Aita kanaliserar sitt Högre Jag ”Samspelet mellan empater och narcissister” – 23 oktober 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

”Samspelet mellan empater och narcissister”

den 23 oktober 2021

 

Kära Ljusarbetare, Kära Stjärnfrön, vi är så väldigt glada över att få ha kontakt med er denna oktoberdag 2021. För ni är våra underbara representanter på planeten Jorden under denna storslagna tid av den mänskliga rasens uppvaknande från den vilseledande illusionen, den upplevda villfarelsen som utgör klassrummet i planeten Jordens upplevelse.

Vilken är denna upplevda villfarelse? Mänskligheten är mycket helig. Vår själ som ligger inbäddad i vårt mänskliga hjärta, är en aspekt av Gud, en vattendroppe i Gudsmedvetandet, en liten bit av det kärleksfulla medvetandet som utgör Gud.

Men här på Jorden blir vi lurade till att känna skuld och skam. Vi har av ett korrupt kontrollsystem fått lära oss att vi inte är tillräckligt bra, att vi måste styras och bli omtalade vad vi ska göra och hur vi ska bete oss.

Syftet för vårt jordiska klassrum är att övervinna denna programmering och att lära oss att älska oss själva intensivt och oerhört, såsom de heliga Guds barn som vi i sanning är.

Majoriteten av dem som bor i den här världen inser inte att de blir hjärntvättade till skuld och skam. Att massmedia, TV, tidningarna, de sociala medierna alla är riggade för att föra oss bakom ljuset.

De tutar alla ut den story som kontrollsystemet vill att vi ska höra. Lögnerna som berättas för oss är oerhörda och inget ens nära sanningen. De är ägnade att befrämja rädsla. För människor som är i tillståndet av rädsla är lätta att kontrollera och manipulera.

Dessa lögner, detta ständiga upprepande av osanningar, är hur mänskligheten blir programmerad. Repetition är inlärningens moder. Ord som upprepas ofta tror man på. Och dessa ord uttalas med en låg resonans och kraftiga ljud som hypnotiserar lyssnaren till övertygelse.

Det här är hur vårt jordiska klassrum är planerat. Det lilla barnet föds till den här Jorden utan hågkomst om sin själ. Han är som ett tomt ark som man kan skriva på.

Sedan när han växer upp, så blir han programmerad. Orden upprepas om och om igen, av hans föräldrar, hans lärare, hans religion, hans regering, hälso- och sjukvårdssystemet och av alla som omger honom.

Dessa ord präglas in i hans psyke och han tar in övertygelserna de innehåller såsom sina egna. Och så utvecklas hans trossystem och från detta filter av förståelse kommer tankarna han tänker och orden han yttrar.

Därför är hans övertygelser och tankar inte ens hans egna. De är inpräntade i honom av samhället runtomkring. Han är en robot, han spottar ut orden och tankarna hos vad vi skulle kunna kalla kontrollsystemet och han hatar alla runtomkring som tänker annorlunda.

Planeten Jorden, som vi ofta har sagt, är ett klassrum för gudomliga själar för att de ska lära sig större kärlek, lära sig att älska sig själva och sin inneboende gudomlighet. Detta är hur klassrummet fungerar. Detta är den stora upplevda villfarelsen som härdar, som omformar de storslagna tappra själarna vilka kommer till Jorden, till en större kärlek.

Bebisar föds med genetiska anlag från sin själs natur och från de olika upplevelser som de har haft i successiva livstider. För mänskligheten inkarnerar på nytt till detta jordiska plan om och om igen. Därför föds vissa såsom narcissister och vissa föds som empater.

Narcissisterna ignorerar bedrövelsen, de sårade känslorna hos andra. I själva verket så livnär de sig på de ledsna och olyckliga känslorna hos dem som befinner sig i deras omgivning. På ett sätt så har narcissisterna i sin barndom blivit manipulerade till att känna sig utom kontroll. Och därför har de i vuxendomen ett behov av att kontrollera och manipulera. Endast så kan de själva må bra.

Narcissisterna har en uppblåst känsla om sin egen betydelse, en djupt liggande önskan om att få omåttlig uppmärksamhet och beundran. De saknar empati, i själva verket så gillar de att kritisera och hitta fel, för detta ger dem deras djupt behövda känslor av överlägsenhet och kontroll. De livnär sig på sina bröders och systrars negativa känslor.

Empaterna å andra sidan, är känsliga för känslorna hos andra i sin omgivning. De känner sig bedrövade när andra känner bedrövelse. De gör sitt bästa att behaga, att älska, att hjälpa, att förbättra, att medla i alla splittrande situationer. Empaterna väljer sina ord varsamt, så att de inte förorsakar ångest och oro hos dem som finns runtomkring dem. Empaterna är kärleksfulla och omtänksamma.

Och därmed är planeten Jordens upplevda illusion ett samspel mellan empater och narcissister, hos dem som älskar andra och dem som bara prioriterar sitt eget intresse.

Empaterna har emellertid en sak gemensamt med narcissisterna. Det är att de inte älskar sig själva. Det är vad vi alla har kommit till Jordens klassrum för att göra, att lära oss att älska oss själva, att älska gudomligheten inombords.

Att övervinna vår jordiska programmering om att vi är syndiga och borde känna skuld och skam, samt att släppa fritt det kärleksfulla flödet av heligt medvetande som är en så integrerad del av vår själ.

Kära ljusarbetare, ni är de ultimata empaterna. För vad skulle kunna vara mer kärleksfullt än att ni frivilligt ställde upp på att komma till Jorden för att hjälpa mänskligheten ut ur sin narcissistiska ingrodda programmering?

Ni har därmed funnit att ert mänskliga liv är mycket utmanande, mycket smärtsamt. För vi som är empater tror att alla runtomkring oss tänker och beter sig så som vi gör – kärleksfullt. Och ni har levt bland narcissister som skymfade och nedvärderade er. Och ni kände skuld och skam, för ni trodde på deras nedvärderande ord.

Ni försökte så att höra till. Ni mötte hårda ord med kärlek, ni försökte alltid behaga. Men ni blev så nedvärderade, så ständigt orättvist kritiserade, att ni började tro att ni inte var värdiga. Ni kunde inte älska er själva.

När ni var sanningsenliga, så trodde ni att alla runtomkring er talade sanning. Och till slut tog ni er verklighet, era sorgsna och negativa övertygelser om er själva, utifrån orden och handlingarna hos era narcissistiska bröder och systrar.

Det gamla talesättet ”pinnar och stenar kan bryta mina ben, men ord kan aldrig skada mig” stämmer inte så väl. Vi tar vår självkänsla från andras ord och dömande. Och när ni ständigt blev nedvärderade, så kom ni att tänka om er själva såsom värdelösa, ni hörde inte till, ni var så snälla och så kärleksfulla.

Nu, kära ni, står ni i färd med att vakna upp till sanningen. Ni ser vad som hände er. Ni ser det mänskliga livets större bild. Ni vet nu att inget felaktigt någonsin skedde, för Jorden är ett klassrum för att gudomliga själar ska lära sig större kärlek för er själva, samt om all gudomlighet där er själ hör hemma.

Allt som ni har upplevt, all smärta som ni har känt, har lärt er ännu mer på djupet, vikten av att älska er själva. Att gå igenom planeten Jordens hjälteresa har gett er en större förståelse, har ökat er kärlekskvot.

De val som ni har gjort har förfinat er ande, i enlighet med er själs längtan. För allt som vi upplever här på Jorden är planerat.

Vårt samspel är ett samspel mellan empater och narcissister. Empaterna befinner sig på en högre frekvens. De kallas ofta ”gamla själar”. Och de sträcker sig ut efter kärlek i en värld där kärleksvibrationen inte finns tillgänglig för dem. De befinner sig på Jorden för att övervinna sin programmerade skuld och skam.

Narcissisterna å andra sidan, är innästlade i lärdomar om makt och ilska. De är också här på Jorden för att övervinna sin mörka programmering och sitt behov av kontroll, för att bryta igenom till att älska sig själva.

De älskar makten över empaterna, för de mår bra när de får ta ut sin ilska på dem som befinner sig i deras omgivning och de får empaten att krypa ihop under trycket av deras kränkande lögner och manipulativa kontroll.

Sådant är spelet vi kom hit till denna jord för att spela. Empater och narcissister som spelar ut sitt programmerade beteende. Så länge som vi förblir innästlade i vårt programmerade trossystem, så kommer vi att få ta del av allt fler smärtsamma lärdomar.

Livet sker för oss och inte åt oss. Alla utmaningar vi har, alla svårigheter vi möter, ges till oss av karmas lag, ”som du sår ska du få skörda”.

Det är dessa utmaningar som vi planerade för oss själva i planen innan vi kom till det här livet, och som vi är här för att övervinna. Ställ frågan varje gång en utmaning, en konflikt, en oönskad händelse upplevs: ”vad lärde jag mig utav detta?”

Ifall ni kan se lärdomen i den oönskade händelsen, så har ni lärt er det som incidenten var menad att lära er. Allt sker för vårt högsta och bästa goda för oss.

Genom att övervinna våra programmerade reaktiva emotioner, genom att inse våra lärdomar och lära oss att älska oss själva för de gudomliga varelser som vi är, så frigör vi oss själva från karma, från de lärdomar vi kom hit för att lära oss.

Så kära ni, kära underbara själar, var vid gott mod för det bästa återstår ännu. Ni lär er att älska era gudomliga själv och era gudomliga bröder och systrar såsom de i sanning storslagna själarna vilka ni alla är.

Målet för det mänskliga livet är att älska er själv på djupet och intensivt, att inse er gudomlighet medan ni vistas i en mänsklig kropp, att känna till ert värde såsom vattendroppen i Gudsmedvetandets ocean – vilket ni i sanning är.

Kärlek och ljus, kära vänner, kärlek och ljus. Och i och med att ni befriar er själva från er jordiska programmering, när ni hittar tillbaka till enhet och kärlek, så vet ni att det bästa fortfarande ska komma. Faktiskt, det bästa återstår ännu.

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är sannerligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...