Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 juni 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag 2 juni 2021

 

 

Och så går tiden och det är juni 2021. Som tiden har förändrats för er våra kära, våra kära ljusarbetare, våra underbara representanter på planeten jorden idag.

Ofta förlorar ni känslan av tid. För ni är så inne i det ni tycker om att ni inte längre tittar på klockan. Du hittar ditt syfte, ditt syfte är att göra det du tycker om. Ditt syfte är att hitta din högsta upphetsning.

Och ändå har ni, kära ljusarbetare, stjärnfrön ett ännu större syfte än det. Ni uppmanas ofta att bara vara, bara andas. Det beror att endast er närvaro här på planeten jorden är en stor gåva till världen.

Ni är omvandlare av mörker till ljus. Er höga vibrerande energi tar negativiteten, tyngden av tanke och gärning från andra, förlåter den och höjer frekvensen hos era bröder och er miljö, upp i vibrationsskalan, från rädsla till kärlek.

Detta jordiska liv har varit en mycket stor utmaning för dig. För du har lidit smärta och avvisande. Du har en högre resonans, en högre frekvens av kärlek än de omkring dig.

De kan inte relatera till dig. De är yngre Själar med färre Själsaspekter, med mindre ljusfrekvens inom sig. Det är så universum fungerar. Vi är här för att hjälpa varandra.

Även du, under de tidiga dagarna av din hjälteresa genom det materiella riket, fick hjälp av själar som var längre längs uppstigningsvägen. De hjälpte till att omvandla, läka, vad som då var din negativa energi uppåt på skalan av vibrationsresonans.

Vad och vem är ljusarbetare? Ljusarbetare är en grupp själar som har inkarnerats på jorden under denna stora uppvaknandetid för att hjälpa mänskligheten och planeten att övergå till en ny nivå av medvetenhet och till en ny och kärleksfull verklighet. De skiftar mänskligheten till ett högre medvetande.

Låt oss titta på egenskaperna hos en ljusarbetare, för det finns många saker som skiljer dig från dina bröder som du är här för att hjälpa

För det första, som barn passade du inte in med andra barn. Du var annorlunda. Du tenderade att vara ensam och för dig själv, du kände att du inte hörde hemma. Dina tankar, dina idéer om livet var inte desamma som dina kamraters.

Du kände dig inte hemma på jorden. Du kände dig obekväm från början. Din miljö, oenigheten och argumenten deprimerade dig. Du förstod inte varför människor inte kunde komma överens med varandra.

För du kände andras känslor. De kunde inte se hur du kände och vad din agenda var, men du kunde och kände vad de kände. I början tog du ofta deras mörka känslor som dina egna.

Under hela ditt liv ansågs du vara konstig. Du längtade efter gemenskap och kamratskap med dina bröder. Ändå kunde du inte passa in i samhället. Du kände dig ensam och missförstådd.

Du hade inte många vänner. Det var få människor som du kunde relatera till, för du var på en högre vibrationsnivå.

Under hela ditt liv har du haft svårt att förstå människor. Du kände dig fjärmad från din familj och dina vänner och ändå var du så snäll att de omkring dig kände sig säkra.

De kände sig tillräckligt säkra för att peta på dig och ställa till för dig. För du svarade inte i natura när du attackerades. Du var ett lätt offer att kontrollera och förnedra av de omkring dig. Din familj kan till och med ha sagt till dig att de inte visste var du kom ifrån.

För du var mer medveten om dig själv och medveten om din rädsla och andras rädslor. Ditt mål var att vara till tjänst för de omkring dig. Du var försiktig med ditt tal, försiktig med ditt beteende och du satte mycket höga krav på dig själv. Under hela ditt liv har du varit mycket orolig om du kände att du hade sagt eller gjort något för att uppröra dina bröder.

Och när ditt liv utvecklades sågs du vara ödmjuk och mild och var ett lätt mål för skulden och negativiteten som andra projicerades mot dig. Så du hade svårt att gå framåt och hävda dig själv för att du hade tidigare minnen om trakasserier.

Du skyllde på dig själv när andra utnyttjade ditt saktmod, din ödmjukhet, och utnyttjade din empati. Vad du ville ha, vad du längtade efter var sann intimitet, äkthet, ärlig anslutning.

Ni, våra kära är extremt bra lyssnare. Ni, ur er högre dimensionella ståndpunkt, kan se andras synvinkel. Ni förstår att de kommer från ett begränsat perspektiv.

Och nu förstår du att de befinner sig på en annan vibrationsnivå och att de inte kan förstå din synvinkel, för de kan inte se bortom begränsningarna för deras vibrationsresonans.

Du, särskilt under dina senare år, är en jägare, en som söker andlig kunskap. Du har alltid varit intresserad av andliga saker. Du undersöker andlighet.

Du tänker mest på andliga frågor. Du är helt engagerad i självtillväxt. Och som en följd har du genomgått ett kraftfullt andligt uppvaknande.

Och så är du ärlig och etisk. Du ifrågasätter ständigt dig själv och dina motiv. Du är medveten om och vaken för kraften i dina tankar och ord och hur de skapar din verklighet. Och du ser hur andras tankar och ord skapar deras verklighet.

I ditt uppvaknande har du gjort enorma livsförändringar. Du har nu lämnat många av dina lägre vibrerande tredimensionella bröder. För ni är på olika vibrationsnivå och ni kan inte längre kommunicera med varandra.

Du lockas av den terapeutiska konsten för du är en naturlig läkare. Du tror på mirakel, för när du når nya och högre vibrationsnivåer, skulle vad som hade varit ett mirakel vid en lägre vibrationsnivå bli en naturlig händelse.

Religion och religiös dogm är inte längre viktigt för dig. Kärlek, medkänsla och universell lag styr ditt liv. Till skillnad från vanlig religion, som skulle få dig att dyrka Jesus, eller en viss gud, gör du ditt bästa för att uppträda som Jesus gjorde. Du är nu en varelse som arbetar på en högre medvetenhetsnivå.

Du har alltid haft en kunskap om att du är här för ett större syfte i livet, men hittills har du inte vetat vad det är. Du älskar människor, du älskar sällskap, det är då du kan ansluta till dem.

Du älskar naturen och har en djup koppling till djur. Livliga platser med stora folkmassor överväldigar dig. Den låga energin och den negativa interaktionen mellan dina lågvibrerande bröder påverkar dig djupt.

Du letar efter änglanummer. Du letar efter och ser specifika nummer upprepade gånger och vet att de är meddelanden från dina änglar.

Du har förlåtit eller är i färd med att förlåta allt som hänt dig. Du har släppt din offerhistoria. Du vet att det inte finns några tillfälligheter. Du planerade detta liv och dess negativa och positiva upplevelser för dig själv.

Så vad dig anbelangar hände inget fel någonsin. Allt som hände, all rädsla, all smärta var för ditt medvetandes tillväxt och höjning från rädsla till kärlek.

Själtillväxt genom förlåtelse och omvandling av offerhistorien är ljusarbetarnas uppdrag för jaget och för andra. Genom att läka dig själv läker du världen. Du överför negativ energi och förändrar världens vibrationer. Du skapar den nya världen av kärlek och ljus.

Det är kontrastens gåva. Vi kan se vad vi föredrar eftersom vi har upplevt det vi inte föredrar.

Ni, våra kära, är utsändare av kärlek och ljus. Och så är ni till nytta för alla omkring er. Ni kanske inte inser det, de inser inte det, men ni gör en enorm skillnad i deras liv. Ni är här för att hjälpa och läka era medmänniskor. Ni uppmuntrar dem, lyfter upp dem, berömmer dem och visar dem entusiasm.

Detta behövs så mycket i världen idag. När mänskligheten vaknar till sin Gudomlighet, när tiden för den stora uppenbarelsen fortskrider, må bra kära vänner, kära medmänniskor.

För storslagna tider ligger framför er. Ni ljusarbetare, ni stjärnfrön ansluter till varandra. Medvetandet ökar hos dem som ska stiga upp till den underbara nya och himmelska världen som vi alla håller på att flytta in i.

Ja, som vi alltid säger, så vill vi att ni ska integrera detta i er verklighet. Det bästa har ännu inte kommit, ja, det bästa väntar ännu på er.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...