Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 18 april 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 18 april 2021

”Öppna upp portalen till Gudomligenheten inombords”

Det är underbart att ha kontakt med er denna vackra dag som Gud har skapat, i denna april månad 2021. Låt oss idag tala om hur ni ska hålla er frekvens i en hög vibration och hur vi ber, så att vi ska manifestera, så att Andevärlden hör oss och vi uppnår vad vårt hjärta önskar sig.

Bön definieras som ett önskemål om hjälp. Självaste ordet bön är i sig omvänd logik. För när vi ber om hjälp så ber vi om hjälp från utanför oss själva. Vi ber om ingripande från en utomstående källa.

I egenskap av varelser av en hög frekvens så är vi självförsörjande. Vår kraft ligger inombords. Det finns två möjliga medvetandetillstånd för människor i den här upplevelsen på planeten Jorden.

Till att börja med finns egots programmerade personlighet som är utformad av tankarna och uppfattningarna hos dem bland vilka vi föddes. Egot ser livet, ser händelser och skeenden genom ett filter av vad det har fått lära sig. Och egot har lärt sig att be till Gud, en Gud som är åtskild från en själv.

Egot har fått lära sig att åberopa denna Gud. Att upprepa ord utantill, om och om igen. Oftast ber egot att dess syndiga själv ska bli förlåtet och den önskade begäran ska bli uppfylld. Dessa är tomma ord som vår Själ, vår Ande inte hör.

En sann kommunikation med Anden kan inte äga rum vid den låga vibrationen för egots involvering i den tredje rädslofyllda dimensionen. För vi befinner oss inte på en frekvens som vår Själ, vår Gud inombords kan uppfatta.

I denna vår omvända värld så finns väldigt lite av vår Själ i själva verket tillgängligt för oss i vår kroppsliga form, eftersom vi lever i rädsla. Vi får höra att vi är väldigt kraftfulla. Faktiskt, potentiellt, med all den kraft som vår Gudomlighet förmår ge oss, så är vi verkligen kraftfulla och vi kan manifestera allting vi önskar oss.

Men den här kraften finns inte tillgänglig för oss förrän vi flyttar ut ur den programmerade personligheten och till ett högre medvetande. Det högre medvetande som är den femte-dimensionella kärlekens sätt att vara. Det högre medvetandet där vår Själ, vår intuition är vår ledare och vårt ljus.

När vi undersöker våra dysfunktioner och avlägsnar vårt negativa reaktiva beteende, våra automatiskt upptränade defensiva reflexer, så befriar vi oss själva från vår inblandning i den tredje dimensionen.

Och så strömmar vår Själ in i vår kropp, in i utrymmet mellan våra tankar, i den nya stillheten i vårt sinne och kärlek fyller upp vår varelse. Kärlek, den elektromagnetiska energin som ger kraft till universum, som bär med sig ljusets och sanningens och frihetens vetande, flöde och lyster, samt den sanna gemenskapen med Gud, Själen inombords.

Detta är betydelsen av att hållas kvar i en hög vibration. När dörren till Själen står öppen och kärleken är av största betydelse, så är individernas tankar och idéer i synk med den Gudomliga planen för det mänskliga livet, med kärlekens Gudomliga flöde.

Denna Gudomliga plan står för lycka, för glädje, för salighet, för gemenskap och kamratskap. Befriad från egots tankar, bekymmer och oro, har kärleken öppnat dörren till vår Gudomliga kraft inombords.

Nu är ord inte längre nödvändiga vid denna högt vibrerande resonans. Andevärlden kan höra våra tankar och önskemål och manifesterandet blir automatiskt, för vi är i synk med vårt Sanna Själv, vår Själ.

Och så är det andra, högre medvetandetillståndet ett av frihet från den programmerade personligheten. Det tillstånd som Abraham Hicks kallar ’vortex’, virvelrörelsen. Virvelrörelsen där attraktionslagen samlar ihop samtliga samarbetande komponenter till ett manifesterande.

Vilka är dessa samarbetande komponenter? De är de tankar, de idéer, det fokus som håller oss kvar i en högre vibration av femte-dimensionell kärlek, som håller oss i ’virvelrörelsen’.

Då blir frågan: Hur uppnår vi, och hur håller vi oss kvar i denna höga och lyckliga tillvaro där vi har öppnat upp portalen till Gudomligheten inombords?

Att höja vår vibration handlar om att få oss själva att känna en positiv känsla. En negativ känsla upplevs i det lägre vibrerande läget av varande. När vi känner en emotion som känns bra, så är det en indikation på att vi befinner oss i en hög vibration.

Därför handlar höjandet av vår vibration om att få oss själva att må bra. Det handlar om att välja glada tankar, exceptionellt optimistiska och positiva tankar.

Inget är viktigare än de tankar som vi känner och dessa tankar kommer ifrån vad vi fokuserar på. Vi måste fokusera på saker som känns bra för att hålla en hög och lycklig vibration som automatiskt kommunicerar med Andevärlden.

För att omge oss av en hög frekvens, så behöver vi, måste vi, spendera tid med människor, tankar och saker som matchar denna höga frekvens. Och det finns verktyg att använda, metoder och tekniker som vi kan utföra för att uppnå det.

Meditation är den första av dessa, för utifrån ett stilla sinne blir positiva tankar möjliga. När alla rädslor och orosmoment stillas, kan ett positivt fokus träda in. Tacksamhet, frid, stillhet och glädje strömmar in för att fylla upp det tomma utrymmet i vårt sinne.

Att föra journal är en annan gynnsam teknik. Både för att identifiera våra dysfunktioner och för att uttrycka vår tacksamhet. Att anteckna hjälper till med att förstärka de positiva vibrationerna i våra nya och lyckliga tankar.

Musik är ett underbart verktyg för att hålla kvar en lycklig vibration. Musiken går förbi egot. Vår vibration höjs för att matcha vibrationen i den himmelska refrängen.

Husdjur är en härlig källa för lyckliga stunder. De är autentiska, spontana pälsbollar av glädje, av kramar, av lek som automatiskt höjer ens humör genom sin självaste existens.

Inspirerande andliga lärare i en högt vibrerande omgivning kan vara väldigt gynnsamma. Deras aura, deras höga vibration, lyfter upp oss till en högre nivå och håller oss kvar i en kärleksfull bubbla.

Vi får ofta höra att vi helt enkelt ska vistas i naturen, krama ett träd, gå på gräset, njuta av blommorna, fåglarna och fjärilarna. Naturen har en hög frekvens. Att vistas i Guds skapelses skönhet håller oss naturligt i ett välsignat fridfullt utrymme, för oss samman med en högre vibration.

Att umgås med skrattande, kärleksfulla, högt vibrerande vänner är ett underbart sätt att höja vårt humör och hålla oss lyckliga och entusiastiska gällande livet och att leva.

Aromaterapi, kristaller, färgterapi, massage, akupunktur kan alla hjälpa oss att hålla vår vibration hög. Likaså kan inspirerande böcker, filmer, pedagogiska filmer hjälpa oss att må bra.

Motion stimulerar kroppen biokemiskt. Att äta bra, duscha, ta hand om vårt yttre, allt detta utsöndrar må-bra-endorfiner. När vi ser bra ut, så mår vi bra. När vi mår bra så vill vi ta hand om oss själva och vi har energi och entusiasm.

En attityd av tacksamhet är synnerligen viktig. Tillståndet av uppskattning vibrerar på Källans nivå, på nivån för villkorslös kärlek.

Och vid detta steg i vår utveckling, vid denna paus i det stora uppvaknandet, så är det klokt för oss att undvika att spendera mycket tid med våra negativa och beklagande tredje-dimensionella bröder och systrar.

De kan inte rå för det, de är lika heliga som vi, men de är fortfarande innästlade i planeten Jordens lågt vibrerande klassrum. Och deras fokus ligger på det negativa, på det som är fel i deras värld.

Det är bäst för oss att stanna kvar i vår lyckliga bubbla och undvika deras olyckliga petande och stickande värld som skulle dra ner vår kvot för lycka.

Låt oss vara snälla och se på våra bröder och systrar med kärlek, med icke-dömande, med förståelse. Oberoende av vad de gör, så är även de på planeten Jordens hjältefärd. Detta fokus kommer att höja upp oss till neutralitet.

Och därför, kära bröder och systrar, så är våra emotioner vår indikation på rodret, vår moraliska kompass gällande nivån på vår vibrationsfrekvens. Det är mycket viktigt för oss att hålla denna frekvens hög så att vi ska kunna stå i ständig kommunikation med vår ande och vårt manifesterande blir en väsentlig del av vårt liv.

Låt oss slutligen göra det som är vår högsta spänning, det som ger oss glädje. Låt oss lägga vår glädje, vår lycka framför allt annat. Allt som bereder oss glädje kommer att höja vår frekvens.

Vi ser på två medvetandetillstånd. Det ena vill ha frihet, rättvisa, kärlek, gemenskap och kamratskap. Det andra är på djupet besvärat, förvrängt, en motsats till det sanna medvetandet.

Detta är en resa för hjältar, kära vänner. Och vi är hjältarna. Vi har tagit oss från det låga tredje-dimensionella medvetandetillståndet till det höga femte-dimensionella sättet att leva, tillståndet för frihet och samhörighet med den kärlek som vi i sanning är.

Och undret i detta, när vi framskrider på vårt äventyr på planeten Jorden, är att det bästa ännu ska komma. När vi håller oss kvar i denna höga vibration av kommunikation med vår Själ, med kamratskap tillsammans med Andevärlden, så håller vi oss i kärlekens virvelrörelse och därmed återstår ännu det bästa.

Aita kanaliserar sitt Högre jag. Vi är sannerligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...