Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 14 oktober 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

Oktober 2020

HELA UNIVERSUMS KUNSKAP FINNS INOM DIG

Våra Kära Heliga, Våra Kära Ljusa Själar, Kära Hjärtan som strålar kärlek och ljus i er mörka och kaotiska värld. Era liv är verkligen intressanta.

För ni vet, och ni vet att ni vet. Ni vet sanningen om jordens belägenhet. Ni vet sanningen om fängelseplaneten, Jordens historia. Ni vet att ni är Gudomliga, odödliga Själar.

Ni kan inte detaljerna, för sanningen är dold bakom lager på lager av falska ord och falska läror. Men ni vet att mänskligheten (och människan har en inneboende godhet), ni vet att mänskligheten varit vilseledd på det djupaste och mörkaste sätt.

Mänskligheten är hypnotiserad. Mänskligheten sover, befinner sig i ett drömtillstånd, upprepande orden och idéerna från sina kontrollörer, från skuggregeringen. Majoriteten av mänskligheten i den tredje-dimensionella, låga, rädslofyllda vibrationen är inte medveten om sin medverkan i detta.

Och djupt nere i moraset av deras negativa uppfattningar om världen tror de starkt på att det de får veta är sanningen. De är underdåniga och böjer sig för skuggregeringens önskningar och agenda.

Ni som vet, och vet att ni vet, kan inte berätta för dem vad ni ser. Ni kan inte berätta för dem att de varit grovt vilseledda, grovt inskickade i rädslovibrationen för att uppfylla de mörkas agenda.

Ni kan inte berätta för dem att de lever en lögn. De lever i föreställningen att de är maktlösa. De har överlämnat sin fria vilja för att foga sig under kontrollörerna, skuggregeringens mörka agenda.

Deras uppfattning om livet har blivit kapad. Deras tankar och idéer, deras moral dikteras av de trånga, orättvisa lagar och regler de lever under och av de ord och det narrativ de matas med av deras nyhetsmedia, regering och religion.

Ni ser detta tydligt, ändå kan ni inte berätta det för dem. Ni har upptäckt att det är andligt klokt att inte lära med ord. Att inte berätta för de sovande den sanning som upplyst er.

Att tala sanning leder till aggression och ilska från dem som inte har öron att höra med eller ögon att se med. Och det sänker er vibration, er glädjekvot och skapar oenighet.

Ni är här för att sprida kärlek, att stråla kärlek. Ni behöver inte göra något annat än att frossa i ert nya varande. Njut av varje nu-ögonblick. Två ord beskriver vad ni behöver göra mest. Oräkneliga böcker har skrivits om andlighet och upplysning.

Men allt kokar ner till två ord – dessa ord är ”gå inom”. Upplysning kommer från att kommunicera med Anden, med era Änglar, med ert Högre Själv. Gå inom och ni kan få tillgång till sann, djup bestående kärlek, Guds kärlek, Gudomlig Essens, den elektromagnetiska kraften som driver er fysiska kropp, i all sin fridfulla, saliga, magnifika belåtenhet.

Mänskligheten är Gud som upplever. Människan frågar sig vad som är livets syfte? Vad är jag här för att göra? Ni är här för att uppleva. Ni är här för att känna känslorna, positiva och negativa, som inte kan kännas i den Andliga Sfären.

Med er kropp och ert ego upplever ni djupt och ofta smärtsamt, skiftande öden under resan på planeten jorden. Ni är Guds verktyg här på Jorden. Ni ska rapportera till Gudomligheten vad ni lärt er på denna jordliga resa, med hjälp av era känslor.

Egot består av de tankar med vilka Mänskligheten har indoktrinerats, den falska uppfattningen att världen är hotfull, som han tagit som sin egen. Egot styr mänskligheten till att titta på den yttre världen och tycker att den är farlig.

Allt eftersom fara och rädsla upplevs, flödar beroendeframkallande adrenalin fritt och Mänskligheten blir djupare och djupare försjunken i det falska narrativet den matas med.

Hur ska man ta sig ur denna cirkulära negativa situation? Hur ska man befria sig från de negativa budskap som man dagligen matas med?

Svaret är att gå inom. Samtala förtroligt med Anden. Kontakta er Själ. Lyssna till den lilla stilla rösten hos ert Högre Själv. Följ er intuition. Hämta ert egenvärde från Guden som vistas inom er.

Här på planeten jorden kan vi, som människor, lyssna till en av två röster – egots röst som frossar i rädsla och elände, eller vår Själs röst, Guds röst, som finns inom oss.

När vi lyssnar till den barska, arroganta och ilskna rösten hos egot är vi fångade i det negativa narrativet för dagen. Det negativa narrativet som skuggregeringen använder för att styra mänskligheten. Vi tror på den berättelse som nyhetsmedia och korrupta politiker upprepar för oss dag efter dag.

Att gå inom, att lyssna på vår Själs röst, gör universell sanning, Guds sanning, tillgänglig för oss. Att gå inom är att kommunicera med kärlek.

Kärlek, kärlek, kärlek är flödet av elektromagnetisk Källenergi, flödet av Guds makt som ger oss liv. Detta kärleksfulla flöde innehåller all universell kunskap, all kunskap om universum, Guds kunskap.

När vi går inom blir den kunskapen tillgänglig för oss. Det liknar att gå ut på internet och skriva in en fråga. Många svar på mänskligt liv och om att leva på den här planeten jorden finns tillgängligt för oss där.

Som jordisk kunskap hittas på datorerna, hittas Gudomlig kunskap i det universella flöde av kärlek som är Gud.

Det flödet av kärlek är Källenergi som sträcker ut sig till hans partiklar, till de fragment av Gudsmedvetande som vi är.

Egot vill inte att Mänskligheten ska gå inom, inte heller vår skuggregering. Men, när vi går inom hittar vi sanningen om vår existens.

När vi går inom, när vi stillar vårt sinne, ansluter vi oss till våra Gudomliga Högre Själv, våra Själar och vi är inneslutna i det flöde av kärlek av vilket vi är en inneboende del.

Människans utmaning ligger i tänkande. Vi tänker oavbrutet på varje liten händelse. Vi bekymrar oss, vi blir besatta av det minsta negativa ord vi hör, av varje händelse.

Vi analyserar händelser in i minsta detalj, vi teoretiserar om vad som kan göras. Vi bekämpar allting, vi krigar. Hur ironiskt är det? Vi krigar för att få fred, vi bekämpar sjukdomar.

Och vad kan vi uppnå med detta krigande? Vi håller oss kvar i den tredje dimensionen av rädsla. Genom att gräva oss ned i de oförklarliga, ologiska obetydligheterna i händelserna på planeten jorden, håller vi oss själva insnärjda i planeten jordens skolsal.

Det är genom att gå inom som vi lämnar den skolsalen bakom oss och flyttar till den femte dimensionen av kärlek. Det ni fokuserar på utmålar ert liv.

Så, våld och meningsskiljaktigheter kommer att vara er upplevelse när ni ser på den yttre verkligheten på planeten jorden.

Inom er, när ni samtalar med er Ande, finns kärlek, finns kunskap, sanning, visdom, urskillning, glädje, medkänsla, omhändertagande, vänlighet och en frid som överskuggar all mänsklig förståelse, en frid som överträffar allt mänskligt elände.

Meditation, tystandet av sinnets kringgående, komplicerade tänkande, det tysta lyssnandet till Andens röst inom, lyssnandet till er Själs röst, meditation är vägen till uppstigning.

Meditation är vägen till upplysning. För vad är upplysning annat än borttagande av de negativa tankarna och föreställningarna som planterats av er sociala struktur. Upplysningen av sinnets tunga tankesystem, avlägsnandet av detta tankesystem.

Upplysning är avlägsnandet av de splittrande föreställningarna om livet som samhället skänkt er. Sålunda slutar separation, för separation från det Gudomliga lever i föreställningarna om den jordliga tillvaron.

Så, Kära Hjärtan, Kära Själar, ni är verkligen stora. Ni är mycket kraftfulla, för Guds kärlek, kunskapen om universum väntar på er inom er. Guds visdom, fridens och glädjens visdom och universums kärlek är er födslorätt när ni går inom för att hämta den.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...