Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 augusti 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 augusti 2021

 

EFFEKTERNA AV SOCIALA MEDIER

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – augusti 2021

God dag till er kära Stjärnfrön, våra Ljusarbetare på planeten jorden i augusti 2021, vi är mycket glada att få kontakt med er. Och så, augusti har kommit och vi är fortfarande i tjockan av pantomimen.

Och vi har kommit att se planeten jordens situation tydligt. Vi vet nu att tiderna vi lever i är ett fantastiskt Shakespeare -skådespel, en film vars manus vi skrev själva.

Det är ett samspel mellan djävulen och det gudomliga. Det är en tragedikomedi, en ologisk, upp och ner serie av händelser som är utformade för oss stora själar som är instängda i människokroppar för att uppleva rädslan, de djupa mörka negativa känslorna, ensamheten och kaoset som inte kunde upplevas i vår himmelska verklighet.

Och så för att skola oss, genom upplevelsen av det inte föredragna, genom att leva genom hat och kaos och separation och djup mörk rädsla, och därvid lära oss större kärlek och medkänsla och djupare gemenskap och kamratskap med varandra.

Och allt som händer är tänkt att vara så. Som vi ofta har sagt har det aldrig hänt något fel. Det finns inga olyckor på planeten jorden. Det som verkar vara en absolut katastrof, fullständigt kaos och förvirring är i själva verket utspelande av händelser som bestämts av det gudomliga jaget, som designats av den stora Jag Är, och som utformats av oss själva som en del av den stora Jag Är.

Och så, vi vet nu att allt vi någonsin har lärt oss här på jorden av våra kontrollörer, var en lögn genom design av de mörka krafter som himlen sände till jorden för att spela djävulens roll.

I motsats till allt vi har fått veta är våra regeringar inte ute efter att skydda oss eller att se till våra bästa intressen. De är i själva verket ute efter att förstöra oss, manipulera och manövrera oss, tvinga oss till beteenden som skadar oss samtidigt som de uppfyller deras elaka plan.

Våra informationskällor, våra huvudmedier är representanter för dessa mörka krafter och säljer dagordningen från våra mörka kontrollanter, djävulens dagordning.

De upprepar i tunga toner sina lögner och sin desinformation dag efter dag och programmerar därför mänskligheten att tro på deras historia, deras falska bild av vad som händer i vår värld. De vänder sanningen och berättar att det som är bra är dåligt och det som är dåligt är bra.

Andlighet och reinkarnation, har vi fått höra, är inte verkliga, medan de är sanningen i vår verklighet. Vi är gudomliga själar som har en mänsklig upplevelse. Som använder våra biologiska datorkroppar som kommunikationsenheter för att tillåta oss att fungera i denna materiella värld.

Och när det gäller reinkarnation har vi i sanning levt många, många liv och spelat många, många roller i denna planetjordsåpopera där det goda och det onda strider om vår trohet.

Dessutom är de religioner enligt vilka vi har lärt oss att skapa vår bild av världen helt enkelt folkmassakontrollåtgärder, utformade för att sätta tro mot tro. Ty genom dessa lärdomar har vi lärt oss att dyrka falska gudar och tomma idoler snarare än att bete oss kärleksfullt och omtänksamt mot varandra.

I stället för att förena oss, skapar religioner mord och kaos. De som inte följer de pålagda reglerna och dogmerna har straffats både fysiskt och psykiskt och förnedrats och avvisats som syndiga, onda och omoraliska.

Vår mat, vår luft, vårt vatten har förorenats. Vår miljö har blivit förorenad för att dumma ner våra kroppar och försvaga vår vilja så att vi kan vara mer följsamma och underordnade och i mindre grad kan motstå kraven från de krafter som finns.

Och slutligen är den vetenskap som är så berömd, så prisad, så hävdad att vara absolut i sanningen som den ger oss, en travesti av gissningar och misstolkningar och utformad för att vilseleda och lura oss.

Och en stor del av denna plan är framväxten av datorsociala medier. Medan de prackades på oss som förenande, som ett nytt och kraftfullt verktyg för vänskap och kommunikation, har de visat sig vara ett tveeggat verktyg.

De har blivit källor för rädsla och smärta. För de är separations- och uppdelningsanordningar. De har tagit platsen för sann gemenskap och kamratskap.

Vi i vår heliga himmelska andedimension är alla ett. Som människor är våra gudomliga själar, inkapslade i våra mänskliga kroppar, fortfarande enade.

Ändå är våra sinnen och egon så utformade att vi kan leva liv i skenbar separation och isolering, vara mycket programmerbara och på så sätt genomgå individuella upplevelser.

I detta tredimensionella lågvibrerande planeten jorden plan kan vi genom att leva igenom utmanande händelser, och välja mellan föredragna och inte föredragna svar på dessa händelser individualisera våra talanger, preferenser och förmågor.

Och ändå längtar våra själar djupt efter samhörigheten och enheten, gemenskapen och kamratskapet i vår ihågkomna himmelska existens.

Vi behöver varandra, vi längtar efter sann, ärlig och autentisk gemenskap.

Sociala medier, kommunikation via dator, utformades av de krafter som existerar, av våra kontrollanter för att hålla oss åtskilda.

När vi är tillsammans känner vi värmen i våra leenden vi ser ljuset skina i varandras ögon. Vi känner varandras energi, vi lyfter varandra genom att vara ömsesidigt i samma utrymme. Vi hör tonen i våra ord och känner kärleken från att blanda våra auror tillsammans.

Kramarna vi ger varandra, den mjuka beröringen är avgörande för vårt välbefinnande. Spädbarn som inte är älskade och hållna och gosade dör av sådan försummelse.

När vi är tillsammans har vi interaktiva konversationer, vi kan svara varandra i realtid och korrigera misstolkningar. Med fysisk samvaro kan vi verkligen kommunicera med varandra.

Med sociala medier, det vill säga interaktion med datormaskinmaterial enbart, tas denna mycket nödvändiga, personliga interaktion bort. Och den har ersatts av ytliga, vansinniga inlägg för att bevisa varje individs överlägsenhet och förmåga av ett materiellt slag.

Och, ensamma och övergivna, ledda av vårt ego och sinne, letar deltagare i sociala medier efter tomma tecken på godkännande. De letar efter antalet följare de har. I sin isolering låter de sinnet stanna kvar vid de negativa kommentarer de ofta får på sina inlägg.

Och negativa känslor, rädsla och känslor av att inte vara tillräckligt bra är resultatet. När dagarna går, ökar sorg, svårmod, ensamhet när de känner sig avvisade, och depression och känslor av svår nedstämdhet är ofta resultatet.

För den mänskliga kontakten har tagits bort. Det är våra kontrollanters önskan att skilja oss åt. Och sociala medier har uppnått detta mål i hög grad.

För förenade i vår gemenskap är vi mycket kraftfulla. I separation är vi lätta att kontrollera, lätt programmerbara till efterlevnad och undergivenhet, rädsla och apati.

Sociala medier är verkligen ett tveeggat svärd för det finns en annan aspekt av detta. Och det är att sociala medier har blivit vår alternativa mediekälla.

Det är den plats där sanningssägare, de som har vaknat till sanningen om planeten jordens konspiration, kan lägga upp sina videor och berätta sanningen om mänsklig historia.

Det är den plats där forskning kan göras och lögnen i huvudmedierna avslöjas. Och det är en stor gåva att den sanning som avslöjas är att ta ner krafterna som existerar, avslöja korruptionen, och ta bort djävulen från planeten jorden.

Och så, våra kära, ni som har vaknat till sanningen om verkligheten på planeten jorden och er egen gudomlighet, ni undviker sociala medier eftersom ni inte relaterar till den ytliga kommunikation den ger.

Men ni uppskattar och tycker mycket om att följa videorna från de sanningssägare som gör sitt bästa för att ge en ärlig rapportering om situationen på planeten.

Men även dessa rapporter tappar sin attraktionskraft när uppstigningsprocessen drar ut dag efter dag efter dag.

Var vid gott humör kära ni, var vid gott mod. Allt går framåt som det behöver göra på planeten jorden. Det måste göra det för dessa stora uppenbarelsestider bestäms av det gudomliga.

Och, som vi väl känner till i våra hjärtan, det bästa återstår. Se till er själva, koncentrera er på det goda, det underbara, ljuset som ni kan känna nu skina från ert hjärta.

Förfina din egen natur. Denna stora paus i planeten jordens uppståndelse är en gåva för dig och för hela mänskligheten för att hjälpa dem att vakna. De upprörande lögnerna, de mörka människornas fruktansvärda, avskyvärda beteende har accentuerats för att väcka era fortfarande sovande bröder.

Ja, var vid gott mot, för vi vet i vårt hjärta att det bästa ännu inte har hänt. Kärlek och ljus kära vänner, kärlek och ljus, för det bästa återstår när vi stiger upp ur det lågvibrerande tredimensionella paradigmet.

 

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...