Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 16 oktober, 2021

 

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

Oktober 2021

”Ha tillit till att uppfattningen om illusionen håller på att ge vika”

 

God dag på er alla kära uppvaknade, ni som är världens frälsare, ni som tycker att det är så utmanande att vistas på planeten Jorden under denna stora apokalyptiska tid i oktober 2021.

Ni är så ensamma, så övergivna, så unika i er förståelse och tankesystem. Ni som kom till Jorden för att lyfta upp planetens vibration från sin djupa inblandning i mörker och negativitet, ni befinner er nu i denna värld men ni är inte längre av den här världen.

Era mänskliga bröder och systrar ser så lite av sin sannings existens i det hologram som utgör den varseblivna jordiska verkligheten. De kan endast varsebli vad som berättas för dem av makterna som kontrollerar planeten Jordens berättelse.

Deras förståelse är trång och kontrolleras av rädsla. För rädsla har varit tillvägagångssättet på vilket mänskligheten har manövrerats till det trossystem som han betraktar som riktigt.

Vart och ett av trossystemen hos alla miljarder människor på Jorden är individuellt för denna människa. För var och en har blivit programmerad av de unika omständigheter till vilka han har blivit född.

Därför ser varje person på världen på olika sätt. Ändå har mänskligheten ett behov av acceptans, för att andra ska tänka så som han gör. För vi är alla aspekter av Gud som längtar efter gemenskap och kamratskap.

I detta klassrum på planeten Jorden, är vår läroplan att vi ska lida i ensamhet, terror och trauma från separationen och uppdelningen som pådyvlades oss i den här jordiska sfären.

Mänskliga själar kom till det jordiska hologrammet för att få uppleva exakt denna ensamhet, denna desperata känsla av att inte vara hel, inte vara tillräckligt bra.

För naturen hos detta låga frekvensplan är att våra egon talar om för oss, hur skevt vårt tänkande än kan vara, att en partisk förståelse i själva verket är korrekt. Och därmed ser varje person på världen på ett unikt och begränsat sätt.

Broder ställs mot broder, moder mot dotter, son mot fader. Familjevärderingar, utbildning, religion, politik, hudfärg, nationell stolthet och medicinska trossystem separerar den ena från den andra.

Det är i själva verket utmanande att vara människa. Endast de allra tappraste själarna kommer till Jorden för att förfina sin natur, för att utveckla sin själs förståelse om den storslagna källan, kärlekens storslagna elektromagnetiska kraft som styr den andliga och materiella sfären genom att få uppleva denna kärleks motsats.

Och ni, våra kära, världens frälsare, är de tappraste av de tappra. För detta jordiska klassrum hade uppnått en sådan låg och rädslofylld vibrationsnivå att den utan er hjälp inte längre kunde överleva. Mänskligheten var på väg att bli robotar och göra slut på världen i en förintelse.

Ni ställde frivilligt upp på att komma hit för att hjälpa till med att lyfta upp världen ur den djupa och mörka programmeringens träsk i vilket den hade fallit. Djävulen hade korrumperat mänsklighetens tänkande till den grad att den fria viljan som Gud hade bestämt för sina barn inte längre fanns tillgänglig.

När ni är en robot, programmerad som en dator till att tänka vad ni fick lära er att tänka, så kan ni inte längre välja. För rädslan är nu ert reglage. Rädsla kontrollerar ert val. Ni lever i terrorn och traumat som har pådyvlats er.

Under den här eran av teknisk utveckling blir mänskligheten lätt manövrerad och manipulerad, för han lyssnar på de röster som invaderar hans värld genom TV och internet, vilka är hans alldagliga följeslagare.

Detta media-bombardemang har tagit den personliga samvarons och kamratskapens plats tillsammans med hans bröder och systrar, och som varje enskild människa efterlängtar så mycket. De tunga rädslofyllda ord som han dygnet runt lyssnar till från massmedia, som är hans ständiga följeslagare, har blivit hans bibel och han tar dem otvivelaktigt till sig såsom sin övertygelse.

Kära uppvaknade, detta är den miljö som nu omger er. För er högre vibration, den kärlek som strömmar genom ert hjärta och sinne, betraktade er i själva verket såsom en empat som inte kunde uttala ett ont ord till narcissisterna som har omgett er.

Era mänskliga bröder och systrar, djupt nergrävda i sin negativa programmering, är narcissister, för deras ego talar om för dem vad de har fått lära sig att tro på såsom sanningen för dem.

De hånar och nedvärderar alla som tänker annorlunda, alla som är vänliga och kärleksfulla. De har en uppblåst självkänsla och gällande sin egen kunskap och betydelse.

De ödmjuka, de vänliga, de kärleksfulla, vilka är ni kära ljusarbetare, ska ärva Jorden. Men just nu befinner ni er i stor oro, för ni kan inte längre relatera till dem som finns runtomkring er.

Och det verkar finnas så väldigt få av er, våra kära empater. Allteftersom dagarna går, så faller era bröder och systrar, de som ni kom hit för att rädda, allt djupare ner i sitt illusoriska tänkande.

Ni håller på att misströsta. Ni ser er själva hotade från alla håll och kanter. Ni ser den stora bilden. Ni ser hur era bröder och systrar lever i illusionen som har pådyvlats dem.

Ni ser hur de tror på allt som de får höra och ni blir förtvivlade.

Ni tycker att det är svårt att fortsätta ha tillit.

Ni ser på den alternativa median med avsikt och till och med de som har tutat uppstigningsverkligheten, som har sänt ut det stora uppvaknandet och avslöjat den stora bilden om korruptionen i världen, till och med de vacklar till negativitet.

Era bröder och systrar vill skuldbelägga er för att ni står emot de pådyvlade restriktionerna som nu är en ingående del av vardagslivet. Er regering vill kontrollera er. Ni känner er så ensamma och mycket isolerade. Livet har blivit verkligt utmanande för er.

Ni visste i själva verket att det var ett svårt uppdrag när ni kom till Jorden. Men ni visste i sanning inte hur svårt det skulle bli.

Ja, kära ni – ni befinner er i apokalypsens djup. Ni når ut till den lägsta punkten på axelprecessionen. Den axelprecession som är den stora 25.000-åriga cykeln och som Jorden och mänskligheten passerar igenom när de roterar från rädsla till kärlek.

Det här är hur planeten Jordens hologram fungerar. Detta är hur rädsla dämpar mänsklighetens själar till en större insikt, till en större kärlek. Detta är hur källans kärlek, Gud, den elektromagnetiska kärleken som ger kraft till universum, ökar på själsaspekten av sig själv som mänskligheten utgör, till att bli till gudar som är Dess like.

Kära ni, kära högt-vibrerande själar, var vid gott humör. Bakom ensamheten, bakom det sårade som ni nu känner, så vet ni i sanning att ni håller på att uppstiga.

Ni kan förnimma gåshuden, ni kan känna den kärlek som snabbt växer sig allt större inom er för var dag som går. Er vibration, kärlekskvoten inom er, växer sig allt djupare medan kärlek och ljus strömmar in till den jordiska sfären och när ni integrerar ljuset in till er varelse.

Som vi ofta har sagt, så måste korruptionen, den falska förståelsen, det vilseledda tänkandet, både individuellt och kollektivt, avslöjas innan det kan avlägsnas. Ni kan inte förändra vad ni inte ser att behöver förändras.

Fastän det förefaller hopplöst att mänskligheten är så vilseledd och fångad i sitt pådyvlade tankesystem, så är detta också en nödvändig facett i uppstigningsprocessen.

Systemet, programmeringen, närmar sig sin lägsta punkt. Det förekommer inga misstag. Ni vet nu att ni befinner er på en gudomlig resa. Ni vet att ni och era syskon är gudomliga.

Kom ihåg att inget felaktigt någonsin har inträffat. Ni är gudomliga själar som genomgår en mänsklig inblandning för att lära er större kärlek.

Ni befinner er i ett klassrum som är planeten Jorden. Ni ställde frivilligt upp på att åta er detta uppdrag. Under en stor del av ert liv var ni också sovande. En stor del av ert liv har ni tillbringat såsom en lidande empat bland era narcissistiska bröder och systrar.

Ni kodade er själva att vakna upp innan ni kom till Jorden – när ni gjorde ert livs plan. Ni har vaknat upp och nu, kära ni, håll fast vid er tro, ha tillit till den gudomliga planen för er uppstigning.

För de mörkaste dagarna kommer faktiskt innan gryningen och ni håller på att nå fram till de mörkaste dagarna. Håll fast vid er tro, er tillit, vet att allting är väl.

Var vid gott humör. Le, umgås med de få som är vakna, för nu kommer ni samman. Vet att allting är väl, allting är gudomligt planerat.

Hur skulle det inte vara så? För ni alla är heliga aspekter av det gudomliga. Ni är som vattendroppar i Gudsmedvetandets ocean. Allting är heligt, ni är heliga, planeten Jorden är ett heligt klassrum för det finns ingenting utanför Gud, inget materiellt eller andligt utanför kärleksvibrationen.

Den här upplevelsen på planeten Jorden är en stor illusion som upplevs, en stor illusorisk villfarelse. Mänskligheten befinner sig i processen av att återgå till kärlek.

Ja, var vid gott mod. Kärlek, kärlek, kärlek, kära ni. Ni vet vilka ni är, den gudomliga manifestationen i en kropp, i ett kommunikationsfordon. Ni vet vad ni är. Ni är en skapare och ni skapar såsom den stora skaparen skapar genom tanke, ord och manifesterande.

Ni vet hur ni ska tjäna, genom den mängd ljus och kärlek som ni strålar ut till världen. Och ljuset och kärleken som strålar ut från er räddar världen. En utmanande tid, sannerligen kära vänner, men verkligen så väl värd.

Champagnekorkarna smäller i himlen när er återkomst ska firas. Var verkligen vid gott mod, för det bästa återstår. Det bästa ska ännu komma, när illusionen om villfarelsen som utgör upplevelsen av planeten Jordens klassrum imploderar och kommer till ända.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är sannerligen Välsignade Varelser.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyoN2UxsPn4&list=PLLFqGP_CsiJM0ALbGpZmvAYPXAhRwBmNK&index=1&t=49s

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...