Aita Channeling Her Higher Self – July 2020

MIND ENERGY HEART ENERGY AND THINKING Aita Channeling Her Higher Self – July 2020

God dag på er vackra varelser av kärlek och ljus. Vi är mycket glada över att vara med er idag. Det är en glädje att vara med er när ni höjer er till högre och högre tillstånd av medvetenhet. Högre och högre känslor av upprymdhet och passion.

Ni blir ovillkorligt kärleksfulla, ovillkorligt medkännande och det är underbart att se. Och ni tänker mindre. Tankarna är Mänsklighetens stora kontrollant.

Hjärnans energi, eller tänkande, kopplar oss oundvikligen till det tredimensionella paradigmet av rädsla. Hjärtats energi, är inte tankar utan känslor, den ansluter oss till den femte dimensionen av kärlek.

Att tänka med ord är det som ger oss mirakel och förståelse i det Mänskliga livet. Ord är magiska. Vi programmeras omedvetet av dem.

Det kan vara svart eller vit magi, beroende på om det kommer från huvudet eller hjärtat. Så många ord har en dold innebörd.

Så en ”regering” som regerar över människor har en dold innebörd. ”Manipulation” handlar naturligtvis om att kontrollera människornas tankar.

Så många ord har djupt dolda innebörder inom sig, som vi omedvetet programmeras av.

Vi luras av ord genom deras dolda betydelse. Och vi är så styrda av dem att vi inte tänker på dess inverkan på oss och andra.

Så vi har varit vana vid att använda dessa magiska ord obegränsat. Många av oss har vanan att svära. Själva svärorden är kanske inte dåliga i sig.

Det är känslan vi lägger i dem, det sätt med vilket vi uttrycker dem och avsikten vi har med dem, mot oss själva eller andra, som ger dem kraft.

Naturligtvis så är det så att det vi säger om andra, menar vi om oss själva. Så när vi svartmålar våra bröder, då svartmålar vi verkligen oss själva.

Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, vakta era ord. För varje ord ni säger skapar. Hur skapar vi annars det liv vi lever enbart med våra ord? För att leva ett fullt och lyckligt liv behöver vi en plan. Den planen är beskriven, formad av våra ord.

Och våra ord skapar tänkande. I den tredimensionella verkligheten är våra tankar främst i det förflutna eller i framtiden. Och vi missar den enda tid som finns, med andra ord, vi är inte i nuet.

När vi stiger i frekvens, när vi tar oss till kärlekens vibration, lämnar vi våra tankar bakom oss. Vi ber vår Ande ta tankarna i vårt huvud och lägga dem i vårt hjärta.

Sedan kommer förlåtelsen och vi lämnar all vår förbittring, upplevd smärta, skuld och skam bakom.

Då tänker vi inte längre. Våra sinnen och hjärtan smälter samman och vi känner stor frid, stor glädje, stor tacksamhet, stor kärlek, för känslorna från våra Högre Själv har gömts i träsket av de jordiska utmaningarna, med tankar och bekymmer.

När vi stiger upp, höjs vi över tankarna till det övre rummet med självets förverkligande. Och när vi lämnar tanken bakom oss, leds vi av våra högre själv. Vår kompass, vår ledning, blir vår största upprymdhet, vår passion, vår glädje.

Vår kreativitet får fritt spelrum när vi inte längre oroar oss för det förflutna eller framtiden. När vi rör oss djupare och djupare in i vårt hjärta, släpper vi tredimensionella tankar och rädsla.

Då översvämmas vi av en sådan frid, som inte går att förstå i den lägre frekvensen. Detta är meningen med att bara vara, bara andas. Detta är meningen och ni behöver inte göra något.

Hittills i det tredimensionella paradigmet har vi bara utfört Mänskliga Handlingar. Vi har varit upptagna med att bekymra oss, tänka och planera varje stund i ett försök att få ett lyckligt liv.

Ju mer vi tänkte på våra liv, vår smärta, våra utmaningar, desto mer blev vi indragna i depression och sorg. Livet blev en sådan prövning, eftersom vi mer och mer försökte kontrollera varje vaket ögonblick.

Släpp taget och låt Gud råda, är en bekant och ofta använd fras. Och det är viktigt att göra det. Att låta Gud i oss styra våra sinnen och våra liv. Att begära att vår Ande stärker vår energi i våra kroppars tempel. Att be om att mer gudomlig essens ska strömma in i oss och genom oss.

Be så kommer ni att få. När vår hjärna rensas från tankar, kan vi göra det vi tycker om, det som ger oss glädje. Det som föder vår passion. Och när man lever i den vibrationen, i den lyckliga frekvensen, då sker det fantastiska synkroniseringar.

Det är en fantastisk glädje att bara vara, att bara andas. Att göra det vi tycker om, att vara allt som vi är tänkta att vara, i glad gemenskap och kamratskap med våra bröder.

För när vi slutar tänka kan vi kommunicera djupare med våra bröder. Vi kan stå förenade i ovillkorlig kärlek tillsammans.

Efter att ha rensat våra tankar från kritik och dömande om beteendet hos de runt omkring, kan vi på ett fredligt sätt älska dem exakt så som de är – och veta att de är på samma resa som vi.

De övervinner också planeten jordens negativa prövningssimulators programmering, som alla människor deltar i. De lämnar också sitt negativa tänkande bakom sig och flyttar in i de känslor och uppslag som kommer från deras hjärta och Själ.

Åh, hur härligt att vara en tillsammans i glädjens vibrationer. Och Kära Ni, Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, det är hit vi alla är på väg. In i det härliga nirvana av kärlek och ljus.

Er vägvisare, eller som en klok man sa en gång, ”ert roder” är er passion, er högsta glädje, er upprymdhet.

Att frigöras från tankar och bli passionerad. Att göra det ni tycker om, det kommer att bli ert syfte i livet. Ni söker efter ert syfte. Ert syfte är er passion. Det ni är bra på, det ni kan förlora er själva till genom glädjen att göra och vara, är vad er Själ önskar för er.

Så bara var, bara andas. Lämna negativt tänkande och bekymmer. Välj era ord med omsorg, för varje ord ni uttalar skapar. Orden återspeglar de känslor och avsikter som kommer att skapa ert liv, skapar det liv ni verkligen vill leva.

Universum omorganiserar sig för att tillgodose er verklighet. Er verklighet skapas av de tankar ni tänker och de ord ni säger.

Livet är så komplicerat och ändå så enkelt. Vi är verkligen i härliga tider när vi förstår vår Själs natur, eftersom mer och mer av vårt Gudomliga väsen är inkorporerad i våra kroppars tempel, och vi uttrycker mer av våra multidimensionella Själv.

Kanalisering av Aitas Högre Själv. Vi är Välsignade Varelser

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...