Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 januari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 januari 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQuXTunEpxc&t=7s

 

Och så fortsätter januari månad och, som förutspåtts, kaos och förvirring uppstår. Håll er lugna våra Kära, håll er lugna. Kom alltid ihåg att ljuset har vunnit.

Detta valkaos, dessa uppenbarligen falska påståenden om seger för de mörka, av den djupa staten, de rådande krafterna, är bara början på denna fas av det stora uppvaknandet. Mer kaos, mer förvirring, mer osäkerhet kommer att komma. Det kommer ibland verkligen att se ut som att mörkret har vunnit och allt hopp om seger har försvunnit ut genom dörren.

Förtvivla inte, behåll tron, vet att allt är bra på planeten jorden i dag. Ja, allt är verkligen bra. Kom ihåg att alltid lita på planen. Lita på den underbara planen som de Gudomliga har för uppstigningen av planeten jorden.

Vi människor tenderar att engagera oss i de dagliga, ögonblick till ögonblick-händelser som händer runt oss. Vi fokuserar, vi koncentrerar oss på ögonblickets detaljer och gå in i tvivlande panik när vi ser och projicerar eventuellt misslyckande.

Tänk alltid på att detta är den sedan länge förutsagda, sedan länge väntade tiden för det stora uppvaknandet, för den stora uppenbarelsen av det uppfattade bedrägeri som mänskligheten har levt under i evigheter.

Oavsett vilket kaos och vilken förvirring som skapas är det Gudomligt planerat, Gudomligt orkestrerat att mänskligheten kommer att resa sig upp, just nu, från matrisen i den illusoriska propagandavärlden. Propaganda, det verktyg som de rådande krafterna har använt för att kontrollera mänskligheten, och att manipulera dess beteende.

Propaganda, låt oss titta på definitionen. Propaganda är ”information, särskilt av en partisk eller vilseledande karaktär, använd för att främja eller offentliggöra en viss politisk sak eller synpunkt. ”
Låt oss sedan titta på ordet ”information”. Definitionen av information är att det är ”fakta om någon eller något.” Och vad är de ”fakta” som tillhandahålls. Fakta är en “sak som är känd eller som visat sig vara sann. ”

Så, här har vi den förvrängda, kringgående vridningen av ord som är den propagandastil som de rådande krafterna använder för att förvirra, förvilla och förvåna mänskligheten. Information eller fakta ges till allmänheten som är helt osanna, och som är kända för att vara osanna. Dessa människor, fortfarande i tredje dimensionell matris tar vad de får höra som sanning.

De är beroende av sina nyhetskällor, särskilt TV. Och de tror att dessa fakta som de hör är sanningen som tillhandahålls av regeringen, den fria pressen, reportrarna.

Sanningen är att dessa så kallade fakta som upprepas om och om igen är propaganda. De är osann och vilseledande information utformad för att undergräva lyssnarens förståelse.

Designade för att sätta rädsla i deras sinnen och manipulera deras beteende enligt dagordningen för den djupa staten. Den information som media tillhandahåller är utformad för att främja handlingar baserade på illvilliga historier.

Kära Ni, dras inte in i detta. Tro inte på djävulens, satans propaganda. För i detta fantastiska scenspel som är planeten jordens upplevelse, spelar de dåliga skådespelarna, de rådande krafterna, djävulens roll, satans roll.

Så det är viktigt att hålla er borta från tv, det är viktigt att hålla er borta från huvudmedia, för de är propagandainstrument för den mörka alliansen, för satans hantlangare här på jorden.

Propaganda, eller ska vi kalla det lögner, att ge osann information är hur makterna har kontrollerat mänskligheten i evigheter. Och det här är så mycket lättare nu, på 2000-talet, för tekniken tillåter intrång av tv i våra hem dygnet runt.

Och så kan djävulen nu ösa propaganda, bittra nyheter, skumma idéer, i vår förståelse kontinuerligt. Detta är hypnotism, detta är mind control. Så luras människor att tänka och tro vad de som har makten vill få dem att tänka och tro.

Och, Kära Ni som är mänskliga, ni har en tendens att fångas upp i denna propagandaspridning. Det är sant att ni inte vältrar er i förtvivlans rädsla för att titta på de viktigaste nyheterna.

Ändå kan till och med alternativa media leda er vilse och sänka er vibration. I denna tid av det stora avslöjandet, där så mycket mörker, ondska och onda gärningar kommer fram i ljuset, är det särskilt viktigt att du håller dig borta från allt som kommer att ta ner dina vibrationer och placera dig i en nedåtgående spiral av negativa känslor.

Du har ett jobb att göra just nu på planeten jorden. Lyssnande på propaganda skapar offer som beter sig enligt diktat från den propaganda de hör. Du är en suverän varelse, en helig son av Gud, inte ett offer. Du vet i ditt hjärta är du helig och att allt går bra. Ändå är du mänsklig, och därför kan du också bli påverkad av falsk information, spridd rädsla och dåliga våldsamma skådespelare. Ditt jobb är att hålla dig lugn, ovanför striden, flytta till det övre rummet av förståelse. Titta ner från en högre plats på kaoset och förvirringen nedan och le välvilligt. För du vet att allt är gott.

Du litar på den Gudomliga planen för uppstigningen av planeten jorden och mänskligheten. Du vet att kaos och förvirring är nödvändiga för att gamla slitna och trötta tredimensionella kontrollsystem skall kollapsa. Och kollapsar gör de. Låt oss titta på situationen som den är på planeten jorden idag – från en annan synvinkel. Hur underbart det är att de dåliga skådespelarna, djävulens underhuggare, avslöjar sig själva.

De visar sin korruption. Vi, de uppvaknade, visste att korruption, mutor och utpressningstentaklerna från de härskande makterna sträckte sig djupt in i alla våra samhällsstrukturer. In i regeringsbyråkratin, i religiösa samfund, i utbildningssystemet, det medicinska systemet, polisen, det finansiella systemet.

Ändå visste vi inte vilka de dåliga skådespelarna var. De har infiltrerat alla delar av samhället. Och nu, detta kaos, detta förvirrande val, dessa röstningsbedrägerier som begås mot samhället visar oss på djupet och i detalj vilka som är ansvariga för det korrupta beteendet, vilka som är ansvariga för det stulna valet. Och vilka som skyddar de som är ansvariga för att stjäla valet.

Vi kan inte göra oss av med de dåliga skådespelarna förrän vi vet vilka de är. Nu visar de sig. Genom sina handlingar förs de till ljuset och kan tas bort. Och lita på planen, för de kommer att tas bort.
Ja, Kära hjärtan, våra kära ljusarbetare, Stjärnfrön. Lita på planen. Allt är bra på planeten jorden idag. Den propaganda som har fungerat så bra för de mörka i det förflutna avslöjar nu deras falskhet.
De visas upp för vad de är. Kom alltid ihåg ingenting fel hände någonsin i den här jordupplevelsen som du designade för dig själv.

Allt händer precis som det behöver hända. Det finns inga tillfälligheter. Detta jordiska liv är som en invecklat vävd gobeläng. Och varje tråd som är sammanflätad och hopslingrad är ett mänskligt liv i perfekt orkestrering med alla andra sammanflätade trådar, med alla andra människoliv.

Ja, allt är bra på planeten jorden idag. Vi litar på den Gudomliga planen för mänsklighetens uppstigning till den femte dimensionen och för uppståndelsen av mänsklighetens DNA, för vår återkomst från dualitet och splittring till kärlek och ljus.

Sprid er glans kära ni, bara var, bara andas. Det bästa är fortfarande kvar, ja, det bästa återstår fortfarande.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Välsignade Varelser.

 

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp PROPAGANDA Aita Channeling Her Higher Self – January 2021

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...