Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 29 december 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 29 december 2021

 

SÅ HÄR HAR NI PROGRAMMERATS

 

God dag kära Ljusarbetare, våra kära högfrekventa varelser på planeten jorden i december 2021. Tiden går vidare och mänsklighetens stora uppvaknande, i denna tid av avslöjande, fortsätter.

Det finns verkligen mycket för mänsklighetens underbara, modiga själar att vakna upp till. Den förekommer stor korruption av det planetära regeringssystemet angående pengar, i politiken, i medicinen, av historien. Mänsklighetens förslavning och fördumning genom kemiska och psykologiska medel.

Man måste inse att han/hon inte är syndiga, oförmögna, ledsna, dödliga som man har framställts att vara, utan gudomliga själar i skolrummet på planeten jorden, en del av Gud i en mänsklig kropp, som genom lektionerna lär sig mer kärlek, expanderande medvetande.

Och sedan, sist men inte minst, att han/hon har programmerats genom sin jordiska träning, programmerats bort från sitt naturliga, kärleksfulla, gudomliga tillstånd. Man har blivit lurade och tränade i att utveckla ett ego, vilket är ett tankesätt som strider mot naturen i själens önskan.

Egot har ett tankesätt som är fullt av motstånd och negativitet, med rädslofyllda tankar om hot och inkonsekventa önskningar, med behov av makt och kontroll.

Det är inget annat än tankarna och idéerna från de bland vilka vi är födda. Det är det tankesättet som tillåter oss att uppleva planeten jordens skolrum med alla dess utmanande händelser, och dess brist på kontroll över omständigheterna.

Egot är en nedladdning av andras tankar och upplevelser. Vi är biologiska datorer. Hjärnan är som en hårddisk. När vi föds är den hårddisken tom. Så precis som en dator så måste den programmeras.

Vid födseln är ni programmerade av era föräldrar. De har själva programmerats. Så de kan bara lära er det de har lärt sig.

Med bästa avsikter vidarebefordrar de sina uppfattningar, idéer och övertygelser som de anser vara sanna.

Vi föds som barn med en naturligt fri ande, i samklang med vår själ, glad och lycklig. Barnet är spontant. Han/hon vill skratta, springa, hoppa, rita/måla, ha kul.

This is trained out of him from inception.  There is an old saying that is very true, “Give me a boy until he is seven, and I will show you the man.”

We go to school for 12 or more years.  At the young age of 4 or 5 we are taught, against our nature and our natural desire, to submit to authority.

Our teachers and caretakers tell us when we can speak, when we can eat, when we can go to the toilet.

Detta tränas bort ur barnen från början. Det finns ett gammalt talesätt som är mycket sant, ”Ge mig en pojke tills han är sju, så ska jag visa dig mannen.”

Vi går i skolan i 12 år eller mer. I tidig ålder vid 4 eller 5 lär vi oss, mot vår natur och vår naturliga önskan, att underkasta oss auktoriteter.

Våra lärare och vårdnadshavare säger till oss när vi kan prata, när vi kan äta, när vi kan gå på toaletten.

Våra föräldrar säger till och med hur vi ska känna. De får vara ledsna, eller arga, deprimerade eller skämma ut sig och skylla på andra. Vi, å andra sidan, som barn måste alltid vara glada. Vi tillåts inte att ha våra känslor. Och när vi inte lyder, när vi är arga eller vi bråkar, blir vi straffade. Så de flesta av oss undertrycker våra känslor och underkastar oss.

Vi får veta vad vi ska tro på och oundvikligen lär vi oss att tro på våra föräldrars speciella fördomar. Idéerna från samhället, bland vilka vi föds, finns ingjutna i oss.

Och så blir vi konfirmerade, blir katoliker eller protestanter, demokrater eller republikaner, för abort eller motståndare, fördomsfulla mot alla de som är annorlunda. Listan över intränade övertygelser fortsätter och fortsätter.

Och du kan inte protestera, du kan inte vara olycklig. Som barn måste vi vara glada. Om du vill passa in och bli godkänd måste du prata som ditt samhälle gör, klä dig som de gör, tänka som de gör.

Och så är det de smärtsamma, banala talesätten som tanklöst sägs till oss om och om igen under hela livet. Det får oss att känna oss förminskade, inte tillräckligt bra genom ord som: ”du kommer inte att bli något. Du är dum. Det är löjligt. Kan du inte göra något rätt.”

Sedan fortsätter och fortsätter den negativa klagolåten av ord och gamla talesätt, som det mänskliga sinnet tränas i att upprepa om och om igen. Det är ackumuleringen av all denna programmering som bildar det mänskliga egot.

Egot är tankar om oss själva och vår värld, vilka har präglat oss. Mycket av denna process är smärtsam, för vi har lärt oss att tänka på oss själva som syndare, som är otillräckliga och inte värda att leva.

Dessa ack så sårande tankar undertrycker vi. Vi tvingar in dem i vårt undermedvetna, för de är för smärtsamma att ens tänka på. Och då upplever vi kognitiv dissonans.

Vår själ har en naturlig önskan att vara perfekt, hel, komplett och kärleksfull. Vår själ känner oss som de heliga varelser vi är. Men ändå lockar våra undermedvetna förträngda ego-känslor oss oundvikligen att bete oss på inkonsekventa sätt. Vi säger en sak utifrån vår själs natur och något annat när egot är inblandat.

Om vi ​​är kristna lär vi oss att dyrka en perfekt gud i mänsklig form som visas upp för oss, som ett exempel på hur man ska vara. Vi uppmanas att vara perfekta eftersom han är perfekt. Men naturligtvis misslyckas vi för vi är inte perfekta, vi är människor. Faktum är att vi är här på jorden för att uppleva ofullkomlighet.

Vi försöker kontrollera vår värld genom att kontrollera våra bröder. Vi vill ha makt för att vi känner oss maktlösa. Och då kommer konflikter, splittring och separation från varandra.

Vi har tränats i att ta avstånd från varandra. För vi är rädda för de sårande intrycken av de smärtsamma ord vi förväntar oss få höra.

Så detta är hjältens resa som vi alla gör när vi, de gudomliga själar vi verkligen är, kommer till planeten jorden och innesluter oss i mänskliga kroppar.

Ett människoliv är en perceptuell nedladdning med programmering från vaggan till graven. Och genom våra vänner, tv-program, nyheter, filmer, religioner, regeringar, fortsätter vår programmering under hela våra liv.

Vi är här för att utöka medvetandet. Att växa i visdom, i vår kärlek, i vår medkänsla, i vår förståelse för allt som är, genom att uppleva de utmaningar som detta mänskliga liv ger oss.

Syftet och målet är att först programmeras och sedan förstå hur vi har programmerats. Att göra oss medvetna om alla dåliga idéer, övertygelser och falska fördomar som vi har tränats i.

Våra sinnen måste massivt omskolas. Vår omedvetna programmering måste avslöjas för oss, avslöjas och ersättas med ny programmering.

För ingenting kan ändras förrän det syns. Detta är vad det stora uppvaknandet handlar om. Detta är den individuella uppenbarelsen som vi alla går igenom.

Och när vi ser och släpper varje felaktig, fördomsfull övertygelse, healar vi oss själva. Vi återvänder långsamt men oundvikligen till vår själs natur. Spontaniteten, glädjen, barndomens lycka återkommer. Sannerligen, som Bibeln säger, var som små barn.

Inget sker av en slump. Vi planerar våra liv innan vi kommer till jorden. Och när vi vaknar ur det negativa får vi de erfarenheter vi behöver, för att se hur vi felaktigt blivit indragna.

Och hur kan vi hjälpa denna process? Vi vänder på programmeringsprocessen. Vi tränar om oss själva med att konstant upprepa sanningen.

Vi ber om hjälp. Vi ber om hjälp att lämna egot bakom oss.

Jag ber om att mitt sinne förvandlas från rädsla till kärlek. Snälla, visa mig vad jag gör som skapar rädsla i mig. Visa mig nästa sak jag behöver veta om mig själv.

Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen. Jag och alla mina bröder är heliga själar i mänskliga kroppar. Vi är odödliga, eviga varelser av kärlek och ljus.

Jag vet vem jag är, en gudomlig manifestation i en kropp som upplever planeten jordens skolrum. Jag vet vad jag är, jag är en skapare, jag skapar som min egen skapare skapar, genom tankar, ord och manifestation.

Jag vet hur jag tjänar, genom den mängd ljus och kärlek jag strålar ut i världen.

Jag är gudomlig, jag är gudomlig, jag är gudomlig. Kärleken strömmar genom mig, jag känner hur den glöder, den flödar. Jag vet att min sanna natur är kärlek.

Upprepning, upprepning, upprepning av falska föreställningar tränade oss till rädsla. Det är upprepningen av sanningen om vår varelse som tar oss ur den rädslan, och återför oss till kärlekens vibration.

Och så kära ni, när ni återvänder till er sanna, spontana kärleksfulla natur, återstår ännu det bästa. Ja, när vi går tillbaka till den 5:e dimensionen, när vi lämnar bakom oss vår jordiska programmering, då återstår ännu det bästa.

För när ni har blivit fullt medvetna, och släppt greppet som ert programmerade ego hade över er, får ni kontroll över era tankar och handlingar. Och då blir ni producenter, regissörer, ​​skådespelare och författare till ert eget manus i denna pjäs på planeten jorden.

Ni har kontroll över vad som händer i era liv.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...