Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 3 april 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 3 april 2021

Livet är gott och blir bättre denna dag i början av april 2021. Det är dags för er, våra kära Ljusarbetar-Stjärnfrön, att stolta och med beslutsamhet kliva in i den nya värld som är ert rikliga arv.

Vi säger rikliga, för allt gott som är ert finns nu tillgängligt för er. Det är frågan om ett val. Ni har nu ett val, för ni är medvetna om det. Vi kan inte välja vad vi inte ser som en möjlighet.

När vi befinner oss mitt uppe i att tro att vi är fattiga, ineffektiva människor, så har vi mycket få val. För vi kan inte se bortom de trånga begränsningarna i vårt trossystem.

När vi sitter fast i negativitet och begränsning, så kan vi inte se några möjligheter bortom det som har presenterats för oss såsom vår verklighet. Vi har vistats i ett fängelse, det fängelse som vår egen hjärna skapade för oss.

Fängelset av: ”Jag kan inte få det här”, eller ”Jag kan inte göra det där, för det finns inte i mitt ymnighetshorn av möjligheter.” Allt som sker, sker i våra hjärnor. Det spelar ingen roll vad som pågår runtomkring oss ifall vi inte uppfattar det.

När en lokal tragedi, en skjutning, eller en trafikolycka inträffar i vår närhet, så rörs vi till sympati, vi rörs till medkänsla och vi vill hjälpa offren, för de befinner sig i vår sfär.

När en större storm dödar tusentals, eller ett flygplan kraschar och dödar samtliga ombord; ifall vi inte visste om att det ägde rum, så känner vi inget. Vi har inte insett det, men det här är hur vi blir kontrollerade.

Vi blir kontrollerade av den information som vi får ta emot, av den information som vi matas med. Det här är hur våra kontrollhavare har tagit makten över oss, genom att mata oss de nyheter som de vill att vi ska höra.

Repetition är konsten för inlärning. Repetition är hur indoktrineringen fungerar i den mänskliga världen. Detta är varför media, vår television, vår radio, våra tidningar alla är så mäktiga.

När vi lyssnar till de berättelser de talar om, orden som de sprutar ut, dag efter dag efter dag, så blir vi övertygade om att informationen vi får ta emot från dem stämmer.

Människorna är så inskränkta i att de inte existerar inom sig själva. Varje människa är en ö, i det att allting som sker, bearbetas inom henne. Allt som sker befinner sig i hennes varseblivning. Ifall hon inte varseblir något, så sker det inte, så långt som det anbelangar henne.

Händelser som inte ligger i vår sfär kan inte påverka oss, eller framkalla vår sympati, våra emotioner, vår medkänsla eller vår glädje. Detta är varför det är så lätt att kontrollera oss. Kontrollera vår varseblivning och ni kontrollerar vårt beteende. För vi uppför oss i enlighet med vad vi varseblir.

Därför tror de som är födda in i en sekt på denna sekts läror, åtminstone i sina unga år, för de har ingen annan information att bearbeta och varsebli. Sektens lagar, sektmedlemmarnas beteende är den enda verklighet de känner till.

När de samverkar med världen utanför och får ta emot motsägelsefulla läror från sin nya omgivning, så har de valets kraft. För de har ny information att bearbeta och nu när de uppfattar andra möjligheter, så kan de välja annorlunda.

Den resa ni nu befinner er på handlar om att manifestera Självet. Självet såsom att det kan förverkligas i Kristusvibrationen, som är Själen inbäddad i er fysiska kropp.

Jesus, mannen, kommer inte att återkomma i fysisk form. Men Jesus exemplifierade Kristusmedvetandet. Kristusmedvetandet, manifesterandet av Kristus i människan, har alltid funnits med er och omkring er.

Ni har inte befunnit er vid en lämplig frekvens för att kunna få tillgång till denna vibration. Ni har förvirrats och fasthållits av rädsla. Ni har varit så involverade i offermentaliteten. Att förvänta sig att dåliga saker ska inträffa och därför skapat de händelser som inte var att föredra genom självaste denna förväntning.

För i er varseblivning har funnits negativa händelser. Förändra nu denna varseblivning. Nu när ni kan se att de nya sätten att vara och tänka och de nya frekvenserna av kärlek kommer in i Jordens atmosfär.

Ni kan nu på nytt göra anspråk på er själva. Under denna tid för det stora uppvaknandet pausas världen, händelserna läggs på is, vi väntar. Väntar på er, kära Ljusarbetar-Stjärnfrön, för att ni ska göra anspråk på er själva.

Ni kom hit för att hjälpa mänskligheten ut ur sitt djupa innästlande i den tredje-dimensionella rädslofyllda planeten Jorden, från sitt holografiska klassrum. Programmet utformades av självaste Gudomligheten, för att växa till aspekter av sig själv, av mänskliga själar till större kärlek och ljus genom att få uppleva begränsningar och emotioner.

Ni har tagit examen från detta program. Ni har blivit medvetna om de tankar och uppfattningar som ni tog till er från dem som fanns runtomkring er när ni föddes.

Nu är det dags att rensa ut dessa tankar och idéer och uppsättningen av reaktivt beteende som de har lockat fram. Och det är dags att utvärdera principerna, moralen, som dikterade ert beteende. Uppsättningen med instruktioner som ni fick ta del av behöver analyseras och skrivas om.

Tanken på din Gudomlighet, på din ovanliga status på denna Jord behöver införlivas i din verklighet. Du är annorlunda än många av dina mänskliga bröder och systrar. Du kom hit specifikt för att hjälpa dem.

Du behövde inte komma. Det är varför du alltid har känt dig annorlunda. Detta är varför du har känt dig ensam. Detta är varför du har större empati, en större och djupare, tydligare kärlek i ditt hjärta. En längtan, en kärleksfullhet som dina bröder och systrar inte kunde förhålla sig till.

Acceptera nu att du har kraften inombords. Det är dags för dig att lämna andliga gurus och lärare bakom dig. Lämna sökandet efter kärlek och visdom på alla felaktiga ställen, i det förflutna.

Vänd dig inombords. Det är var din helighet, din Gudomlighet ligger. Konsultera din Själ, dina Änglar, dina Guider. Tala med dem under hela din dag. Be dem om hjälp och vägledning så kommer de att hjälpa dig. Din visdom kommer nu inifrån.

Använd din intuition och denna visdom som kommer inifrån till att urskilja sanningen i ditt Själv, din Själ, din Gudomlighet. Och sanningen om allt som sker runtomkring dig, i din värld och hela mänskligheten.

Undret i detta är att det inte sker några misstag. Världen har stannat upp i och med att ökändheten hos makthavarna, den djupa staten, sakteligen avslöjas för världen och väcker upp våra bröder och systrar från deras djupa sömn.

De behöver tid för att Vakna till sanningen om sitt förslavande. Som så ofta har sagts, så är det lättare att lura mänskligheten än det är att övertyga honom om att han har blivit lurad.

Ni fick berättat för er att det skulle komma att förekomma en hel del svårigheter och förvirring under denna storslagna tid för uppvaknandet. Avslöjandet av de vilseledande uppfattningarna är nu på gång.

Ja, detta är en underbar tid för Självförverkligande. Självförverkligande, insikten och uppfyllandet av era talanger, preferenser och förmågor. Självförverkligande, insikten om er Gudomlighet och er kraft. Självförverkligande, valet att vara allt ni är och allt ni kan vara.

Livet är gott och blir bättre, mina vänner, kära bröder och systrar. Livet är gott och blir bättre. Och undret i det är att det bästa fortfarande ska komma. Ja, det bästa ska ännu komma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Sannerligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...