Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 december 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 december 2021

 

HUR MEDVETNA ÄR NI?

 

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag – december 2021

God dag till er våra kära, våra ljusarbetare, vägvisare på planeten jorden i december 2021. Återigen är vi mycket glada över att få kontakt med er.

Ni är verkligen välsignade varelser för ni är på en gudomlig resa, en hjältes resa. Ni har inneslutit er heliga själ i er mänskliga kropp i denna jordiska sfärs skolrum för att expandera medvetandet.

Här på jorden är medvetande din nivå av medvetenhet om dig själv och världen omkring dig. I andevärlden är medvetenhet total medvetenhet om allt som är.

I din sanna andliga verklighet, som en gnista av Gud i Guds medvetandes ocean, är du medveten om allt som finns att vara medveten om. Du är en del av det stora havet av Gudomlighet, och som sådan vet du allt som Gudomen vet.

Och allt som är har potential att öka medvetandet i oändlig grad. Men hur ökar man det? För Gud, hela medvetandet, försöker ständigt att expandera.

Vi säger alltid att ni, som kom till jorden, verkligen är väldigt modiga själar. För ni kom från den himmelska kärlekens sfär där förening och enhet, gemenskap och kamratskap, glädje, frid och vishet styr varje ögonblick i all evighet.

I det materiella riket finns det många olika medvetanden. Medvetande, frekvens och medvetenhet kan betraktas som likvärdiga med varandra.

Ju lägre frekvensbandet är för den dimension som fysiska varelser bebor, desto mindre medvetenhet har de om vad som verkligen händer runt dem.

Jorden har den lägsta av de låga frekvenser som fysiska varelser kan bebo. Jorden skapades för lidande. Jorden skapades för själar som är inbäddade i mänskliga hjärtan för att veta vad som inte fanns i deras himmelska verklighet, för att uppleva ondska.

Ondska kan definieras som djup omoral och elakhet. Och hur fungerar detta system?

Gudomliga själar föds på denna jord utan minne av sin gudomlighet och liten medvetenhet om vilka de är och var de är. Så de behöver lära sig sin tro och moral av sina föräldrar, sina lärare, sina vårdare. De behöver lära sig hur de ska leva, hur de ska bete sig, vad de ska tänka och vad de ska tro.

Och så, under hela vår barndom, är vi alla programmerade. Vi anammar beteenden och övertygelser i den kultur som vi föds in i. Vi anammar vårt samhälles fördomar.

Vi lärs att tro på underlägsenhet hos andra raser, religioner och nationaliteter. Vita lärs att hata svarta, politiska partier hatar varandra, män nedsätter kvinnor, heterosexuella hatar homosexuella.

Och så fortsätter det. Separation och uppdelning är dagens ordning. Kärlek, gemenskap och kamratskap finns inte längre. Och vi är ensamma, ack så ensamma, och vi känner oss så missförstådda och förbittrade, för i vårt lågfrekventa tillstånd tror vi att det som vi har lärt oss att tro – är rätt.

Vi söker desperat efter att andra ska hålla med oss. Vi utkämpar krig för att visa att vi har rätt. Vi är programmerade till hat och söker kontroll över andra.

För i vår begränsade medvetenhet måste vi besegra våra bröder för att bevisa att våra programmerade idéer om världen är de enda korrekta idéerna. För att vi ska känna kontroll måste de hålla med oss.

Och så är vi programmerade till skuld och skam, för vi kan aldrig uppnå den absoluta kontroll som vi känner att vi behöver. Vi kan aldrig göra oss bra nog.

Även med våra intima vänner och familj lär vi oss att sticka och peta på varandra med negativa och nedsättande ord. Hur svårt, hur ensamt är det? Och så lider vi.

Vi ser på världen omkring oss i termer av gott och ont, i svart och vitt. Vi har liten eller ingen medvetenhet om vad som har hänt oss, om hur vi har programmerats, genom upprepning av vårt samhälle i deras tro och beteende. Det är därför det så ofta sägs att de tankar vi tänker inte är våra egna.

Och det är som det ska vara. Inget fel har någonsin gjorts. Så här fungerar planeten jordens skolrum. Detta system har satts upp för att utöka vårt medvetande. Och när vårt jordiska medvetande ökar, ökar också medvetandet om allt som är.

Stort lidande leder till sökande. Att försöka förstå, försöka fly från det hårda greppet av våra programmerade övertygelser. Och så vänder vi oss till vår skapare. Vi ber om hjälp. Vi säger att det måste finnas ett bättre sätt än så här. Vi forskar. Vi lär oss att våra övertygelser skapar vår verklighet.

Och som vi programmerades genom upprepning av falska idéer, så programmerar vi långsamt oss själva genom samma process, genom konstant upprepning av bekräftande ord för att förstå sanningen om vår mänskliga verklighet.

Allt är ett fantastiskt teaterspel, ett hologram som vi deltar i. När vi utökar vår förståelse av sanningen om planeten jordens verklighet, utökar vi vår medvetenhet.

Vi börjar se att jorden är en skolsal. Det vi har sett vara bra och dåligt är inte så. De är föredragna och inte föredragna händelser som vi har valt att uppleva för att utöka vårt medvetande.

Och så når vi neutralitetens mittpunkt. Vi definierar inte längre händelser som bra eller dåliga. Vi vet att de är lärdomar för att lära sig att välja rätt, att alltid välja kärlek. Om vi lär oss en sak av de händelser som vi lever igenom, då har den händelsen tjänat sitt syfte.

Om vi inte lär oss och ändrar vårt beteende och tänkande därefter, händer samma händelser om och om igen – tills vi lär oss.

Och så kära ni, vid vilken frekvens är ert medvetande? Är ni fortfarande i förbittringen, det programmerade behovet av kontroll över andra och personlig makt? Händer samma negativa upplevelser om och om igen?

Längtar och söker ni fortfarande efter materiell rikedom och personlig egendom? Eller kommer ni in i medvetenheten om sanningen i detta lågfrekventa rike.

Den jorden är en skolsal där vi upplever det föredragna och inte, för att vi ska kunna lida, och så, i vår desperation, söka efter ett bättre, ett mer kärleksfullt sätt att leva.

Och så, i denna tid av det stora uppvaknandet, utmanas vi var och en individuellt att övervinna vår negativa programmering. Det är dags att se våra dysfunktioner, att förstå var vi inte älskar.

Och när vi ser vad som behöver förändras i vårt tänkande och beteende, kan vi nu, när jordens frekvens stiger, välja att förändras.

Vi behöver be om hjälp från andevärlden, från vårt högre jag, från änglarna och väglederna bortom fysiskhetens slöja. Vi måste ta beslutet att förändra det vi ser behöver förändras.

Det kanske inte händer över en natt, för eftersom vårt negativa beteende tog tid att utvecklas, kommer det också ta tid att släppa det mörka programmerade tankesystemet.

Men när vi ständigt bekräftar att vi väljer kärlek, att vi är ljuset, vi är sanningen, vi är kärleken, kommer vi att bli det, för det är så denna resa ut ur vår programmering fungerar.

Inse att du vet vem du är, en Gudomlig själ i manifestation i en tillfällig fysisk kropp. Vet vad du är. En skapare, som din Gud, är en skapare. Genom dina tankar och övertygelser skapar du din verklighet. Vet hur du tjänar genom mängden ljus och kärlek du utstrålar in i din värld.

Vet att alla dina bröder, alla de du hatade, alla de som sårade dig, alla de du sårade, är desamma. De är också gudomliga själar i mänskliga kroppar som upplever planeten jordens skolrum.

Vissa är yngre själar längs denna väg, fortfarande på dagis, lever fortfarande sin offerhistoria. Andra, mer avancerade, söker efter sanningen, söker efter kärlek och att vara kärleksfull.

Älska dem alla. Du kanske inte vill spendera tid med de yngre själarna, för ännu kan du inte nå dem. Ni är på olika frekvenser på denna planeten jorden resa. Ändå älska dem alla som de dyrbara gudomliga själar som de är.

Och så, allt är bra på planeten jorden idag. Vi återvänder till kärleken från vår planetjords skolrumsupplevelse. Vår hjälteresa är nästan över och vi vet nu i våra hjärtan att det bästa ännu inte har kommit.

För vi har utökat vår medvetenhet och lyft vårt medvetande tillbaka till kärleksfrekvensen där gemenskap och kamratskap, glädje, frid och visdom råder.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...