Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 mars 2021

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 3 mars 2021

Och så, rör sig tiden vidare mot det stora uppvaknandet, och från det vi ser hända runt omkring oss, så plågas vi fortfarande under skuggregeringen, den djupa statens kontroll.

Vad är den djupa staten, skuggregeringen, den mörka kabalen, illuminati? Denna hittills svårfångade grupp har många namn. Denna grupp som kontrollerar oss, har gömt sig djupt nere i skrymslen inne vår jord. De har genomsyrat varje fas, varje del av vårt liv, vår regering, vår miljö och vårt dagliga liv.

Varför har vi den här kontrollen, varför är miljön vi lever i så grym och hjärtlös?

Föreställ er en kärleksenergi som är så kraftfull, att den exploderade genom spänningen av förväntan på att lära känna sig själv. Den exploderade av önskan att lära känna sig själv, för att på djupet kunna utforska förståelsen om sin magnifika varelses natur.

Och så sprängdes energin ut i det som kallas big bang. Från denna explosion skapades det materiella riket. Alla solsystem, alla, solarna, planeterna, alla stenar, vatten, berg, hav, allt växtliv, alla fåglar och varelser från havet och landet skapades.

Gud, Källans Energi, den Gudomliga, vår skapare, ville lära känna sig själv. Och så splittrade han miljarders miljarder fragment av sig själv, och skapade den värld vi känner till.

Vi lever bara i en oändligt liten del av det universum han skapade. Och ändå är vi alla lika i vår storhet, för varje fragment av Gud, varje partikel av Gudomlig essens, fisk eller fågel, växt eller människa, är viktiga delar av det Gudomliga Varandet, och är alla fragment av det Gudomliga, oavsett vilken form än det tar.

Så det finns inget utanför Gud, inget utanför den Gudomliga skapelsen. Allt vi ser, allt vi upplever är en del av Gudomligheten, och en del av Guds plan för att lära känna sig själv.

Vår Gud älskar kunskap. Kunskap om sig själv, kunskap om allt han är och kunskap om allt han kan vara. För i fröerna, i ekollonen, finns potentialen till ett magnifikt träd. Gud ville veta vilken typ av träd han själv var. Vad var han, vad kunde han vara. Vilken potential han hade.

Delar av sig själv, som var medvetna om sig själva och sin omgivning. Delar av sig själv som kunde uppfatta, känna och förstå sin omgivning. Delar av sig själv som kunde utforska de allra minsta detaljerna i strukturen som den Gudomliga, Källan hade skapat.

Vi, Kära Hjärtan, Kära Själar är de här medvetna, kännande varelserna. Vi är Gudomliga Själar i Mänskliga Kroppstempel. Och vi är mycket stora, kraftfulla multidimensionella varelser. Vi är fragment av

Gud.

Vad innebär det att vara multidimensionell? Det innebär att Guds materiska rike har många frekvenser. Guds materiska rike är en vibrerande energivärld. Den kommer och drivs från den skapande elektromagnetiska energin.

Kärlek, kärlek, kärlek är den Gudomliga elektromagnetiska energin som driver denna värld. Kärlek är infrastrukturen som stöder denna värld. Kärlek är den gudomliga energin som genomsyrar och tränger igenom varje del av universum, varje partikel av skapelsen. Gud är kärleken. Kärleken är Gud.

Varje dimension av universell skapelse, varje frekvens kommer från kärlek. De högre dimensionella frekvenserna bär dock högre nivåer av kärlek. De nedre dimensionerna är tyngre, dimmigare, med dålig sikt, för de tillåter bara att mindre kärlek cirkulerar i deras densitet och tyngd.

Det sägs ofta att kärlek är allt som finns. Och i den Gudomliga Världen, i Andens rike bortom slöjan, är kärlek allt som finns. En känsla av omåttlig kärlek, glädje, frid och tacksamhet, visdom, omdöme, all kunskap, gemenskap och kamratskap, är vad himlen har. Kärlek är Guds gåva till sina heliga barn, till de partiklar av sig själv som han skapade.

Men, med sin stora och oföränderliga längtan efter kunskap, längtan efter att känna sig själv, skapade Gud också motsatsen till kärlek.

I sin Gudomlighet, i sin perfektion, kunde han inte se alla möjligheter.

Han behövde kontrasten för att verkligen lära känna sig själv. Och för att verkligen veta sin potential, behövde han utforska det som inte fanns. Och då skapades motsatsen till kärlek, rädsla. Ni vet inte hur det vita ser ut förrän ni har sett det svarta. Ni vet inte hur kärlekens under känns förrän ni har känt rädslans mörker.

Rädsla existerar inte bortom glömskans slöja. Rädslan är tung, rädslan är tät, rädslan vill förstöra kärleken och ta över världen, ta över universum, döda sina fiender och så småningom döda sig själv. Rädslan stöder inte livet,

Och ändå ger rädslan den kontrast i vilken kännande varelser, vi människor, kan kämpa för att hitta oss själva. Vi kan sålla och sortera upplevelser och känslor i vad vi föredrar och vad vi inte föredrar, och därigenom individualisera oss i unika och distinkta personligheter, med distinkta talanger och förmågor.

Sållas och sorteras av medvetna varelser, som så småningom, med den kunskap man får från kontrasten av upplevelserna genom livet i det materiska riket, då kommer att bli Gudar lika Gud. För genom denna process skapar Gud Gudar lika sig själv.

Och vem försedde oss med denna rädsla? Vi får höra att vi är syndiga, medfött grymma och ovänliga. Vi får höra att vi föll bort från Guds nåd på grund av vår medfödda ovärdighet, och skickades till Jorden för att lida.

Inte alls. Gud skapade rädslan, synden, de kärlekslösa tankarna och beteendena på jorden för ett Gudomligt syfte. De delarna av sig själv, genom obehaget att uppleva rädsla, gjorde att han kunde lära känna sig själv som den han verkligen var, och kunde förverkliga potentialen.

Och så kom vår skuggregering illuminati, den djupa staten, den mörka kabalen. Människor är inte de enda varelserna i det materiska riket. Det finns miljontals utomjordiska markbundna varelser av olika slag, med olika former och frekvenser.

Draco-reptilerna är en av dessa lågvibrerande entiteter. De är mörka och kärlekslösa, de är en del av Gud men de skapades med lågfrekventa vibrationer av kärlek, för att ge den kontrast genom vilken vi själva skulle växa.

Sedan skickades även de galaktiska varelserna till jorden. De var av en annan frekvens än mänskligheten. De hade en högre förståelse om hur människans psykologi fungerade. Men de fick inget hjärta, ingen medkänsla, ingen kärlek rann genom deras ådror.

Deras mål och syfte var att kontrollera mänskligheten. De fick känslor av överlägsenhet, känslor om att mänskligheten var okunnig och värdelös. Mänskligheten skapades åt dem för att kunna manipuleras och manövreras, så som de ville.

Och de fungerade så att de fick näring av mänskligheten. Mänsklighetens rädsla var deras föda. Så de gjorde allt de kunde genom de eoner de brottats mot mänskligheten, med att framkalla rädsla, skapa terror, för att kunna ta det humana och andra saker från mänskligheten.

Och precis som det Gudomliga ville, så krånglade mänskligheten och kämpade under deras vägledning, under deras kontroll. En så djup och mörk rädsla kändes verkligen. Mänskligheten vände och vred sig i sin existens, av kontrollen under Illuminatis regler och förordningar.

All orättvisa vi lever under, alla kronprydda huvuden och politiker, alla falska nyheter vi får, alla svåra stunder i vårt liv, har kontrollerats av illuminati.

Och vi har verkligen haft en kamp. Men denna kamp har varit en stor gåva. För vi har verkligen lärt oss om undren, storheten, den absoluta lyckan av kärlek som är vårt arv, och vi har lärt oss detta genom att uppleva kontrasten av rädsla.

Så, för att göra upplevelsen i denna låga täthet av rädsla möjlig, skapades jorden med en mycket låg frekvens. En frekvens som inte kunde bära kärlekens vibration. En frekvens där grymhet och tortyr kunde frodas.

Detta universum är en matris, planeter svävar genom det universella kontinuumet när de passerar genom en mängd olika grupperingar. Jordens 25 000-åriga kretslopp genom universum, kallas “the procession of the equinox”.

Och vi har nått den plats i processionen där vi flyttar upp i frekvens. Och det är dags att ta bort skuggregeringen. Det är dags att ta bort kontrollen av illuminati, och våra skräckinjagande galaktiska bröder.

Ja, det är dags att återvända till kärleken. Många av oss har upplevt allt vi behöver för att förverkliga vår potential. Fast vår kontroll har varit så mörk att vi har fastnat i karmahjulet, det gudomliga vedergällningens hjul i detta jordiska liv. Gudomlig vedergällning, den karma som vi skapade för oss själva.

Gör mot andra som ni vill att de ska göra mot er, för annars kommer ni själva att drabbas av de mörka känslorna ni gav dem att känna.

Och nu upplöses den låga tredimensionella frekvensen. Vi befinner oss vid mänsklighetens stora uppvaknande. Gud skapade människorna utan minne om sin Gudomlighet, så att vi kunde kämpa som dödliga mot rädslan. Vårt minne kommer tillbaka, vår kunskap om vår Gudomlighet återställs.

Var vid gott mod, kära ljusarbetare, våra dyrbara stjärnfrön. Det kan verka som om mörkret har vunnit. Det verkar verkligen i mars 2021, vara så att mörkret har kontroll över världen. Nej verkligen inte, allt är bra. Detta är tiden för en återgång till kärlek.

All väntan, all oro, all förvirring, är en nödvändig del av vår uppstigning. För vi, som de gudomliga varelser vi är, måste släppa allt innan vi stiger upp. Skuggregeringens mörka affärer avslöjas för mänskligheten.

Den här väntetiden är nödvändig för att förflytta oss uppåt i vibrationer. Och vår uppstigning är oundviklig. Avlägsnandet av illuminati är en ofrånkomlig process, omöjlig att stoppa, för Gud har sagt att det ska vara så.

Livet är bra och blir bara bättre kära vänner, för det bästa återstår. Ja, det bästa har ännu inte kommit.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...