Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 4 februari 2022

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

den 4 februari 2022

 

Världen vill inte se ytterligare ett krig och lyckligtvis har energierna som har uppstått på grund av konfrontationen i Ukraina, utan tvivel visat att en önskan om världsfred växer i mycket snabb takt. Det betyder att de har en lugnande inverkan på situationen och att en väg ut för ryssarna är möjlig, utan att de tappar ansiktet. Fred är på väg till Jorden och detta är föregångaren till bättre tider som ska komma, där länder kan samlas för att mäkla fredsavtal. Folket har med all säkerhet talat och makthavarna kommer att känna sig tvingade till att uppmärksamma detta, annars kommer de att förlora all trovärdighet. Man borde inse att Planeternas Allians inväntar en dylik utveckling för att möjliggöra att de tryggt kan visa upp sig själva för Jordens människor. Detta kommer att ske, för det är ert livsöde och framtiden är fylld med välkomna förändringar, vilka i snabb takt kommer att förverkliga framstegen.

Under tiden borde ni om möjligt undvika att frukta framtiden, eftersom ert livsöde är att leva i Världsfred. Ni måste hantera följdverkningarna av ett flertal virus som har drabbat er och vilka nu börjar minska. Det innebär att åtgärder nu kan vidtas för att så mycket som möjligt börja leva livet på ett normalt sätt, medan ni samtidigt hanterar och kontrollerar virusets bestående följder. Det har jämförts med influensa som vanligen är mycket mer dominerande i kall väderlek. Det råder inga tvivel om att människorna endast kan acceptera begränsningar i sin frihet fram till en viss punkt, vilken nu förefaller ha uppnåtts. I vissa länder har man med all sannolikhet tvingats till att lätta på sina kontroller, med att tillåta ett visst sken av normalitet. Detta lyfter ens humör och medför en gladare känsla om att det värsta är över.

Det råder inga tvivel om att hela episoden har gett Mänskligheten gott om tid till att få tillgång till det sätt på vilket man har levat och till att identifiera vissa aspekter som har tydliggjort era brister för er. Det liknar ”storstädningen” som äger rum efter er vinter, som en förberedelse för bättre tider. Vädret är tydligt en viktig del av er planering och det förefaller tidvis vara rätt ostadigt. Med tiden kommer det att lugna ner sig till att bli mer acceptabelt och som ni skulle kunna säga ”milt” och mer angenämt för alla. Förändringarna är utbredda och till och med Naturen tvingas till att anpassa sig. Det har flera gånger tidigare inträffat på grund av olika förändringar, men inte lika utbrett som just nu. Detta är allt en del av era förhöjda vibrationer och den inverkan som Moder Jord har på era årstider.

Att hjälpa till med att införa fred på Jorden är en ädel sak men en livsviktig sådan, ifall den uppnås genom harmoni mellan de olika länderna. I själva verket är det synnerligen nödvändigt att den uppnås utan onödigt dröjsmål och att de lägre vibrationerna kan lämnas. De själar som inte kan eller vill höja sina vibrationer kommer naturligt att ta sig vidare till en lämplig planet för att påbörja en annan resa hemåt och kommer inte att sakna hjälp och assistans. På det här sättet är det mest rättvist, genom att samtliga inblandade parter ges ytterligare en möjlighet till att utvecklas till följande steg i sin evolution. Det finns ingen anledning eller fördel i att ta sig till en högre nivå förrän man är redo, utan när man är det så kommer det att ske automatiskt.

Gamla själar på Jorden har en större medvetenhet och förståelse om vad som sker runtomkring dem. Det gör dem mest lämpliga till att hjälpa dem med mindre erfarenhet eller kunskap. Det är en stabil princip som har hjälpt flera själar att gå vidare, vilka annars kanske hade fastnat på de lägre nivåerna. Det går hand i hand med den vägledning som ständigt finns tillgänglig när väl själen har visat att den gör framsteg. Kom ihåg att ni aldrig är ensamma och hjälp finns ständigt i närheten och kommer att svara an när ni kallar på den. Detta tillvägagångssätt är vanligt förekommande när ni stiger upp genom de olika nivåerna. Det för ofta nya människor in i ert liv, vilka kommer att gagna er när ni har låtit andevärlden veta att ni är redo att lära er mer.

Vad gäller för er och vart förväntar ni er att ta er härifrån? Många av er är redo att lära er mer och just nu har ni varje möjlighet att göra detta, eftersom det inte finns något som hindrar er att ta er hela vägen fram till Uppstigningen. Inte på mycket, mycket länge har omständigheterna erbjudit så mycket möjligheter att göra framsteg så långt. Ifall ni antar uppgifterna som ni står inför, så finns det ingen anledning till att ni inte skulle bli framgångsrika. Det kan förekomma distraktioner och de Mörka kommer att med alla sina tricks och sina illusioner leda er vilse. Så var uppmärksamma på taktiker som har för avsikt att vilseleda er och håll er till er plan att framskrida, i och med att möjligheterna dyker upp. Ni är beskyddade, men behöver ändå vara uppmärksamma eftersom ni aldrig vet vad som ligger runt hörnet.

Var tålmodiga, eftersom vi har målat en bild som utlovar att blir er verklighet i och med att ni framskrider. Hur långt bort den ligger beror en hel del på er och andra likt er, vilka har förtjänat möjligheten att framskrida ännu längre, på grund av er hängivelse att lära er av era erfarenheter. Framsteg kan ibland ske mycket långsamt, men när väl de Mörkas makt har skurits ner, så borde seglatsen bli jämn. Se fram emot en storslagen upplevelse när ni övervinner alla hinder på er väg och segern blir er.

Ert livsöde är att inta er plats bland de uppstigna själarna, så ni har en underbar framtid att se fram emot och som redan vinkar er till sig. Ha tillit till de själar som färdas tillsammans med er och vägleder er och skyddar er, för att hjälpa till med att säkerställa er framgång. De har redan uppstigit och vet vad ni går igenom och är de mest lämpade till att hjälpa er vidare. I era stilla stunder kan ni känna dem runtomkring er och sådana gånger kan de lätt kommunicera med er. De är ofta rösten inombords som hjälper er att ta beslut, men de ingriper inte i de beslut som ni kan göra, för detta är ert val och ansvar.

Medan ni går genom livet så kommer era högre vibrationer att attrahera likasinnade själar och det är ofta hur nya grupper bildas. Likasinnade sinnen förfaller helt klart att dras till varandra och deras intressen är sannolikt också snarlika. Ni kanske redan har en partner som väldigt mycket är på er nivå och kan dela era upplevelser med er, men ibland kan förekomma exakt det motsatta och ändå kan detta erbjuda möjligheterna att framskrida. Motsatser kan ibland komplettera varandra, men inse att det skulle ha varit en del i er livsplan som ni samtyckte till innan ni inkarnerade på Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer igenom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...