Aita Kanaliserar Sitt  Högre Själv, maj 25 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt  Högre Själv, maj 25 2021

Den här underbara dagen i maj 2021, är vi mycket glada att få kontakt med er. Det är så underbart hur ni förändras, våra kära ljusarbetare. Det är underbart hur ni blir er själva.

Ert medvetande, er Själ, leder nu era liv. För ni har gjort den mänskliga hjältens resa. Ni har skiftat och sorterat det ni önskade och inte önskade. Ni har gjort misstag då ni inte följde er högsta stimulans. Ni har inte alltid följt kärlekens väg.

Och av dessa misstag har ni lärt er att ni inte föredrar negativa känslor. Ni föredrar inte dualitet och splittring, ilska och hat, depression och apati.

Snarare är ert hjärtas begär enighet med era bröder, gemenskap och kamratskap, och framför allt frid. Den frid som går bortom all mänsklig förståelse härskar nu i ert hjärta.

För under era många liv har ni inte alltid varit vänliga och medkännande. I själva verket startade ni detta mänskliga äventyr på planeten jorden som en Själ, placerad i en människokropp, med liten koppling till Själen och inte mycket vänlighet i hjärtat.

Under många många mänskliga liv levde ni i okunnighet om er Gudomliga natur och ni kämpade, virrade omkring och sökte efter hur ni skulle leva, vad ni skulle säga, vad ni skulle göra som kändes rätt för er och gav er trygghet.

Ni är verkligen Gudomliga Själar vilka levt som människor och blivit allt klokare och visare. För ni har genom denna jordiska vistelse, individualiserat er personlighet, ni har sorterat era talanger och förmågor. Ni har funnit ut hur ni kan leva genom er högsta stimulans.

Ni har övervunnit er egonatur, egot, det mänskliga behovet av styrka och värde som leder till splittring och dualitet. Och nu, medan ni fortfarande är i era mänskliga kroppar, har ni återvänt till kärlek.

Nu finns det frid i ert hjärta. Ni vet på djupet varför ni levde era mänskliga liv. Ni vet att de liv ni hade alla var viktiga för att forma er karaktär och livsfilosofi. Ni vet att ni är Gudomliga Själar som har en mänsklig upplevelse.

Låt oss idag prata om Själens resa genom det materiella riket. Låt oss titta på hur Själen härdas, ger sig själv en större förståelse och expanderar sitt medvetande, ökar sin medvetenhet om allt som finns.

I början fanns bara det Gudomliga. Och du, kära Själ, var en del av det Gudomliga. Det Gudomliga, och du, som en cell i kroppen av det Gudomliga, i existensens enorma vidd, ville uttrycka dig, uppleva, lära känna dig själv på ett större, djupare sätt.

Och så kom det som kallas Big Bang. Explosionen som separerade cellerna i Guds kropp i enskilda enheter, i Gudomliga gnistor, i Själar som tog sig in i det nyskapade materiella riket.

Ni är dessa Gudomliga Gnistor, kära ni. Ni är aspekter av Gud. Och ni har färdats genom det fysiska universumet på ett exemplariskt sätt.

Ni har varit allt som finns i det fysiska universumet. Ni började i det elementära mineralriket, som stenar, som kristaller, som grus. Er Gudomliga gnista var förankrad i solid form, i stenar, i jorden som bygger upp jorden.

En väldigt långsam existens. Ändå introducerade den er till det fysiska universumet. Och även här blev det kemiska reaktioner, det var ett samspel mellan jord och vatten, mellan ljus och mörker, mellan värme och kyla, mellan vind och storm.

Sedan steg ni in i växtriket. Ni blev träd och blommor, frukt och grönsaker. Som sådana blev mer upplevelser möjliga, för då kunde ni vara olika växter.

Och med varje växt som er Gudomliga gnista, er själ kom in i, var ni fortfarande förankrade på jorden. Ändå kunde ni njuta av att växa snabbare, eller långsammare, ni kunde expandera. Det fanns mer differentiering än i mineralriket.

Och sedan, efter att ha lärt känna det fysiska universumet som stenar som växter som var förankrade i jorden, ville ni känna, röra er, interagera med andra av liknande sort. Och då tog ni er till djurriket.

Då hade ni oberoende kroppar. Ni kunde springa, hoppa, röra er och känna. Ni hade en viss nivå av medvetenhet även om er omgivning.

Fast ert liv styrdes mest av instinkt och reagerade på händelserna omkring er. Och ni följde det för ni hade inte mycket oberoende tankar eller handlingar.

Men, under livstider i olika djurformer utvecklade ni ändå en personlighet. Ni utvecklade omsorg för er djurfamilj.

Och nu när ni hade upplevt olika typer av fysiska former, så var ni redo för en djupare upplevelse. Det var dags för nästa steg, det mänskliga riket.

Som människa introducerades ni till abstrakt tänkande och kärlek på en riktigt djup nivå. Ni uppförde er fortfarande instinktivt på många sätt, men nu hade ni ett val. Ni hade fri vilja. Ni kunde välja hur ni skulle uppföra er.

Målet med att vara människa var att övervinna instinktiva reaktioner. Att vara medveten och medvetet välja ert uppförande.

Människorna var unika på planeten jorden för att de kunde välja mellan gott och ont. Ni var nu i Edens Lustgård. Ni kunde äta av frukten från kunskapens träd. Ni fick uppleva det goda och det onda, så att ni skulle uppskatta det goda, det kärleksfulla, det medkännande, det omtänksamma.

Ni kunde göra egna val, ni kunde göra misstag. Misstag, eller det som människor kallar synder, är en stor gåva. För det är av våra fel vi lär oss. Vi växer genom erfarenhet. Vi väljer och vrakar det vi föredrar eller inte föredrar. I själva verket kan ni säga att vi är här på planeten jorden för att göra misstag.

Det finns inga tillfälligheter. Vi planerar våra liv innan vi kommer till jorden. Vi har skapat alla utmaningar, alla större händelser vi behöver förhandla om – innan vi inkarnerar.

Och så, genom olika upplevelser och genom negativ och positiv interaktion med våra bröder, utvecklar vi vår egen unika personlighet och vårt eget unika syfte.

Genom livstider med val som vi individualiserar. För i detta materiella rikes upplevelse utvecklar Gud gudar lika honom själv.

Människor är helt differentierade. Varje själ inkapslad i en människokropp, är unik. Vi har förmåga att tänka och välja vårt uppförande.

Och genom dessa erfarenheter växer vi genom livstiden. Vi växer genom att lära oss det onda. Det onda finns inte i det Andliga riket. Ändå är det genom ondskan vi lär känna oss på djupet. Det onda på denna jord är en stor gåva, för det lär oss större kärlek.

Och nu når ni slutet på er resa i det mänskliga riket. Det är tiden för uppstigning. Uppenbarelsens tid. Den stora apokalypsen som det talas om i Bibeln och i alla stora religiösa läror, den stora apokalypsen är nära.

Detta mänskliga rike är som en video. Denna värld är bildskärmen där vi manipulerar figurerna. Våra tankar, positiva eller negativa, är mekanismen för manipulationen.

Så positiva tankar leder till positiva resultat. Negativa tankar leder till negativa resultat. Den holografiska bilden av planeten jorden förändras enligt våra instruktioner. Vi lever verkligen i en illusion i detta jordiska rike, i en bedräglig perception.

Och den har tjänat sitt syfte. För vi har förhandlat fram den här mänskliga miljön framgångsrikt, vi blir uppstigna mästare och vi är redo att gå vidare till vårt nästa äventyr.

Alla de med kärlek i hjärtat, alla de med goda avsikter kommer att stiga upp. En helt ny värld håller på att skapas. Och vi skapar den världen med våra kärleksfulla tankar och vänliga avsikter.

Det vi visualiserar är hur det kommer att bli. För vi är spelarna och vi bestämmer vilken form spelet ska ta. Alla former av negativitet, sjukdomar, bekymmer och oro är på väg att lämna oss – för det är vår önskan, det är vårt hjärtas önskan.

Och vi vet nu hur man manipulerar videon med det holografiska jordiska spelet, för att ge oss det vi önskar. Vi har levt många mänskliga liv och vi är redo för upplevelsen.

Ja, livet är bra och det blir bättre kära vänner, kära bröder. Och, som vi nu vet djupt inom oss så återstår det bästa, ja det bästa har ännu inte kommit.

Aita kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...