Mike Quinsey Kanliserar Sitt Högre Jag, 13 augusti, 2021

 

 

Medan ni anpassar er till förändringarna som gjorts har det blivit tydligt att vissa är här för att stanna. Det är godtagbart då ni har mycket förlorad tid att ta igen då ni medvetet har hållits tillbaka genom de Mörkas agerande. Ni har dock brutit er loss från deras kontroll och tar igen för förlorad tid. Förändringarna gör att ni utför saker lite annorlunda, och för många som vant sig vid den ”gamla stilen” går det inte lika lätt. Men som med många förändringar blir ni till slut vana vid dem och kan dra nytta av dem. På en global nivå är många länder dock så långt efter att det nästan är omöjligt att komma ikapp. Men om livskvaliteten ska förbättras måste de fördelaktiga förändringarna komma och det snabbt innan ni överväldigas av klimatförändringarna som redan orsakar kaos.

Detta är svåra tider men ni kommer till slut att ta er igenom förutsatt att man nu tar till adekvata åtgärder och ni kommer att blli mycket nöjda med vad framtiden för med sig. Det var oundvikligt att ni behövde gottgöra för en situation som lagts på er på det sätt som era framsteg blev fördröjda och hindrade er från att få nytta av nya sätt som skulle sparat er tid och era pengar. Istället hölls ni i ett tidslås. Den tiden har dock avslutats och så snart det är praktiskt möjligt med vetskap om att de mörka inte längre kan hindra eller avstyra era framsteg kommer ni att få hjälp att utvecklas i mycket snabbare takt. Allt inväntar er, så känn er inte nedslagna eller bortglömda, ni kommer att få allt som ni skulle och mycket mer och planen kommer att lyckas. Fastän de Mörka var övertygade om sin seger, lurades de in i en fälla från vilken det inte fanns någon utväg. Repa mod genom våra nyheter och var förvissade om att vi ska fortsätta vägleda er och följa era framsteg för att se till att det går smidigt

Så det är viktigare än någonsin att ni håller er på den Ljusa vägen och vet att allt är väl trots det som händer imkring er. Ni kanske skulle säga att ni manglats och det vore sant, men ni har blivit så mycket starkare av det, så var säkra på att varje erfarenhet har sina fördelar. Det dröjer inte alltför länge förrän skådespelet upphör och då ser man ert rätta jag. Det ni upplevt är bara ett litet gupp på er väg i livet, även om det hittills är av största vikt. De flesta av er har haft hundratals liv och samlat erfarenhet men ni har inte nödvändigtvis behövt ta fram den för att komma igenom detta. Ni var dock väl utrustade innan ni inkarnerade så att ni skulle kunna hantera er livsplan.

Ni har lärt er så mycket om andra livsstilar därför att de olika folkslagen tog med sig sina egna lagar och föreställningar som har utvidgat er förståelse. Ni har också haft liv i alla dem och det har lagt ett rikt stråk av kunskap och insikt till er egen. Det är av detta skäl som ni kan känna starkt för sätten och tankarna som andra har. Sådant inflytande visar sig ofta vilket mode och vilken mat man föredrar. Det borde göra att ni trivs bättre med er själva och förklarar möjligen er dragning till folk i andra länder.

Så det som händer nu är en anpassning till förändringarna som är här för att stanna. En del är fördelaktiga och till för bekvämligheten för dem som har verksamheter som förser er med det ni behöver. Det kommer helt klart att ta lite tid för dem att komma tillbaka till något som närmar sig normalläge, men då bör allt gå mer smidigt. Brist på arbetskraft påverkar en del länder och det tar som sagt någon tid innan svårigheterna övervinns. Uppryckandet har skadat mycket mer än vad ni kanske tror, men i långa loppet kommer det att ses som nödvändiga förändringar. Allt som sker kommer i längden att ses som nödvändigt och användbart för att få allt att sätta sig.

Var säkra på att i längden blir livet mer godtagbart och mer tid ges för fritidsaktiviteter. Utan de plötsliga behovet att göra omedelbara förändringar skulle det tagit mycket längre tid att nå samma nivå. Eftersom era aktiviteter övervakas av oss så kan vi hjälpa er så att ni säkert rör er i rätt riktning. Utan det skulle kaos råda och det skulle bli svårt att hitta en utväg ur era problem, vi ser ju faktiskt ett globalt problem. Vi kan se den större bilden och kan visualisera vad som behövs för att se till att tid och ansträngningar inte är bortkastat. Vårt inflytande gäller att alltid hålla er på rätt väg utan att störa er fria vilja.

Vädret ger er anledning till oro men var säkra på att resultatet blir mer stadigt och godtagbart. Moder Jord är klokare än ni kanske tror och helt kapabel att hantera de förändringar som behövs för att ge er ett mer modererat vädersystem utan de extremer som ni nu upplever. Det kommer att ta tid att komma ut ur de mörka tiderna och lämna det som inte har någon plats i framtiden. Det görs så mycket för att sätta er in i ett mer godtagbart livsmönster och det kommer i sinom tid.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...