Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 januari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

5 januari 2021

NI KAN NU FÅ TILLGÅNG TILL UPPLYSNINGENS VIBRATION

Vi är verkligen nöjda att få kontakt med er idag, för med varje dag som går, med varje nu-ögonblick i er planeten-jorden verklighets-hologram ser vi, känner vi, att vår portal av förbindelse med er blir djupare, närmare och tydligare.

Ni, mina kära, ni stiger upp. Och när vi betraktar er från vår utsiktspunkt ser vi hur ni, varje dag, integrerar mer och mer ljusenergi, mer kärleksutstrålning in i er mentala/fysiska/andliga kropp. Det är underbart att se hur ni vaknar upp till sanningen.

Sanningen om existens på planeten jorden är egentligen mycket enkel. Ni är Gudomliga varelser, perfekta Själar, fragment av Gudsessens som kommit till jorden i fysisk form, beboende mänskliga kroppar för att uppleva det som inte är kärlek, för att uppleva det ni inte kan veta i himlen.

För att uppleva begränsningar och känslor. Och planeten jorden utformades specifikt med det syftet. Planeten jorden gavs en lågfrekvent vibration, en frekvens som inte skulle hålla den himmelska kärleksvibrationen – utan hålla mänskligheten i rädsla och mörker.

David Hawkins publicerade i sin bok ”Power vs Force” en karta över Medvetandet. Han kalibrerade mänskliga nivåer av känslor på en skala från 0 till 1000.

Skam var 20, den lägsta, mest smärtsamma känslan. Sedan kom skuld, apati, sorg, rädsla, lust, ilska och stolthet. Alla dessa smärtsamma känslor är inneboende i det mänskliga tillståndet. Dessa är de nedåtgående spiral-känslor vi kom till jorden för att uppleva.

Dessa är de mörka och deprimerande tankar vi är försjunkna i då vi reser genom mardrömssömnen av mänsklig negativ betingning.

Detta är det tillstånd av lågt medvetande som våra kontrollörer, illuminati och deras hantlangare, utformades att hålla oss i. Den låga spiralen av negativa känslor ger ut en frekvens som de när sig på. För, precis som vi drivs av kärlek, drivs de av rädsla.

Det är på det viset yin och yang, ljuset och mörkret, interagerar på jordens scen. Och propagandan, kontrollörernas missledande information, höll mänskligheten i denna låga, nedåtgående spiral av känslor och i den lågt vibrerande rädslofrekvensen.

Planeten jordens vibration styrs av elektromagnetiska resonanser. De låga resonansnivåerna som i eoner rått på planeten har hållit mänskligheten i rädslovibrationen.

Med det stora uppvaknandet nu stiger den elektromagnetiska resonansen. Med släppandet av vår negativa historia, med stillandet av sinnet, med förlåtelsen av vetandet att inget fel någonsin begicks, kan uppåtgående känslor tillgås och en frekvens av kärlek och glädje nås.

Så vid 200 kommer mod och affirmationer in. Sedan kommer neutralitet och tillit, villighet och optimism, acceptans, förnuft och förståelse, kärlek och vördnad, glädje och klarhet, frid och salighet och slutligen, vid 1000, outsäglig upplysning.

I förfluten tid, i den låga frekvensfasen på planeten jorden-resan, kunde bara avatarerna, guruerna, få tillgång till upplysning. Nu, då jorden badas i rent ljus och kärlek, kan alla de Själar som är redo att gå vidare uppför medvetande-stegen få tillgång till de högre nivåerna av det känslomässiga kontinuumet.

Det är vad ni Kära har gjort. Ni har lämnat de nedåtgående tankarna bakom er och flyttat in i den uppåtgående spiralen i kärleksvibrationen.

Och den nya magiska, positiva världen som ert sinne och hjärta, i förening nu, bebor, är resonansen i er nya värld. Det är orsaken till att Schumannresonansen ökar för varje dag.

Den lyfter jorden in i en helt ny frekvens av kärlek och ljus. Den låter er mer konsekvent vara kvar i det högt vibrerande saliga tillstånd som är ert naturliga himmelska arv.

Och nu finns det en delning, en splittring av mänskligheten. Rädsla och kärlek kan inte upplevas samtidigt. De är ömsesidigt uteslutande. Fokus på kärlek producerar kärleksvibrationen. Fokus på rädsla producerar rädslovibrationen.

Inte hela mänskligheten är redo att bli upplyst. Vissa behöver bära sina rädslor, känslor och begränsningar med sig för ytterligare en runda av inkarnationer. Så från deras nivå av trans kan de inte se uppvaknandet.

De ser sig som offer, de är intrasslade i förbittring, beskyllning, skam och skuld. De är fullt involverade i berättelser om sitt lidande, i sin sorgliga historia, i orättvisan deras bröder utsatt dem för.

Det finns inte plats för förnuft, förståelse, visdom och urskillning i deras sinnen och hjärtan, för de har inte upplyst sig själva om deras jordliga propaganda, om deras jordliga betingning. De har inte rensat offerberättelsen från sina sinnen.

Innan sinnet blir klart, innan förbittring släpps och tankarna inte längre snurrar runt i ängslan och förtvivlan, finns det inte plats för upplysning.

Därav vikten av meditation och kontemplation. Upplysning kan bara ske när portalen till flödet av kärlek är öppen. Portalen öppnas när förlåtelse inträder och låter kärlek ta rädslans plats.

Så nu, Kära Ni, fira, var vid gott mod, för allt står väl till.

Ni har sett sanningen om er betingning. Ni hat ätit av trädet av gott och ont, och med era vackra, änglalika tankar av kärlek och ljus skapar ni himlen på jorden.

Den Gudomliga Skaparens plan är underbar. Ni, våra Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, har vaknat upp i tid, för stormen är över oss.

Vad är stormen? Stormen förkunnar det kaotiska och förvirrande fallet av illuminatis kontrollsystem.

Stormen är väckningen till verkligheten om den mänskliga situationen. Stormen är upplösningen av det gamla systemet då den endemiska korruptionen och de skandalösa, förrädiska handlingarna hos kontrollörerna avslöjas.

Stormen är motreaktionen, de korruptas försvar då de virrar runt och gör sitt bästa för att hålla kvar sin kontroll, för att hålla kvar den låga vibrationsnivå de blomstrar i, och desperat försöker kvarhålla mänskligheten i bojorna av mörker och förtvivlan.

Det går inte. De kommer oundvikligen att misslyckas. Precis som ljuset har vunnit så har mörkret förlorat. För deras kaos och förvirringsvibration kan inte längre existera i den heliga resonansen som är planeten jordens nya verklighet.

Så ett högt vibrerande nätverk, en ny uppåtgående-spiral-matris installeras på jorden. Denna ljusfyllda femte-dimensionella frekvens som hälls över jorden är det atmosfäriska kontinuum som låter kärlek frodas. Som gör slut på splittring och tillåter sann gemenskap och sant kamratskap.

Och ni befinner er på rätt plats, och i rätt tid för att hjälpa era bröder. För det finns de som ännu sover men som kommer att vakna. Stormen som är på väg – bara några dagar, några få veckor bort – kommer att innehålla chockerande avslöjanden.

Kontrollörernas förräderi kommer att uttalas. Chock och fruktan blir dagens ordning. Era bröder kommer att gå ut på gatorna i förvirring. De kommer inte att kunna förstå skeendet.

Och ni kommer att finnas där för att hjälpa dem. En underbar tid ligger framför er. Ni har övervunnit rädslan, ni har levt genom den lågt vibrerande planeten-jorden skolsals-upplevelsen.

Ni är hjältarna, hjältinnorna. Hjältens utmanade resa är i stort bakom er nu. Segern finns inom räckhåll. Ljus och kärlek har inträtt och upplyst er om er mänskliga offerberättelse. Så ni kan och är redo att inträda i de himmelska sfärerna av glädje och salighet.

Det bästa har ännu inte kommit, kära bröder, ja, det bästa har ännu inte kommit.

För vi har alla tillgång till våra högre själv nu. Vi är alla budbärare av kärlek och ljus. Vi är alla partiklar av Gud som frossar i gemenskap och kamratskap, tillsammans i denna härliga nya vibration som är planeten jorden-upplevelsen.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...