Teamet via Peggy Black, 15 oktober 2020

Teamet via Peggy Black

”Var Alkemisten”

den 15 oktober 2020

Vi är återigen här för att bemäktiga er.

Vi är här för att påminna dig om att du är en magnifik multi-dimensionell varelse av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek. Vi är här för att uppmärksamma dig såsom en kännande varelse. Vi är här för att uppmärksamma och ära dig såsom den fysiska Människa du är.

Dessa egenskaper och aspekter är sammanvävda till en energi som gör dig unik och kraftfull. Uppfattningen om att du är levande och medveten är var din kraft ligger. När du kan uppmärksamma dessa egenskaper inom dig så är du vaken och medveten.

Det är denna vakna och medvetna egenskap som vi vill engagera. Du är här för att transmutera och transformera energi via ditt hjärtas alkemiska bägare. Det finns en medvetandeprocess inom vilken du sitter i stillhet och andas in världens lidande och sedan andas du ut det transformerat. Detta är hur mäktig du är i egenskap av en Gudomlig varelse.

Det är det fysiska sinnet och medvetandet som känner sig överväldigat av kaoset och intensiteten som äger rum på er planet. Ditt Gudomliga själv är inte överväldigat.

Du kom hit för att utföra detta arbete. Du kom hit för att stiga upp och in till din personliga kraft i egenskap av en Gudomlig Varelse i en Mänsklig kropp. Att vara fysisk i denna dimension är vad som ger dig tillåtelse till att utföra detta arbete.

Vi kan inte transformera energi för dig. Det är din födslorätt och ditt ansvar att transformera negativ och felkvalificerad energi som du bevittnar eller upplever.

Er planet befinner sig i stadierna för en evolution av medvetandet. Kaoset, förvirringen och den intensiva energin är motståndet mot denna evolution och detta uppvaknande. Kom ihåg att alla stora förändringar föregås av kaos.

Så ditt uppdrag eller din uppgift är att hålla fast vid Kärlekens och Ljusets sanning. Ditt uppdrag eller din uppgift är att transformera alla personliga mönster eller emotioner som du har tryckt ner eller hållit tillbaka från tidigare upplevelser.

Föreställ dig i egenskap av en Gudomlig Varelse att när du kom till den här dimensionen, så samlade du ihop alla dessa intensiva negativa emotioner med avsikten att transformera dem. Men i denna verklighet av omedveten begränsning glömde du din överenskommelse och du glömde helt enkelt hur du skulle transformera denna energi.

Vi har erbjudit flera förslag till att påminna er om hur ni ska skifta, ta bort eller transformera negativ och felkvalificerad energi eller emotioner. Till att börja med, säg till dig själv: ”Jag är helt och hållet förkroppsligad. Jag är förankrad till denna planet, jag är mitt Gudomliga Själv i en fysisk kropp.” Detta är din grund, detta är din kraftkälla, detta är den bägare i vilken du utför allt alkemiskt transformationsarbete.

Fråga dig sedan vilket procentandel i denna negativa emotion som personligen är din. Inse att i samma stund som du börjar känna en emotion, i samma stund som du börjar känna energin eller vibrationen som du kallar en emotion, så blandar du dig med, du genljuder med, du förenar dig med eller attraherar en likadan vibration eller emotion som finns i det kollektiva medvetandet.

Om du till exempel känner rädsla, föreställ dig att endast tjugo procent av denna rädsla är din personligen. I samma ögonblick som du känner denna rädsla, förenar du dig emellertid till den utbasunering av rädsla som kollektivet håller.

Nu har du ett hundra procent rädsla som strömmar genom din kropp. Denna energi triggar nu dina binjurar, dina muskler drar ihop sig, du står på spänn. Du är överväldigad av rädsla och din hjärna/ditt ego börjar berätta fler historier som får dig att känna ännu mer rädsla.

Kom vid denna tidpunkt ihåg att du är ditt Gudomliga Själv i en fysisk kropp.

  • Bjud nu in gudomliga varelser av Kärlek och Ljus att bevittna och stötta dig när du transformerar den energivibration som du har kallat rädsla.
  • Ta nu ett djupt andetag och ge rädslan ljud. Hur skulle denna emotion låta om den helt enkelt blev uttryckt med ett ljud? Använd inte ord, för det engagerar den vänstra hjärnhalvan som är väktaren för undertryckta emotioner.
  • Fortsätt att ge ljud åt din rädsla, eller vilken negativ emotion du än vill rensa tills det känns klart.
  • Nämn nu den egenskap eller emotion med vilken du vill ersätta det som du har rensat och kalla på denna emotion av frid, styrka, hopp eller glädje med hjälp av ett ljud.

Nu har du fullbordat en process som vi kallar emotionell och energimässig Alkemi. Du är en Alkemist. Du befinner dig här på denna planet just nu för att transformera alla negativa emotioner som du har upplevt eller på ett empatiskt sätt övertagit från andra. Detta är en av de mest kraftfulla processer som vi under denna tid kan erbjuda er.

Föreställ dig nu att du är ditt Gudomliga Själv i fysisk kropp och du kallar på Gudomliga varelser att bevittna och stötta dig när du transformerar en del av det obehag som har skapats av en tragisk händelse. Ljud ut obehaget tills det känns klart för dig. Ersätt det med healing, harmoni eller kärlek och kalla fram denna egenskap till förverkligande med ljud. Nu utför du ett globalt servicearbete, utan att känna att obehag strömmar genom din kropp.

Ifall var och en av oss börjar utföra detta arbete, så skulle det bli ett oerhört skifte och en förändring, i och med alla de pågående händelserna. Ni förstår, alla lagrar sina undertryckta emotioner i vävnaderna, organen, cellerna och benen i sina kroppar. Alla har fått lära sig att trycka ner sina emotioner; ingen har fått lära sig hur man rensar dem på ett sunt sätt. Ingen har fått lära sig att man är en Alkemist.

Vad Människorna inte inser är att om man trycker ner sorg för att man inte låter sig själv känna av denna sorg just då, så har man tryckt ner denna sorg i kroppen. När ni möter någon som känner sig ledsen, så kommer era sorger att triggas. Emotioner är smittsamma.

Ni bevittnar precis denna process i er verklighet just nu. Alla undertryckta emotioner av hat, dömande, ilska, rädsla och fördomar triggas. Det finns inget tryggt sätt att uttrycka dessa emotioner. Vi har observerat förfarandet med jättestora arenor med människor som alla samlas för att följa sin favoritsport. Alla vrålar, skriker och det är väldigt uttrycksfullt med ljud som vanligen inte uttrycks.

Alla lämnar spelet eller sport-eventet och mår så bra. Det var en storslagen match. Vad man inte inser eller förstår, är att man i ett område där högljudda ljud/emotioner är acceptabla och förväntade, så har man precis rensat en hel del av de emotioner som man hade undertryckt.

Vi bjuder in er till att börja stiga in i er fantastiska kraft för att transformera negativa och felkvalificerade emotioner. Var Alkemister. Föreställ er att ni rensar och städar bort toxiska vibrationer samt energi i den här processen.

Vi är hedrade att få påminna er om er kraft och förmåga att skifta energin på ett mycket medvetet sätt, med hängivenhet och avsikt. Säkerställ att ni bjuder in oss att få vara med er, såväl som andra Gudomliga varelser; vi älskar i sanning att arbeta med er. ’Teamet’.

 

©2020 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...