Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 14 september 2020

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 14 september 2020

Det är en klar och vacker septemberdag sommaren 2020. Och ni, våra strålande varelser av ljus och kärlek, höjer dagligen er frekvens.

Ni rör er i en uppåtgående spiral av kärlek i riktning mot er frigörelse från det tredje-dimensionella paradigmet av rädsla. Låt oss idag tala om hur det här tredje-dimensionella rädsloparadigmet fungerar.

Den Mänskliga hjärnan är mycket formbar. Det tankesystem som ni som barn tränas in i är det enligt vilket ni lever under ert resterande liv, reglerna och föreskrifterna av det arrangerar och kontrollerar er motivation och era beslut.

Som barn sänds ni till skolan för 10+ år, för det är den tiden det tar att träna er hjärna till det beteende som det system som ni lever i önskar.

När ni lämnar skolan behöver läraren inte längre närvara. Då befinner ni er i ett läge av automatiskt beteende, ni agerar och reagerar omedvetet, reaktivt, utan att tänka, på er omgivning och alla runtomkring er.

Sedan förstärker ni själva på nytt de regler, lagar och principer som ni har fått lära er. Ni befinner er i ett drömtillstånd. En trollformel har lagts på er. Ni har förtrollats, programmerats till att genomföra de instruktioner som ni har fått, att förverkliga principerna av den samhällsförståelse med vilken ni har indoktrinerats.

Och via era jämlikar, religionen, nyhetskällorna, regeringarna och arbetsmiljön fortsätter och förstärks indoktrineringen.

Den akademiska världen och massmedia informerar oss intellektuellt om det som de kallar vetenskap och fakta. Detta betingar den vänstra, logiska, tänkande, analytiska hjärnhalvan.

Den kärleksfulla, emotionella, intuitiva högra hjärnhalvan lämnas till stor del oanvänd. Känslor och emotioner avfärdas. Och ändå är förnimmelsen av våra emotioner den vägledning som vi behöver för att utvecklas och ta oss ut ur den låga frekvensen av rädsla i det tredje-dimensionella paradigmet.

Vi får lära oss att avfärda det som mest av allt skulle kunna hjälpa oss. Vi får lära oss att ignorera vår ”magkänsla”, vår intuition och att leva via de pådyvlade logiska falska uppfattningarna och övertygelserna.

Så när vi befinner oss i rädsla och psykologiskt obehag, så är detta i själva verket en indikering på att vi inte lever vår sanning, vi låter inte våra emotioner vägleda oss. Och vidare, vi befinner oss i obehag gällande den antagna ”sanning” som vi har fått till oss och enligt vilken vi lever.

Våra emotioner är vår intuitiva vägledare till vilket som är det rätta beteendet och som står i linje med vår Själs önskan. Därifrån kommer uttrycket ”Välj glädje, välj glädje, välj glädje – och välj sedan på nytt glädje”. För när vi befinner oss i glädje så är vi i synk med vårt Högre Jag, med vårt Gudomliga Jag.

Och nu åstadkommer det globala styret en massiv förödelse gällande allt som vi har känt till såsom vår sanning. Det gamla systemet enligt vilket vi har levt, håller på att monteras ner. Lögnerna och osanningarna om vår inblandning håller på att avslöjas.

Ni får se människor bete sig på sätt som ni inte förstår. Ni får höra förvirrande och motsägelsefulla påståenden och tankar som står i konflikt med er förståelse. Situationen klingar minst sagt falskt och är beklämmande.

Vad kan ni göra? Motstånd kommer att åsamka er lidande, för era emotioner kommer att vara oroande. Ni kommer inte att kunna vara i glädje som ert Sanna Jag önskar för att ni ska kunna vara tillfreds och ge er lycka. Ni kommer att slåss emot det som är, och ändå förmår ni inte ändra på det.

Svaret är acceptans. I Guds perfekta värld finns inga misstag. Allt sker av en anledning och för samtligas slutliga goda.

Så när ni ser att er värld runtomkring er förändras och ni accepterar denna förändring och – ni förändras i enlighet med det, så kommer ni att se och känna gynnsamma förändringar i er själva. Ni kommer att förflytta er till en högre, mer fredlig vibration för ni kämpar inte mot det som är.

Upplev era känslor och emotioner, för dessa är de verktyg som era andliga guider och lärare, ert Högre Jag, använder sig av för att kommunicera med er. Era känslor är rösten hos er intuition. De ger er knuffar genom emotioner, idéer, drömmar och synkroniciteter.

När ni lyssnar till rösten från er Själ via era emotioner, så får ni möjligheten att lyssna till de knuffar, de intuitiva tipsen, att förändra era uppfattningar om livet, att ändra ert fokus från rädsla till kärlek. Ta bruk av era emotioner, använd den kreativa, kärleksfulla högra hjärnhalvan som har lämnats till att förtvinas.

Lämna det som uppenbarligen är logisk information åt sidan och använd er egen intuition. Gå ihop med er Själ och följ era känslor. Gör på nytt anspråk på den intuitiva, kreativa känsloaspekten som genom er utbildning systematiskt har blivit förnekad och förminskad.

Ni har tränats för ett system som håller på att falla sönder, som inte längre existerar och det är nu nödvändigt att på nytt träna upp er hjärna.

Som barn gillade ni att färglägga, rita, springa, hoppa, skratta spontant, att följa hjärtats längtan. Denna spontanitet, detta tjusiga levnadssätt tränades bort från er.

Fyrtio timmars arbete i veckan blev ert mantra. Det fanns inte längre någon glädje, inget självförverkligande. Ni följde föreskrifterna om hårt arbete och deprimerande måsten och borden som ni indoktrinerades in i.

Nu är det dags att återta fantasin och kreativiteten i ert barn. Det är dags att på nytt få vara i glädje. Därav bibelcitatet: ”Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barnen, så kommer ni inte in i himmelriket”.

Så ni har blivit tränade för ett system som inte längre existerar och ni måste träna er hjärna på nytt. Det här är vikten av att acceptera det som är. Eller annars, i ett motstånd, kommer ni att spendera er tid med att beklaga det förlorade förflutna. Ni upphör att framskrida och ni kommer att förtrollas i att hålla fast vid det som varit.

Ni måste se på sanningen i er omgivning. Det är vetskapen om och acceptansen av sanningen om ert indoktrinerade falska tankesystem – som befriar er. Det befriar er från er drömförtrollning, det befriar er från er numera förlegade, indoktrinerade tankesystem.

Lägg därför ert fokus på det goda. Ni behöver inte bli informerade av nyhetsmedia. Att lyssna på nyheterna är ett ego-beroende av rädsla och negativitet, som bara ger er smärta och förstärker det falska paradigmet om den förståelse som ni försöker övervinna.

Blicka inåt, till er Själs intuitiva röst. Var lugn och i frid och glädje. Låt inte ert humör, er emotion, bäras iväg i en nedåtgående spiral genom falska indoktrinerande, hypnotiserande ord.

Leta efter glädje. Leta efter det som ni älskar att göra. Följ er salighet, följ er passion. För detta är vad er Själ önskar att ni ska göra.

Den Mänskliga resan genom upplevelsen på den här Planeten Jorden är faktiskt underbar. Vi föds utan minne om vilka och vad vi är. Innästlade i ett falskt tankesystem som tar bort vår glädje och kreativitet, så är vår uppgift att på nytt fånga denna glädje, att upptäcka sanningen i vår falska inblandning.

Att se hur vi har blivit dysfunktionella och hur vi lever, enbart i enlighet med falskt analytiskt tänkande som inte snabbt tar oss någonstans. Och sedan, när vi har insett hur vi blev indoktrinerade, att ta oss bortom det. Att förlåta allt, att förstå att det här Mänskliga livet har lärt oss om det som inte är kärlek.

Det har lärt oss, på det djupaste och mest medvetna sättet, att vi föredrar kärlek och önskar lämna rädsla och ilska bakom oss. Kärlek, kärlek, kärlek, detta är vad vi naturligt är och det är vad vi föredrar.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...