Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 januari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 januari 2021

 

Hur Ni blir Ert Högre Jag

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi letar efter ännu fler vägar genom vilka vi kan leverera till er det ni ber om från oss och från universum. Vi letar alltid efter möjligheter att komma i kontakt med er medan ni befinner er i ert vakna tillstånd av medvetande. Vi vill att ni ska veta att vi alltid finns runtomkring som ett icke-fysiskt kollektivt medvetande, och vi vill också att ni ska inse att ni inte tar vår uppmärksamhet ifrån någonting eller någon annan genom att anropa oss och söka den kontakten. Även om detta är fallet för en individ i en mänsklig fysisk kropp, så är det inte fallet för oss.

Vi förminskas inte på något sätt genom att uppmärksamma mer än en person eller mer än en situation samtidigt. I själva verket får ni oss att expandera genom att be om vår hjälp. Ni hjälper oss att bli mer av vem vi verkligen är i färd med att hjälpa er, och vi vet att ni alla är där för att hjälpa människorna, oavsett om ni vet det eller inte. Och de av er som vet det, ni tjänar oavsett om ni erkänner det eller inte.

Det är er tid att öppna upp och ta emot mer så att ni kan bli mer av den ni verkligen är genom att hjälpa andra. Det är hur ni expanderar; det är hur ni utvecklas andligt och som ett medvetande. Ni är där för att gå utöver den vanliga mänskliga upplevelsen, den vanliga mänskliga livstiden. Ni är där för att expandera till och bli era Högre Jag, och det bästa sättet att göra det är att leta efter någon eller någon grupp att hjälpa. Och det behöver inte vara en människa eller en grupp människor. Ni kan hjälpa ett djur eller en grupp djur, ett träd eller en skog, ett stycke mark eller hela planeten.

Det finns så många sätt för er att uppleva den expansionen som är tillgänglig för er i varje ögonblick, men det enklaste sättet är att göra er tillgängliga för dem som behöver det. Det här är en tid där det finns mycket lidande där på jorden, och istället för att klaga på vad regeringarna gör eller inte gör, kan ni nå ut till någon i nöd och hjälpa dem, och på så sätt får ni bli mer av ert sanna jag. Och även om det för er kan betyda att ni tar tid och uppmärksamhet bort från något annat, garanterar vi er att det kommer att vara givande, och ni kommer att känna en tillfredsställelse och meningsfullhet. Och ni kommer att ta ett steg närmare att bli ert Högre Jag, det är vilka ni kommer att vara som en femdimensionell varelse.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

 

You may also like...