Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – september 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – september 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=Efrxs6fNaUs&t=54s

Och så, våra kära Ljusarbetare, är vi i september 2021. Och stormen, den stora uppenbarelsen i planeten jordens holografiska upplevelse, befinner sig fortfarande i kaos och förvirring.

Uppdelning och separation av människa från människa är dagens ordning. Allt som är i ett motsatsförhållande, allt som är i direkt motsats och motsäger mänskligt välbefinnande betonas.

Bröder vänds mot bröder, hälsa och lycka ignoreras och sätts åt sidan. Sann gemenskap och kamratskap, äkta person-till-person, utbytet av tankar och ärlig diskussion går förlorad, och har blivit ersatt av ytliga sociala medier.

Politisk korrekthet, som är den mörka sidans filosofi, styr världen. Alla okonventionella, kärleksfulla tankar eller idéer avvisas av den mörka myndigheten som driver planeten jordens skolrum. Utbredningen av korruption, oärlighet och bedrägligt beteende för monetär vinning, är stor.

Majoriteten av mänskligheten, mitt i denna storm av övergrepp, känner fortfarande stor rädsla och är traumatiserad. Och ni, våra kära ljusarbetare, är så trötta på prövningarna och vedermödorna, på hatet och avvisandet, smädelserna, de bittra och kränkande anklagelserna som varje dag kommer från era skräckslagna bröder.

Det är verkligen en utmaning att stanna kvar i kärleksvibrationerna i denna mijö. För vi, eller våra bröder, möter dagligen sådana som fastnar i det lågvibrerande tredimensionella paradigmet av rädsla.

Det finns två sätt att tänka på jorden. I vår värld finns det två ömsesidiga frekvensnivåer. Den lägre nivån är rädslans. På denna nivå kommer man inte i kontakt med kärleken, och mänskligheten lever sitt liv från den negativa, motsatta förståelsen som har programmerats in i dem.

Egot är dominerande. Han känner sig underlägsen, han har under hela sin barndom och uppväxt fått höra att han är underlägsen. Ändå har egot ett behov av att vara bättre än andra, att vara överlägsen och att ha rätt i allt.

Det är fel sätt, för lyckan kan inte hittas då egosinnet kämpar mot själarnas sanna längtan efter ärlighet och äkthet.

Lycka kräver sinnesro. Sinnesro är omöjlig att uppnå när sinnet delas mellan känslor av underlägsenhet och behovet av överlägsenhet, ett behov av att utöva makt över sina bröder. Ett liv som levs i rädsla, rädsla för att inte vara tillräckligt bra, rädsla för att vara värdelös och maktlös, då blir det det oundvikliga resultatet genom sättet att tänka.

Det här är skolrummet av paradigm på planeten, som vi flyttar ut ur. Mänskligheten kom till jorden för att lära sig, för att expandera och öka sin själs medvetenhet, genom att uppleva smärtan av splittring och separation, och plågorna hos ett splittrat sinne.

Sinnet som själv känner sig mycket underlägset, måste ändå bevisa sin överlägsenhet genom att ständigt förnedra och förolämpa sina bröder.

Och nu börjar upplevelsen i skolrummet på planeten jorden att gå mot sitt slut. Det är dags för de människor som är redo att flytta ut ur den låga, utmanande rädslofrekvensen, att flytta in i kärleksvibrationerna.

Kärleksvibrationen, den underbara, ofattbara, obegripliga frekvensen där ovillkorlig kärlek råder. Där syftet med denna jordiska upplevelse avslöjas.

Där insikten görs att mänskligheten, varje mänsklig individ, har en gudomlig själ inbäddad i sin kropp. Att allt som har upplevts som att ha varit ett offer, där en dödlig, skräckslagen och hjälplös, omkringknuffad med gliringar och pilar, var till för själens tillväxt.

Insikten om att alla människor är gudomliga till sin natur, förändrar uppfattningen om bilden av livet. Vi har levt i den tredje dimensionen av rädsla med tron om ​​att det som händer i världen omkring oss, dikterar hur vi känner.

I den låga vibrationen, då vi ser yttre händelser av det vi föredrar eller som verkar gynnsamma, då är vi lyckliga. När vi ser yttre händelser vi inte föredrar eller som är ogynnsamma, då blir vi missnöjda och försöker kontrollera dem.

Vi blir arga på omvärlden, vi avvisar våra bröder för att vi ser deras syndiga beteende. Vi tänker på oss själva som offer. Vi förstår inte att vi är projektorer till filmen vi lever i.

Med vår ilska, med våra negativa och mörka känslor, försöker vi ändra bilden på filmduken. Ni kan inte ändra bilden som projiceras på en filmduk.

Ändringen kan bara göras i projektorn som skickar ut bilderna på filmduken. Och det som finns i projektorn skapas av individens uppfattningar, av individens tankar, av hur världen uppfattas.

Och de som tror att händelserna i omvärlden styr deras lycka, de som lever i vrede och ilska, upprätthåller denna rädsla och olycka.

För återigen, ni kan inte kontrollera omvärlden genom att manipulera bilderna på filmduken. Uppfattningarna måste förändras, bilden av världen som individen har, behöver förändras, och flyttas in i en högre frekvens av förståelse.

Men de vars själar är redo att flytta från planeten jordens skolrum, måste i grunden ändra synsättet om världen de lever i.

För att gå in i den femte dimensionen av kärlek, är det nödvändigt att inse att det är ni, era tankar, era uppfattningar som skapar er verklighet, och som avgör filmens karaktär där ni finns.

Alla människor är gudomliga själar inneslutna i människokroppar. Alla deltar i upplevelsen av planeten jordens skolrum. Några som fortfarande är i förskolan är narcissister, och har känslor av antingen underlägsenhet eller överdriven överlägsenhet.

De måste kontrollera, skuldbelägga sina bröder för att känna sig okej med sig själva. Ni har också varit där kära ni. För så är naturen i livet på planeten jorden.

Det är så mänskligheten växer till större kärlek. Det är genom erfarenhet av motsatsen till kärlek i denna mardröm, detta hologram, i filmen som är planeten jordens natur, som vi inser på djupet, från själsnivå, att vi föredrar kärlek.

Det är dags att inse att detta jordiska liv verkligen är en dröm. Vi kan välja att leva i en olycklig dröm, en mardröm. Eller så kan vi välja kärlekens lyckliga dröm.

Denna tid för uppenbarelse på jorden, är en tid av kaos och förvirring när sanningen om vår negativa natur i den olyckliga drömmen, när vår upp och nervända kärlekslösa värld framstår. Denna tid är nödvändig för att lyfta vibrationerna på planeten jorden och dess invånare.

Detta är lika sant för världen som helhet som för varje enskild individ. För innan vi kan ta oss ur rädslans vibrationer, måste vi se dess sanna natur och hur hela det jordiska systemet fungerar.

Vi måste se det hur det dysfunktionella i vår kärlekslöshet fungerar, och hur vårt tänkande skapar vår verklighet, innan vi kan förändra både vårt tänkande och vår verklighet. Vi kan inte vara i rädslan och kärlekens frekvens samtidigt. Varje ögonblick, hela tiden måste vi välja rädsla eller kärlek i tankarna, och projicera dem på filmens duk i vårt liv.

Men vi kan inte välja kärlek förrän vi inser att vi har valt rädsla. Vi har låtit vår inblandning, vår programmerade uppfattning om att yttre händelser styr våra tankar och känslor.

Och så har vi varit olyckliga och känt oss kärlekslösa och oälskade.

När vi inser att vi alla är gudomliga varelser, bröder och systrar, själsaspekter av Gud, vilka har en mänsklig erfarenhet för att växa i vår medvetenhet, för att lära oss större kärlek, då förändrar vi hela vår uppfattning om livet. Detta är den verkliga förlåtelsen, för vi inser att det aldrig någonsin hänt något som varit fel. Det finns inget att förlåta. Vi är alla på den gudomliga vägen för att lära oss större kärlek.

Denna förändring i uppfattning är förlåtelsens mirakel som pågår för hela mänskligheten vid denna tid. Denna förändring i uppfattning är vad det stora uppvaknandet handlar om.

Det stora uppvaknandet är mänsklighetens insikt om att han levt i jordens skolrum. Att han och alla hans bröder är gudomliga varelser, på den mycket utmanande vägen i livets karmiska skola.

Där inte det vi föredrar att tänka, leder till rädsla och separering mellan bröder. Där, till sist, splittringen, hatet, blir så intensivt att mänskligheten, även i det tredimensionella livets låga vibrationer, inte orkar mer utan väljer att återvända till kärleken.

Ja, var vid gott mot kära bröder. Allt är bra i er värld. Ni ser klart nu, från det övre rummet av förståelse om hur planeten jordens läroplan fungerar.

Ni ser hur ondskan framställts som god och hur allt som är gott görs till ont. Och hur det, genom all denna förvirring och kaos, är människans uppgift att inse att han har befunnit sig i en dröm, en mardröm av ondska och hat, girighet och begär, för att lära sig mer kärlek.

Var verkligen vid gott mot. Välj kärlek, för runt omkring er finns det gudomliga själar som har en mänsklig upplevelse. Och, när ni väljer kärlek, när ni projicerar kärleksfulla tankar på era heliga bröder, då förändras filmdukens bild.

Frid och glädje, lycka omsluter er värld och ni befinner er i virveln, i kärleksvibrationens flöde. Och kära ni, vi vet att när vi lär oss att röra oss fridfullt under våra dagar i livet, så återstår det bästa. När vi stiger upp till kärlekens frekvens, så återstår verkligen det bästa.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...