Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 25 januari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 25 januari 2021

 

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – Januari 2021

PANDEMINS GÅVA

Och så är den första månaden 2021 nästan över. Så snabbt tiden har gått i dessa dagar av det stora uppvaknandet. När vi ser tillbaka på det senaste året av nedstängning, masker och social distansering har dagarna, veckorna och månaderna flugit förbi.

Och vi är mycket tacksamma för de gåvor som den här tiden har gett oss. För den har gett oss många gåvor. De mörka aktörerna, de rådande krafterna, planerade pandemin, vilken har varit en ursäkt för vår isolering, för deras egna skändliga syften.

Men allt är bra, eftersom de goda aktörerna, ljusalliansen kapade systemet och vände det till eget bruk. Och som alltid är himlen ansvarig. Gudomligheten har beslutat att det är dags för mänskligheten att vakna upp ur sin djupa sömn av glömska.

Processionen av equinoxen, den 25 000-åriga cykeln där planeten jorden rör sig genom universum och rör sig genom negativa energier, har nått sin epok och kommer till en framgångsrik avslutning.

Vi har rört oss igenom de negativa vibrationerna. Vi har rört oss igenom de planetära konstellationerna, den tredimensionella matrisen som håller rädslans frekvens på plats. Och nu är det tid och plats för en återgång till kärlek och ljus.

Jordiska förhållanden har inrättats på så vis att vi Själar, förankrade i fysiska kroppar, i den materiella sfären, kan uppleva flera olika dimensioner.

Den tredje dimensionen är rädslans dimension. Detta är den lågvibrerande matris som vi kom till jorden för att uppleva. Denna frekvens är unik för det materiella området. Här har människan inget minne om vem och vad han är.

Efter att ha glömt sin Gudomlighet föddes han in i en konfronterande och förbryllande värld av kognitiv dissonans och förvirring. Detta är den värld där djävulen och det Gudomliga kämpar mot varandra för människans lojalitet.

Fri vilja är den gåva vi har i den tredimensionella matrisen. I det himmelska riket, och för många av våra galaktiska bröder i det materiella riket, finns det ingen fri vilja. När man till största delen är i det femtedimensionella kärleksparadigmet och därbortom är fri vilja inte nödvändig.

När man är lycklig behöver man inte välja. Denna jord har inte varit en lycklig plats. Denna jord har varit ett val mellan djävulen och det Gudomliga, mellan positiva och negativa känslor. Detta är fri vilja.

Vi inkarnerade på denna jord för att uppleva fri vilja. Vi kom hit för att bli indoktrinerade och härdade in till ett dysfunktionellt tankesystem.

Vi kom hit för att separeras från och vara på vår vakt mot våra bröder.

Vi kom hit för att lära oss begränsningar och känslor, det som vi inte kunde uppleva i det himmelska andliga riket. För, som vi ofta har sagt, genom att göra det så siktar och sorterar vi våra preferenser, vi individualiserar våra personligheter och avgränsar våra talanger och förmågor.

I den tredimensionella matrisen är vi omedvetna om vår sanna verklighet. Vi ser på oss själva som fattiga, svaga, dödliga människor. Vi kämpar för att överleva, vi kämpar för att trivas i en miljö som har skapats med olika, motsatta regler och föreskrifter.

Begränsningarna tillhandahålls av dessa regler och förordningar och av giriga, själviska beteenden hos småbyråkraterna, narcissisterna, de onda aktörerna som spelar djävulens roll.

Dessa begränsningar leder till negativa känslor. Dessa negativa känslor, rädslan, ilskan, svartsjukan, skulden, skammen, är våra indikatorer på att vi är på fel väg. Det här är meddelanden från våra änglar, våra guider, våra högre jag att vi har avvikit från kärlekens raka och smala väg.

När vi upplever denna djupa, mörka rädsla bestämmer vi oss så småningom, på Själsnivå, för att vi inte föredrar rädsla, vi föredrar kärlek och därför avvisar vi allt som vi har lärt oss, undersöker alla våra tankar och idéer om livet, ifrågasätter allt, och vaknar så upp från vår djupa hypnotiska sömn.

Det låter så enkelt, det är enkelt, men det är inte lätt. Detta är den fjärde dimensionen. Den fjärde dimensionen är vibrationen, frekvensen där vi frigör oss från den dysfunktionella tredimensionella indoktrineringen.

Och det är här nedstängningen det senaste året spelar in. Den har påskyndat vårt uppvaknande. Den har hjälpt till att upplysa oss om lögnerna och osanningarna som omger oss.

Historien om viruset och maskerna och den sociala distanseringen, det godtyckliga stängandet av företagen, inkomstbortfallet, separationen från vår familj och vänner, rädslan för sjukdomen har alla gett betydande begränsningar och känslor.

Rädslan, förvirringen, de olika reglerna och föreskrifterna har alla skapat en situation där den fjärde dimensionen av uppvaknande har blomstrat. Och som ett resultat har många, många själar vaknat och gått in i den fjärde dimensionen.

Detta har inte varit lätt för när vi rör oss ut ur vår djupa sömn, måste vi omstrukturera hela vårt tankesystem. Vi måste återställa vår moraliska kompass. Vi måste gå igenom det som har kallats Själens mörka natt. Och det är i denna fjärde dimensionella frekvens som vi gör detta.

Och kära bröder, det bästa återstår. Det bästa är kärlekens femtedimensionella frekvens. Vi går in i nya planetariska konfigurationer, en ny frekvens där kärleken kan blomstra, där kärleksfrekvensen dominerar.

Där vi känner den gudomliga vibrationen, den sköna tillfredsställelsen, flödet, glöden från den elektromagnetiska kärlekens energi. Där vi känner vår anslutning till varandra och allt som är, till Gudomligheten själv.

Och så, Kära Ni, denna nedstängning, den här tiden för den stora pandemin 2020 har varit en stor gåva. Den har påskyndat vår uppvaknande, den har gett det obehag, det djupa bryderi och den förvirring som har tjänat till att väcka oss.

Och nu, nu är vi djupt inne i avslöjandets tid. Ändå ser våra bröder som fortfarande är nedsänkta i sin tredimensionella rädsla och illusion inte detta ännu. Deras indoktrinering från vanliga media fortsätter. Berättelsen från de förmodade informationskällorna, nyhetsmedierna, har ännu inte förändrats.

Den kommer att göra det inom kort. Vi befinner oss i den tiden där sanningen kommer att avslöjas och den sanningen kommer att frigöra många av oss. För när vi ser sanningen i vår indoktrinering. När vi ser hur vi konditioneras av upprepningar till rädsla, befrias vi från den rädslan. Ja, sanningen gör oss fria.

Och nu kära Hjärtan, kära Själar, börjar era Ljusarbetaruppdrag på allvar. Ni har gått igenom den fjärde dimensionen. Ni har granskat era tankar och idéer och ändrat dem radikalt.

Ni har blivit upplysta om era falska begrepp, era indoktrinerade osanna idéer om livet. Och ni har ifrågasatt allt. Och därmed har ni återvänt till kärleken.

Era bröder går nu in i den fjärde dimensionen. De kommer inte att ha den tid ni har haft att assimilera allt de känner. De kommer att vara i chock och vördnad. De kommer att vara förvirrade och förstummade. Och det blir ert jobb att hjälpa dem igenom deras kris.

Du inkarnerade för din egen Själs tillväxt i kärleksfrekvensen. Du har gått igenom ditt eget personliga uppvaknande, du har gått igenom den fjärde dimensionen.

Nu, från fridens övre rum, från kärlekens synvinkel, är du redo att hjälpa dina bröder. Du vet att inget fel någonsin gjorts. Du vet att alla är perfekta, hela och fullständiga, exakt där de är.

För varje själ har utformat denna jordiska upplevelse, denna resa genom det materiella riket, specifikt för maximal inlärning och maximal tillväxt.

Detta är verkligen tiden för avslöjande. Det senaste året har varit en tid av begränsningar och negativa känslor. Nu är det dags för avslöjande av sanningen om vår Gudomlighet. Avslöjandet som kommer att frigöra oss från kedjorna av vår jordiska indoktrinering.

Hur underbart fungerar inte det Gudomliga på sina mirakulösa sätt? Vi är mycket tacksamma, för det bästa har ännu inte kommit. Ja, det bästa återstår.

 

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...