, livet blir utsökt. För vi har kontrollen nu. Och det underbara är att goda tider kommer. Tider med en kraft, härlighet och glädje som vi inte ens kan föreställa oss. Tider som är som en lycklig dröm. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...