Aita kanaliserar Sitt Högre Jag, 15 february, 2021

 

”De Nya Ni” Aita kanaliserar Sitt Högre Själv – February 2021

Och så har Alla Hjärtans dag 2021 passerat, och vi väntar fortfarande på att skuggregeringen, den djupa staten, de mörka kontrollanterna ska tas bort, att de äntligen tas bort.

Fast trots många direkta, upprörande, uppenbara lögner, verkar de fortsätta vid makten, fortsätta kontrollen, fortsätta driva sin agenda.

Det är verkligen uppenbart nu att korruption, kontroll, utpressning och mutor sträcker sig till alla grenar som styr. Domstolar, politiker, företag, banker, informationsteknik, religion, utbildningsinstanser, alla våra styrande organ har samma agenda och sprider ut samma budskap.

Och denna stora konspiration, denna enorma strategi av kontroll för att säkerställa mänsklighetens undergivenhet, har funnits under generation efter generation.

Den här tidens under, det stora uppvaknandet innebär att den sanna historien om planeten jorden, den sanna historien om mänsklighetens förtryckning avslöjas.

Det stora bedrägeriet, det stora bedrägeriet mot människor, är äntligen synligt för alla med ögon som kan se och öron som kan höra. Det är synligt för de som har befriat sig från massmedias budskap. Sanningen har gjort dem fria.

Planeten jorden och mänskligheten blir inte riktigt fria förrän vårt korrupta och oärliga nyhetssystem har tagits bort. Media ägs av sex företag. Sex stycken bestämmer vilken information, vilka lögner som ska förmedlas på TV varje dag.

Sammanfattningar av vad som ska vara dagens nyheter, ges till sex nya källor. De undersöker inte, de är inte journalister, i den meningen att de sprider sann fakta. Istället sprider de historien som skuggregeringen, de sex kontrollerande företagen, vill att de ska dela med sig av till allmänheten.

Detta är djävulskt smart, för nyhetskällorna använder sig av samma sätt som mänskligheten, för att hålla den under sin agenda av förtrollning.

Mänskligheten är otroligt lätt att programmera. Människan skapar sin verklighet på en undermedveten nivå. Upprepning av ord och visuella bilder, utgör substansen för människans tro och förståelse av sin värld.

De som tittar på massmedia berättelser, hör samma ord och ser samma skrämmande bilder på alla komprometterade tv-kanaler och tidningar, dygnet runt.

Sedan daglig indoktrinering, processen för att lära befolkningen att okritiskt acceptera informationen och tro på den, och varje dag som indoktrineringen pågår, blir programmeringen djupare inbäddad i lyssnarnas psyke.

Vi, ljusarbetarna i världen, skulle ha föredragit mycket om massmedia tagits ner för länge sedan. Vi skulle ha föredragit att inte behöva genomgå ett korrupt val och installation, vi skulle ha föredragit att få ett slut på medias manipulation.

Men detta har ännu inte hänt, och media fortsätter att prisa de ondskefulla och deras hånfulla och kränkande attacker mot massan och den Gudomliga ljusalliansen.

Men ändå är allt detta bra, det Gudomliga vet bäst, och varje dag nu stiger Schumann-resonansen, den jordiska vibrationsfrekvensen. Och mänskligheten befrias mer och mer från sin fångenskap i den tredje dimensionens rädsla.

Och då kan de mörka inte längre gömma sig. Deras förräderi, deras lögner syns tydligt och skuggregeringens hantlangare visar sig. Hade det stora avslöjandet om sanningarna ägt rum tidigare, så skulle vi inte ha vetat vilka de onda skådespelarna var.

Nu, när de anser att de har vunnit, att de har makten, blir de slarviga och visar sin sanna natur. De kan inte längre gömma sig bakom förvrängning och lögner om sanningen.

Det vill säga, förutom det massmedia berättar. Nu i vår värld, finns det två olika berättelser som två olika grupper människor lyssnar till.

Det finns de, med en lägre vibration, för de känner skräck när de hängivet lyssnar på massmedias berättelser. Sedan finns de med högre vibrationer, de som stiger upp, som inte tittar på tv eller läser tidningar.

De vet att det är lögner som sägs. De använder sina känslor som guide. De vet att de genom att vara i den negativa vibrationen som nyheterna skapar, blir deprimerade och drar ner dem i rädslans frekvens.

De vet hur människans kropp och sinne fungerar. De vet att upprepning av ord och visuella bilder, programmerar människans sinne.

De vet att det de tänker och det de ser, kommer att målas upp i deras liv. Och så, medan detta stora drama av planeten jordens uppvaknande spelas ut, skapar de den nya världen av kärlek och ljus som ska komma.

Ni, kära ljusarbetare, stjärnfrön, har nu till stor del kontroll över era sinnen. Ni programmerar medvetet er själva.

Ni tänker på det ni vill ha som ger er glädje. Från ögonblick till ögonblick tänker ni på vad ni vill göra sedan. Ni föreställer er själva i situationer med det ni älskar att göra.

Ni tänker på hur ni kan uppnå det ni vill, och går framåt för att uppnå det resultatet.

Hur skulle den nya och underbara världen av kärlek och ljus kunna uppstå, om vi inte skapar den? Om vi ​​vältrar oss i offermentalitet och indignation, vad kommer vi då att uppnå? Bara mer av samma tunga, deprimerande, orättvisa och småaktiga, begränsande och motstridiga regler och förordningar.

Genom att fokuserat rikta medvetenheten till det Gudomliga medvetandet, så avgör vi vår verklighet.

Vi, som har stigit över den tredimensionella låga frekvensen, kan nu skapa den verkligheten. I rädslans vibration skapade vi vår verklighet genom de rädslobaserade tankar vi hade.

Obehagligt, och det genererade obehagliga känslor och stor oro, men det var enkelt och bekant och mycket beroendeframkallande. Vi drogs till att ständigt se bilder av katastrofer och elände.

Och eftersom dessa bilder cirkulerade runt i vårt sinne så blev de vår verklighet, och tankarna på dessa katastrofer skapade mer elände, kaos och turbulens och höll oss kvar i rädslans låga vibration.

Nu, unders under, kära Ni, unders under, ljuset har kommit och sanningen börjar komma fram för oss. Det är så enkelt men ändå ett krux, den viktigaste frågan för mänskligheten.

Vi får det vi tänker och vi tänker med ord och bilder. Som Bibeln säger, ”i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud.”

Kraften att indoktrinera oss med ord har använts av våra regeringar i evigheter. Nu är det dags för oss att ta tillbaka vår kraft och använda ord, för att träna oss fram till en vacker femdimensionell värld av kärlek och ljus.

Det kräver ansträngning, det kräver ständig uppmärksamhet på vad vi känner, tänker och säger. När vår lyckokvot, vår kärlek spiraliseras neråt, så är det ett budskap om att vi tänker negativt.

Håll er lyckliga, kära bröder, hitta sådant som ger er glädje. Fyll era sinnen med positiva tankar och bilder, så vi skapar vår nya värld. Ni är ljusarbetare, här för att hjälpa mänskligheten att ta sig ur sin förskräckliga fångenskap.

Vilken är er talang, vad ger er glädje. Följ ert hjärta, låt era positiva känslor vägleda er. Var positiva, frossa i lycka, leta efter det goda i allt, och skapa en underbar värld för er själva och hela mänskligheten.

Det bästa är ännu inte här kära vänner och ni skapar det. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...