Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 april 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 april 2021

 

God dag till er Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, vi är mycket glada över att få kontakt med er denna vackra dag i april. Denna vackra vårdag 2021, där blommorna blommar ljusare och fåglarna sjunger i förtrollning som Gudomlig musik för era öron.

Faktum är att världen har förändrats för dig när du går in i den femte dimensionen av kärlek. Allt omkring dig i din uppfattning är mer strålande, ljusare och lyser klarare när du rör dig ut ur rädslodimensionen.

Att veta vem och vad du är och varför du är här i den här världen, har ställt din domän på huvudet, har förändrat din uppfattning från den mörka illusionen du brukade leva i till den lyckliga dröm som du nu lever i.

Den lyckliga drömmen som Kursen i Mirakler talar om är ”den Helige Andes korrigering av egots dröm om smärta och lidande, för även om den fortfarande är en illusion, leder den lyckliga drömmen bortom alla andra illusioner till sanningen. Det är drömmen om förlåtelse där den verkliga världen till sist ses och frälsning uppnås. ”

Vi lever verkligen i en drömvärld, ett hologram, en matris. Våra kroppar är programmerbara biologiska datorer som gör det möjligt för oss att korsa denna värld av äventyr, av prövningar och vedermödor på vår hjältes resa till upplysning.

Det är en intressant tanke att denna aspekt av Gud som vi är, är i ett drömtillstånd. Detta fragment av den Gudomliga Essensen som är vårt sanna jag är djupt programmerat för få oss att tro på de historier som har berättats för det.

Denna programmering har funnits i evigheter. När vi går in i denna värld är vi anslutna till vår ande. Vi är oskyldiga, glada, spontana, gurglande Själar, redo att vara lyckliga.

Redo med energi och entusiasm att uppleva allt som kan upplevas i denna fascinerande mänskliga värld. Och sedan börjar programmeringen.

Vår värld är så organiserad att de bland vilka vi är födda, vår regering, vårt samhälle, våra kulturella, ekonomiska, pedagogiska, medicinska och religiösa system har alla förfinats genom tiderna för att begränsa oss i vår förståelse, för att trassla till det för oss, och förvirra oss.

Vår miljö har utformats för att begränsa oss, för att tvinga oss. Det är ett försök att tvinga oss att följa det onda, att anpassa oss till negativitet och stress. Allt detta som vi kan känna rädsla för.

Rädslan som tvingar oss till en bättre kunskap om oss själva. Rädslan som vill tvinga oss att välja att leva i mörker och under ondskefull kontroll.

Och sedan, Kära Broderskap, det är här vår fria vilja kommer in. För vi har den underbara förmågan att välja och välja igen. Vi kan välja kärlek, välja det kärleksfulla svaret på utmanande ord, utmanande påstötningar från våra bröder och utmanande händelser.

Vi har som människor fått makten att acceptera och överlämna oss till allt som händer och förlåta allt som har varit.

Att röra sig utan rädsla betyder att ge upp vår offerhistoria och skriva om manuset till vårt livs historia från den mardröm som den verkade vara. Det var inte vem och vad vi var. Det var vad vi kom till jorden för att uppleva.

Att leva i lycka innebär att se hur vi är programmerade. Att se trolösheten, lögnerna, korruptionen som är utbredd runt omkring oss. Korruptionen som har skapat den oärliga och skrupelfria regeringen. Det innebär att inse att media är det vapen som våra regeringar använder för att kontrollera våra uppfattningar och beteenden.

När vi aktiverar vår frekvens till en högre nivå, när vi slutar lyssna på de tunga, rädslofyllda orden, när vi låter vår Själs ljus lysa igenom, känner vi världens inneboende fullkomlighet.

Vid den högre frekvensen lyfts vi till tillfredsställelse, vi lyfts in i kärleksvibrationen. Vi är fria från vår mörka och svåra negativa programmering och våra förvrängda tankar och känslor.

Och i denna nya värld, i detta nya paradigm, hur kommunicerar vi med Anden? Hur manifesterar vi oss? Hur ber vi till vår Skapare, till Källenergin?

Bön har förvrängts till dualitet. När vi begär hjälp vädjar vi till något eller någon utanför oss själva.

I vårt tredje dimensionella tillstånd ber vi Skaparen att snälla, lös detta problem eller ge oss den manifestationen. Vår bön är en önskan om förbön från en extern källa.

Sann bön, är sann gemenskap med anden inom oss. Sann gemenskap, förening med anden kommer från vibrationerna, den höga, glada, neutrala frekvensen vi befinner oss på. När vi befinner oss i den femte dimensionella medvetenhetens uppspiral, kommunicerar vi med Anden inom oss.

Vi är i frid, utan tankar, i acceptans, överlämnande och neutralitet för vi vet vem och vad vi är och varför vi är här på jorden. Vi vet varför vi har upplevt skolsalen på jorden, vi vet att vi inte är vår historia.

Och så, eftersom vi inte längre koncentrerar oss på de negativa händelserna omkring oss och ber dem att förändras. Vi förändrar dem själva genom att se vår värld annorlunda.

När vi rör oss i frid och tillfredsställelse, flyttar vi in i frekvensen av förening och enhet, vi lämnar dualiteten bakom oss.

Det är då vi vänder oss inom och tänker på vad vi önskar att vår värld ska vara på ett underbart, livsbekräftande, positivt sätt. Och det är denna föreställning, denna visionering som är den bön universum hör, som Anden svarar på.

Nu, i kärlekens femte dimension, befinner vi oss i en frekvens som Anden kan höra. Våra tankar är nu synkroniserade med kärleken som animerar världen, med den elektromagnetiska energi som är Gud.

Och nu inser vi att varje tanke vi tänker, varje ord vi talar är en bön. En bön som universum hör, en bön som kommer att besvaras för den är av den goda, den snälla, den kärleksfulla världen som är vårt sanna arv.

Vilken värld vill ni leva i kära bröder? Föreställ er det och ni skapar det, för universum hör era glada tankar som är synkroniserade med den högre vibration ni nu lever i.

Låt oss be genom att vara i kärleksvibrationens spiral, snarare än genom att vädja till en icke-existerande varelse utanför oss själva.

Och så, eftersom vår värld bara är en dröm, låt den vara en lycklig dröm och låt oss släppa den mardröm vi har levat i. För den mardrömmen har tjänat sitt syfte att skola oss till större kärlek och medkänsla för våra heliga jag och våra heliga bröder.

Låt oss kommunicera med anden. Låt oss vara i gemenskap och kamratskap med våra sanna jag, med våra själar, genom att föreställa oss vår nya och underbara värld.

Ja, det bästa är ännu inte här kära vänner. Vi är verkligen mycket tacksamma, för vi vet, djupt i våra hjärtan, att livet är bra och blir bättre och det bästa återstår. Och när vi deklarerar att det är så är det så.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...