Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 mars 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 mars 2021

 

LJUSARBETARE ÄR HÖGSENSITIVA MÄNNISKOR. Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – mars 2021

Då är det mitten av mars 2021, och våren kommer snart. Och det verkar inte hända något av betydelse i den regeringsbild vi presenteras för.

Mörkret verkar fortfarande styra. Och i våra lägre frekvensstunder, tvivlar vi på om vår uppstigning faktiskt kommer att ske. Eller har mörkret vunnit?

Fast, djupt inne i hjärtat vet vi att allt är bra. Vi känner djupt inom oss den Gudomliga energin, kärleken, kraften som påverkar universum. Vi känner en glöd växa inom oss.

Det finns en tillfredsställelse som är svår att förklara. Det finns en frid, ett frisläppande av jordisk oro och bekymmer, för vi vet att allt är bra och Gudomligt arrangerat.

Dag efter dag känner vi oss annorlunda. Vi känner oss lättare, mer självsäkra, mer säkra på vår styrka. Vi känner en Gudomlig kärlek som spirar och ökar inom oss.

Vi ser tydligt situationen på jorden, bilden av indoktrineringen från våra bröder i det tredimensionella paradigmet, den invecklade matrisen som är planeten jordens levnadsförhållande.

Vi kan inte längre kommunicera med våra bröder som fortfarande befinner sig i en tredimensionell trans. När dagarna går och de lyssnar på lögnerna, de falska orden, osanningarna, de falska berättelserna som tjatas ut av falska medier, så faller de djupare in i illusionen. De tar detta som sanning.

Frukta inte Kära ni, våra värdefulla ljusarbetare och stjärnfrön. Allt är bra. Vi visste om det här, och att detta uppvaknande på planeten jorden skulle bli komplicerat, svårt och fyllt av oro.

Det var därför vi av högre frekvens, volonterade för att komma till jorden för att hjälpa. Det är därför vi nu sprider vår kärlek och vårt ljus, för att lyfta jordens vibrationer ur fruktans dimension, tillbaka till kärlekens frekvens av den femte dimensionen.

För de dyrbara människorna, som fortfarande är indoktrinerade i planeten jordens skolrum, kunde inte befria sig från sin fångenskap av karma under deras reinkarnationsresa. Och vi kan tydligt se hur djupt de tror på berättelserna från de falska aktörerna.

Låt oss idag titta på de kvaliteter som vi ljusarbetare förkroppsligar. Låt oss titta på vad det är som skiljer oss från mänskligheten i övrigt. Vad som ger oss en högre vibration. Vad som gör oss mer kraftfulla.

Nyligen har psykologin upptäckt en kategori människor som de kallar högsensitiva. En högsensitiv person är någon med förmågan att processa och förstå världen på en mycket djupare nivå än de flesta.

De är mer perceptiva, mer självmedvetna, intuitiva och observanta. De tänker djupt och är mycket empatiska till sin natur. De reagerar på stimuli på ett annat sätt än deras tredimensionella kamrater.

De har enorma fördelar när de navigerar i detta mänskliga rike.

De är mer medvetna. De processar informationen djupare och ser detaljerna i vad som händer runt dem.

De upplever känslor mer intensivt. De känner saker djupare. Det som är acceptabelt för andra är ofta smärtsamt för dem, för de ser det subtila i människors reaktioner.

De kan inte se våld, de står inte ut med att se våldsamma filmer, för smärtan sårar dem djupt.

Spegelneuronerna, de hjärnceller som svarar när vi eller andra utför någon handling, är mycket aktiverade hos dessa högsensitiva människor.

Så förutom att känna sina egna känslor, så känner högsensitiva människor andras känslor lika intensivt, om inte mer. De känner så djupt, att de både känner andras glädje och smärta, och det accentueras i dem

Som en följd av detta blir högsensitiva människor ofta duktiga karaktärsdomare, eftersom de uppfattar ansiktsuttryck, röstens tonläge, orden och uttryckens egentliga innebörd.

Eftersom de är så medvetna och observanta, är de extremt detaljorienterade. De är bra på att planera, bra på att organisera, för de ser det karaktäristiska, de särskilda aspekterna i en situation eller ett projekt.

Eftersom de känner mycket empati för sina vänner så är de underbara lyssnare. Människor dras till dem, till deras lugn och fridfullhet, till deras milda, icke-dömande attityd.

De får ofta höra, ”Jag har inte sagt detta till någon, men jag kan säga det till dig.” Och individerna som berättar drar ofta en stor suck av lättnad när de får dela sin oro och sina bekymmer, sin mänskliga historia.

Högsensitiva människor talar på ett mildare sätt. De är inte frispråkiga. De vill hålla sig ifrån att skada andra. De är försiktiga med sina ord. De undviker pikar och gliringar med sårande ord, som så lätt slinker ut från 3D-läppar.

Så det finns inga pikar eller gliringar i deras ordförråd. Uttrycken ”Vad tänkte du på? Visste du inte det? Det var dumt”, kommer inte över deras läppar.

De tänker innan de talar, för att de vet att alla ord skapar en reaktion hos de som hör dem, och de vill lämna allt de möter till en högre frekvens, en gladare sinnesstämning.

Ändå, trots alla dessa underbara egenskaper, har högsensitiva människor haft ett mycket svårt, ett mycket utmanande liv. Under merparten av livet, har de känt att det är något fel med dem.

De har fått höra att de är för känsliga. De har blivit sårade och reagerat på de ovänliga kommentarerna, på denna brist på känslor som deras kamrater uppvisat.

Deras empatiska natur, deras oförmåga att slå tillbaka när de blir påhoppade och förolämpade, har gjort dem till narcissisternas favoriter. Narcissister attraheras av mycket empatiska, känsliga människor. För de är lätta att kontrollera och kan terroriseras psykiskt, vilket kan leda dem att tro att de verkligen inte är tillräckligt bra.

Så livsresan för dessa högsensitiva människor har verkligen varit utmanande. För det är vi ljusarbetare, vi stjärnfrön, som är dessa högsensitiva människor.

Högsensitiva människor, eller ljusarbetare, som vi nu ska kalla dem, har ofta mycket svåra barndomar. Med vår känslighet, med vår känsliga natur, reagerar vi extra mycket på förtryckande föräldrar. Vi hamnar lätt i depression, får ångest och blir blyga, när vi upplever kritiken från våra föräldrar starkare än våra bröder.

Och ett sådant föräldraskap, med det vi upplever som ogillande av våra fel och brister, leder oss in i den narcissistiska cirkeln. För så som vi är, så är vi vana att ha att göra med självupptagna, och då drar lagen om attraktion oss mot dem, om och om igen.

Och därför kan högsensitiva människor lätt skadas, och hamna i en lägre position eftersom de tror på det de får höra, att något är fel med dem.

Naturligtvis har det varit prövande att vara i denna mänskliga värld. Vi kom förkroppsligande med en Gudomlig avsikt, med Gudomliga kvaliteter, tittade på världen med kärleksfulla ögon, och vi har blivit dömda, censurerade och hårt kritiserade av de vi kom för att rädda.

Och ändå dömer vi inte. Vi älskar alla, för vi ser den stora bilden av det mänskliga livet. Vi vet att mänskligheten i sin 3D-kropp, inte kan bete sig på ett kärleksfullt, omtänksamt och empatiskt sätt.

De är inte gjorda för att vara det. De är gjorda för att navigera under den tredimensionella mänskliga resan, med bara liten förståelse och ingen uppfattning om sin verklighet.

Högsensitiva människor, vi ljusarbetare, är annorlund i allt vi gör. Vi är annorlunda i relationer. Vi är trogna. Vi binder oss inte så lätt, för vi ser bristerna hos oss själva och andra. När vi binder oss ägnar vi oss helhjärtat åt relationen.

Och då är det bra att förstå att vi ljusarbetare är högsensitiva. Med det erkännandet kan vi förändra vårt sätt att tänka på oss själva. Vi kan stärka oss själva.

Vi kan se tillbaka på vårt liv, arbeta med att läka våra sår och skriva om manuset till vår mörka barndom. Vi kan förstå vilka vi är och varför vi är som vi är.

Ja, kära ljusarbetare, stjärnfrön, livet är bra och blir bättre när ni förkroppsligar kvaliteterna, subtiliteterna hos en högsensitiv person. Ni har högre vibration än era kamrater. Ni är här för att utstråla ljus och kärlek, för att hjälpa världen ur dess befästa villfarelse.

Och det fantastiska är att det bästa ännu inte kommit. Ja, livet är bra, vi vet att allt är bra när vi går in i den femte dimensionen, för det bästa återstår ännu.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...