Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 4 mars 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 4 mars 2021

 

WHAT IS IT TO BE AN ENLIGHTENED BEING Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

 

WHAT IS IT TO BE AN ENLIGHTENED BEINGAita Channeling Her Higher Self – M…

 

 

Idag, i mars 2021, är det underbart att få kontakt med dig. Vilken välsignad dag varje dag är nu, för vi letar efter det goda, skönheten, undret i allt vi ser.

Vi, ljusarbetare, stjärnfrön, befinner oss på en underbar plats och tittar på händelserna, turbulensen, kaoset i det stora uppvaknandet. Vi har nått vändpunkten. Vi har nått den plats där dropp, dropp, droppar av sanning, av avslöjanden är på väg att bryta igenom i en stor flod av informationsspridning.

Denna februari har innehållit de mörkaste dagarna före gryningen. Det verkade ett tag som om mörkret hade vunnit. Och även om vi är säkra på att allt är bra, så mycket som vi litar på den gudomliga planen för vår uppstigning, har det varit frustrerande att vänta dag efter dag på att våra bröder ska vakna upp från sin drömförtrollning, från sin indoktrinering och inblandning.

Den jordiska resan är ett underbart åtagande för Själar för att växa sig till en större förståelse för vem och vad de är. Att komma till jorden som oskyldiga som inte har någon kunskap om människans liv och hur det kan levas.

Att bli lurad in i tron och idéerna hos dem vi är födda ibland. Och att försöka navigera i livet med de falska förutsättningar och ovänliga föreställningar vi har antagit.

Uppvakningsprocessen är att fullständigt identifiera de rädslor och trauman som vi oundvikligen har utbildats i och att förstå dem, att avfärda dem och lämna dem.

Uppvaknande är en djupt personlig resa som är unik för den som upplever den. Vår tidiga barndomsindoktrinering ger var och en av oss olika rädslor att övervinna och släppa.

Det är hur vi har vuxit upp, orden som har använts för att lära oss. Vi har lärt oss att ignorera vår Ande, den stilla lilla rösten inifrån. Som barn argumenteras vi i frånvaro av våra sanna jag, våra interna vägledningssystem.

Vi får istället lära oss att anta våra föräldrars vägledningssystem. För våra föräldrar är våra vårdnadshavare allt vi har. Vi som barn är hjälplösa och känner att vi måste rätta oss efter önskningarna, tron på idéerna hos dem omkring oss, för att överleva.

För barnets överlevnad innebär att man överger jaget och går samman med föräldrarnas psyken. För oskyldiga unga betyder hotet om övergivande fysisk död. Mänskliga barn är hjälplösa och oförmögna att ta hand om sig själva.

Således är vi helt beroende av våra äldres vänlighet och vård. Som namnet ”mänsklighet” hävdar betyder att majoriteten av mänskligheten vill vara mänskliga och snälla. Ändå, är våra äldre snälla?

Detta jordiska liv är så utformat att skuggan och mörkret, den negativa påverkan som vi får, skapar en struktur mot vilken vi definierar ljuset i oss själva.

Det är i kampen för att leva enligt våra föräldrars och vårdnadshavares dysfunktionella läror, som vi inser och frigör vår dysfunktion och negativa anpassning.

Och hur sker denna anpassning? Vilken form tar denna negativa indoktrinering? Det är orden vi använder som programmerar oss. Vi är så skapade att vi antar upprepade ord som våra egna.

Det är därför reklam fungerar. Företag spenderar miljontals dollar på marknadsföring och reklam för att de vet att de kända, välbekanta produkterna, med kända och välbekanta egenskaper, är de som kommer att köpas av konsumenter som utbildats genom reklam.

Bibeln talar ofta om betydelsen av ord.

”För av dina ord kommer du att rättfärdigas och av dina ord kommer du att fördömas.”

”Jag säger er att på domedagen kommer människor att stå till svars för varje slarvigt ord de talar.”

”Död och liv ligger i tungans makt, och de som älskar det kommer att äta dess frukter.”

”Låt inget fördärvligt tal komma ut ur din mun, utan bara det som är bra för att bygga upp, som passar tillfället, så att det kan ge välvilja till dem som lyssnar.”

Så, hur talar vi? Vad säger vi som anpassar oss så till dysfunktion? Vi upprepar orden som vi har hört om och om igen. De kommer automatiskt till oss och vår reaktiva natur.

Vi måste förstå att våra fysiska kroppar är som datorer. De är programmerade med ord. Och vilka ord hör vi i barndomen? Vi hör samma ord från våra föräldrar som de hörde från sina föräldrar.

Och så får vi veta, gör vad jag säger – annars! Du är inte en bra student. Du är ful. Du är en olägenhet. Varför kan du inte vara som din syster, din bror, din vän. Jag önskar att du aldrig hade fötts.

Du är dum. Du är värdelös. Kan du inte göra någonting rätt. Visa mig lite respekt och gör vad jag säger till dig. Var inte en bebis. Det här är ditt fel. Visste du inte det. Du är för fet. Du är för kort. Du är för lång. Sluta gråta, din bebis. Jag ska ge dig något att vara olycklig över. Håll käften.

Våra känslor, våra emotioner förnekas, skjuts undan, vi blir automater och upprepar det som har sagts till oss.

Och så fortsätter den negativa litanian som vi tar som sanningen om oss själva. Och när vi växer upp till vuxna styr dessa flyktiga ord från våra föräldrar våra liv. Vi upprepar orden som vi har hört i vår ungdom om och om igen. Och dessa ord, dessa läror skapar vår verklighet.

Så det är i de ord vi använder, i detaljerna i vårt tal som vi måste leta efter vår frälsning. Vad betyder det att bete sig Gudomligt? Det är att bli medvetna om, att titta på varje ord som kommer ut ur vår mun.

För ord definierar vilka vi är och vilka våra barn är. Ord är vår kreativa mekanism. Och så använder våra föräldrar negativa affirmationer om oss. Och vi tar dessa hårda ord som definition av vem vi är.

När vi dör, när vi lämnar denna fysiska värld och återvänder till det Andliga Området, har vi en tidigare livgenomgång. Den översynen visar oss varje detalj av händelserna i vårt liv, hur våra ord och gärningar påverkade människorna omkring oss.

Det finns ingen dom från någon annan än oss själva. Och när vi ser hur våra oaktsamma ord och handlingar påverkar andra, säger vi själva, som fragment, en partikel av Gud, att vi måste återvända till jorden och reparera den skada vi har gjort mot våra bröder.

Och så har vi varit på en rund, rund karmacirkel. Varje generation upprepar grymma och slarviga ord från föregående generation. Varje generation tempereras till dysfunktionalitet och ovänlighet av deras vårdares ord.

Och nu är det dags för det stora uppvaknandet. Och vad måste vi vakna upp till. Vi måste bli medvetna och vakna för allt vi säger och gör. Vi måste sluta koncentrera oss på oss själva. Sluta tänka repetitivt, automatiskt och spotta ut de ord som våra familjer har spottat ut i generationer.

Vi måste tänka på dem vi är tillsammans med. Vad är deras förståelse, hur ska de tolka vad jag säger. Vilken effekt har mina ord på dem. Hur kan jag lyfta dem.

Låt oss lämna alla med ett leende på deras ansikten. Låt oss lyfta våra bröder med vårt ljus, med vår entusiasm, med vår förståelse, vårt villkorslösa lyssnande, kärleksfulla, uppmuntrande ord.

Sålunda håller vi oss själva och varandra i en uppåtgående spiral av kärlek. Således håller vi oss i hög vibration, frekvensen av villkorslös omtänksamhet och vänlighet. Och så kommer fred äntligen till jorden och mänskligheten är befriad från negativ påverkan.

För det är med våra ord vi petar på varandra negativt, eller så lyfter vi varandra i frekvens från våra falska och mörka idéer om oss själva.

Låt oss alla bete oss Gudomligt. Låt oss vara försiktiga med de ord vi säger. Låt oss ta hänsyn till hur vi påverkar våra bröder. Och kära bröder, det är vad vi ljusarbetare, vägvisare gör.

Vi älskar oss själva, först och främst. Låt orden ”Jag är sanningen, jag är ljuset, jag är kärleken, jag är” ringa från era läppar. Upprepa om och om igen, jag är vacker, jag är underbar, jag är kraftfull. Jag älskar det jag gör. Mitt liv är bra. Ge dig själv en omgång av uppskattning. För du är människa, men du är, i allt som du är Gudomlig.

Skriv varje dag kärleksfulla bekräftelser om att du vet att du är ett heligt kärleksfullt Guds barn. I vetskap om att din Själ är perfektionen själv. Och när du älskar dig själv med ditt inre språk, så kommer du automatiskt att använda samma språk på dina bröder, och du kommer att älska dina bröder som du älskar dig själv.

Ja, livet är gott och blir bättre när vi avslöjar och reparerar källan till vår dysfunktion. Och det bästa återstår kära hjärtan, ja, det bästa återstår.

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Sannerligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...