Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, 19 januari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

19 januari 2021

LIVETS INSTRUKTIONSBOK (DEL 2)

Så, stormen är verkligen över oss och det är fascinerande att se hur den stora uppstigningsprocessen för planeten jorden spelas ut. Det är underbart att se hur den gamla matrisen, det gamla kontroll-nätverket som lät jorden indränkas i rädsla, tas ned.

Det är underbart att se vem som gör och säger vad, vad som görs, hur de mörka fladdrar runt och hur deras anspråk blir mer och mer upprörande.

Det har kommit till den punkten att vi vet att när skurkarna påstår något, är motsatsen sann. När de säger något om ljusalliansen, är detta något en projicering av deras egna tankar och handlingar.

Vi Ljusarbetare, Stjärnfrön, är mycket välsignade, för vi kan se från det övre rummet av större medvetenhet, av ökat medvetande, den större bilden av planeten jordens upplevelse av uppstigning.

Vi är inte längre förtrollade av de individuella händelserna, vi faller inte längre i rädsla vid varje till synes negativ händelse. Vi blir inte längre oroade av vad som sker i någon individuell stad eller vid någon speciell falsk-flagg händelse, för vi vet djupt i våra hjärtan att allt är väl och att vi litar på den Gudomliga planen.

Vi vet att allt spelas ut på planeten jordens scen för det goda, för uppstigningen av jorden och dess mänskliga invånare till kärlek och ljus, till en högre frekvens av medvetande.

I vårt förra meddelande sade vi att upplevelsen av planeten jorden inte har någon instruktionsbok. Istället ges vi dysfunktionella instruktioner om hur livet ska levas och hur man ska vara, av våra föräldrar och vårdhavare.

Upprepningen av ord och meningar gång på gång, med negativt eller positivt kroppsspråk som medföljer talet, hjärntvättar oss, hypnotiserar, knådar oss till avsett beteende.

Detta är den smärtsamma reaktiva instruktionsbok vi får. Sedan är det vårt jobb, vårt uppdrag här på jorden, att avlägsna alla falska och dysfunktionella läror vi programmerats med.

Vad gör Ljusarbetare så ovillkorligt kärleksfulla? Varför är de så ljuvliga och lätta att vara med? Vad är det i deras beteende som är så magnetiskt, så attraktivt?

Det är att de utstrålar kärlek. De ber inte längre om godkännande från sina bröder. De behöver inte längre påpeka uppfattade fel hos andra, eller peta på deras osäkerhet eller inflammera deras mindervärdeskomplex.

För, instruktionsboken som sinnes-styrts på oss av våra föräldrar gör oss oundvikligen osäkra och reaktiva, skyddande oss mot negativa kommentarer från våra bröder.

Ljusarbetare har övervunnit 3D-världen. De har undersökt sina tankar och uppfattningar och återställt sin moraliska kompass.

De hade faktiskt tills nu ingen individuell upptäckt och antagen moral. Deras moral, som hos alla mänskliga varelser, var den som deras föräldrar och vårdhavare tryckt på dem.

Nu, med större medvetenhet, i ett högre medvetande, befriade från prövningarna av upprörande, smärtsamma, abnorma reaktiva beteenden, är de lätta och ljuvliga att vara med.

De vet att deras syfte i livet, orsaken till att de kom hit, är att lära sig att vara kärleksfulla, vänliga och ha medkänsla. Att inse att varje mänsklig varelse är precis där de måste vara, och bete sig som de måste bete sig.

Ja, när vi är insnärjda i det tredje-dimensionella paradigmet, reagerar vi alla och agerar som vi är lärda att göra. Och det är ur de negativa känslor vi känner då vi slår ut mot våra bröder med sårande, stickande och pekande ord som vi så småningom lär oss att vända oss bort från de tankar, uppfattningar och beteenden som pumpats i oss.

Detta är vad uppstigning handlar om, Det är verkligen så enkelt, men inte lätt. Det skulle vara klokt att undersöka alla våra ord, alla våra blickar, allt vårt kroppsspråk.

Detta är vad ljusarbetare har gjort. De tänker innan de talar på hur deras ord kommer att påverka andra. De vet att varje mänsklig varelse är på en gudomlig resa de utformat för sig själva.

De vet att inget någonsin hände. De vet att hur de visar upp sig i världen påverkar, inte bara deras egen uppstigning, utan också den för dem omkring.

Ovillkorlig kärlek är acceptansen av allt precis som det är, vetande att allt och alla är Gudomligt förordnat, Gudomligt utformat. Negativt automatiskt beteende är ett nödvändigt inslag i mänskligt liv. För det är det vi kom hit för att uppleva.

Så, som Kursen i Mirakler säger, ”i min försvarslöshet finns min trygghet”. Då vi släpper vårt reaktiva försvar, då vi lyssnar på offer-berättelserna från våra bröder med fridfull, välvillig medkänsla, hjälper vi dem på deras resa.

De suckar av lättnad, för de hade så stort behov att berätta sin historia, de behöver så mycket någon som förstår dem och bekräftar att de är ok. För de känner sig osäkra och syndiga, olyckliga och moraliskt fel ute.

Och våra kära Ljusarbetare, ni hade ingen instruktionsbok för livet på planeten jorden. Det magiska med det är att ni nu kan skänka era bröder en instruktionsbok som gåva.

Och ni gör detta genom hur ni är. Ord är inte den bästa läraren. Ord går att argumentera mot och avfärdas genom det ologiska 3D rädslofyllda sinnet.

Det är uppträdandet, hur man beter sig i världen, som är den bästa läraren. Så, då ni tittar på era bröder med kärlekens ögon, då ni med medkänsla lyssnar på dem, då ni hör deras offer-berättelse, frisläpper ni dem från deras försvarsställning.

Välvillig medkänsla är det slutliga och magiska verktyget hos Ljusarbetare. Den utstrålar en hög vibration av kärlek som frisläpper mänskligheten från omedvetandets fängelse. Den väcker upp kärleken i deras hjärtan.

När vi lämnar denna värld, i vårt efter-liv, får vi en genomgång av det gångna livet. Allt vi har upplevt, allt vi sagt och gjort visas för oss som en film av det liv vi levt.

Och detta görs med utgångspunkt från hur våra ord och handlingar påverkat de vi interagerat med. Sedan, då vi ser hur våra ord och handlingar hade en negativ inverkan, blir vi sorgsna och säger själva att vi måste reinkarnera för att rätta till de fel vi gjort.

Med denna uppstigning, detta kärleksfulla högre medvetande, den högre frekvens som hälls över världen, tillåts vi att göra denna genomgång av livet själva, medan vi är här på jorden.

Istället för att se på hur vi känner och vad som har sagts till oss, ser vi på hur våra handlingar och interaktioner, hur våra ord, hur vår attityd påverkar våra bröder, påverkar våra kära.

Det sägs ofta om Ljusarbetare att de är för känsliga. De är verkligen känsliga för andras behov och känslor. Men de är inte för känsliga, de är lämpligt känsliga.

Det är denna känslighet som låter dem se hur deras beteende påverkar andra omkring dem. Det är denna känslighet som är gåvan som fås med uppstigning.

Och nu kommer hela mänskligheten som uppstiger att leva med och i den kärleksfulla världen av känslighet. Känslighet, välvillig medkänsla, ovillkorlig kärlek, gemenskap och kamratskap.

Åh, Kära Bröder, våra hjärtan är fulla av kärlek, vi utstrålar ljus. Vi är mycket tacksamma, vi är nöjda, för vi ser att det bästa fortfarande inte kommit, ja, det bästa har ännu inte kommit. Vilken underbar värld vi är på väg till.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...