Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 31 december 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

31 december 2020

ETT GLÄDJEFYLLT MEDDELANDE – ETT MEDDELANDE OM NYA BEGYNNELSER 2020

Idag är ett meddelande av glädje, ett meddelande av lycka, ett meddelande av nya begynnelser. Idag är den sista dagen på detta omvälvande år, denna tid av uppstigning, det stora uppvaknandet 2020, ett år som kommer att leva vidare i mänsklighetens sanna historia.

Ja, hans sanna historia, för, Kära Ni, våra underbara Ljusarbetar-bröder, allt ni fått lära er är en påhittad historia. Ni känner inte till er egen sanna hans/hennes historia.

Det är dags att ni verkligen får veta sanningen. Det är dags för er att få tillgång till akasha-arkiven och få veta allt som skett, allt som förevarit. För kunskap är makt, kunskap är frihet. Sanningen gör er verkligen fria.

För när ni får veta sanningen kommer ni att inse vilka ni verkligen är och kan frigöra er från bojorna av era fängsel, av er indoktrinering. Ni har styrts av utomjordingar, främst från den reptilska rasen, i eoner. De är fullkomligt olika er i sina mål och avsikter och i sin känslonatur. För de saknar medkänsla eller empati.

Medan ni tycker det är otäckt att kliva på en spindel, och ryser när ni ser era bröder misshandlas, medan ni känner den minsta förolämpning, det minsta utfall mot er eller era bröder, så känner de ingenting. Faktiskt är det motsatsen, de när sig på mänsklighetens elände.

Ni kära är partiklar av Gudsessens, partiklar av det ljus och den kärlek som är den Gudomlige Skaparen. Ni lever på det flöde av kärlek som kommer från det Gudomliga.

Kärlek, medkänsla, frid, glädje, visdom, urskillning, passion, entusiasm och ömsesidigt samarbete, gemenskap och kamratskap är det ni tycker om, er inneboende önskan i hjärtat.

Era kontrollörer, era drakoniska uppdragsgivare, är också partiklar av Gud, för det finns inget utanför Gud. Hela universum, alla galaxerna, solarna, planeterna och deras galaktiska invånare finns i den materiella sfären. Den materiella sfär som Gud skapade när Han sprang fram i all Sin härlighet för att manifestera universum som en lekplats för sina barn.

Allt som finns i den materiella sfären är en del av Gud, skapat från atomerna, de fragment av Gud som exploderade till fysisk verklighet på den där gynnsamma skapelsedagen.

Så era mörka kontrollörer, reptilierna, är också delar av Gud. De är en del av skolsalen, planeten jorden-upplevelsen. De spelar rollen av de mörka, medan ni spelar rollen av ljuset.

Med sina ondskefulla dåd, sina mörka frestelser, sina korrupta lockelser, frestar de mänskligheten att avvisa rädsla och vända sig djupare mot kärlek.

De får energi av rädsla, de saknar empati, saknar medkänsla för lidande. Faktiskt det motsatta, för de fungerar vid en låg frekvensnivå och när sig på rädsla.

Mänskligheten är bokstavligt talat en näringskälla för dem, både i energetiska och fysiska termer. Medan kärlek inspirerar er, så bemyndigar rädsla dem. Er rädsla, era lågt vibrerande negativa smärtfyllda känslor ger dem en känsla liknande er glädje.

Så, de har ända från början behandlat er som boskap. De har använt er empatiska natur, ert vänliga och accepterande sätt att vara, som verktyg för att manipuleras och manövreras till de beteenden och det ångestfyllda tillstånd av varande som ger deras behov näring.

Så ni har sett människans omänsklighet mot människan som orsaken till ert elände. Det har för er verkat som om mänskligheten inneboende är ovänlig och syndig, som att era medmänniskor ska fruktas och noggrant undvikas och hållas på avstånd.

Ni insåg inte, ni kunde inte se att det fanns två distinkta typer av varelser i er värld. Era drakoniska, hårda och allvarliga kontrollörer är inte mänskliga. För er verkar de vara mänskliga. Visuellt kan ni inte se skillnaden, för här på planeten jorden bär de den mänskliga kroppskostymen.

Över alla eoner av deras styre har de satt upp era regeringssystem. Så, i detta år 2020, är deras inflytande förhärskande och styr alla faser och områden av era liv.

De splittrande och förvirrande politiska, medicinska, kulturella, finansiella, utbildnings- och religiösa organisationer under vilka ni lever har skapats av dem för att vara dysfunktionella och på det viset styra er, manipulera ert beteende in i rädsla.

Ni har lärts osanningar, indoktrinerats med lögner, styrts av missuppfattningar. Det som verkligen är gott och Gudligt har framställts som ont, och det som är ont har framställts som gott och Gudligt. Det är orsaken till att mänskligheten är så förvirrad, så perplex, så mystifierad av sitt tillstånd, så oförstående om sin situation.

Denna planeten jorden-upplevelse kan liknas vid en stor scenföreställning med goda och onda skådespelare. De goda, de vänliga, de förvirrade deltagarna är de mänskliga varelserna. De onda, de hårda, de dåliga skådespelarna, kontrollörerna, är reptilierna.

Dessa reptilier såg hur de, genom upprepning, genom att använda magiska ord och fraser och genom hypnotisk undermedveten betingning och suggestion, kunde styra mänskligheten.

Och därigenom kunde de leva på den negativa energin, den rädslofyllda vibrationen som utsändes från den manipulerade och manövrerade hjälplösa mänskligheten. De skapade förvirringen, den kognitiva dissonansen, den smärta som består av den svåra planeten jorden-upplevelsen.

De reptilska kontrollörerna är djävulen, satan, mot vilken mänskligheten krigat i eoner. De satte scenen för att mänskligheten skulle frestas av korruption och utpressning.

De skapade dualiteten, den splittring i vilken människan kunde våndas i obekvämligheten av det han inte föredrar. Och inget fel hände någonsin. För ni utformade denna planeten jorden-upplevelse till er själva.

Ni, våra Kära Hjärtan, kom till detta utmanande jordeliv för att växa i förståelse om det som är allt som är – den kärlek som flödar från det Gudomliga genom er och som er.

Och detta är det meddelande av glädje, av lycka, av nya begynnelser som vi ger er idag. Ni har tagit examen från den skolsal ni fick av era reptilska ledare, ni har tagit examen med den äran.

Ni och er planet jorden rör er ut från den lågt vibrerande frekvens som den jordliga skolsalen bestod av. Det är tiden för det stora uppvaknandet 2020. Det är tiden då alla de dysfunktionella styrsystemen ska avslöjas och monteras ned.

Det är dags att avlägsna de mörka kontrollörerna, för de kan inte längre upprätthålla sin makt i den härliga, goda och Gudliga, högt vibrerande energi som flödar in.

Ja, det är dags för er att få veta er historia, att inse vilka ni egentligen är.

Ni är stora och storslagna, lysande varelser. Ni är fragment av Gudsmedvetande, punkter av medvetenhet i den materiella sfären.

Ni är Själar förskansade i mänskliga kroppar som håller på att revolutionera den materiella sfären. Ni för bokstavligen himlen till jorden.

Det finns inget helvete. Helvetet är en av många geniala uppfinningar från det reptilska styrsystemet. Ni kommer inte till helvetet om ni är syndiga, för det finns inget helvete. Jorden kom till för att ni skulle få fundera ut vad ni föredrar och inte föredrar, att sortera ut era föredragna och inte föredragna beteenden, att beskriva er personlighet och hitta era talanger, preferenser och förmågor.

Ni har gjort detta. Nu kommer ni att stiga upp i era jordliga kroppar.

Detta är nytt i universum. Hittills har uppstigning inneburit att lämna den materiella kroppen bakom sig och födas på nytt. Ni föds på nytt i er fysiska kropp.

Åh, Kära Ni, vilken härlighet som ligger framför er. Ni kommer att vara unga igen i kropp och sinne. Ni kommer att vara lätta, fulla av energi, entusiastiska, fart, vigör och vitalitet kommer att vara den dominanta energin.

Ni kommer att göra det ni älskar, ni kommer att frossa i det tycker om. Hälsa och överflöd kommer att bli dagens ordning. Ni kommer att finna sant nöje i gemenskap och kamratskap med era bröder.

Ni kommer att frossa i er materiella fysiska existens, ni kommer att flyga i er fantasi, i ert visionerande, i skapelsen av den nya världen. För ni, Kära Hjärtan, är skapare av denna nya värld, av denna nya himmelska materiella sfär-upplevelse.

Det bästa återstår fortfarande kära vänner, ja, det bästa har ännu inte kommit.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...