Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 8 november, 2020

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 8 november 2020

”Dramat med valet fortsätter”

Det är som alltid underbart att få ha kontakt mer er, våra Kära representanter på Planeten Jorden, idag denna 8 november 2020.

Er värld befinner sig i kaos. Er värld är mitt uppe i det stora uppvaknandet, det stora avslöjandet av sanningen om vilseledandet av mänskligheten.

Sådana intressanta tider ni befinner er i. För er ser det kanske inte så ut, men det är varför så många visa och uppstigna Själar just nu önskade vara där, i en mänsklig kropp.

Dessa är verkligen mycket betydelsefulla, historiska tider. Dessa är dagar som kommer att leva i det galaktiska minnet såsom den huvudsakliga vändpunkten i frisläppandet av mänskligheten från Planeten Jordens tredje-dimensionella matris som en övnings-simulator.

För mänskligheten är det viktigt att inse naturen i er Planets jordiska upplevelse, anledningen till er jordiska färd, för då kommer ni att veta att allting är väl och framskrider exakt så som det behöver göra. Ha tillit till den Gudomliga Planen.

Vad är den Gudomliga Planen? Varför genomlever vi så mycket kaos, förvirring och upprördhet? Planeten Jorden var utformad som en skolklass för Själar. En skolklass i vilken rädsla och separation, smärta och obehag, ensamhet och isolering fick upplevas.

För genom att få förnimma sådana mörka och svåra emotioner, växte dessa Själar, dessa storslagna Andeväsen, ni, våra Kära och hela mänskligheten, till högre höjder av kärlek, visdom, urskiljning och medkänsla.

Ni har siktat och sorterat era preferenser genom alla de negativa, utmanande upplevelser som ni har haft. Ni har färdats genom motstridiga och begränsande händelser, genom konflikter med familj och vänner, genom meningsskiljaktigheter och kaos, genom besvikelse och förnedring, genom fysisk och mental ohälsa, genom tortyr och slaveri.

Allt detta är underbart, för inget felaktigt inträffade någonsin. Ni fäktades med att försöka att alltid argumentera om att er åsikt var den rätta, försökte vara vinnare i varje situation. Ofta, ofta misslyckades ni.

Och det var självaste dessa misslyckanden som ledde er till ljuset.

Er Heliga Själ är för evigt Helig, ren och oförskönad. Er Heliga Själ, de sanna som ni är, fragmenten av Gudsmedvetande som kom till Jorden för att härdas till en större förståelse om den kärlek som deras samtliga droppar av Gudsmedvetande är, denna Heliga partikel av det Gudomliga har vuxit till sig i frekvens, i kärleksvibration, genom att få uppleva vad den inte är.

I alla sina många inkarnationer fick du, denna storslagna Gudomliga Själ förskansad i en mänsklig kropp, ta emot ett ego. Egot, vilket är tankarna och uppfattningarna i din samhällsmoral, dina föräldrars och fostrares ord och attityd gentemot dig.

Dessa ord och tankar som man uttryckte till dig, om och om igen under dina tidiga år, definierade den du är. Du tog dem till dig såsom dina egna, de formade din åsikt, och sedan skyddade du denna åsikt med all den energi och entusiasm som du kunde samla ihop.

Bara för att bli nerskjuten, för att bli förminskad och hånad såsom dum, av alla som fanns omkring dig vilka kom från sina egna motstridiga tankar och uppfattningar.

Inget felaktigt inträffade någonsin. Detta är en av de viktigaste sakerna att minnas i uppstigningsprocessen. Inget felaktigt inträffade någonsin. Den jordiska resan var utformad för exakt vad du har fått uppleva.

Den jordiska resan var utformad för att egon skulle slåss mot egon, för separation och dualitet, för ensamhet och desperation. Allt detta har ni fått uppleva.

Och för att tillåta detta att äga rum, så sändes de mörka, skuggregeringen, de som förde med sig ondska och oenighet på resan, till Jorden.

De kontrollerade mänskligheten, när de kunde se hur orden, uppfattningarna, kunde präntas in i egon. De kunde se hur de skulle manipulera och manövrera mänskligheten till beteenden som stöttade deras onda agenda.

Det här har de i eoner i hemlighet gjort, från bakom kulisserna. Och den stora majoriteten av mänskligheten har varit i okunnighet om sitt förslavande. Mänskligheten blev ledd till att tro att alla argument, all uppdelning, all oenighet och alla krig, all hungersnöd, alla pandemier, farsoter, allt slaveri och all grymhet var omänskligheter människor emellan.

Mänskligheten leddes till att tro att den var ond och att man borde frukta sina bröder och systrar, man borde leva i rädsla och förskräckelse. Så är det inte. Mänskligheten är i grund och botten vänlig och kärleksfull. Mänskligheten, om den lämnas till sitt eget varande, ger näring till sina barn, älskar och skyddar familj och vänner.

Det här är den stora vilseledande uppfattningen, den stora illusoriska villfarelsen under vilken vi i otaliga eoner har levt. Detta är hur vår jordiska resa i egenskap av Gudomliga Själar i mänskliga kroppar blev utformad.

Alla ting har sin tid. Det är verkligen underbart, för tiden för denna storslagna planets jordiska resa till negativitet och mörker är nästan förbi.

Tiden har kommit för mänskligheten att bli frisläppt från sitt mentala fängelse, att bli befriad från sin instängning och skuggregeringens kontroll, de ondsinta manipulationerna hos de mörka och onda krafterna.

Det, Kära Hjärtan, Kära Själar, är varför ni nu har kaos och förvirring och sönderfallet av ert samhällssystem. Ni blir befriade från egots träldom.

Ert egos natur uppvisas för er. Ni blir visade hur ni har blivit kontrollerade. Ni blir visade att era tankar och uppfattningar om livet har blivit inpräntade i er. Ni har tagit åt er uppfattningarna, de ondas agenda.

Nu är det dags för mänskligheten att stiga upp till kärleksvibrationen, att lämna rädslan och de mörka emotionerna i sin fångenskap, att frisläppa sitt egos uppfattningar och att återgå till kärlek.

Hur gör man det? Mänskligheten behöver känna till sanningen. Mänskligheten behöver se vad de ondsinta kontrollhavarna har gjort för att nästla in den, att dela upp och separera den från sina medbröder.

Därför lyser ljuset på vårt korrupta styres beteende och den oärliga massmedian, som om och om igen likt en papegoja upprepar de mörkas åsikter.

Och sedan kommer vi till detta val. Under senare år har mänskligheten trott att den väljer sina ledare med en ärlig röst. Så är det inte. Röstsedlarna har i åratal blivit manipulerade. Ledarna har blivit utsedda, inte valda. Från felaktigt stämplade röstsedlar (hanging chads) till poströster, så har olika tekniker använts för att säkerställa det önskade resultatet.

Och detta är vad som igen skedde denna gång. Det här valprocessens oärlighet och fusk är enormt stor och i sanning skandalös. Det här stora tragikomiska spelet i Planetens jordiska upplevelse sker allt för att väcka upp mänskligheten från dess djupa sömn.

Och genom stor rädsla och förvirring, genom psykologisk smärta och misstro, så håller mänskligheten på att vakna upp. Den kan inte hjälpa annat än att se sanningen i sin fångenskap.

Ni, Kära Ni som redan är vakna, kan se hur situationen spelas ut. Ni har lämnat era ego-uppfattningar, ni kommer inte längre igenom filtret hos andras tankar och uppfattningar som ni tog på er såsom ert ego när ni kom till Jorden.

Ni ser vad som blir sagt och gjort. Ni tror inte på vad media, era nyhetskällor, era regeringar talar om för er, för ni vet att de tutar ut sin egen agenda.

Håll er på gott humör, kära medbröder, för allt är som det ska vara i denna storslagna uppvaknandetid. Kaoset är exakt vad som behövs. Sanningen håller på att avslöjas. De mörkas gärningar kommer upp till ljuset. Och dessa gärningar är verkligen skändliga.

Var i frid, titta inte på nyhetsmedias tunga och smärtsamma lögner, när de sprider ut osann information, timme efter smärtsam timme.

Var i hjärtat medvetna, från er Själ, att allt är väl. Vi står inför tiden för det stora avslöjandet. Vi befinner oss mitt uppe i den stora apokalyps som kommer att befria mänskligheten från dess mentala fängelse.

Kaoset kommer att pågå ett tag. De mörkas tentakler har trängt djupt igenom till samhälls- och regerings-strukturer och allting måste bli avslöjat.

Dagar och veckor av falska påståenden, av lögner, ligger fortfarande framöver. Ett avsevärt kaos och stor förvirring kommer fortfarande att upplevas. Storslagna uppenbarelser är på väg.

Var i era hjärtan medvetna om att allting är väl. Ni är de storslagna som har kommit för att höja mänsklighetens vibration ut ur denna tredje-dimensionella inblandning på Planetens jordiska resa, tillbaka till den femte-dimensionella frihetens kärlek och ljus.

Människans arv, människans arv är kärlek. Det är vad hon verkligen är och det är till den vibrationen som hon är i sin process att återgå. Det bästa är fortfarande på väg, kära vänner, det bästa är fortfarande på väg.

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...