Matthews Meddelande via Suzy Ward 2 juni 2021

 

Matthews Meddelande via Suzy Ward

2 juni 2021

Stigande vibrationer – linjär tid, påverkan på kroppar; motreaktion mot ”pandemin”, medicinska specialisters motsägande information; Illuminatis kontroll över hälsovården; vaccinerade, ovaccinerade; folkets makt

Med kärleksfulla hälsningar från denna station, detta är Matthew. Energipåslag som driver fram Jorden på hennes uppstigningsväg höjer vibrationerna i hela er värld. Detta kommer att fortsätta tills hon når sin destination i hög femte täthet, där Gaia, den själ som förkroppsligades som planeten, blev kvar under de långa tider som hopande negativitet spiraliserade henne nedåt, in i djup tredje täthet.

Det är bara läsare av information från ljusets budbärare som vet att Jorden stadigt stiger upp i högre astrala plan, men två effekter av stigande vibrationsnivåer, även om de inte alltid tillskrivs det, är väldigt uppenbara.

En effekt är att tiden går snabbare och snabbare. Linjär tid existerar på Jorden därför att alla tredje täthetens civilisationer som bebott planeten behövde ett kronologiskt medel i vilket de kunde fungera på ett sammanhängande sätt. Emellertid är det konceptet av ”tid” energifält i ett tidlöst kontinuum, där det ni betraktar som förflutet, nutid och framtid är en serie av samtidiga händelser.

På ett sätt kan vi säga att Jorden närmar sig kontinuumet, men det är mer korrekt att säga att hennes befolkning tolkar känslan av succesivt lättare energi som tid som till synes går fortare än tidigare. Och, om man ser på era klockor och kalendrar, så gör den det – det som var en vecka för bara 20 år sedan är nu ”kondenserat” till två dagar. Tack vare gudomlig nåd, får vi säga, fysiklagarna som styr detta universum reglerar tidvattnet och solens upp- och nedgång så att allt sker som ni förväntar er, även om linjär tid krymper.

Den andra effekten av hela tiden stigande vibrationer är den fortsatta förstärkningen av karaktäristika och beteende, både positivt och negativt. Det senare ligger bakom den märkbara ökningen av mord, slumpmässiga skjutningar, massakrer, handlingar baserade i trångsynthet, och andra våldsamma och kriminella handlingar som skett i världen.

De vanliga medierna rapporterar dessa oroande händelser men nämner sällan positiva effekter av ”höga vibrationer” – det ökande överflödet av vänlighet, hjälpsamhet, respektfull kommunikation och samarbete – kvaliteter och handlingar som kommer att fortsätta expandera i samhället i samklang med förhöjda vibrationer. Energin av mörka avsikter och aktiviteter emitterar låga vibrationer och de kan inte existera ihop med höga; allt som är baserat på mörker kommer att fortsätta minska tills det saknar energi, och således upphör.

Ni känner också en mer intim effekt av ”höga vibrationer” – deras påverkan på kropp, sinne och ande. För nykomlingar till våra meddelanden och som påminnelse till gamla läsare, bad jag min mor infoga några av de många meddelanden där vi talat om detta. (20 november 2017 och 14 januari 2019 ger detaljer om symptom och förslag att lätta på dem, 4 juli 2013 inkluderar vägledning om diet och minnesförlust). Tack, Mor.

En annan stark underlåtenhet i de vanliga medierna är den växande motreaktionen mot allt som är relaterat till ”pandemin”. De för istället fram ”experter” som betonar att det enda sättet att bekämpa covid är att vaccinera hela världen eftersom det är vetenskap. Nej, det är inte vetenskap! Era kroppar är utformade med starka immunsystem och självläkande mekanismer – att spruta in främmande substanser som inte är kompatibla med dessa kapaciteter äventyrar deras funktion och leder till hälsostörningar och död.

Låt oss här svara på frågorna angående varför information från medicinska specialister är så motsägande: De på TV säger att om ni måste gå ut, ta på munskydd och håll avstånd, testa er för covid och om resultatet är negativt, vaccinera er. De specialister som talar på Internet videor förklarar varför dessa krav skadar hälsan.

Illuminati/Djupa Staten/kabalen – de och andra benämningar hänför sig till samma illvilliga hemliga sällskap – kontrollerar de vanliga medierna och väljer de ”experter” som talar eller citeras i rapporterna. De kontrollerar Världshälsoorganisationen och multinationella läkemedelsföretag; i Förenta Staterna kontrollerar de alla myndigheter under det medicinska etablissemangets paraply, inklusive Centers for Disease Control, National Institutes of Health och Food and Drug Administration.

Talespersoner för dessa myndigheter och andra kan vara Illuminati själva. Om inte, kan de ändå profitera på företag som gör sig förmögenheter på covid-relaterade produkter och utrustning. De kanske stöttar det massiva bedrägeriet angående ”pandemin” därför att de blivit mutade, utpressade eller mottagit dödshot. De kan vara rädda för att bli yrkesmässigt uteslutna, för att förlora medicinsk ackreditation eller till och med sina liv, allt sådant som Illuminati gjort mot utövare som vågat använda effektiva terapier som de mörka bannlyst, eftersom de är effektiva, billiga och icke-skadliga mot kroppen.

Illuminati utformar också läroplaner som används av medicinska och sköterskeskolor, och många examinerade gör vad de blivit lärda – opererar, använder cellgifter och strålning, skriver ut mediciner. De tror på vad de blivit lärda: Naturliga kurer är värdelösa därför att det inte finns vetenskapliga bevis som stöder deras anspråk på effektivitet, och vacciner sparar liv. De applicerar på covid vad de blivit lärda – att hålla sig till vetenskapliga riktlinjer och att vaccineras är viktigt för folkhälsan.

Även utan någon medvetenhet om Illuminatis tentakler runt hela sjukvårds- och hälsoindustrin ifrågasätter nu människor som en gång trodde på de vanliga medierna: Varför är enkla kurer förbjudna trots att läkare framgångsrikt använt dem för att behandla covid-patienter? Varför tvingas vi bära munskydd när vissa specialister säger att de förhindrar normala andningsfunktioner, och sålunda sänker immuniteten och ökar mottagligheten för en rad sjukdomar; de förhindrar syre från att nå hjärnan, och skadar därigenom hjärncellerna, speciellt hos unga barn vilkas hjärnor utvecklas snabbt? Varför beordras medicinsk personal att lista dödsorsak som covid trots att orsaken är något annat? Om vacciner är säkra, varför varnar medicinsk personal i många länder för deras farliga effekter?

Illuminati kan ta bort sanningsenlig information om ”pandemin” från Internet så fort de upptäcker den, men de kan inte stoppa individer som såg filmerna och artiklarna att sprida informationen.

Människor ser också att föreskrivna restriktioner har lett till en ökning av depressioner, självmord, drickande, våld i hemmet och andra brott; företag har gått under, familjer är ekonomiskt desperata och stängning av skolor skadar elever psykiskt. De frågar sig logiskt: Hur kan detta vara bra för någon av oss?

Då vägran att låta sig vaccineras växer, pressar Illuminati ledare på kommun- och nationell nivå att uppmana människor, Vaccinera er! Skydda er själva och era kära! I några länder har livet gjorts mycket svårt för individer som inte lyder, och de flesta internationella resenärer måste visa bevis på vaccination för att få lämna sina länder eller komma in i andra. Toleransen för sådana villkor minskar inte bara, människor är trötta på att leva i rädsla ”för att få covid”. I land efter land samlas människor utan att bära munskydd, skolor öppnar igen, liksom småföretag som lyckats överleva.

Vi förstår er oro angående vacciner – den är berättigad – men eftersom vi inte kan skingra den, låt oss lätta på den. Det är så att genförändrande vävnad och programmerade nanochips som interagerar med 5G teknologi finns i lösningarna i syfte att frambringa en ras av automater som kan fjärr-kontrolleras. Genom gudomlig auktoritet raderade vetenskapsmän i utomjordiska specialstyrkor, vilka också reducerade kraften i covid-19 och förhindrade det som Illuminati avsåg, programmeringen och minskade så långt möjligt livskraften i vävnaden i lösningarna. Ändå har många människor med försvagad immunitet dött eller upplevt allvarliga biverkningar av det som kallas ”vaccin”, men som faktiskt är Illuminatis genförändrande experiment.

Sedan finns frågan om luftburna partiklar från vaccinerade individer och hur det påverkar dem som är ovaccinerade. Det finns sanning i detta, men inte till den svåra grad ni kan tro. Tack vare partiklarnas reducerade livskraft är deras livstid i luften extremt kort. Och, i de fall människor har påverkats, har partiklarna förvärrat diagnosticerade eller odiagnosticerade tillstånd, som hormonell eller kemisk obalans, kortslutna elektriska system, hypo-metabolism, cirkulationssvårigheter, näringsbrist eller en kombination som orsakat mindre eller större biverkningar. Vi råder er att dricka så mycket vatten ni kan. Att hålla kroppen väl hydratiserad hjälper till att avlägsna giftiga ämnen och, genom att hjälpa energisystem flöda smidigt, förebygger det blockeringar där dessa frodas. Och som alltid, solsken gynnar starkt kropp, sinne och ande.

Vi har också fått frågan angående det som vissa ”experter” påstår: Covid är här för att stanna eftersom viruset kommer att fortsätta mutera till varianter. ”Fortsatt mutering” är bara ännu en skrämseltaktik och covid är inte här för att stanna! Som allt annat som existerar i detta universum är den sjukdomen, som är en sorts influensa, energi, och dess överlevnad beror på den energi som hela tiden läggs på den.

Illuminati behöver människors rädsla för att få covid, för att få den energi deras påhittade ”pandemi” kräver, och rädslan är avtagande. De behöver människors tankar och känslor om sjukdomen för att upprätthålla dess energi, men befolkningens intresse har vänts till att återfå någon sorts normalitet. De behöver få upp människor på höga stressnivåer – stress sänker immuniteten, gör kroppar mer sårbara för sjukdomar – men då människor tar tillbaka sin stulna fria vilja, sjunker deras stressnivåer.

Och ytterligare, på grund av den mörka avsikten att manipulera ett virus så att det blir en smittsam farsot, så ligger covids energi i det lägsta vibrationsspannet. Då vibrationerna fortsätter att stiga på planeten kommer de att övermanna allt med låga vibrationer eftersom de, som vi nämnde förut, två extremerna inte kan existera samtidigt.

Till alla som känner att de inte kan göra något för att hjälpa till att få ett slut på en global situation så genomgripande som covid, säger vi, ”Det kan ni verkligen!” I tidigare meddelanden uppmanade vi er att inte ge er energi till något som är relaterat till ”pandemin”, och vi gör det igen. Så, varför har vi precis givit detta mycket av vår energi? Avsikt har sina egna energi-strömmar med välvilliga eller illvilliga band. Vår avsikt – som erbjuder sanning och upplyftning – är inte bara välvillig, den ges med ovillkorlig kärlek till er, våra kära bröder och systrar.

Vi påminner er om andra saker vi talat om. Genom att bara vara Skapare-Källans rena kärleks-ljus-energi utstrålar ni den mäktigaste kraften i kosmos in i världen. Er varje tanke och känsla är bön, och böner är kraftfulla, så tänk och känn er positiva och optimistiska om vad som kommer. Ord, talade och skrivna, har makt – tänk på att välja era ord klokt.

Leenden och skratt, generositet, tacksamhet, medkänsla, empati och varje liten eftertanke sänder ut svävande vibrationer, och visualisering är också kraftfullt. Se folksamlingar som dansar i glädjefyllt firande och barn som lyckligt leker med djur. Visualisera Jorden i lysande gyllene-vitt ljus. Föreställ er planeten med rent och klart vatten, skogar istället för ärrat land, skördar som växer i nuvarande öknar, blomfält så långt ögat kan se, luft utan föroreningar.

Allt som nämns ovan är kärlek i handling, och KÄRLEK är nyckeln till en fredlig värld där folken lever i harmoni med varandra och med Naturen. Kära Ni, kärlek börjar med själv – vänligen älska er själva som vi älskar er!

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för att ni ståndaktigt hjälper Jordens civilisation manifestera den typ av värld ni vill ha för er själva och kommande generationer. Med ovillkorlig kärlek stöttar vi er varje steg på er väg.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...