Aita kanaliserar sitt Högre Jag 12 januari 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag 12 januari 2021

Här är vi nu 2021 och redan i mitten av januari. Och ni, våra Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön känner skiftet. Ni vet, ni skiner, ni är flödande kärlek. Kärlek, definieras i ordboken som ”en intensiv känsla av djup tillgivenhet.”

Kärlek, det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva kärlek. För kärlek är kraften som ger liv till universum. Gud är kärlek, för Gud ger liv till universum.

I mänskliga termer finns det många sorters kärlek. Det finns romantisk kärlek, den passionerade, erotiska kärleken i mänskliga relationer, baserad på en stark sexuell attraktion. Detta är kärleken som är grunden för partnerskap, för skapandet av en familj.

Sedan finns det broderlig kärlek, vänskaplig kärlek. Beundran och uppskattning av gemenskap och kamratskap med likasinnade, tankeutbyten med humoristiska och roliga samtal. Skämten mellan likasinnade med gemensamma intressen, som njuter av varandras sällskap.

Den tredje är familjens kärlek, den kärlek som föräldrar känner för sina barn, sina husdjur, till de som de bryr sig om, värdesätter och vårdar.

I Andens sfär är det Agape, den osjälviska kärleken, den ovillkorliga kärleken, den som människan känner för Gud och som Gud känner för människan. För människan är en del av Gud, en droppe av gudomlig essens, som upplever det materiella riket.

Det är Agapekärleken som är den elektromagnetiska energin, den som ger oss liv, som driver oss, flödar genom oss. Den Agapekärleken är kunskapen djupt inom de vi är, vi är Gudomliga i kroppar. Vi känner flödet och glöden djupt inom oss.

I den tredimensionella skräckfyllda tidiga delen av livet, har man inte tillgång till Agapekärlek, beroende på de begränsning och emotioner vi upplever. Sinnet är helt upptaget av vardagliga förvecklingar i det mänskliga livet, med rädsla och ångest, oro och bekymmer.

Med Andlig tillväxt, med frisläppandet av indoktrinerade egotankar och idéer, kan Agapekärleken komma in. När individens vibrationer stiger och människans offermentaliet glöms, blir känslan av Agapekärleken starkare och djupare.

Och det här är det ni känner nu kära ni. Efter att ha lämnat ert rädslofyllda livs paradigm, kan ni nu ta emot det fria flödet av kärlek genom er. Ni vet att den flödande strålningen av kärlek är stark inom er nu.

Varje dag känner ni er mer säkra, säkrare i vetskapen om vilka ni är. Ni står mer rakryggade, modigare, mer säkra i er själva.

I den tredje dimensionen styrde rädslans egenskaper ert liv. Ångest, ilska, hat, förbittring, apati, depression, skuld, skam och kritik var det som gällde.

Nu när ni går in i den femte dimensionen av Agapekärlek, kommer egenskaperna hos den Gudomliga kärleken fram. Visdom, omdöme, mod, lugn, glädje, tacksamhet, tro och tillit, vetskapen om att allt är bra i Guds heliga värld, ökar inom er.

Ni går in i den 5:e dimensionen kära vänner, kära bröder. Sakta men säkert går ni in i Agapes kärleksfrekvens. Fortsätt så.

Fortsätt koncentrera er på det vackra, det underbara. Tänk inte på hur det ser ut att vara, för det kommer att skapa mer av det som varit, med ångest och rädsla. Koncentrera er på hur ni mår nu och tänk på vad som kommer, vilken underbar, trevlig, överflödande värld ni skapar för er. För det kommer att bli en värld av överflöd.

Koncentrera er på det – så hjälper ni till att skapa det snabbare. Föreställ er en värld där alla bankskulder, inklusive inteckningar och kreditkortsskulder, kommer att annulleras, för det har varit ocker att ta ut så höga räntor, och ha sådana oförlåtliga återbetalningsregler.

Och tänk er bara, tänk på detta, personlig inkomstskatt kommer att avskaffas. Ni kommer att få alla de pengar ni tjänar.

Den sociala tryggheten kommer att öka till en sådan grad, att alla kommer att få regelbundna utbetalningar, och pensionärer kommer att ha en bra pension som de kan leva på, och behöver då inte längre oroa sig för om de har råd med mat eller hyra.

Det kommer inte att finnas några elräkningar, energin kommer att vara gratis för alla hushåll. Till skillnad från nu så kommer skatterna att vara ett fåtal. Skatten vid köp av nya varor kommer att vara 17%.

Inköp av second hand eller begagnade saker, kommer inte att beskattas.

Det rättsliga systemet som har baserats på maritime law kommer nu att ändras till konstitutionell lag, och rättvisa kommer äntligen att råda på jorden. Hittills har rättvisan varit blind för svågerpolitik och korruption, och har bestått av ett ”bara vi”-rättsligt tänkandet. Egenintresset kommer att ge plats för osjälviskhet i allt.

Krigen kommer att upphöra. Kärnvapen kommer inte mer att användas på jorden och rädslan för katastrofer på grund av kärnkraft kommer att vara borta.

Vi kommer inte längre att kämpa mot varandra eller mot idéer. Att kämpa mot något är detsamma som att vara för. Det man fokuserar på ökar. Vi kommer att fokusera på fred och glädje, förening och gemenskap med varandra, och med alla nationaliteter och religioner.

Alla valutor blir lika mycket värda. Hela mänskligheten har utnyttjats av de krafter som finns. Så kommer det inte att vara längre, för uppstigningen är processen för att ta bort det gamla kontrollsystemet. Aldrig mer kommer de mörka att kunna spela ut ett land mot ett annat.

Ja, alla valutor kommer att vara på samma nivå, och detta kommer att hjälpa världen, och då särskilt de olyckliga folken som terroriserades till fattigdom, hungersnöd och hemlöshet, av de krafter som finns.

Och så kommer det att bli ett otroligt välstånd, med enorma medel för personligt självförverkligande och för humanitära projekt. Hittills har världens rikedomar stulits av några få, genom kontrollen från eliten.

Och mänskligheten kommer att bli fri från sjukdomar och andra åkommor. För det kommer att finnas en ny holistisk helande teknik. Det nuvarande läkemedel- och operationsrelaterade medicinska systemet kommer att försvinna. Mat, vitaminer och mineraler kommer att bli framtidens medicin.

Medicinska bäddar (Med beds), kommer att få mänskligheten att återgå till ungdomlig hälsa, genom att skanna kroppens frekvens och de enskilda organen, och sedan återställa dem till välbefinnande och vitalitet genom vibrationsterapi.

Det kommer att finnas underbar ny teknik tillgänglig. Det finns många tusentals patent, tusentals underbara uppfinningar, som väntar på att komma ut.

Allt detta finns i vår framtid. Koncentrera er på denna underbara nya värld. Vad blir er del i det. Var finner ni er största glädje. Inom vilket område kommer ni att finna er glädje.

Helt klart är att ni som ljusarbetare kommer att behöva hjälpa era bröder. För tiden har kommit när stormen är över oss. Avslöjandena är på väg.

Och de som fortfarande sover,, de som fortfarande är i det hypnotiska tredimensionella paradigmet av fruktan, kommer att drabbas av en chock. Många, kanske kommer att vakna plötsligt. De kommer att bli vilsna och förvirrade.

Ni är här för att hjälpa dem, kära ni. Det som kommer är revolutionerande. Låt er inte dras in i det dagliga. Fall inte tillbaka i rädsla.

Allt är mycket bra i er värld. Håll er vibration och kärlekskvoten högt. Älska, skratta, lev, njut av er nya kärleksfrekvens. Sprid er strålning till alla, och särskilt till de av era bröder som är i ett desperat behov av det.

Allt är bra i er värld kära ni. Lita på planen. Det bästa är kvar. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi är Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...