Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag 17 juli 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag 17 juli 2021

 

I juli 2021 är vi mycket glada att få kontakt med er. Hur mår ni våra kära, våra kära representanter på planeten jorden? Vad är er dominerande känsla i denna tid av den stora uppenbarelsen, i denna förvirrande stora uppvaknandeupplevelse?

Det mesta av detta mänskliga liv som ni nu lever har ägnats åt den tredimensionella, lågt vibrerande världen av rädsla. Det är den erfarenhet som jorden har gett sina invånare. Rädsla har varit din dominerande känsla i början av ditt liv.

Denna jordiska resa, denna materiella planet jorden, skapades av Gudomligheten, så att aspekter av den själv kunde uppleva annat än vad som kan upplevas i den ständiga, eviga och Gudomliga himmelska verklighet som är det verkliga arvet av de aspekter av Gud som vi är.

Gud, kärlek, Källkraft är allt som är. Det är en flytande, en glödande, en medveten elektromagnetisk energi, en allt omfattande kraft som går bortom mänsklig förståelse.

Det är en energi som innehåller allt som finns i den andliga och materiella världen. Det är kärleken som är universum och som driver universum, kraften som driver det materiella riket. Det är energi som kan omvandlas till form.

Och målet med denna Gudomliga kärlek, universums mål, är att expandera. Vår Gud, flödet av kärlek som är Gud, törstar efter kunskap, har en inneboende önskan om erfarenhet, att veta allt, att förstå alla möjligheter.

Och vi människor, vi kroppar, vi biologiskt programmerbara datorer har en aspekt av Gud, en gnista av det Gudomliga, inbäddad i våra mänskliga hjärtan.

I vår himmelska existens, som andar utan kroppens tyngd och begränsning, befinner vi oss i flödet av himmelens enhet. Vi är alla förenade, vi är telepatiska, vi är i salighet, i extas, i det flödet av Gudomlig kärlek, när vi kommunicerar tillsammans.

Gud är havet som omfattar allt som är. Vi är som vattendroppar i den oceanen av Gudsmedvetande. Och som sådana är allt som Gud är tillgängligt för oss i vår Gudomliga verklighet.

Vi kan komma åt de akashiska uppteckningarna, det massiva kosmiska kompendiet av alla universella händelser, tankar, ord, känslor och avsikter som någonsin har inträffat i det förflutna, nuet eller framtiden för alla livsformer. Och så är gudomlig visdom vår och all kunskap är öppen för oss.

Och ändå här på jorden är vår förståelse starkt begränsad för vi är i en mycket låg vibration. Och vi, vi själva valde att komma hit. Att uppleva livet som människa är en stor gåva till de Gudomliga Själar som vi är.

Som vi ofta har sagt är jorden en skola. Alla själar som finns här på jorden i mänskliga kroppar valde villigt och entusiastiskt att komma hit.

Det jordiska livet, i en människokropp, utan minne av det stora Jag Är, det stora Gudsmedvetandet som vi verkligen är, är mycket utmanande. För här vet vi inte att vi är Gudomliga.

Här på jorden befinner vi oss i ett mycket lågt begränsat vibrationsfält, en frekvens som styrs av rädsla. Det styrs av negativa känslor som inte finns i vårt himmelska rike.

Här upplever vi vad vi inte kan uppleva i himlen. Här känner vi ilska, hat, svartsjuka, ursinne, apati, depression, falsk stolthet och alla aspekter av rädsla och negativa känslor när mänsklig programmering kolliderar med mänsklig programmering.

För våra kroppar är våra biologiska datorer och våra hjärnor är verkligen programmerbara. Ord som ofta upprepas, vid låga frekvenser, med tung intonation och mörka och falska bilder och musik, programmerar oss till att ta på oss deras negativa idéer.

Dessa idéer, upprepade och upprepade, utgör filtret av tankar och övertygelser genom vilka vi lever. Och filter av förståelse kolliderar med varandra.

Som programmerbara människor tar vi på oss de idéer vi får av våra regeringar och deras korrupta mediarepresentanter som om de vore våra egna och vi skyddar dem med våra liv. För vi tror att vi är det som vi har fått höra att vi är.

Detta mänskliga område är mycket viktigt för expansionen av himmelska själar. Det är därför vi frivilligt kom till jorden. Vi visste att genom att uppleva kontrasten, att känna rädsla, att välja mellan kärlek och rädsla, skulle vi utvidga vårt medvetande, vi skulle känna större kärlek.

Och vi, som aspekter av Gud, i vår själsliga natur, i himlen, satte upp denna jordiska mörka och utmanande upplevelse för oss själva. Vi planerade våra liv tillsammans med vår själsfamilj, våra guider, våra änglar.

Vi satte upp de svåra upplevelserna, konflikterna mellan förståelser, argumenten, de oenigheter som vi skulle uppleva här på jorden.

Det finns inga olyckor. Allt som händer oss händer i ett Gudomligt syfte, för vår tillväxt och ökade förståelse, vår tillväxt till en djupare kärlek en djupare frid, en större lycka och extas.

Genom att uppleva motsatsen till kärlek, som verkligen inte existerar i vår gudomliga verklighet, lär vi oss hur stort och underbart, hur kraftfullt det Gudomliga är, den kärlek där vi vistas som Gudomliga själar.

Och vi förstår och har stor medkänsla med våra bröders lidande. Du skulle inte vara den stora, snälla, omtänksamma, helt empatiska varelse som du nu är om du inte hade gått igenom planeten jordens skola.

Du har manövrerats och manipulerats till att välja kärlek genom att uppleva rädslans djupa mörka smärta. Du har varit ledsen, ensam och levt genom separation från dina bröder.

Och så, hur mår ni nu, våra gudomliga och underbara ljusarbetare, nu när ni rör er ut ur rädsla och in i den femte dimensionen av kärlek.

Ni, våra kära ljusarbetare, skiljer er från majoriteten av era mänskliga bröder. Skolsalen planeten jorden inrättades för Gudomliga själar för att äta av kunskapens träd.

Den var inrättad för människor för att känna den låga vibrerande, tredimensionella, begränsade rädslans frekvens. Jorden är som ett fantastiskt teaterstycke. Själar kommer frivilligt hit och förklär sig i människokroppar som skådespelare.

Vissa spelar rollen av den goda, den kärleksfulla individen, andra spelar rollen av den onda, de korrupta, kontrollörerna. Det är samspelet mellan dessa olika intressen som möjliggör splittring och strid som för Gudomliga Själar till en större förståelse för kärlek.

Och detta skådespel, detta stora spel mellan ljuskrafterna och de onda föll djupare och djupare ner i mörkret. Den programmerbara mänskligheten hade blivit djupt kontrollerad och förankrad i tankesystemet hos de falska, illvilliga mänskliga kontrollörerna.

Mänskligheten kunde inte lyfta sig över den rädslofyllda frekvensen som den hade förankrat sig i. Och med tekniska framsteg verkade det som att jorden och människorna skulle förstöra sig själva.

Därför gick kallet till himlen för hjälp från volontärer. Hjälp från er, kära ljusarbetare, kära Gudomliga Själar med en hög expansion in i kärleksvibrationen, bärande en hög frekvens, en underbar aura av kärlek och ljus.

Ni var inte förankrade i rädslan. Ni hade inte programmerats att tro att ni i sig var onda och syndiga. Ni kände kärlek på ett stort, omtänksamt, kärleksfullt och snällt sätt.

Mänskligheten kunde inte lyfta sig ut ur mörkret utan er högfrekventa hjälp. Och så kom ni till jorden och dolde er själ i en människokropp.

Ni hörde inte hemma här, det visste ni från början. Ni kunde inte förstå ovänligheten, grymheten, bristen på kärlek. Trotset, ondskan, sedesfördärvet skadade dig på djupet av din själ.

Och du kände stor smärta. För du var den ultimata snälla typen, den absoluta empaten som levde i en oempatisk värld. Och så kände du smärtan, du kände rädslan, du kände frånstötningen som var din vardagliga verklighet när du förhandlade dig igenom utmaningarna, människolivets labyrint.

Din vänlighet togs som svaghet. Din empati fick dig att bli hånad, avvisad och hånad av dina bröder som var djupt förankrade i den låga vibrationen av rädsla och separation.

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och nu kära, kära Gudomliga själar, våra ljusarbetarrepresentanter på planeten jorden, hur mår ni? Nu när ni har blivit medvetna i en omedveten värld. Nu när ni vet sanningen om er gudomlighet och ert uppdrag här på jorden, går ni in i glädje och frid och det underbara flödet av att känna medkänsla, omtänksamhet och vänlighet.

Du har lämnat skuld och skam och du är säker på dig själv och vetskapen om att du nu har Gudomlighetens visdom inom dig, som nu lyser utåt.

Du ser den stora bilden av mänskligt liv. Du vet att alla själar är perfekta där de befinner sig i planeten jordens skolsal. Varje själ har ordnat resan för sig själv.

Varje själ har ställt upp de utmaningar och de känslor de följaktligen skulle uppleva. Varje själ har gett sig själv möjligheter att välja kärlek eller rädsla vid varje tur av sin mänskliga existens.

Och så kära ni, acceptera er gudomliga verklighet med glädje. Var i erkänsla och tacksamhet. Res er upp från mörkret av era inte tillhörande känslor.

Inse att du har ätit från kunskapens träd och därmed ökat din förståelse för härligheten hos ditt gudomliga arv. Var vid gott humör, din tid har kommit. Sanningen har gjort dig fri.

Ditt mänskliga liv, din djupa och mörka utbildande jordiska erfarenhet har gett dig förståelsen som du kom till jorden för att uppnå. Du förstår nu djupt människans programmerbara natur.

Du kan se hur och varför den fångats i fällan av den låga rädslovibrationen. Och du vet nu vem du är och att du inte längre fångas i den fällan. Ni är ljusarbetare, varelser av kärlek och ljus, vars höga frekvens hjälper jorden och mänskligheten att stiga upp över det tredje dimensionella fängelse där de så länge har förankrat sig.

Och så, må väl kära vänner, må verkligen väl. Vi vet nu att det bästa återstår. Vi känner oss allt starkare, mer självsäkra i vetskap om vår gudomliga själ och känner frid och glädje. Ja, det bästa är fortfarande kvar när vi höjer vår frekvens, vår kärlekskvot, högre och högre.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...