Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – 4 februari 2022

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – 4 februari 2022

 

DET ÄR DAGS ATT VARA GLADA

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – februari 2022

 

 

God Dag våra Kära Ljusarbetare, våra underbara Stjärnfrön. Som alltid är vi mycket glada över att få kontakt med er. Vi är nu i februari 2022 och tidslinjen för uppstigningen går vidare.

Processionen av equinox, det sedan länge förutspådda avslöjandet för mänskligheten i den nuvarande tidslinjen, fortsätter så som det Gudomliga, allt som är, planerat.

Den 36 år långa uppstigningsprocessen för mänskligheten går mot sin fullbordan, från en djup och mörk tredimensionell insnärjning, in i den femdimensionella upplysningen av kärlek. 2012 var mittpunkten.

Vid 2030 kommer processen att vara avslutad.

Vi befinner oss i underbara, magiska tider på planeten jorden idag. Matrisen, med maktens kontrollsystem rasar, faller isär. Och i bakgrunden, ännu osynlig för de flesta, är en helt ny och magisk värld av kärlek och ljus, på väg att skapas.

Ni underbara själar som är gnistor av Gud, individuella och unika aspekter av Anden, kom till jorden för att uppleva mörkret i det fysiska riket.

Ni kom hit för en hjältes resa, för att vandra genom mörkret i djävulens lögner.

Djävulen som existerar på jorden är ondskan personifierad. Ondskan är djupt omoralisk, med en extrem ondska och ett förakt för rättvisa, sanning och rättfärdighet.

Ondskan ersätter ära och dygd med fördärv och kriminalitet, vilket orsakar ruin, skada och smärta. Och herregud, led era själar i mänskliga kroppar? Det gjorde de verkligen.

För jorden kapades. Mänsklighetens beteende är lätt att programmera, genom upprepningen av magiska ord, bilder och ljud.

De mörka, som spelade djävulens roll visste detta, och under århundraden korrumperade de världens system. Mänskligheten blev påverkad att tro att den var syndig och oförmögen att ta hand om sig själv. Den blev programmerad att leva i rädsla.

Dåligt blev till bra och bra blev till dåligt. Det tunga, det onda, det som sårade, betonades i alla delar av samhället, i utbildning, politik, religion, inom det medicinska systemet.

Mänskligheten fick lära sig att Gud var en straffande Gud, att mänskligheten var här på jorden för att lida. Lyckan kom bara efter döden om ni varit goda.

Det var en moment 22-situation, ett oundvikligt dilemma för evig fördömelse, eftersom synden var oundviklig. Skuld och skam tog över människans värld, och mänskligheten plågades.

Mänskligheten led djupt. Den fick lära sig att uppskatta det som var värdelöst. Den lärdes att värdesätta materiella ting, begär efter sex, mat, droger, rikedom. Den fick lära sig att inte bry sig om omgivningens känslor.

Den fick lära sig att bortse från den moraliska kompassen som känslorna inom genererade. Den fick lära sig att olycka och missnöje var naturligt, för att förena sig med sina bröder i deras ömsesidiga misär. Att säga dåliga saker och förvänta sig förödelse och katastrof.

Våra ord skapar vår verklighet. Mänskligheten föll faktiskt allt djupare ner i mörkret. Och så led den. Den led mycket.

Fast det har aldrig begåtts något fel. För att kunna växa mer och mer, få kloka och omdömesgilla själar, så behövde vi uppleva det lidande som vi kom till jorden för att uppleva.

Lidande leder till expansion. Och mänskligheten har utforskat de lägsta frekvenserna av mörker i det fysiska riket. Detta har bara ett löjligt litet stråk av synlig ljusfrekvens.

Det ondas motstånd, personifieringen av djävulen i mänskligheten, är vad vi kom till jorden för att uppleva. I detta tumultartade liv har vi levt i rädsla, istället för i den inneboende kärlek som våra själar verkligen är.

Genom att göra det har vi expanderat vår medvetenhet och ökat vår kärlekskvot. Vi är nu kloka gamla själar, medkännande och humana.

Vi har lärt oss det vi kom till jorden för att lära oss. Vi har avslutat hjältens resa.

Vi är redo för uppstigning ur mörkrets fångenskap i en tredimensionell narcissism, till gemenskap och kamratskap, enhet och empati i den femte dimensionen av kärlek.

Kära ni det är dags att vara glada. Ord, bilder och ljud manipulerar energin. Vi har lyssnat på och uppfört oss i enlighet med ord, bilder och ljud från våra kontrollanter.

Vi har blivit manipulerade av reklam och propaganda, dessa tekniker används för att kontrollera oss. Propaganda är information av vilseledande karaktär, som används för att främja en visst synsätt och ett visst beteende.

I de lägre frekvenserna av mörker som vi bott i, ville majoriteten av mänskligheten bli informerad, ville titta på nyheterna. De insåg inte att djävulen informerade, så som makten ville att de skulle bli informerade.

Och så vilseleds, manövreras och manipuleras de av orden, bilderna och ljuden från journalisterna som är hantlangarna, kontrollsystemets arm för publicitet.

Nu, i denna underbara tid av uppstigning, är avslöjandet nära om hur kontrollsystemet fungerar. Och med de kärleksfulla, högfrekventa energierna som väller in på jorden, har ert lidande väckt er.

Ni har sagt till er själva att det måste finnas ett bättre sätt. Ni ser igenom hologrammet, ni genomskådar bedrägerierna i planeten jordens skolrum.

Vi förstår nu att vi är mer än vårt jordiska framträdande. Vi har inte en straffande Gud som vi har lärt oss. Vi är stora och storslagna själar, som har kommit till jorden för att uppleva smärta och lidande, mörker och alla negativa känslor som följer med det.

Och vi har lärt oss det vi kom hit för att lära oss.

Ja verkligen. Inget fel har någonsin begåtts. Vi är vid vändpunkten för högre medvetande. Det är dags att verkligen vara glada kära vänner, för vi går tillbaka till vår inneboende djupa förbindelse med Anden. Vi återvänder till kärleken som är vårt naturliga arv.

Och vi åstadkommer detta genom att själva manipulera energin. Det gör vi genom att ta tillbaka kontrollen över våra ord, bilder och ljud. Och genom det lära oss att älska oss själva och vår Gud igen.

Låt oss nu vara glada och lägga programmeringen av styrsystemet åt sidan. Låt oss skapa vår egen lycka genom att titta på inspirerande bilder, säga inspirerande ord, lyssna på inspirerande ljud och ha inspirerande tankar.

Låt oss skapa goda känslor och återansluta med vår Ande, återansluta med vår moraliska kompass. Låt oss inte be om materiella ting utan om kärlek och frid och lycka. För med det kommer allt vi behöver i denna jordiska sfär.

Låt oss be Anden: ”Kära Ande, snälla visa mig vad jag behöver veta idag. Kära Ande, jag ber om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, för att magisk synkronicitet ska ske hela tiden.

Jag förväntar mig alltid bra saker, för jag vet att allt kommer. Framför allt ber jag om frid och glädje, lycka och visdom, omdöme och acceptans, mod och inspiration, medkänsla och förlåtelse för alla.

För inget har någonsin gått fel i den här fysiska upplevelsen i planeten jordens skolrum. Jag är tacksam för det jag lärt mig, jag är tacksam över att vara den jag är idag.

Jag ber nu om gemenskap och kamratskap med mina bröder, och den lycksaliga känslan av att veta, flödet av den glödande kärleken från Anden som flödar fritt genom mig.

Jag ber om en öppen anslutning och kommunikation med Anden. Jag ber om att jag ska tänka Guds tankar, och lämna alla världsliga bekymmer och all oro bakom mig.

Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen. Och sanningen med avslöjandet om bedrägeriet, har gjort mig fri.

För jag vet nu att syftet med mitt mänskliga liv är att min själ ska växa, att utöka mitt medvetande och därmed också medvetandet om allt som är.

Jag vet vem jag är, den gudomliga i manifestationen i en kropp med en biologisk dator, vars beteende kan programmeras. Och jag väljer nu att programmera den själv. Jag väljer att programmera den med kärlek.

Jag vet vad jag är. Jag är en skapare. Jag skapar som det Gudomliga skapar, genom ord, bilder, ljud som manifesterar min upplevda verklighet.

Jag vet hur jag tjänar, genom mängden ljus och kärlek jag utstrålar till den här världen.

Jag är djupt tacksam och glad, när jag stiger in i kärlekens femte dimension. Tack, tack, tack, för det bästa har ännu inte kommit. Det bästa återstår ännu.”

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...