Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 28 juli 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – juli 2021

 

VARFÖR KÄNNER SIG LJUSARBETARE FORTFARANDE OVÄRDIGA?

 

God dag på er våra kära Ljusarbetare på planeten jorden, denna julidag 2021. Och så fortsätter det stora uppvaknandet på planeten jorden, och desinformation finns överallt.

Ni undrar nu om de alternativa nyhetskällorna som ni har lyssnat så intensivt på och trott så fullständigt på, om de faktiskt talar sanning. Är de också källor till desinformation?

Ni kommer till den punkt att ni inte tror på något eller någon. Allt blir till ett ”kanske”. Och det är bra. För i denna upp och nedvända värld, där löften bryts, där det goda visar sig vara dåligt och det som är heligt kallas för ont, då är det klokt att inte tro på något ni får höra.

Vi lever i en värld där förståelsen genom våra fem sinnen har varit av största vikt. Bara det vi ser, känner, kan röra vid, smakar eller luktar har betydelse.

Den lilla rösten inombords har förnekats. Vår själs röst, vår intuition, vårt inre vetande har trängts bort och vi har lärt oss att tro att våra regeringar, våra läkare, våra religioner, vårt utbildningssystem vet bättre än vi gör.

Vi har lärt oss att tro blint på dem. Och även vi ljusarbetare som har vaknat till vetskapen om vår heliga gudomlighet, och det upp och nervända tillståndet på planeten jorden, känner oss fortfarande ovärdiga.

Vi ifrågasätter oss själva hela tiden. Tänker vi rätt, är vi värdiga, dömer vi andra, förtjänar vi att stiga upp, eller till och med om vi ens kommer att stiga upp ur denna tredimensionella, tunga, negativa matris?

Varför fångas dessa fortfarande i de fem sinnena och tror allt de får höra, lever i arrogant säkerhet om att de vet allt? Medan vi, som ser bortom allt detta, är osäkra på vår nya verklighet och känner oss ovärdiga?

Vi kan inte berätta vår sanning, vi kan inte dela med oss av den stora upp och nedvända bilden av kontroll och grymt bedrägeri, som nu är så uppenbar för oss. För när vi gör det så hånar våra bröder oss för att vara ”konspirationsteoretiker” och en fara för samhället.

Det sista vi vill ha är den splittring och oenighet som vi vet att det skulle skapa. Och vad vet vi? Vi vet att mänsklighetens själ är gudomlig. Vi vet att våra kroppar, våra biologiska datorer där våra själar finns, är tillfälliga kommunikationsutrustningar som gör att vi kan uppleva planetens skolrum.

Vi vet att mänskligheten lever i ett stort bedrägeri, en stor illusion där rätt har kallats fel och bra har kallats dåligt. Vi vet att alla våra styrande system och våra medier har blivit korrupta, våra tidningar och det som visas på tv är lögn.

Och ändå när vi försöker berätta vår sanna förståelse av livet på planeten jorden, blir vi förlöjligade och utskämda, och våra brödernas vrede vänder sig mot oss.

Och vi känner oss ofta ovärdiga för att vi kan inte låta bli att döma de omkring oss, för deras oförståelse och ovänliga beteende. Och när vi dömer dem känner vi skuld.

Projektion ger perception, och vi projicerar våra egna kvarvarande defekter och dysfunktioner på våra bröder.

Vår utmaning, vårt stora problem är att även om vi har vaknat till sanningen om den större verkligheten bortom matrisens fem sinnen, så har vi levt i matrisen under alla våra många, många livstider.

Och precis så som våra bröder tänker, på ett småaktigt och begränsat, negativt sätt, så har också vi tänkt under eoner när vi försökte klara oss under våra många liv.

Även vi indoktrinerades med onda och självförnedrande tankar. Vi lärde oss också att tala och handla ovänligt. Vi begränsades också på det negativa sättet, genom att göra det som skolrummet planeten jorden tvingar på sina medborgare. Och det sättet att tänka blev en vana, som nu är en utmaning att övervinna.

Skillnaden mellan oss vakna och våra ännu sovande bröder, är att vi gör vårt bästa för att övervinna det vanliga negativa tänkandet, och hantera våra dysfunktioner och negativa projektioner.

Vi vaktar våra ord och är försiktiga med hur vi agerar.

Och när vi vaktar våra ord märker vi hur ofta vi avviker från kärlekens raka och smala väg. Och vi dömer oss själva precis som vi dömer våra bröder.

Vänlighet, medkänsla och omtänksamhet är vår intention nu. Vi känner en intensiv önskan om tillhörighet, gemenskap och kamratskap med våra bröder. Men ändå kan vi inte det.

Och vi vet nu att hur vi tänker skapar vår verklighet. Och ändå, hur kan vi inte döma våra bröder, när vi ser hur de tänker och agerar och är så ovänliga mot varandra?

Det är verkligen en utmaning att förändra det sätt vi tänkt på under livstider. Vi har varit djupt villkorade av korruption på planeten jorden.

Ja, vi måste i hög grad tysta våra sinnen. Ja, vi har nått en nivå av frid och glädje och tacksamhet som blir vårt nya varande.

Ändå hemsöks vi av dessa tankar om ovärdighet, skuld och skam. Och vi längtar så mycket efter att tillhöra den här mänskliga världen, som inte längre uppfyller våra behov.

Så medan vi väntar på att våra bröder ska vakna, vad gör vi?

Det skulle vara klokt att fokusera, inte på detaljerna av det som händer i vår värld, eller på orden och gärningarna av de omkring oss.

Låt oss hellre tänka på helheten. Planeten jorden är ett skolrum för att gudomliga själar ska få en mänsklig upplevelse. Vi planerade våra liv innan vi föddes i detta fysiska rike.

Det finns inga tillfälligheter. Varje stund varje dag, oavsett om det ses som positivt eller negativt, innehåller en gåva med upplevelser så att vi kan lära oss det vi kom hit för att lära oss.

Varje upplevelse vi har, varje tanke vi tänker behövs för vår uppstigning. För vi kan inte ändra vårt tankesätt eller vårt beteende, förrän vi ser vad som behöver ändras.

Så, acceptans och överlämnande är vårt svar. Neutralitet är det som gäller. Allt som händer runt omkring oss, allt som sägs och görs, är att vi ser vår dysfunktionalitet, när vi är kärleksfulla och när vi inte är det.

När vi känner skuld, skam eller dysfunktion, när vi har negativa känslor, tänker vi fortfarande på ett sätt som inte är synkroniserat med vår själs önskan.

Så var vid gott mod kära ni. Denna oro, detta missnöje kommer också att passera. Varje gång ni tänker på händelserna i era liv, så är de viktiga för er uppstigning.

För varje gång ser ni mer av sanningen i era tankar och beteenden, och ni får större gemenskap med er själ. Ni känner mer frid, mer glädje, mer kärlek och ljus strömma genom ert sinne och hjärta.

Ja, livet är bra och blir bättre när ni tänker på slutet av kaoset i världen och i er personliga upplevelse. För ni vet nu att detta är en nödvändig del av uppstigningsprocessen.

Och det bästa återstår ännu. Ja, vi är verkligen tacksamma för när vi släpper vårt kvarstående negativa och dysfunktionella tänkande, vet vi att det bästa återstår.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...