Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 augusti 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 augusti 2021

 

ATT RÄDDA PLANETEN JORDENS LEKSKOLA

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 augusti 2021         261

https://www.youtube.com/watch?v=RhU6E4bfkC0&t=3s

God dag på er, våra kära ljusarbetare på planeten jorden i dag under detta stora uppvaknande i slutet av augusti 2021. Och nu ser ni det gamla, det tunga, det mörka och täta kontrollsystemet falla sönder. Det är dags.

Nu råder det stort kaos och förvirring runt omkring er i er värld, på planeten jorden. Och situationen verkar bli värre för varje dag. Vi säger “verkar” bli värre, för allt som händer, all orolighet och konflikt, händer för planetens och mänsklighetens bästa.

Livet händer för dig och inte med dig, och så är alla events och händelser, kaos och turbulens i ditt liv och i det stora kollektivets, till det bästa, planeten jordens framsteg till kärlekens femdimensionella frekvens.

Det gamla måste falla sönder och lämna ett utrymme för det nya, det härliga, det kärleksfulla, att ta plats. Och denna kontroll av mänskligheten, denna stöld av dess suveränitet och manipulering av dess tänkande av de rådande makterna har pågått i evigheter.

Undret med det är att nu är de mörkas arbetssätt, korruptionen av deras mänskliga underhuggare, undertryckandet av mänskligheten uppenbart för er som har högre frekvens. Ni som lämnar skolrummet jordens lågt vibrerande rädsloparadigm bakom er.

Planeten jorden är verkligen ett skolrum. Det finns många nivåer, många grader där mänskligheten går i klasser. Det finns de fortfarande på dagis som inte förstår mycket av vad som händer runt omkring dem.

De har inte utvecklat kapaciteten, de har inte kunskapen eller utbildningen för att se den större bilden av vad som händer i världen idag. Och sedan finns det de som tar examen, de som har levt många, många liv, haft många, många föredragna och inte föredragna upplevelser över eoner av tid.

Ni kära ljusarbetare är avgångsklassen. Ni har kapacitet, skicklighet, utökad medvetenhet för att se vad som händer. Ni lever inte längre i rädsla. För ni vet, i era hjärtan vet ni att allt som händer runt omkring er är till gagn för mänskligheten.

Ni vet att detta är tiden för det stora uppvaknandet, den stora uppenbarelsen. Ni vet att Det Här är den stora apokalypsen på planeten jorden i det tjugoförsta århundradet. Där de mörka kontrollanterna som spelar djävulens roll i denna pantomim, i detta scenspel, detta hologram genom vilket vi lever, tas ner.

Den djupa statens arbetssätt, den makt som finns, syns tydligt för er. Och det är nödvändigt att det är synligt, för mänsklighetens upplysning, mänsklighetens lyft från rädslans vibration till kärleksfrekvensen kan inte ske medan det gamla systemet frodas i hemlighet.

Det som är synligt, det som är känt kan tas bort. Den djupa staten har överlevt för att den var osynlig i sitt arbete, avskyvärd och dold i sin kontroll. Och den stora majoriteten av mänskligheten hade så lite medvetenhet, så lite förståelse, att den inte kunde se hur den kontrollerades, manipulerades och manövrerades.

Och nu kan ni, våra kära vägvisare, se vad som händer runt omkring er och förstå betydelsen av dessa kaotiska tider.

För det fysiska ögat ser alla likadana ut i mänskligheten. Deras biologiska datorkroppar är alla lika. Vissa är kortare, några högre, några tjockare, några smalare, men alla har samma mänskliga utseende.

Men i sin psykologiska och andliga förståelse och beteende, hur de tänker, agerar och uppför sig, är de väldigt olika.

Människan antar att så som han tycker, så gör de omkring honom. Och likaså antar de som går i andra klass i skolrummet planeten jorden, de som ser världen runt dem från nivån av rädslovibrationerna, att alla i deras omgivning tänker som de gör.

De, i de lägre klasserna i skolrummet planeten jorden, lever i rädsla. De kan inte göra annat eftersom frekvensbandet i vilket de finns är mycket smalt. De har programmerats att lyda, att följa, att inte tänka själva.

De har lärt sig, genom tankekontroll. De har blivit betingade att ge bort sin kraft. De ser till regeringen, till myndigheten, för att skydda dem.

De har överlämnat sin hälsa till den medicinska och farmaceutiska industrin, de har gett sitt andliga välbefinnande till religioner för att bli dogmatiskt ledda och kontrollerade, och de lever efter de regler och förordningar som den egenintresserade regeringen har lagt på dem.

Och i deras dagisklassrum kan de inte se att det finns något annat sätt. De fruktar dig som är annorlunda, som är i frid. I deras förståelse är ni, som ser den större bilden av livet på planeten jorden, polyannor, att frukta för er orealistiska optimism.

Och ni, våra kära, kan inte förstå deras låga rädslotänkande. Ni har antagit att alla tänker som ni gör, att de är logiska och framsynta och kan se igenom teaterpjäsen, den bedrägeriuppfattning som är planeten jorden.

Ni är förvånade över deras ologiska reaktioner och det djupa och mörka trauma och den skräck som de lever i.

Inte så, de kan inte se, de kan inte höra det som är uppenbart för er. Detta är naturen av planeten jordens illusionära vanföreställning. Att mänskligheten har programmerats, sinnet har styrts till att tro att den är en obetydlig, oförmögen varelse som måste tas om hand, kontrolleras och berättas för hur man ska bete sig.

Det är så vår andliga utbildning har skett i denna lågvibrerande skolrumsplanet. Vi, stora själar, individuella aspekter av Gudomligheten, skickar en liten del av våra heliga andar till jorden för att bli dämpade, för att bli inskolade i större medvetenhet större kärlek och medkänsla genom prövningar och svårigheter i det jordiska livet.

Genom att välja mellan det föredragna och det inte föredragna. Genom att bli programmerade till negativitet av våra föräldrar som lärdes att vara negativa av sina föräldrar, genom att uppleva kontrasten av rädsla och inte föredragna erfarenheter, är vi här för att höra vårt hjärtas stridsrop.

Vi är här för att välja den kärlek som finns i vår heliga själ. Att bryta igenom från rädsla, att höra rösten från vår intuition, vår själ, den kärlek som vi verkligen är.

Genom allt kaos, genom alla utmaningar och svårigheter som vi presenteras i vårt jordiska klassrum, har vi ett val, vi kan välja rädsla eller kärlek.

När vi väljer rädsla och beter oss som vi har tränats, det vill säga uppför oss kärlekslöst, är karma -lagen där med dess konsekvenser för att visa oss att själviskt, ovänligt, hatfyllt beteende leder till ett olyckligt liv, separation, splittring och smärta.

Och vårt intränade, automatiska och ovänliga beteende leder till olyckliga konsekvenser om och om igen, tills vi äntligen frågar: ”Varför händer det här med mig om och om igen.”

Och då börjar vi se våra misstag. Långsamt inser vi att det finns ett bättre sätt att leva. Långsamt ser vi ett annat val, och vi vänder oss till det valet, vi vänder oss till kärlek.

Våra lågvibrerande tredimensionella vänner väljer fortfarande rädsla. De förstår inte hur deras kamrater känner. De är inte känsliga för sina egna eller andras känslor.

Ni, våra kära ljusarbetare, är mycket känsliga för era egna känslor och för känslorna i er omgivning. Det är gåvan som ni tog med er in i detta liv.

Det är det som ger dig högre vibrationer, större förståelse, kunskap, att känna känslan av kärlek som är din verkliga själs gudomliga natur.

Det var därför ni frivilligt kom hit. Så mycket av mänskligheten var fast i sitt inlärda beteende. De var på karma- och reinkarnationshjulet.

Från deras låga vibrationer, deras rädslofrekvens kunde de inte befria sig från den här planeten jordens skolrumsupplevelse. Livstid efter livstid kontrollerades de grymt av krafterna, det vill säga av intrigerna från dem som spelade djävulens roll.

Och så ni, stora själar som ni är, ville frivilligt komma till jorden för att höja vibrationerna så att mänskligheten äntligen skulle kunna fly från sitt rädslofängelse.

Planeten och dess invånare måste nå en viss frekvens innan uppstigning ur rädslans och nedbrytningens myr – kunde ske. Fasta i rundan av reinkarnation och karma, kontrollerade av de mörka hantlangarna, djävulens korrupta tentakler, kunde den lågfrekventa mänskligheten inte höja sin vibration.

Ni, med er känsliga, högvibrerande, medkännande natur, ni ljusarbetare är omvandlare, transformatorer av mörker till ljus. Med era högt vibrerande medvetna medvetanden tar ni emot kärlekens vågor som öses ut på jorden.

Och ni utstrålar den kärleken ut i världen. Och genom att göra det, lyfter ni kollektivt världens vibrationer. Ni lyfter världen ut ur den snäva låga rädslobandbredden, in i den utökade medvetenheten om de nedre delarna av kärleksvibrationerna.

Ja verkligen, kära hjärtan, kära själar. Ni är inte här för att kommunicera med dem som fortfarande är i sin linda av lärande, dem som fastnat i rundan av negativ karma, ni är inte här för att kommunicera med dem i ord.

Det är ditt väsen, din utstrålning, din accepterande och tillåtande attityd, som kommer att förändra världen och lyfta mänskligheten.

Ord, undervisning, föreläsningar kommer att motverka lågfrekventa mänskligheter. Deras förståelseuniversum är så snävt att de kommer att skada alla som har en annan förståelse än deras.

De lever i rädsla, dina sanningars ord hotar deras tankesystem. Ändå är ditt milda leende, din fridfulla min, din kärleksfulla aura attraktiva för dem.

Var bara, andas bara, var de snälla, medkännande, varelser som ni naturligtvis är. Er tillåtelse att de ska vara precis som de är, ert accepterande av dem som elever, i sin barndom på planeten jorden, kommer att vara en lugnande balsam för dem.

Det som älskas, det som omhuldas, det som får vara precis som det är och älskas för vad det är, det omvandlas till kärlek. För kärlekens kraft är utstrålningen av ovillkorlig acceptans en kraftfull stimulans för att öppna medvetenheten till kärlekens närvaro.

Så kära hjärtan, kära själar, var vid gott mot. Gudomligheten ansvarar för planetens stora uppvaknande. Bara genom att vara här gör ni ert arbete och tjänar ert syfte i denna expansion av mänskligheten till den femte dimensionen.

Allt går framåt som det behöver göra. Och ni är i spänningen, ni ser apokalypsen, ni är det yttersta hjärtslaget för den stora uppstigningen. Ni är ljusarbetare, vägvisare, kärlekens dirigenter, lyfter vibrationerna, utökar frekvensen för planet jorden äventyret.

Och kära vänner, det bästa återstår. När planeten jorden stiger i frekvens, när era heliga bröder som har fastnat i vanföreställningens och nedbrytningens fälla vaknar, kommer det bästa att komma. Var vid gott mod kära bröder, allt är bra, för det bästa återstår verkligen.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp SAVING THE PLANET EARTH KINDERGARTEN Aita Channeling Her Higher Self – August 2021

 

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

 

You may also like...