Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 23 juli, 2020

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 23 juli 2020

 

God dag till er Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön. Vi är mycket glada att få ta kontakt med er den här klara och vackra sommardagen, under denna upplevelse på Planeten Jorden.

Ni, våra Kära, befinner er mitt uppe i en strålande upplevelse. En av de bästa upplevelserna i er Själs eviga liv. Ni befinner er i Mänsklighetens storslagna uppvaknande under år 2020.

Och miraklet är att ni är vakna och medvetna om vad som pågår runtomkring er. Ni kodade er själva till att vakna upp så att detta skulle bli så. Ni ville se alla förvirrande och kaotiska händelser, skenbart utan rim och reson, spelas upp runtomkring er.

Ni ville se hur Mänskligheten skulle resa sig från sina psykologiska bojor, från kontrollmekanismerna i vilka den har nästlat in sig. Ni ville uppleva vördnaden och undret av hur en av de största händelserna i Mänsklighetens historia spelas upp i den planetariska uppstigningen.

Vad är uppstigningen, vilken är den storslagna händelsen som är så mycket omtalad? Planeten Jorden har i eoner befunnit sig i den tredje dimensionens frekvens. Det finns flera dimensioner. Jesus kallade dem boningar när han berättade för oss att ”min Faders hus har många boningar”.

Detta betyder att det finns flera frekvensnivåer inom vilka vi Själar kan existera. Universum, galaxen, Planeten Jorden och hela hologrammet där vi existerar, har bildats av den frekvens som vibrerar runtomkring dem.

Planeten Jorden och dess invånare har i eoner befunnit sig i den tredje-dimensionella frekvensen. Detta är en låg vibration av rädsla. I Andevärlden förekommer ingen rädsla. Gud är kärlek. Endast kärlek existerar. Men för att utvidga Sitt Heliga Medvetande till individualiserade Gudar, såsom till sig själv, Skapade ’Allt Som Är’ det lågt vibrerande riket av fruktan.

Detta har varit vårt hem. Detta är var ljuset och mörkret samspelar med varandra. Detta är var vi känner att vi är separata, för var och en av oss har en unik förståelse om livet, unika inblandningar som spelar mot varandra.

Denna jord är en scen på vilken vi skådespelare upplever negativitet och rädsla. I den tredje dimensionens låga frekvens är vi reaktiva inför alla kommentarer och ageranden från andra som inte håller med våra egna djupt inneboende övertygelser om oss själva och om livet.

Och därmed är vi reaktiva gentemot varandra. Vi stöter och rotar med ord och gärningar. Vi skyddar oss själva och våra övertygelser med självaste vårt liv. För vi tror att vi är våra tankar och övertygelser.

Så är det inte, vi är stora och storslagna, kraftfulla Andeväsen, som har skickat en liten del av oss själva, vår Själ, till Planeten Jorden, för att vistas i en Mänsklig Kropp, vår Själs tempel, för att den ska få uppleva annat än kärlek.

Och vi har under eoner vistats på Jorden, med att reinkarnera från kroppstempel till kroppstempel. Vi har spelat rollen av de mörka och rollen av de ljusa. Vi har upplevt allt som vi har bestämt att vi ska genomleva.

Vi har känt djup ensamhet, separation och sorg. I egenskap av Andeväsen är vi alla En, vi kommunicerar telepatiskt och naturligt med varandra. Kärlek och ljus är vårt arv och vårt varande.

Här på Jorden lämnar vi vårt minne av denna verklighet bakom oss. Vi skalar med avsikt av oss vår vetskap och kommer hit med öppna sinnen, redo att bli programmerade för vårt Jordiska liv.

Efter att ha planerat vårt program innan vi kom hit tillsammans med vår Själsfamilj och våra Andliga Guider, upplever och känner vi sedan allt som vi planerade att vi skulle uppleva och känna.

Detta är det tredje-dimensionella livet. Vi har skolats till ett unikt besynnerligt tankesystem, de runtomkring oss har sitt eget unika tankesystem. Dessa uppfattningar rörande livet krockar och vi har ett stort behov av att övertyga våra bröder och systrar om att våra uppfattningar är de enda rätta.

Och så argumenterar vi med varandra och därför slåss vi och drar ut i krig, vi lemlästar och dödar, för vi är rädda för varandra, eftersom vi i vår separation viftar runt och försöker höja oss ovan den mänskliga rädslans fransar och stå i vår egen makt över andra.

Efter att ha uttryckt rädslan, ilskan, avundsjukan, depressionen, apatin, den falska stoltheten, skuldbeläggningarna och skuldkänslan som finns inom Planeten Jordens liv, så är det nu dags för det stora uppvaknandet.

Många Själar tar nu examen från rädsla till kärlek. Ni, Kära Ni, befinner er bland dessa Själar. Ni befinner er för tillfället på den fjärde dimensionens högre nivåer.

Den lägre fjärde dimensionen är den astrala sfären. Den är den sfär som vi passerar igenom när vi till en början börjar vakna upp. Den är sfären för svart magi, för trolldom, för ouija-bräden och negativa entiteter.

Den är emellertid en sfär som vi måste övervinna innan vi kan gå vidare. Den lägre fjärde tätheten är var de som kontrollerar oss, eliten, illuminaterna och deras hantlangare vistas.

I denna sfär kan de se hur de ska programmera de tredje-dimensionella rädslobaserade Människorna. De kan se hur ord som ofta upprepas uppfattas som sanningen. De kan se hur Människorna tar orden som uttalas av de vita rockarna med flera examina och diplom såsom den absoluta sanningen.

Och de festar om i den makt de har över Mänskligheten, när de manövrerar och manipulerar Mänskligheten till fårskocks-beteendet som de önskar från denna.

De har dränerat Mänskligheten på sin livskraft. De har behandlat människorna som boskap, de har lekt med Mänskligheten, så som katter leker med möss. De har inget hjärta, ingen medkänsla för Mänskligt lidande.

Och denna lägre fjärde dimension, denna mörka frekvens, måste man passera igenom i och med att de Mänskliga Själarna uppstiger från sin tredje-dimensionella inblandning.

Det är en underbar händelse att nå fram till den fjärde dimensionen där sanningen om den Mänskliga Tillvaron kan ses. Där insikten kommer till oss att vi är Gudomliga Varelser som har en Mänsklig upplevelse och att denna upplevelse skapades av de mörka som kontrollerade oss.

Det gamla uttrycket: ”Och sanningen ska befria er” är i sig självt verkligen en truism. För att vakna upp, att uppstiga, behöver vi inse att vi är Gudomliga; om vi inte känner till vårt namn som är Gudomlighet, hur ska vi kunna återvända hem?

Och om vi inte ser hur vi har blivit kontrollerade och manipulerade, hur ska vi kunna heala oss själva från såren av denna kontroll? Det kan vi inte.

Så vi passerar igenom den lägre fjärde dimensionen och vi ser, med stor vördnad och förvirring, de intriger under vilka vi har levt.

Sedan kommer vi till den övre fjärde dimensionen. Detta är främst en plats för helande kärlek. Vi har sett den stora bilden av Planeten Jordens intrig-upplevelse. Kontrollmekanismerna kan nu tydligt bli sedda av oss.

Vår uppgift är då att rensa oss själva från alla falska läror och förståelser med vilka vi har blivit indoktrinerade. Och därför, när var och en av oss känner att en känsla av negativitet och rädsla uppstår, tillåter vi den och vi lämnar över oss själva till den. Vi känner den och vi ber om hjälp och vägledning att få den avlägsnad.

Ni, kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, befinner er nu på detta stadium. Och flera av er har rensat mycket av er negativa betingning och ni rör er nu högre och högre in och upp i en spiral till ljuset.

Var på djupet medvetna om att eftersom du hör detta budskap, eftersom du förstår våra ord, så är du en Ljusarbetare, ett Stjärnfrö som håller på att vakna upp från din Jordiska mardröm.

Javisst, detta har varit en mardröm. Planeten Jorden är ingen enkel plats för Själar att besöka. Endast de största av de största åtar sig denna upplevelse.

Ni, Kära Hjärtan, har åtagit er den och ni har uthärdat. Ljuset inom er har segrat. Ni har fullföljt ert Gudagivna uppdrag. Ni befinner er nu på den femte dimensionens rand.

Den femte dimensionen, inom dimensionernas hierarki, är en där kärleken råder. Negativitet och rädsla har lämnats. Ord behövs inte längre, för vi är telepatiska.

Var och en av oss är unika och differentierade Själar, vi är emellertid alla En i vår Gudomlighet och Guds-essens. Vi manifesterar ögonblickligen vad vi önskar oss. Vi befinner oss i salighet och glädje med varandra eftersom samhörighet och kamratskap råder.

Den femte dimensionen är den kärlek och den ljusfrekvens till vilken vi uppstiger. Detta är vad det storslagna uppvaknandet handlar om. Apokalypsen beskriver förstörelsen, nedmonteringen av det tredje-dimensionella rädslo-paradigmet.

Uppenbarelsen beskriver Mänsklighetens uppvaknande till sanningen om hur den har blivit kontrollerad och innästlad i rädsla. Och allt detta är den stora händelsen som Mänskligheten så länge har väntat på.

Den stora händelsen som man har berättat om i samtliga stora filosofier och Andliga läror. Den stora händelsen som är Mänsklighetens rörelse från den tredje dimensionen av rädsla till den femte dimensionen av kärlek.

Den femte dimensionen står för dörren, Kära Ni. Kärleken har segrat. Kärleken segrar alltid i Guds himmelska sfär. Och Guds Himmelska sfär är allt som existerar.

Planeten Jordens upplevelse är blott en liten blipp, en nanosekund av tid som gör att vi växer oss till en större kärlek.

Välkomna till den femte dimensionen, Kära Ni. Kärlek och Ljus, salighet och visdom, sanning och vetskap är ert arv.

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är i sanning Välsignade Varelser.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

.

 

You may also like...