Aita Channeling Her Higher Self, 27 juli, 2020

Ljusarbetare, Stjärnfrön har Vaknat Upp till den Femte Dimensionen | Aitas Högre Själv

Aita kanaliserar sitt Högre Själv – juli 2020

God dag på er, våra underbara företrädare här på Planeten Jorden. Vi är mycket glada över att få kontakt med er i denna Heliga stund. Ja, det är verkligen så, för vi vet att varje ögonblick är Heligt när vi är vakna och varse.

Och ni, våra Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön är vakna och medvetna om Människans tillstånd. Ni vet att ni är Heliga gnistor av Gud, partiklar av den Gudomliga Essensen, vattendroppar i Oceanen av Guds medvetenhet.

Ni har genomgått det träningsprogram ni kom hit för att uppleva. Planeten Jorden är just det, ett undervisningsrum, ett träningsprogram för att Själarna skulle få uppleva existensen i det fysiska området. Vi har ofta tidigare dragit slutsatsen, att det Jordiska livet en av de svåraste utmaningarna vi kan få på det materiella planet. Men ändå är vi mycket tacksamma för att vi har valts för detta uppdrag.

Gud, Medvetandet, Allt Som Är, elektriciteten som genomsyrar alla Materiella Områden, ville uppleva sig själv på alla möjliga sätt. Han/ hon/ den ville veta hur och vad klipporna, träden, blommorna, växterna, himlen, vattnet, djuren, fiskarna, fåglarna och Mänskligheten, tänkte och kände.

Gud ville uppleva sig själv i alla sina många fasetter och ni, Kära Ni, är en av dessa fasetter. Era Själar är fragment av Guds Essence.

Och ni volonterade med stor entusiasm, för att komma till Planeten Jorden, både för er egen tillväxt och för att hjälpa Mänskligheten.

Det Jordiska undervisningsrummet är gjort så att de mörka och de ljusa, de negativa och de kärleksfulla varelserna samverkar med varandra. Varje människa, från födseln, under hela barndomen och tonåren, utbildas för en unik förståelse av världen. De undervisas om olika tankar och beteenden.

Så blir vi indoktrinerade med strikta och begränsande religiösa trosuppfattningar och dogmer, till exempel att man inte kan gifta sig utanför sin tillhörighet. Skilsmässa är fel, äktenskapsbrott är syndigt och man ska bekänna sina synder.

Vi vallas i skolor och lär oss bara det våra kontrollörer, de mörka, vill att vi ska tro är sant. Kvinnor, och de med annan hudfärg, har betraktats som underlägsna.

Vi har fått lära oss att se ner på de fattiga och beundra de rika. Tidskrifter och filmer visar oss bilder på otroligt vackra människor, som vi sedan ser upp till och dyrkar som gudar och gudinnor. Vi lär oss både genom både öppen och dold reklam, att vi måste vara rädda för sjukdomar och överlåta vården av våra kroppar till läkare, som med sina läkemedel kommer att ta hand om oss. För vi är för dumma för att veta hur vi ska ta hand om oss själva.

Så vi går till läkaren för dyra kontroller var sjätte månad, fast vi mår bra. Vi kände oss bra tills vi gick till läkaren, sedan oroade vi oss för vilken sjukdom kontrollen skulle visa att vi hade. Det myckna oroandet kommer sannolikt att orsaka sjukdomar, för våra tankar har ett stort inflytandet, och är den viktigaste faktorn för att skapa vårt välbefinnande här på Planeten Jorden.

Och så tvingas vi till att tänka negativt om oss själva och våra medmänniskor. Och förstås, vi minns inte. Det är det som gör denna Jordiska existens så utmanande.

Om vi ​​visste att vi är en del av Gud, och därmed kraftfulla, så skulle vi inte kunna drabbas. Vi skulle skratta av våra Jordiska äventyr. Så vi gick med på att inte minnas.

Och nu har vi levt i denna Jordiska existens. Och ni Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, valde särskilt svåra liv. Ni förstår, ni ville växa passionerat i kärlek och ljus, och hjälpa Mänskligheten.

Så det var nödvändigt att ni verkligen, på djupet och med stor bedrövelse, upplevde slangbellan och pilarna under de hemska livsvillkoren som Planeten Jordens upplevelse ger oss.

Ni, kära Varelser är empater. Ni är naturligt vänliga och kärleksfulla och av en högre frekvens, av en mer kärleksfull vibration än de ni kom för att tjäna. Och de ni kom för att tjäna kommer, med er hjälp, också att nå den höga vibrationen.

Ni är naturligt omtänksamma och vänliga och tyckte att det indoktrinerade, kärlekslösa mänskliga beteendet var mycket förbryllande och utmanande. Ni ville ofta lämna detta Jordiska klot.

Ni genomlevde mardrömmen för att ni på något sätt kände att det fanns ett syfte med allt lidandet, och att ni, mot alla odds, måste ta er igenom det.

Och det gjorde ni. Efter att ha upplevt det mänskliga tillståndet med irrationella regler och förordningar, och förvirrande läror och övertygelser, vaknade ni upp till förverkligandet av er Gudomlighet.

Gradvis gick det upp för er att hela denna Mänskliga upplevelse är Gudomlig. Vi är alla delar av Gud som agerar i denna stora Shakespearföreställning som utgör Planeten Jordens liv.

Efter att ha kommit igenom smärtan, avvisningen, ensamheten, har ni nu stor medkänsla för era bröder och systrar, som fortfarande lider under deras programmerade illusion.

För det är vad denna Jordiska upplevelse är, det är ett programmerat bedrägeri. Det är en illusionell villfarelse. Mänskliga Själar som är inbäddade i kroppens tempel är i själva verket Gudspartiklar, fragment av den Gudomliga essensen, som har en Mänsklig upplevelse.

.Syftet med den Mänskliga upplevelsen är att lära sig bli mer kärleksfull. Att lära sig att vara kärleksfull med eller utan minnet om vår Gudomlighet, oavsett hur man behandlas. Separation och grymhet är nu bannlyst för oss. Kärlek är allt vi önskar.

Och nu, Kära Hjärtan, Kära Själar, förstår ni på djupet den Mänskliga upplevelsen, för ni har levt i den och upplevt den till fullo. Och ni har vaknat före era bröder och systrar, för att ni skulle kunna hjälpa dem.

Detta hologram vi lever inom i Planeten Jordens liv, handlar om vibrationer. Det mänskliga programmerade tillståndet har en låg vibration i den tredimensionella frekvensen.

Den fjärde dimensionen är av en högre vibration i vilken mer ljus kan komma in och samverka med mörkret. Den femte dimensionen lämnar den mörka frekvensen bakom sig, och finns främst i kärlekens vibrationen.

Och ni, Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, har lämnat de lägre vibrationerna bakom er. Ni har öppnat portalen till era kroppars tempel för er Själ. Ni har nu en nära koppling till Guds röst inom er, er intuition.

Och det är ert jobb nu att hjälpa era bröder och systrar, som fortfarande är så djupt försänkta i sina djupa och mörka rädslor. Ni ser deras lidande och ni kan hålla dem i handen. Ni kan lyssna villkorslöst när de berättar om sina djupa, mörka bekymmer och sin oro.

Ert ljus, er kärlek, er höga frekvens lyser starkt nu. Ni är fyrar, vägvisare. Ni utstrålar vågor av medkänsla och empati.

Allt är bra i er värld. Ni är de vakna som förstår orsaken till mänskligt lidande. Ni känner för era bröder och systrars lidande, och ändå vet ni att vägen de är på, har valts av dem själva för deras tillväxt och upplysning.

Allt fortskrider som det var menat, allt fortskrider som förutsagt. Vi är på god väg till vår uppstigningsresa. Det är ingen slump, vi är exakt där vi behöver vara, gör exakt det vi behöver göra.

Vi fullföljer vårt uppdrag kära Ni. Det är verkligen underbart. Vi har levt det mänskliga livet som vi planerade det för oss själva. Vi har gått igenom upplevelsen segrande, och nu känner vi ljuset och kärleken av högre Gudomlig frekvens i den mänskliga formen, och vi strålar ut den till våra bröder och systrar.

Aitas kanalisering av sitt Högre Själv. Vi är välsignade varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...