Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 9 september, 2020

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

 

God Dag till er strålande och vackra varelser av Ljus och Kärlek, ni underbara multi-dimensionella Andeväsen som sände er Själ till Planeten Jorden för att rädda Mänskligheten från dess inblandning i mörker och oärlighet.

Mänskligheten är kulmen i Guds skapelse. Mänskligheten är mycket kraftfull och i sin fulla insikt om sina förmågor, preferenser och talanger, befinner man sig i processen av att skapa en ny och underbar värld.

Det är vad ni är här för. Ni är här för att skapa den nya värld som ni står i färd med att bebo. Förstå att det gamla är på väg bort. Det gamla befinner sig i processen av att falla isär och lämnas bakom er. Och vilken underbar gåva det är.

Det är i sanning inte överraskande att livet har varit så svårt för er. Varje dag har varit en riktig utmaning. Varje dag har ni fått se nya svårigheter, nya begränsningar, större uppdelning, mer separation från era bröder och systrar.

Ni blev förbryllade, det gjorde ont i er. Ni kunde inte förstå klagomålen, de negativa attityderna, bristen på glädje, den deprimerande, ledsna och hopplösa tredje-dimensionella attityden av rädsla som ni ständigt fick möta.

Så vad hände med Mänskligheten, vad var det som drabbade Guds kulmen i Hans skapelse, att man blev så nedtystad av, så drabbad av rädsla för, så underdånig och tjänstvillig inför sina kontrollhavare?

Kära Ni, Mänskligheten har blivit nedtystad. De mörka styrkorna, den djupa staten, kontrollhavarna, har gjort allt de kunnat för att separera Mänskligheten från dess Gudomliga Arv.

Dess fysiska kropp har drabbats av förorenat vatten och giftig föda. Naturliga och hälsosamma läkemedel för de åtföljande sjukdomarna har undanhållits. Holistiska tekniker och återställande motgifter har kraftigt motarbetats. Och de läkare och healers som har utövat och hållit sig till naturliga botemedel har blivit hotade och avlägsnade.

Det medicinska systemet skapades enbart som en vinstmakare för de rådande makthavarna. Dyra procedurer som var skadliga och dödliga inrättades. Så strålning, kemoterapi, mediciner med massiva biverkningar, operationer som gjorde patienterna handikappade, allt blev en del av det dagliga livet. Och vardagen innebar en ny dag efter den andra, efter ytterligare en dag av lidande.

Människan tystades så ner, ensam, isolerad, sjuk och avskild från sina bröder och systrar. Icke-fungerande sätt att vara och kommunicera spreds, så att Mänskligheten inte kunde finna tröst eller samverkan med sina bröder och systrar.

Ovänliga ord, avundsjuka, ilska, hat och misstänksamhet om allt som inte föll inom det trånga paradigmet av samhällsförståelse, blev till dagens ordning. Människan blev så insnärjd och intrasslad i förtvivlan och desperation.

Pengar, pengar blev källan till en hel del ondska. Pengar skapades så att kontrollhavarna skulle kunna ha den yttersta makten och mänskligheten skulle känna att man befann sig i total brist och hjälplöshet.

Allt som den tredje-dimensionella världen värderade krävde pengar. Men pengar undanhölls befolkningen till allra yttersta grad. Mänskligheten kunde inte uppnå sina önskningar, ha den utbildning man önskade, leva det liv som man drömde om, för man kände sig fattig och hade brist på allt. Ens tänkesätt var fattigdom.

Den här Jorden skapades för att Själar skulle kunna utforska livets mörka sida, för att Själarna skulle förnimma rädslans negativa emotioner. Och genom att göra så, för att Mänskligheten skulle inse, djupt i sin självaste Varelse, att man inte föredrog rädsla. I sanning, så var inte separation, ensamhet, rädsla och djup, mörk ångest vad man ville ha.

Men medan allt detta var Det Gudomligas plan för Mänsklighetens fostran, så hade situationen på Planeten Jorden blivit så djup och mörk att en flykt föreföll omöjlig. De mörka, kontrollhavarna, hade tagit över helt och hållet.

Mänskligheten var fångad i en cykel av något oändligt; födelse, ett miserabelt liv, rädsla och separation, samt en smärtsam död. Mammorna grälade med sina döttrar, papporna respekterade inte sina söner. Alla kände avsky för varandra och eftersökte räddarna i självaste kontrollhavarna som hade manipulerat deras liv till en sådan skam.

Detta, Kära Hjärtan, Kära Själar, är var ni kom in. Ni kom bokstavligen in för att rädda världen. Ni kom till Planeten Jorden, ja, för er egen Själs tillväxt och uppstigning, men också för att hjälpa Mänskligheten ut ur denna mörka inblandning.

Ni ställde frivilligt upp på att komma till Jorden. Ni är storslagna multi-dimensionella varelser. Själen, den Gudomliga Essensen av er som ni sände till Jorden, är bara en liten del av den storslagna Varelse som ni är.

Det här Jordiska livet handlar allt om energi, frekvens och vibration. Planeten Jorden som stöttade all denna negativitet befinner sig i en låg tredje-dimensionell frekvens.

Denna Jord, detta liv, är en dator-simulering. Vi lever i ett hologram. En matris, ett rutnät som stödjer tankar av låg frekvens, känslor och beteenden som har hållit planeten i sin makt. Nu när det är dags för uppstigningen, för uppvaknandet, så avlägsnas rutnätet.

Och den mest strålande strålglansen, ett nytt femte-dimensionellt rutnät som stöttar frekvensen för kärlek och ljus, håller på att installeras. Och verkligen, allt det kaos och den förvirring ni ser omkring er, förebådar det tredje-dimensionella rädslosystemets fall.

Nu, våra Kära, är det dags för er att stiga in i er själva. Ni kom in på en högre frekvens än era mänskliga bröder och systrar. Och ni passade aldrig in i deras klagande, oärliga och slingrande sätt.

Ni hörde till en högre ordning, en högre vibration av kärlek. Ni var också alltför innästlade i det Mänskliga tillståndet. Ni levde igenom de utmaningar som ni hade planerat för er själv. Ni utförde arbetet, ni kände känslorna och ni steg allt högre upp, ni rörde er i spiral till kärlek.

Ni har även upptäckt att det finns åtskilliga faser i upplysningen. Omhändertagandet av er fysiska kropp, vilken föda ni intar, hur mycket ni motionerar och stillar sinnet, meditation, kontakten med er Själ – är väldigt viktigt.

Sedan är det nödvändigt att vakna upp till Sanningen om er Gudomlighet. Mänskligheten kan inte återvända hem förrän man inser att man är Gudomlig. Sedan, i vetskapen om sin sanna Natur, vänder man sig till den kärlek man är. Man förlåter allting som har hänt.

Ens liv, såsom man har levt det, blir bara till en berättelse. En berättelse man inte längre behöver, eller önskar berätta, för man vet att det har varit det redskap som man har brukat för sin upplysning. Därför finns inget behov av förlåtelse, för inget felaktigt har någonsin inträffat. Hur storslaget och strålande är inte det?

Inget felaktigt har någonsin ägt rum. Denna upplevelse planerades för er och av er, Gudomliga Varelser som ni är. Denna upplevelse i mörkret av rädsla, separation och negativitet var utformad för att ta er från smärtan i rädslans förankring, i riktning mot den kärlek som ni i sanning är. Och ni har varit framgångsrika.

Därför är det nödvändigt för er att inse och göra anspråk på er Gudomlighet. Affirmera upprepade gånger: ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, det bästa ska ännu komma. Jag är Gudomlig. Jag är”. Och så kommer ni att kalla på er Själ in till er medvetenhet och ha vissheten om vilka ni i sanning är.

Sedan är ytterligare ett steg nödvändigt och det är vetskapen om sanningen om Planeten Jordens resa. Mänskligheten måste se och känna till sanningen om inblandningen. Mänskligheten måste förstå hur man har kontrollerats, torterats och svartmålats, hypnotiserats till negativitet och separation, smärta och rädsla.

Först när sanningen kan ses, så kan förtrollningen brytas. Och just nu är detta den huvudsakliga utmaningen för Mänskligheten. Ljusalliansen, de som tar världen tillbaka till kärlek, genom att avlägsna det gamla smärtsamma systemet, bär nu ansvaret.

De visar världen sanningen om dess inblandning. De låter de mörka, som befinner sig i panik och rädsla, för att de ser att Mänskligheten flyr undan deras kontroll, visa upp sig själva med sina extrema beteenden.

Fastän de mörka ser att deras värld faller samman och de har förlorat, så kan de inte hjälpa annat än att visa upp sin sanna natur. Så de säger och gör absurda och skrattretande saker och väcker sålunda upp Mänskligheten till sanningen om deras svekfullhet.

Den underbara tiden för uppvaknandet är här. Allt som vi har beskrivit håller på att förändras. Och ni, Kära Hjärtan, Kära Själar, våra kära Ljusarbetare, är den största källan till denna förändring.

Er förtjusande vision, er passion, er vänliga önskan, er salighet, skapar den nya världen. Vad önskar ni er utav er kärleksfulla vänlighet? Sätt igång med det med entusiasm, engagemang, fart och livfullhet.

Det är ni, som med den storslagna och underbara utstrålning som ni sprider till världen, skapar den nya och ljusfyllda, förenade, hälsobringande, livsuppehållande omgivningen – i vilken ni och era bröder och systrar i gemenskap får leva, i kamratskap och med ömsesidig stöttning.

Hur strålande, hur magnifik är inte er framtid! Uppstigna varelser i ett fysiskt kroppstempel som följer er salighet, levande i glädje.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...